Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació

563 views

Published on

Presentació feta a Bellpuig el 25 de gener de 2012. F. Reguant et Gabinet Tècnic

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació

 1. 1. SETMANA AGRÀRIA DE BELLPUIG XXVª JORNADES TÈCNIQUES CRISI DE PREUS AL SECTOR AGRARI FLUCTUACIONS I ESPECULACIÓ Francesc Reguant i Fosas Amb el suport de l‘equip del Gabinet Tècnic Bellpuig 25 de gener de 2012Nota: les opinions expressades en aquesta presentació són de l’exclusiva responsabilitat de l’autor i no reflecteixen necessàriamentla posició oficial del DAAM
 2. 2. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ DE QUÈ PARLAREM1. Tensions actuals en preus i marges2. Agricultura i volatilitat3. Són més volàtils els preus actuals?4. Mercats de futurs i especulació5. Polítiques de preus i marges6. Com superar un escenari advers
 3. 3. TENSIONSACTUALSEN PREUSI MARGES
 4. 4. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ TENSIONS ACTUALS QUE AFECTEN ALS MERCATS PAC + OMC GLOBALITZACIÓ ONADA NEO-LIBERAL MENYS REGULACIÓ MERCATS MERCATS MÉS OBERTS COMPETÈNCIA DESIGUALESTRUCTURA MENYS CRISI POSICIÓ MÉS VOLATILITAT DEMANDA CADENA NEGOCIADORA ECONÒMICAALIMENTARIA ASSIMÈTRICA MENYS RENDIBILITAT MENYS FINANCERA FINANÇAMENT MÉS RISC : TS LS FE A MÉS COSTOS INPUTS S TUR I RE N OL A LT NJU .C PRESSIÓ INFLACIONISTA LATENT IE C O IS CR TENSIONS ESTRUCTURALS S. XXI … NOVA DEMANDA Més població ENERGIA Més desenvolupament DESIGUALTAT CANVI CLIMÀTIC ECONÒMICA I SOCIAL MEDI AMBIENT
 5. 5. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓVOLATILITAT I RENDIMENTSVOLATILITAT RISC RENDIBILITAT VOLATILITAT CRISI RENDIBILITAT
 6. 6. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ DUES CRISIS DE PREUS ALIMENTARIS INDEX DE PREUS DE LA FAO Crisi preus 2010-2011..300,0 Les causes Crisi preus Tensions estructurals S XXI 2007-2008 Estocs baixos de cereals250,0 Tensions conjunturals d’oferta Impuls demanda agrocarburants Irrupció especulativa mercat de futurs200,0 Espiral especulativa (real i financera)150,0100,0 50,0 FAM 850 M 790 M 1.030 M 1000 M 0,0 1/1990 7/1990 1/1991 7/1991 1/1992 7/1992 1/1993 7/1993 1/1994 7/1994 1/1995 7/1995 1/1996 7/1996 1/1997 7/1997 1/1998 7/1998 1/1999 7/1999 1/2000 7/2000 1/2001 7/2001 1/2002 7/2002 1/2003 7/2003 1/2004 7/2004 1/2005 7/2005 1/2006 7/2006 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 Food Price Index Cereals Price Index Lineal (Cereals Price Index)
 7. 7. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ COM ES FORMA UNA BOMBOLLA? Exemple crisi preus 2010 El cercle viciós de la bombolla • Previsió de bones collites arreu del món • Estocs més alts des de feia set anys Psicologia pro bombolla • Sequera històrica a Rússia • Expectatives de reducció d’oferta de blat (moderada)• El passat no existeix (no hi ha • Irrupció de fons especulatius a mercat de futurs memòria històrica) • Increment de preus reals• S’imagina el futur extrapolant el • Rússia tanca l’exportació de blat present • S’afegeixen a les pujades altres cereals i soja • Els pagesos retenen collites• Les tendències son eternes • Argentina limita l’exportació de soja i cereals • Sequera a la Xina • Tensions socials al Nord dAfrica amb el preu dels aliments al rerefons • Hi ha evidencies d’acaparament individual • Pujada del petroli per les incerteses geopolítiques
