Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polítiques de preus i marges

Presentació feta el 2012. Gabinet Tècnic.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polítiques de preus i marges

 1. 1. POLITIQUES DE PREUS I MARGES Contra la volatilitat Contra la precarietat 1
 2. 2. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES DE QUÈ PARLAREM ?1. ABC sobre la formació de preus2. Volatilitat i especulació a. Uns mercats en tensió b. Volatilitat i agricultura c. Mercats de futurs i especulació3. Anàlisi de polítiques a. Apropament per tipus d’impactes b. Apropament general4. Aplicació a sectors específics a. Porcí b. Llet c. Oli d’oliva 2
 3. 3. ABC SOBRE LAFORMACIÓ DE PREUS 3
 4. 4. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES FORMACIÓ DEL PREU EN LLIURE MERCAT En condicions de competència perfecta D l’oferta s’ajusta a la demanda. El punt d’equilibri oferta demanda determina el preu. Aquest preu d’equilibri és igual al cost s del producte després d’haver remunerat tots els factors de producció, és a dir el cost incorpora el guany ordinari del capital.P s D Q 4
 5. 5. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES DEMANDA ELÀSTICA I INELÀSTICAP P Demanda inelàsticap2 Demanda elàsticap1 p2 p1 q2 q1 Q q2 q1 Q 5
 6. 6. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESQUAN EL PREU NO ES SITUA EN EL PUNT D’EQUILIBRI OFERTA DEMANDA DE LLIURE MERCAT? Distorsions conjunturals.- – Durant el procés d’ajust després de desviacions oferta-demanda Distorsions estructurals.- – Condicions de producció diferenciada: escala, condicions naturals, tecnologia. – Mercats opacs (amb informació o espectatives distorsionades) – Mercats oligopolistes – Condicions de comercialització no equitatives – Escassetat estructural del producte (més demanda sense una oferta possible a curt, mig o llarg termini) 6
 7. 7. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESDEMANDA DIFERENCIADA: QUALITAT D1 s2 D2 s 1 Quan un producte esP2 comercialitza de forma diferenciada del producte estàndard, en termesP1 econòmics estem parlant de dos productes La producció de qualitat és una opció condicionada a l’existència de demanda suficient Q2 1-Producte estàndard Q1 2-Producte qualitat 7
 8. 8. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES DUES AGRICULTURES: CONDICIONANTS NATURALS D s2 s 1 PA En condicions de producció diferents la demanda es cobreix des dels s2 oferents més competitius als menys PB competitius fins a cobrir la demanda. s1 El preu el fixa l’oferta menys competitiva sempre que sigui D necessària per cobrir la demanda. En la opció A l’oferta S2 fixa el preu i la oferta S1 obté uns sobreguanys. QA QB En la opció B tota la demanda es coberta per la oferta S1 que fixa el preuOpció A s1 s2 i deixa fora del mercat la oferta S2Opció B s1 8
