Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ibong adarna buod

142,090 views

Published on

buod ng ibong adarna just in case kailangan nyo...

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2LaDVgK ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2LaDVgK ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • salamat po dito...ginamit po to namin sa aming roleplay...salamat talaga!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ibong adarna buod

 1. 1. IBONG ADARNA Ibong Adarna at nagpayong limutin si Donya Leonora at Noong unang panahon sa sang-ayon sa hanapin ang Reyno Delos Crystal at si Maria Blanka.kasaysayan sa Kaharian ng Berbanya . May hari ngalan Sa tulong muli ng ermitanyo tinulunganay Fernando at kabiyak nitong Reyna Valeriana. Sila ay makapunta sa kaharian sakay ng Agila. Doon nakita simay tatlong anak na prinsipe sina Donn Pedro, Don Maria Blanka. Si Haring Salermo ay marami pagsubokDiego, Don Juan. Sinanay ang mga anak na humawak ng sa pagiibigan ng kanyang anak tulad ng: pagpupunla ngpatalim. trigo at gawing tinapay, ipunin ang itang pinakawalan at Isang gabi naidlip ang hari diumano si Don Juan ilagay sa bote, iurong ang bundok , magpagawa ngbunso niyang anak ay pinaslang mula noon nagkasakit kastilyo sa gitna ng dagat, ang paghahanap ng singsing,ang mahal na Hari . Nagpatawag ng mangagamot na ang paamuin ang kabayo at pinakahuli ang piliin angating lunas ay ang awit ng Ibong Adarna. mapapangasawa na kanyang anak. Dahil sa masamang Inutusan si Don Pedro para maglakbay at binabalak ng hari nagtanan ang dalawa.hanapin ang Ibong Adarna. Sa kasamaang-palad Sa pagbabalik sa Berbanya umuwi si Don Juannakatulog sa awit ng Ibong Adarna at nagging Bato na di kasama si Maria Blanka. Ngunit bitbit angmatapos mahulugan ng ipot ng ibon. Sa ikalawang pangakong magbabalik at magpapakasal. Sa kanyangpaglalakbay inatasan ng hari hanapin si Don Pedro at pagdating inihanda ang pagpapakasal ni Donya Leonorahulihin ang Ibond Adarna ngunit ganun din ang naging . Sa pagtatanghal ay pinalala ni Maria Blanka angkapalaran ni Don Diego. pangako ni Don Juan na magpapakasal. At dahil sa Ang bunsong anak na una ayaw payagan ng hari pangyayaring iyon naikasal si Donya Leonora kay Donay naglakbay dahil sa tagal ng pagbabalik ng mga Pedro at kay Don Juan kay Maria Blankakapatid. Hiningi ang basbas ng mahal na hari at humayo.Sa kanyang paglalakbay ay nakasaubong niya angmatandang Ermitanyo na nagturo sa kanya ng Ibong Mga Tauhan:Adarna. Humingi ito ng makakainn at binigyan niya ng Haring Fernando- magiting na hari ng Berbanyatinapay. Itinuro ng Ermitanyo ang kinaroroonan ng ibon Donya Valeriana- Kabiyak ng Hariat nagbilin ng mga payo sa paghuli ng ibon. Ermitanyo- Malaking nagging tulong kay Don Juan Nahuli ni Don Juan ang Ibong Adarna sa Donya Leonora- nagging asawa ni Don Pedropagsunod ng ipinayo ng matandang Ermitanyo. Sa Donya Juana- naipakasal kay Don Diegotulong rin ng Ermitanyo nagging tao muli sa pagiging Maria Blanka- nangako na papakasalan ni Don Juanbato ang kanyang mga kapatid. Nagbalik ang tatlong Haring Salermo- Ama ni Maria Blankaprinsipe ngunit ang taksil na si Don Pedro ay plinanong Mga anak ni Haring Fernandobugbugin si Don Juan dulot ng inggit . Sa pagbabalik sa Don Pedro - ang panganay. May pag-inggit kay Donkaharian di kasamang bumalik si Don Juan at ayaw Juan.Don Diego - ang pangalawa.Don Juan - ang bunsoumawit ng Ibong Adarna . at determinadong anak. Sa pagakakabugbog kay Don Juan muli mayermitanyo na tumulong kay Don Juan. Bumalik sakaharian ng Berbanya si Don Juan at doon ay umawit Mga Tagpuan:ang Ibong Adarna at nagkwento ng mga pangyayari.Nagalit ngunit nagpatawad ang hari alang-alang sa Bundok Tabor- dito naninirahan ang Ibong Adarnabunsong anak. Nakawala ang Ibong Adarna . Umalis si Berbanya- Kaharian ni Haring Fernando Bundok Armenya – nanirahan si Don JuanDon Juan at doon ay may natagpuang balon. Sa ilalim ng Mahiwagang Balon- may kaharian ng dalawngbalon ay may kaharian doon nakatira si Donya Juana . magkapatid na prinsesaDumatin ang higante ang kinalaban ng prinsipe. Reyno Delos Crystal- Kaharian ni Maria Blanka at Kasama ang kapatid na babae ni Donya Juana na Haring Salermosi Donya Leonora ang kasama pupunta sa kaharian ngBerbanya . Ikalawang pagtataksil ni Don Pedro ay Kasukdulan ng Kwento:inhulog si Don Juan sa Balon at umuwing kasama ang Maraming kasukdulan ang kwento pero para sa akin angdalawang prinsesa sa kaharian. Ang lobo at si Don Juan Paghuli sa Ibong Adarna ang siyang Sukdulan Ngay nagging magkaibigan. Natagpuan ni Don Juan ang kwento. Dahil ditto naranasan ni Don Juan ang mga