 8. 8. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ 2ª crisi 1ª crisi de preus de preusESTOCS DECEREALS EN TENSIÓ
 9. 9. $/barril 0 20 40 60 80 100 120 140 160 28/09/1988 28/09/1989 28/09/1990 28/09/1991 28/09/1992 28/09/1993 28/09/1994Font: Thomson Reuters a través de EIA 28/09/1995 28/09/1996 28/09/1997 28/09/1998 28/09/1999 10 $/barril 28/09/2000 28/09/2001 28/09/2002 EUROPE BRENT SPOT PRICE FOB 28/09/2003 28/09/2004 28/09/2005 28/09/2006 28/09/2007 144 $/barril 28/09/2008 ESPECULACIÓ 28/09/2009 CRISI DE PREUS I 28/09/2010 EL PREU DEL PETROLI ES MULTIPLICA PER MES DE 10 126 $/barril 28/09/2011
 10. 10. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓTENSIÓ TAMBÉ EN FERTILITZANTS + 100 %
 11. 11. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓTENSIÓ TAMBÉ EN ALIMENTACIÓ ANIMAL + 60 %
 12. 12. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓASSIMETRIA O INEFICIÈNCIA DE LA CADENA ALIMENTÀRIA % PARTICIPACIÓ EN PREUS DESTÍ DE LA POMA GOLDEN CAMPANYA 2011/2012100% Go lden Co nsumido r (4)90% Go lden M ercas (3) Go lden EX WORK 70-80 (1 Origen (2) a)80% Go lden LLOTJA 70i+ (1 Origen (1 a) ) En la poma Golden el preu percebut70% pel pagès és una quinta part del preu que paga el consumidor60%50%40%30%20%10% 0% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2011 2012 Setmanes
 13. 13. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓPARTICIPACIÓ EN EL PREU PRODUCTOR - MAJORISTA25 % 46 % TOMÀQUET MONGETA TENDRA27 % 14 % N % participació productor duesFont: MARM ENCIAM Campanyes precedents CEBA
 14. 14. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓ DELS BENEFICIS DE CADAPVP ESTRUCTURA PARTICIPACIO EN EL BAULA SOBRE EL PVP100% 6,4 % Minorista; 26,041 CADENA 80% DE VALOR DEL 1,8 % Majorista; 13,966 TOMÀQUET 60% 25,559 4,1 % 40% 20% 0,7 % Producció; 34,434 0% 1 % % guany sobre preu de venda consumidorFont: Elaboració pròpia amb dades estudi MARM
 15. 15. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ DEPRESSIÓ D’INGRESSOS Evolució IPC i IPPA, Catalunya 2002-2010 IPC base 2006, mitjanes anuals IPPA base 2000 i 2005 enllaçades 130 IPC ALIMENTS 125 IPC GENERAL 120 1152002 = 100 110 IPPA PREUS PERCEBUTS 105 AGRARIS 100 95 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IPPA 100,0 103,6 104,3 105,7 112,6 116,9 119,9 111,8 110,7 IPC General 100,0 103,5 107,1 111,3 115,4 118,8 123,7 123,9 126,4 IPC Alimentació 100,0 104,7 108,9 112,8 117,4 121,5 128,2 128,1 127,9
 16. 16. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓPREUS I COSTOS DESACOBLATS (EXEMPLE PORCÍ) COST PINSO PREU CONSUMIDOR PREU PERCEBUT RAMADER
 17. 17. AGRICULTURA IVOLATILITAT