 9. 9. €/ Tona 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 02/11/2009 03/11/2009 04/11/2009 05/11/2009 06/11/2009 09/11/2009 10/11/2009 11/11/2009 12/11/2009 13/11/2009 16/11/2009 17/11/2009 18/11/2009 19/11/2009 20/11/2009 NOV-09 23/11/2009 24/11/2009 25/11/2009 27/11/2009 30/11/2009 01/12/2009 02/12/2009 03/12/2009 04/12/2009 07/12/2009 08/12/2009 09/12/2009 10/12/2009 11/12/2009 14/12/2009 15/12/2009 16/12/2009 17/12/2009 18/12/2009 21/12/2009 preus de manera fictícia DES-09 22/12/2009 23/12/2009 24/12/2009 28/12/2009 29/12/2009 30/12/2009partir de preses de posició 31/12/2009 04/01/2010 05/01/2010 06/01/2010 07/01/2010 08/01/2010 11/01/2010 12/01/2010 13/01/2010 14/01/2010 15/01/2010 demanda modifiquen els preus Les expectatives sobre oferta o 19/01/2010 20/01/2010 21/01/2010 22/01/2010 GEN-10 25/01/2010 26/01/2010 futurs magnifica les variacions de 27/01/2010 28/01/2010 operadors comercials al mercat de 29/01/2010especulatives en els mercats reals. 03/02/2010 La irrupció de fons no vinculats als 04/02/2010 05/02/2010 08/02/2010 09/02/2010 10/02/2010Un cop iniciada l’espiral especulativa 11/02/2010 12/02/2010 16/02/2010 17/02/2010 18/02/2010 19/02/2010de base financeraquesta continua a FEB-10 22/02/2010 23/02/2010 24/02/2010 25/02/2010 26/02/2010 COTITZACIÓ FUTURS DES-10 01/03/2010 02/03/2010 03/03/2010 VOLUM DE CONTRACTACIÓ 04/03/2010 05/03/2010 08/03/2010 09/03/2010 10/03/2010 11/03/2010 12/03/2010 PREUS MERCAT ACTUAL 15/03/2010 16/03/2010 17/03/2010 18/03/2010 19/03/2010 22/03/2010 23/03/2010 MARÇ-10 24/03/2010 25/03/2010 26/03/2010 29/03/2010 30/03/2010 31/03/2010 01/04/2010 02/04/2010 05/04/2010 06/04/2010 07/04/2010 08/04/2010 09/04/2010 12/04/2010 13/04/2010 14/04/2010 15/04/2010 16/04/2010 19/04/2010 20/04/2010 21/04/2010 ABR-10 22/04/2010 23/04/2010 26/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 30/04/2010 03/05/2010 04/05/2010 05/05/2010 06/05/2010 07/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 12/05/2010 13/05/2010 14/05/2010 17/05/2010 18/05/2010 19/05/2010 PREU MERCOLLEIDA BLAT 20/05/2010 21/05/2010 MAIG-10 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 16/06/2010 17/06/2010 FUTURS VENCIMENT DESEMBRE 2010 18/06/2010 21/06/2010 22/06/2010 JUNY-10 23/06/2010 24/06/2010 25/06/2010 28/06/2010 29/06/2010 EXPLOSIÓ ESPECULATIVA 30/06/2010 01/07/2010 02/07/2010 06/07/2010 07/07/2010 08/07/2010 09/07/2010 12/07/2010 13/07/2010 14/07/2010 15/07/2010 16/07/2010 19/07/2010 20/07/2010 21/07/2010 JUL-10 22/07/2010 23/07/2010 26/07/2010 27/07/2010 28/07/2010 29/07/2010 30/07/2010 02/08/2010 03/08/2010 04/08/2010 05/08/2010 06/08/2010 09/08/2010 10/08/2010 11/08/2010 12/08/2010 13/08/2010 16/08/2010 17/08/2010 18/08/2010 19/08/2010 20/08/2010 AGO-10 23/08/2010 24/08/2010 25/08/2010 26/08/2010 27/08/2010 30/08/2010 31/08/2010 01/09/2010 02/09/2010 03/09/2010 VOLUM CONTRACTAT FUTURS DES-10 07/09/2010 08/09/2010 09/09/2010 10/09/2010 13/09/2010 14/09/2010 15/09/2010 16/09/2010 17/09/2010 20/09/2010 21/09/2010 SET-10 22/09/2010 23/09/2010 24/09/2010 27/09/2010 28/09/2010 29/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 04/10/2010 05/10/2010 06/10/2010 07/10/2010 I MARGES 08/10/2010 11/10/2010 12/10/2010 13/10/2010 14/10/2010 15/10/2010 18/10/2010 19/10/2010 20/10/2010 21/10/2010 OCT-10 22/10/2010 25/10/2010 26/10/2010 27/10/2010 28/10/2010 29/10/2010 0 POLÍTIQUES DE PREUS 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 EXPECTATIVES I ESPECULACIÓ AL MERCAT DE FUTURS Núm. contractes9
 10. 10. VOLATILITAT IESPECULACIÓ 10
 11. 11. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES CONDICIONS PER A L’ESPECULACIÓ1.Uns mercats en tensió2.Uns mercats volàtils 11
