Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.

402 views

Published on

Presentació feta a Ivars d'Urgell el 16 de març de 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.

 1. 1. INTENSIFICACIÓ SOSTENIBLE Concepte de futur El cas del porcí Francesc Reguant i Fosas Ivars d’Urgell 16 de març de 2012Nota: les opinions expressades en aquesta presentació són de l’exclusiva responsabilitat de l’autor
 2. 2. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE1. Nou escenari segle XXI2. La demanda de carn3. El repte mediambiental de la ramaderia4. Notes de futur 2
 3. 3. 1
 4. 4. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE DESENVOLUPAMENT SENSE RESTRICCIONS AMB VISIÓ A CURT TERMINIESGOTAMENT PROGRESSIU TENSIONS DESIGUALTAT COMBUSTIBLES CANVI CLIMÀTIC FOSILS I ALTRES EN PROVEÏMENT ECONÒMICA I MEDI AMBIENT RECURSOS MINERALS ALIMENTARI I SOCIAL MON GLOBAL AIGUA PROBLEMES GLOBALSENERGIA SOLUCIONS GLOBALS SÒL AGRÍCOLA COORDINACIÓ TECNOLOGIA GLOBAL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE AMB VISIÓ A LLARG TERMINI 4
 5. 5. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE DEMANDA D’ENERGIA NECESSITAT REDUCCIÓ AMB POLITIQUES ACTUALS EMISSIONS CO 2 FINS 2035 2009 2035 2009 2035IEA Mtoe 12.132 18.302 Mt 28.844 21.574 Inc % Inc % 51 % -25 % POBLACI Ó MUNDIAL NECESSITAT AUGMENT A 2050 PRODUCCI Ó D’ALIMENTS A 2050FAO 9.000 M hab. X 70 % 5
 6. 6. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE Font: FAOLes 301 Mha de regadiu (front a les 1.226 Mha de secà) proveeixen més de lameitat dels aliments del món. Si deixéssim de regar perdríem més de la meitat de la producció d’aliments del món 6
 7. 7. INTENSIFICACIO SOSTENIBLEla FAO considera que per incrementar la producciód’aliments un 70 % fins al 2050 més del 80 % delincrement haurà de procedir de l’augment de laproductivitat de les terres. Amb regadiu COM? Amb tecnologia OBJECTIU 7
 8. 8. AGRICULTURA AGRICULTURA DE POTENCIALMENT DESENVOLUPAMENT RURAL COMPETITIVA Localitzada principalment en zones amb limitacions naturals AGRICULTURA SUFICIENT AGRICULTURA NECESSÀRIA Més costosa Base de la seguretat alimentària Opció de qualitat Demanda real però limitada Necessàriament intensiva No generalitzable avui per garantir la seguretat alimentària Necessàriament sostenible De gran importància en estratègies de desenvolupament rural en regions amb limitacions naturals.INTENSIFICACIO SOSTENIBLE 8
 9. 9. 2
 10. 10. INTENSIFICACIÓ SOSTENIBLEFont: FAO 10
 11. 11. A FAVOR + EN CONTRA - Desenvolupament països Preus incrementats • Més costos alimentació i energia emergents • Més costos mediambientals • Nova demanda de proteínas Cultura de moderació dietètica Ètica de defensa dels animals Qualitats dietètiques de la Arguments mediambientals carn • Emissió GEH • Contaminació de sòls i aigues • Exigències de sòl agrícola Imatge ramaderia “industrial”INTENSIFICACIO SOSTENIBLE 11
 12. 12. FUTUR GESTIONABLE FUTUR LLUNYÀ Moderació en països Moderació del consum global desenvolupats vers dietes més vegetals Alternatives en biotransformació Fort increment de la demanda de carn en països emergents Amb saldo global significativament positiu en la demanda de carnINTENSIFICACIO SOSTENIBLE 12
 13. 13. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE Creixement moderat a països industrialitzats Creixement important a països en desenvolupament 2010 2050 CARN LACTIS Inc % 73% 58%Font FAO 13
 14. 14. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE L’increment més important en el consum de carn serà en aus seguit del porc. Les aus i el porc tenen a favor: - Preu - Fàcil ús a casa, industria, HORECA Però les aus tenen a favor: -Reputació saludableFont GIRA -No restriccions ètniques 14
 15. 15. 3
 16. 16. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE 18 % EMISIONS GEH 9 % del CO2• Emissió GEH 37 % del metà (PCG x 23 CO2) 65 % del ôxid nitrós (PCG x 296 CO2)• Contaminació de sòls• Contaminació d’aigues• Pèrdua de biodiversitat Per contra, una gestió adequada pot convertir a la ramaderia en• Males olors en entorns habitats un puntal en la mitigació del canvi climàtic 16
 17. 17. INTENSIFICACIO SOSTENIBLEIdealització ingènua de la ramaderia tradicional (agriculturainsuficient).Comparació d’explotacions individuals de tamanys moltdiferents sense considerar agregats productius equivalents. (calsatisfer la demanda total)Consideració implícita que la demanda es satisfarà viaimportació de països amb les problemàtiques que es rebutgen acasaConfondre males pràctiques amb problemàtiques intrínsiques adeterminat sistema de producció.Expressió de països competidors amb estructures productivesmenys competititives 17
 18. 18. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE• “Els nivells d’emissions més alts provenen, amb diferència, dels sistemes mésextensius” (La larga sombra del ganado. FAO).• Quan es compara ramaderia tradicional i intensiva per atendre la mateixademanda els impactes mediambientals són superiors a ramaderia tradicional: • Més productivitat agrícola menys deforestació, menys pèrdua biodiversitat • Producció més eficient menys inputs • Dietes més eficients menys residus• La ramaderia intensiva ha permès conservar l’agricultura i la població enzones amb dificultats naturals. Té, doncs una gran importància des d’un punt devista social i territorial, a més d’econòmic. Ha estat una gran eina dedesenvolupament rural• La ramaderia intensiva facilita la gestió dels impactes mediambientalsnegatius • Plantes de biogas • Gestió millorada de residus orgànics 18
 19. 19. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE INTENSIU SOSTENIBLETecnologia Internalitzar costos mediambientals Aceptació de sostres mediambientalsEspecialització Major i millor ús de subproductes (funció recicladora)productiva Sanitat sostenible com a prioritat: • Infrastructures sanitàriament eficientsEficiència productiva • Processos sanitàriament eficients • Atenció a residus medicamentosos • Alimentació Plantes de biogas • Energia • Genètica • Eliminació metà Géstió racional i sostenible de dejeccions Alimentació amb menor potencialEficiència econòmica contaminantDependència d’inputs Millora de les olors Integració en el paisatged’alimentació animal 19
 20. 20. 4
 21. 21. INTENSIFICACIO SOSTENIBLE1. Atenció rigorosa al repte mediambiental2. Els majors costos (inputs i mediambient) presionaran la demanda però el consumidor haurà d’assumir aquests costos.3. No tenir ajuts directes evita distorsions en un sector competitiu4. Reforçar les mesures de regulació dels mercats5. Evitar el comerç no equitatiu en termes de medi ambient, sanitat i benestar animal6. Millorar l’autoproveïment agrícola. Optimitzar els potencials de regadiu7. Apostar per la R+D+i8. Sensibilitzar, educar i informar la societat9. Reforçar la coordinació global i participar-hi10. La Unió Europea haurà de revisar la seva política en relació a la ramaderia intensiva atorgant-li la valoració que es mereix en l’agroalimentació europea 21

×