 18. 18. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓPER QUÈ SON VOLATILS ELS PREUS AGRÀRIS? DEMANDA INELÀSTICA OFERTA ERRÀTICA• Producte de primera necessitat • Peribilitat del producte P • Riscos climàtics Demanda • Riscos sanitaris inelàstica • Temporada p2 • Dinàmiques conjunturals de l’entorn • Retard entre decisions i producte p1 Possible reacció segons model Cobweb Teorema de la telaraña q2 q1 Q Llei de King
 19. 19. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ 0,80 EXEMPLES DE VOLATILITAT: PRÉSSEC MAX: 0,73 €/kG 0,70 MAX / MIN: 4,29 0,60 0,50 €/kG 0,40 0,30 0,20 0,10 MIN: 0,17 €/kG 0,00 S1 S7 S 13 S 19 S 25 S 31 S 37 S 43 S 49 S3 S9 S 15 S 21 S 27 S 33 S 39 S 45 S 51 S5 S 11 S 17 S 23 S 29 S 35 S 41 S 47 S1 S7 S 13 S 19 S 25 S 31 S 37 S 43 S 49 S3 S9 S 15 S 21 S 27 S 33 S 39 S 45 S 51 2005 2006 2007 2008 2009 SetmanesFont: Elaboració pròpia amb dades Mercolleida
 20. 20. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ 0,70 EXEMPLES DE VOLATILITAT: POMA MAX: 0,64 €/kG 0,60 MAX / MIN: 3,56 0,50 0,40 €/K g 0,30 0,20 MIN: 0,18 €/kG 0,10 0,00 S1 S7 S 13 S 19 S 25 S 31 S 37 S 43 S 49 S3 S9 S 15 S 21 S 27 S 33 S 39 S 45 S 51 S5 S 11 S 17 S 23 S 29 S 35 S 41 S 47 S1 S7 S 13 S 19 S 25 S 31 S 37 S 43 S 49 S3 S9 S 15 S 21 S 27 S 33 S 39 S 45 S 51 2005 2006 2007 2008 2009 SetmanesFont: Elaboració pròpia amb dades Mercolleida
 21. 21. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ LA VOLATILITAT DEL POLLASTRE PREUS POLLASTRE BELLPUIG 2010 1,60 MAX: 1,39 €/Kg 1,40 1,20 1,00€/Kg 0,80 0,60 MIN: 0,71 €/Kg 0,40 % (MAX-MIN)/MIN: 95,77% 0,20 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Setm anes
 22. 22. 04 /0 1/18 201 12.000,00 14.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 /0 0 1/01 20 /0 10 2/15 201 /0 0 2/01 20 /0 10 3/ MAX: 12.22215 201 /0 0 3/29 20 /0 10 3/12 201 /0 0 4/26 20 /0 10 4/10 201 /0 0 (MAX-MIN)/MIN: 40,98 % 5/24 201 /0 0 5/07 20 /0 10 6/21 201 /0 0 6/05 20 /0 10 7/ MIN: 8.66919 201 /0 0 7/02 20 /0 10 EVOLUCIÓ IBEX 35 8/16 201 /0 0 8/30 201 /0 0 8/13 20 /0 10 9/27 201 /0 0 9/11 20 /1 10 0/25 201 /1 0 0/08 20 /1 10 1/ LA VOLATILITAT DE L’IBEX 3522 201 /1 0 1/06 20 /1 10 ESPECULACIÓ 2/20 201 CRISI DE PREUS I /1 0 2/ 20 10
 23. 23. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ VOLATILITAT I REGULACIÓ MERCATS INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC) PORC CICLE TANCAT INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC) POLLASTRE Inde x 250 PORCÍ ÍNDEX POLLASTRE 250,00 225 200 200,00 175 150 150,00 125 100 100,00 75 50,00 50 25 0,00 0 -25 CV=0,34 CV=0,70 -50,00 -50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 ANYS Anys Sectors més volàtils Sectors menys volàtils INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC) INDICADOR SINTÈTIC DE CONJUNTURA (ISC) LLETÍNDEX250,00 BOVÍ DE CARN ÍNDEX LLET 250,00225,00 225,00200,00 200,00175,00 175,00150,00 150,00125,00 125,00100,00 100,00 75,00 75,00 50,00 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00-25,00 CV=0,24 -25,00 CV=0,23-50,00 -50,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ANYS ANYSFont Gabinet Tècnic DAR CV=Coeficient de Variació
 24. 24. SÓN MÉSVOLÀTILS ELS PREUS ACTUALS ?