 12. 12. UNS MERCATSa EN TENSIÓ 12
 13. 13. UN SEGLE AMB REPTES GLOBALS DESENVOLUPAMENT SENSE RESTRICCIONS AMB VISIÓ A CURT TERMINIESGOTAMENT PROGRESSIU TENSIONS DESIGUALTAT COMBUSTIBLES CANVI CLIMÀTIC FOSILS I ALTRES EN PROVEÏMENT ECONÒMICA I MEDI AMBIENT RECURSOS MINERALS ALIMENTARI I SOCIAL AIGUA MON GLOBALENERGIA PROBLEMES GLOBALS SOLUCIONS GLOBALS SÒL AGRÍCOLA COORDINACIÓ TECNOLOGIA POLÍTIQUES DE GLOBAL PREUS I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AMB VISIÓ A LLARG TERMINI MARGES 13
 14. 14. DUES CRISIS DE PREUS DELS ALIMENTS INDEX DE PREUS DE LA FAO Crisi preus 2010-2011.. Crisi preus300,0 Les causes 2007-2008 • Tensions estructurals S XXI • Estocs baixos de cereals250,0 • Tensions conjunturals d’oferta • Impuls demanda agrocarburants200,0 • Irrupció especulativa mercat de futurs • Espiral especulativa (real i financera)150,0100,0 50,0 0,0 1/1990 7/1990 1/1991 7/1991 1/1992 7/1992 1/1993 7/1993 1/1994 7/1994 1/1995 7/1995 1/1996 7/1996 1/1997 7/1997 1/1998 7/1998 1/1999 7/1999 1/2000 7/2000 1/2001 7/2001 1/2002 7/2002 1/2003 7/2003 1/2004 7/2004 1/2005 7/2005 1/2006 7/2006 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES Food Price Index Cereals Price Index Lineal (Cereals Price Index) 14
 15. 15. ESTOCS DE CEREALS EN TENSIÓ 2ª crisi 1ª crisi de preus de preusPOLÍTIQUES DE PREUS I MARGES 15
 16. 16. $/barril 0 20 40 60 80 100 120 140 160 28/09/1988 28/09/1989 28/09/1990 PREUS I MARGES 28/09/1991 28/09/1992 POLÍTIQUES DE 28/09/1993 28/09/1994 28/09/1995Font: Thomson Reuters a través de EIA Els aliments 28/09/1996 segueixen els preus del petroli 28/09/1997 28/09/1998 10 $/barril 28/09/1999 28/09/2000 28/09/2001 28/09/2002 EUROPE BRENT SPOT PRICE FOB 28/09/2003 28/09/2004 28/09/2005 28/09/2006 28/09/2007 144 $/barril 28/09/2008 28/09/2009 28/09/2010 126 $/barril 28/09/2011 EL PREU DEL PETROLI ES MULTIPLICA PER 10 16
 17. 17. TENSIÓ TAMBÉ EN FERTILITZANTSPOLÍTIQUES DEPREUS IMARGES 17
 18. 18. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESELS AGROCARBURANTS SEGUEIXEN PRESSIONANT BLAT DE MORO ETANOL 40 % 35 % Producció EEUU Producció mundial CANYA DE SUCRE ETANOL 41 % 55 % Producció BRASIL Producció mundial 18
 19. 19. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES MES AGROCARBURANTS I MÉS CARS 45.000,00 160,00 40.000,00 140,00 35.000,00 120,00BIODIESEL 30.000,00 100,00 Milions litres 25.000,00 $ / hl 80,00 20.000,00 60,00 15.000,00 40,00 10.000,00 5.000,00 20,00 0,00 0,00 2005 2006 20 07 2008 2009 20 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Producció mundial de biodiesel Preu mundia l de biodiesel 180.000,00 60,00 160.000,00 50,00 140.000,00ETANOL 120.000,00 40,00 Milions litres 100.000,00 $ / hl 30,00 80.000,00 60.000,00 20,00 40.000,00 10,00 20.000,00 0,00 0,00 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 Font: OCDE - FAO Producció mundial detanol Preu mundial detanol 19
 20. 20. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES EN UN MÓN DELS MONOPOLISCONCEPTE NÚM CONTROL COMPANYIES MUNDIALCOMERÇ DE GRA 75-90 % 5COMERÇ MINORISTA 40 % 10OFERTA FERTILITZANTS 100 % (quasi) 7MERCAT AGROQUIMICS 68 % 5MERCAT DE LLAVOR CERTIFICADA 50 % 3 20
 21. 21. VOLATILITATb I AGRICULTURA 21
