Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Polítiques de preus i marges
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Pla director venta directa - Institut Cerdà

Download to read offline

Presentació de Roger Gaspa, Institut Cerdà: Impuls del canal de venda directa a Catalunya en el marc del Tàstum 2010

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Pla director venta directa - Institut Cerdà

 1. 1. Tastum 18 octubre 2010 Pla Director per al impuls de les xarxes de proximitat a Catalunya des de les Administracions Locals.
 2. 2. Antecedents - Context sectorial <ul><li>Els canals de proximitat (és a dir, sense -o un- intermediari des de la producció / transformació primària fins la venda al consumidor final) segueixen una tendència al alça i es preveu que creixin de forma continuada i sostinguda en els propers anys . </li></ul><ul><li>És un fenomen global que afecta a tots els sector comercials, però molt especialment al sector agroalimentari : </li></ul><ul><ul><li>És nou canal de comercialització que respon a una nova demanda del comprador </li></ul></ul><ul><ul><li>És un nou canal directe que permet posicionar estratègicament al productor/fabricant en el marcat de consum en destí </li></ul></ul><ul><ul><li>És un canal que, en moltes ocasions, s’associa a altres atributs que comencen a formar part dels elements decisors de la compra: proximitat, sostenibilitat, local , etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>És un canal que es veu impulsat i promocionat per moviments socials emergents i polítiques públiques , a mode d’exemple: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moviment Slow Food </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moviment producte local </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inversió pública en dinamització el món rural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foment d’estructures cooperativistes en origen, mercats de productors, etc. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Demanda <ul><li>Els darrers 3 anys un 4% més de consumidors han comprat en canals curts </li></ul><ul><li>Canal de compra complementari </li></ul><ul><li>Compra fonamentalment en origen </li></ul><ul><li>Compra associada molts cops a factors lúdics, folklòrics, turístics, ... </li></ul><ul><li>No realitza una compra “completa”, sinó de productes puntuals en el productor corresponent (excepte algunes experiències concretes via web) </li></ul><ul><li>Hi ha poca accessibilitat a productes “premium” que no es troben en altres establiments comercials </li></ul>
 4. 4. Demanda Actualment aquest canal representa el 3% de les vendes dels principals productes que s’hi comercialitzen Objectiu / sostre del canal: 7% de les vendes “ límit” del 10% de les vendes
 5. 5. Factors Clau per al Creixement del Canal 3% 7% Demanda Estructura Cadena <ul><li>Posicionar i dotar de valor afegit al producte </li></ul><ul><li>Fidelitzar el prescriptor / consumidor esporàdic </li></ul><ul><li>Aproximar el producte a la demanda - Disponibilitat del producte en les zones de demanda, no només en les zones productores </li></ul><ul><li>Disposar de major amplitud del assortiment </li></ul><ul><li>Estructurar i facilitar un sector ben vertebrat </li></ul><ul><li>Definir polítiques coordinades des de les administracions </li></ul><ul><li>Operadors amb major dimensió, i facilitar les sinèrgies i cooperació entre ells </li></ul><ul><li>Disposar dels recursos humans, formació i perfil empresarial </li></ul>Quin valor afegit té el producte? Quan el compro? On el compro? Per què el compro? No podem permetre’ns que sigui un canal “folklòric” o “lúdic” Cal coordinar els esforços No podem exigir al productor que ell tot sol treballi al camp, cuidi al consumidor i gestioni la cadena tot al mateix temps Cal oferir un servei i un canal diferenciat <ul><li>Disposar de canals d’aprovisionament i distribució fiables </li></ul><ul><li>Gestionar el canal de compra en les zones de demanda </li></ul><ul><ul><li>Reserva de sòl </li></ul></ul><ul><ul><li>Noves tecnologies </li></ul></ul><ul><li>Gestionar una logística altament tensionada </li></ul>
 6. 6. Vectors de valor afegit que poden capitalitzar les xarxes de proximitat Producte diferencial Servei personalitzat Experiència de compra Accessibilitat al producte <ul><li>Qualitat </li></ul><ul><li>Tractament especial en la collita i/o matèries primeres </li></ul><ul><li>Punt òptim de maduració </li></ul><ul><li>Cicle de distribució curt </li></ul><ul><li>Producció ecològica, etc. </li></ul><ul><li>Turisme </li></ul><ul><li>Lleure </li></ul><ul><li>Experiència al camp </li></ul><ul><li>Educació infantil </li></ul><ul><li>Vivència </li></ul><ul><li>Història associada al producte </li></ul><ul><li>Servei entrega a domicili fiable </li></ul><ul><li>Atenció al client </li></ul><ul><li>Tracte al client </li></ul><ul><li>Relació de confiança </li></ul><ul><li>Disseny de l’espai de venda </li></ul><ul><li>Presentació del producte </li></ul><ul><li>Amplitud de gama </li></ul><ul><li>Presència de productes reclam i “premium” </li></ul>