 25. 25. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ VOLATILITAT PREUS AGRÍCOLES EVOLUCIÓ VOLATILITAT PREUS BLAT DE MORO - LLOTJA DE BARCELONABLAT DE MORO 250,00 35 EVOLUCIÓ VOLATILITAT PREUS ORDI P.E. 64 - MERCOLLEIDA ORDI 250,00 40 30 200,00 35 200,00 25 30 150,00 20 25 150,00 15 20 100,00 100,00 10 15 50,00 10 5 50,00 5 0,00 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,00 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Preu mig Desv std Lineal (Desv std) Preu mig Desv std Lineal (Desv std)OLIVES EVOLUCIÓ VOLATILITAT PREUS ARRÒS BLANC "BAHIA" - LLOTJA TORTOSA ARRÒS EVOLUCIÓ VOLATILITAT PREUS OLI MÉS 1,5º - LLOTJA REUS 0,80 0,06 3,50 0,7 0,70 0,05 3,00 0,6 0,60 2,50 0,5 0,04 0,50 2,00 0,4 0,40 0,03 1,50 0,3 0,30 0,02 0,20 1,00 0,2 0,01 0,10 0,50 0,1 0,00 0 0,00 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Preu mig Desv std Lineal (Desv std) EVOLUCIÓ VOLATILITAT PREUS PERA BLANQUILLA - MERCOLLEIDAPRÉSSEC Preu mig Desv std EVOLUCIÓ VOLATILITAT PREUS PRÉSSEC VERMELL (67i+) - MERCOLLEIDA Lineal (Desv std) PERA 0,70 0,35 0,80 0,18 0,60 0,3 0,70 0,16 0,14 0,50 0,25 0,60 0,12 0,50 0,40 0,2 0,1 0,40 0,30 0,15 0,08 0,30 0,06 0,20 0,1 0,20 0,04 0,10 0,05 0,10 0,02 0,00 0 0,00 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Preu mig Desv std Lineal (Desv std) Preu mig Desv std Lineal (Desv std)
 26. 26. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ VOLATILITAT PREUS RAMADERSPOLLASTRE OUS EVOLUCIÓ PREUS POLLASTRE GROC BELLPUIG EVOLUCIÓ PREUS OUS BLANCS M BELLPUIG 1,2 0,3 0,90 0,16 0,80 0,14 1 0,25 0,70 0,12 0,8 0,2 0,60 0,10 0,50 0,6 0,15 0,08 0,40 0,06 0,4 0,1 0,30 0,04 0,20 0,2 0,05 0,10 0,02 0 0 0,00 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009LLET EVOLUCIÓ VOLATILITAT PREUS LLET Preu mig Desviació Std Lineal (Desviació Std) EVOLUCIO VOLATILITAT PREUS PORC SELECTE - MERCOLLEIDA Preu mig Desv Std Lineal (Desv Std) (Preus percebuts pel pagès) 40,00 7 1,400 0,25 PORC 1,200 35,00 6 0,2 30,00 5 1,000 25,00 4 0,15 0,800 20,00 3 0,600 0,1 15,00 2 0,400 10,00 1 0,05 0,200 5,00 0 0,00 -1 0,000 0 EVOLUCIÓ VOLATILITAT PREUS OVÍ (13,1 - 16 Kg)- ESCORXADOR CASTELLBISBAL 12 12 12 12 EVOLUCIÓ VOLATILITAT 12 12 12 PREUS ANOLL II - MERCOLLEIDA 12 12 12 12 12 12 12 11 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009BOVI 3,50 Preu mig Desv std Lineal (Desv std) 0,3 8,00 Preu mig Desv std Lineal (Desv std) 1,6 OVI 7,00 1,4 3,00 0,25 6,00 1,2 2,50 5,00 1 0,2 2,00 4,00 0,8 0,15 3,00 0,6 1,50 0,1 2,00 0,4 1,00 1,00 0,2 0,05 0,50 0,00 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,00 0 Preu mig Desv Std Lineal (Desv Std) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Preu mig Desv std Lineal (Desv std)
 27. 27. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ COEFICIENT DE VARIACIÓ DELS PREUS ENCIAM TOMÀQUET 0,3 0,35 0,300,25 0,25 0,2 0,200,15 0,15 0,1 0,100,05 0,05 0,00 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MONGETA TENDRA CEBA0,35 0,90 0,800,30 0,700,25 0,600,20 0,50 0,400,15 0,300,10 0,200,05 0,100,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Font: DAAM (Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials)
 28. 28. CRISI DE PREUS I ESPECULACIÓ COEFICIENT DE VARIACIÓ DELS PREUS ESCAROLA COGOMBRE0,30 0,250,25 0,200,20 0,150,15 0,100,10 0,050,050,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PORRO CARBASSÓ0,25 0,30 0,250,20 0,200,15 0,150,10 0,100,05 Es predominant un augment sensible de la volatilitat 0,050,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Font: DAAM (Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials)
 29. 29. MERCATS DE FUTURS IESPECULACIÓ

×