 22. 22. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESPER QUÈ SON VOLATILS ELS PREUS AGRÀRIS? DEMANDA INELÀSTICA OFERTA ERRÀTICA• Producte de primera necessitat • Peribilitat del producte • Riscos climàtics P Demanda • Riscos sanitaris inelàstica • Temporada p2 • Dinàmiques conjunturals de l’entorn • Retard entre decisions i producte p1 Possible reacció segons model Cobweb Teorema de la telaraña q2 q1 Q Llei de King 22
 23. 23. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESVOLATILITAT I RENDIMENTS VOLATILITAT RISC RENDIBILITAT VOLATILITAT CRISI RENDIBILITAT 23
 24. 24. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES EXEMPLES DE VOLATILITAT: PRÉSSEC 0,80 MAX: 0,73 €/kG 0,70 MAX / MIN: 4,29 0,60 0,50 €/kG 0,40 0,30 0,20 0,10 MIN: 0,17 €/kG 0,00 S1 S7 S 13 S 19 S 25 S 31 S 37 S 43 S 49 S3 S9 S 15 S 21 S 27 S 33 S 39 S 45 S 51 S5 S 11 S 17 S 23 S 29 S 35 S 41 S 47 S1 S7 S 13 S 19 S 25 S 31 S 37 S 43 S 49 S3 S9 S 15 S 21 S 27 S 33 S 39 S 45 S 51 2005 2006 2007 2008 2009 SetmanesFont: Elaboració pròpia amb dades Mercolleida 24
 25. 25. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES EXEMPLES DE VOLATILITAT: POMA 0,70 MAX: 0,64 €/kG 0,60 MAX / MIN: 3,56 0,50 0,40 €/K g 0,30 0,20 MIN: 0,18 €/kG 0,10 0,00 S1 S7 S 13 S 19 S 25 S 31 S 37 S 43 S 49 S3 S9 S 15 S 21 S 27 S 33 S 39 S 45 S 51 S5 S 11 S 17 S 23 S 29 S 35 S 41 S 47 S1 S7 S 13 S 19 S 25 S 31 S 37 S 43 S 49 S3 S9 S 15 S 21 S 27 S 33 S 39 S 45 S 51 2005 2006 2007 2008 2009 SetmanesFont: Elaboració pròpia amb dades Mercolleida 25
 26. 26. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESVOLATILITAT DE DIFERENTS AGROPRODUCTES ANALISI DE VOLATILITAT DE DIFERENTS PRODUCTES AGRARIS 2005-09Productes Max/MinPatata 6,38Ceba 6,75Tomàquet rodó llis 5,20Poma golden 3,56Préssec vermell 4,29Ibex 35 (2010) 0,41Font: Elaboració pròpia amb dades de: 1: Obs Preus MARM; 2: Mercolleida; 3; Llotja Barcelona; Llotja Reus 26
 27. 27. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES LA VOLATILITAT DEL POLLASTRE PREUS POLLASTRE BELLPUIG 2010 1,60 MAX: 1,39 €/Kg 1,40 1,20 1,00€/Kg 0,80 0,60 MIN: 0,71 €/Kg 0,40 % (MAX-MIN)/MIN: 95,77% 0,20 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Setm anes 27
 28. 28. 04 /0 1/ 18 201 10.000,00 12.000,00 14.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 /0 0 1/ 01 20 /0 10 2/ 15 201 /0 0 2/ 01 20 /0 10 3/ MAX: 12.222 15 201 /0 0 3/ 29 20 /0 10 3/ 12 201 /0 0 4/ 26 20 /0 10 4/ 10 201 /0 0 (MAX-MIN)/MIN: 40,98 % 5/ 24 201 /0 0 5/ 07 20 /0 10 6/ 21 201 /0 0 6/ 05 20 /0 10 7/ MIN: 8.669 19 201 /0 0 7/ 02 20 /0 10 EVOLUCIÓ IBEX 35 8/ 16 201 /0 0 8/ 30 201 /0 0 8/ 13 20 /0 10 9/ 27 201 /0 0 9/ 11 20 /1 10 0/ 25 201 /1 0 0/ 08 20 /1 10 1/ LA VOLATILITAT DE L’IBEX 35 22 201 /1 0 1/ I MARGES 06 20 /1 10 2/ 20 201 /1 0 2/ 20 POLÍTIQUES DE PREUS 1028