 7. 7. El pla director té vocació de ser el punt de trobada de les iniciatives per a impulsar les xarxes de proximitat, especialment en l'àmbit de les administracions locals Valor econòmic Valor sociolaboral Valor territorial Valor turístic Valor sostenibilitat PLA DIRECTOR Sector productor Moviments socials Administració local Subvenció Finançament Suport - promoció Difusió Campanyes Promoció Conscienciació Promoció Formació Conscienciació
 8. 8. Pla Director per impulsar les xarxes de proximitat en les administracions locals <ul><li>Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Diputacions Provincials. </li></ul><ul><li>Consells Comarcals. </li></ul><ul><li>Municipis. </li></ul>Eix 1: Promoció i augment de la demanda dels consumidors Eix 2: Millora de la competitivitat Eix 3: Incentivació de l’oferta Eix 4: Millora de la diferenciació i del valor afegit del producte Zones productores Zones de demanda
 9. 9. <ul><li>Promoció </li></ul><ul><li>Promoció i impuls a la presencia en fires nacionals i locals. </li></ul><ul><ul><li>Promoció i impuls a l’aproximació de la oferta i la demanda: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agrobotigues i botigues tradicionals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mercats de pagès i parades en mercats municipals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Foment i impuls a les associacions de consumidors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporació de les xarxes de proximitat en els plans de dinamització comercials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Foment del consum institucional de producte de proximitat (hospitals, centres penitenciaris, escoles, etc.). </li></ul></ul><ul><li>Informació </li></ul><ul><ul><li>Elaboració d’un registre voluntari de productors de venda directa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació d’un distintiu identificatiu, pictograma, etc. implantació en el territori, i desenvolupament de les eines i elements de senyalització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Impuls a la realització d’estadístiques del sector i d’un quadre de comandament amb els principals indicadors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Major presència “virtual” de les xarxes de proximitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclusió dels punts de venda directa a les guies i rutes turístiques i de comerç local. </li></ul></ul><ul><li>Formació i ajuts </li></ul><ul><ul><li>Foment de la formació en els operadors en origen (aspectes comercials, aspectes legals, APPCC, etc.). </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiment de línies de finançament i recolzament a estudis de viabilitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporació en les polítiques i línies de subvenció d’un apartat específic i diferenciat. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Estructura </li></ul><ul><li>Aprovació de l’ordre reguladora </li></ul><ul><ul><li>Elaboració de plans integrals de xarxes de proximitat a nivell comarcal. </li></ul></ul><ul><li>Foment de les agregacions empresarials: </li></ul><ul><ul><li>Creació d’un clúster agregui les associacions i organismes existents. </li></ul></ul><ul><ul><li>Associacionisme, cooperativisme, etc.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Foment de les cooperatives mixtes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructures d’associació provincials entre productors </li></ul></ul><ul><ul><li>Priorització de línies de finançament a projectes agregadors i compartits (estructura comercial, logística, etc.). </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiment de centres logístics i economies d’escala a nivell comarcal, c reació de plataformes de comercialització per productors o petits elaboradors, aprofitant estructures existents (públiques o privades) </li></ul></ul><ul><li>Integració </li></ul><ul><ul><li>Establiment d’ajuts per a la generació de sinèrgies amb els actius territorials: turístics, lúdics, d’oci i culturals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació de rutes de venda directa, amb organització de visites a explotacions i integració d’aquestes en la oferta turística del territori. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiment de sinèrgies amb el sector de la restauració catalana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració en les polítiques de desenvolupament rural de les iniciatives de creació d’estructures comercialitzadores en origen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordinació amb els Grups d’Acció Local i priorització en aquelles actuacions de comercialització en origen. </li></ul></ul>
 11. 11. Moltes gràcies per la seva atenció “ Moltes vegades la gent no sap què vol fins que li ensenyes” Steve Jobs President Apple Inc.

Presentació de Roger Gaspa, Institut Cerdà: Impuls del canal de venda directa a Catalunya en el marc del Tàstum 2010

Views

Total views

1,018

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

97

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×