 29. 29. VOLATILITAT I REGULACIÓ MERCATS INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC) PORC CICLE TANCAT INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC) POLLASTRE Inde x 250 PORCÍ ÍNDEX POLLASTRE 250,00 225 200 200,00 175 150 150,00 125 100 100,00 75 50,00 50 25 0,00 0 -25 CV=0,34 CV=0,70 -50,00 -50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 ANYS Anys Sectors més volàtils Sectors menys volàtils INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC) INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC) LLET ÍNDEX 250,00 BOVÍ DE CARN ÍNDEX LLET 250,00 225,00 225,00 200,00 200,00 175,00 175,00 150,00 150,00 125,00 125,00 100,00 100,00 75,00 75,00 50,00 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 -25,00 CV=0,24 CV=0,23POLÍTIQUES DE -25,00 -50,00 -50,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ANYSPREUS I ANYSMARGES Font Gabinet Tècnic DAR CV=Coeficient de Variació 29
 30. 30. MERCATS DEc FUTURS I ESPECULACIÓ 30
 31. 31. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES QUÈ ÉS UN CONTRACTE DE FUTURS? O SIMPLEMENT “FUTUR”Es un contracteAmb un compromis d’entrega de producte– A data futura– A un lloc determinat– Per un preu determinat 31
 32. 32. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES CHICAGO BOARD OF TRADE (CBOT)Fundat a l ‘any 1848CBOT es fusiona el 2007 amb ChicagoMercantil Exchange creant la companyiaCME Group 32
 33. 33. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES PER QUÈ?Moderació de la volatilitatEstabilitat dels preusSeguretat econòmica de proveïdorsSeguretat de proveïmentEina de regulació de mercats 33
 34. 34. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES REQUISITS BÀSICSProducte estàndardContracte estàndardEspecificacions imprescindibles:– Volum o quantitat– Preu– Dipòsits– Venciment– Data d’entrega 34
 35. 35. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES COM FUNCIONA EL MERCAT DE FUTURS? Mercat real Mercat futursPREU GUANY C PÈRDUA D PÈRDUA E 28 25 GUANY B 23 DIF A 22 B C Entrega A B Producte 98 % dels contractes A E Dia 230 VENCIMENT Dia 1 2 % dels contractes 35
 36. 36. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESMERCAT DE FUTURS DEL BLAT Preu març 2010 36
 37. 37. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESBLAT: FUTURS (VENCIMENT JUL 10) I LLOTJA PREUS MERCAT ACTUAL FUTURS VENCIMENT JULIOL 2010 VOLUM DE CONTRACTACIÓ 37
 38. 38. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGESBLAT: FUTURS (VENCIMENT DES 10) I LLOTJA 38
 39. 39. POLÍTIQUES DE PREUS I MARGES COM ES FORMA UNA BOMBOLLA?Exemple crisi preus 2010 El cercle viciós de la bombolla • Previsió de bones collites arreu del món • Estocs més alts des de feia set anysPsicologia pro bombolla • Sequera històrica a Rússia • Expectatives de reducció d’oferta de blat (moderada)El passat no existeix (no hi ha • Irrupció de fons especulatius a mercat de futursmemòria històrica) • Increment de preus realsS’imagina el futur extrapolant el • Rússia tanca l’exportació de blatpresent • S’afegeixen a les pujades altres cereals i sojaLes tendències son eternes • Els pagesos retenen collites • Argentina limita l’exportació de soja i cereals • Inundacions a Austràlia • Sequera a la Xina • Tensions socials al Nord dAfrica amb el preu dels aliments al rerefons • Hi ha evidencies d’acaparament individual • Pujada del petroli per les incerteses geopolítiques 39
 40. 40. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 DIA 01/12/2009 02/12/2009 MES 03/12/2009 04/12/2009 07/12/2009 08/12/2009 09/12/2009 10/12/2009 11/12/2009 14/12/2009 15/12/2009 12 16/12/2009 17/12/2009 18/12/2009 21/12/2009 22/12/2009 23/12/2009 24/12/2009 28/12/2009 29/12/2009 30/12/2009 31/12/2009 04/01/2010 05/01/2010 06/01/2010 07/01/2010 08/01/2010 11/01/2010 12/01/2010 13/01/2010 14/01/2010 11 15/01/2010 19/01/2010 20/01/2010 21/01/2010 22/01/2010 25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 03/02/2010 04/02/2010 05/02/2010 08/02/2010 09/02/2010 10/02/2010 11/02/2010 12/02/2010 10 16/02/2010 17/02/2010 18/02/2010 19/02/2010 22/02/2010 23/02/2010 24/02/2010 25/02/2010 26/02/2010 01/03/2010 02/03/2010 03/03/2010 04/03/2010 05/03/2010 08/03/2010 09/03/2010 10/03/2010 11/03/2010 12/03/2010 9 15/03/2010 16/03/2010 17/03/2010 18/03/2010 19/03/2010 22/03/2010 23/03/2010 24/03/2010 25/03/2010 26/03/2010 29/03/2010 30/03/2010 31/03/2010 01/04/2010 02/04/2010 05/04/2010 06/04/2010 07/04/2010 08/04/2010 09/04/2010 12/04/2010 Mesos que falten pel venciment 13/04/2010 14/04/2010 8 15/04/2010 16/04/2010 19/04/2010 20/04/2010 21/04/2010 22/04/2010 23/04/2010 26/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 30/04/2010 03/05/2010 04/05/2010 05/05/2010 06/05/2010 07/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 12/05/2010 13/05/2010 7 14/05/2010 17/05/2010 18/05/2010 19/05/2010 20/05/2010 21/05/2010 24/05/2010 25/05/2010 26/05/2010 27/05/2010 28/05/2010 01/06/2010 02/06/2010 03/06/2010 04/06/2010 07/06/2010 08/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 14/06/2010 6 15/06/2010 16/06/2010 17/06/2010 18/06/2010 21/06/2010 22/06/2010 23/06/2010 24/06/2010 25/06/2010 28/06/2010 29/06/2010 JUL 10 30/06/2010 01/07/2010 02/07/2010 06/07/2010 07/07/2010 08/07/2010 09/07/2010 12/07/2010 13/07/2010 14/07/2010 5 15/07/2010 16/07/2010 19/07/2010 20/07/2010 21/07/2010 22/07/2010 23/07/2010 26/07/2010 27/07/2010 28/07/2010 29/07/2010 30/07/2010 02/08/2010 03/08/2010 04/08/2010 05/08/2010 06/08/2010 09/08/2010 10/08/2010 11/08/2010 12/08/2010 13/08/2010 4 16/08/2010 17/08/2010 18/08/2010 19/08/2010 20/08/2010 23/08/2010 24/08/2010 25/08/2010 26/08/2010 27/08/2010 30/08/2010 31/08/2010 01/09/2010 02/09/2010 03/09/2010 07/09/2010 08/09/2010 09/09/2010 10/09/2010 13/09/2010 14/09/2010 3 15/09/2010 16/09/2010 17/09/2010 20/09/2010 21/09/2010 22/09/2010 23/09/2010 24/09/2010 27/09/2010 28/09/2010 29/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 04/10/2010 05/10/2010 06/10/2010 07/10/2010 08/10/2010 11/10/2010 12/10/2010 13/10/2010 2 14/10/2010 15/10/2010 18/10/2010 19/10/2010 20/10/2010 21/10/2010 22/10/2010 25/10/2010 26/10/2010 27/10/2010 28/10/2010 29/10/2010 01/11/2010 02/11/2010 03/11/2010 04/11/2010 05/11/2010 08/11/2010 09/11/2010 10/11/2010 11/11/2010 1 12/11/2010 15/11/2010 16/11/2010 17/11/2010 18/11/2010 19/11/2010 22/11/2010 23/11/2010 24/11/2010 26/11/2010 POLÍTIQUES DE 29/11/2010 30/11/2010 01/12/2010 PREUS I MARGES 02/12/2010 03/12/2010 06/12/2010 07/12/2010 08/12/2010 09/12/2010 10/12/2010 13/12/2010 14/12/2010 0 15/12/2010 16/12/2010 17/12/2010 20/12/2010 21/12/2010 22/12/2010 BLAT: VOLUM DE CONTRACTACIÓ FUTURS JUL 2010 23/12/2010 27/12/2010 28/12/201040 29/12/2010 30/12/2010 31/12/2010

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentació feta el 2012. Gabinet Tècnic.

Views

Total views

558

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×