 2. 2. sugat dulot ng Dayap at labaha. magkakapatid, ngunit pinuyat ng dalawa si Don Juan kaya nakatakas ang Adarna. Pinahanap ng hari angTungalian: maysala. Nagkita-kita ang magkakapatid sa kaharian ng Armenya at hinikayat nila si Don Juan na doon na langAng pagtataksil ni Don Pedro ang siyang tungalian ngkwento makadalawang ulit na nagtaksil ang panganay na manirahan. May nakita silang balon at tinangka nilanganak dala ng inggit sa marating ang ilalim nito ngunit tanging si Don Juan langBunsong anak. ang nagtagumpay. Namangha si Don Juan sa ganda ng ilalim ng balon at kagandahan ni Juana. Nag-ibigan angNapiling Tularan sa Korido: dalawa. Napatay ni Don Juan ang higante. Paalis na sana sila nang ipasundo ni Juana kay Don Juan ang bunsoSi Don Juan likas ang pagiging mabait at masunuring niyang kapatid na si Donya Leonora. Umibig din si Donanak sa magulang. Mapagkumbaba at madasalin saBirhen kaya pinagpapala. Juan kay prinsesa Leonora. Sa huli, ay napaibig din niyaMapagbigay sa mga nagugutom na tao. Mas iniintindi si Leonora. Hindi matalo ni Don Juan ang serpiyenteang kapakanan ng nakararami kayasa ang sarili. kaya,Binigyan ni Leonora si Don Juan ng balsamo at napatay niya ang serpiyente. Sila ay umalis ng balon kasama si Juana. Naalala ni Leonora ang kanyangBalangkas ng kuwento singsing,kaya naki usap sya kay don juan na balikanMay isang kaharian pangalan ay Berbanya na ito,ngunit nang babalikan na ito ni don juan,pinatid nangpinamumunuan ni Haring Fernando. May asawa siyang kayang dalawang kapatid ang tali.inaya na nangnagngangalang Reyna Valeriana at mga anak na sina dalawang magkapatid si juana at leonora na sumama naDon Pedro, Don Diego at Don Juan na pawang sila sa kaharian ng berbanya.Nag alala si leonora kaynakalinya na susunod na hari ng Berbanya. Nang don juan kaya pinasundan niya si Don Juan sa kanyangnagkaroon nd di malamang karamdaman ang hari, kaibigang lobo. Nanaginip si Haring Fernando tungkolhinanap ni Don Pedro ang Ibong Adarna na ang awit kay Don Juan. Nalungkot ang hari nang di Makita silamang ang makapagpapagaling sa sakit ng hari. Don Juan. Hiniling ni Don Pedro na ipakasal na sila niNarating niya ang puno ng Piedras Platas subalit hindi Leonora ngunit hindi pumayag si Leonora,sinabi nitongniya nakita ang ibon dahil siya ay naging bato. Sumonod sya ay may panata na hindi muna magpapakasal saloobnaman ay si Don Diego, nakita niya ang Adarna subalit ng 7 taon.Sa halip, sina Don Diegot Juana angnakatulog sa ganda ng awit ng Adarna kaya naging bato. ipinakasal.Maluwalhati namang nakarating si Don Juan sa tuktok Lumakas si Don Juan nang mapahidan ng tubig mula sang bundok Tabor at doon ay may nakita siyang ilog-hordan sa tulong ng lobo.hinanap ni don juan angermitanyo. Binigyan siya nito ng pagkain at ilang ibong adarna at natagpuan nya ito at sinabi sa kanyangimpormasyon tungkol sa ibong adarna pati na rin 7 kalimutan na si leonora atsa halip siyay maglakbaydayap at isang labaha upang hindi makatulog. Nang patungo sa Reyno de los Cristal upang makita si Mariamarating niya ang puno, ginamit niya ang mga dayap at Blanka.Nahirapan si don juan bago marating anglabaha. Nang mahuli niya ang adarna, tinalian niya ang kaharian ng de los Cristal.may mga tumulong sa kanyapaa at saka dinala sa ermitanyo at nilagay sa loob ng na magkakapatid na ermitanyo na may mgaisang hawla. Pinabuhusan ng tubig ang dalawang kapatid balbas.Hinintay ni Don Pedro si Leonora subalit si Donat naglakad sila patungo sa Berbanya. Pinagtulungan ng Juan lang ang nasa puso ng prinsesa. Sumakay si Dondalawa si Don Juan upang masolo ang pagiging hari. Juan sa isang agila ng ermitanyo patungong de losAng adarna ay malungkot ganoon din si Haring Cristal.Narinig ni don juan na may mga dalagangFernando nang makitang hindi kasama ng dalawa si Don naghahagikhikan,hinanap niya ito.ang mga dalagang itoJuan. Ginamot ng isang uugod-ugod na matanda si Don ay tatlong mag kakapatid,naliligo sila sa ibat ibangJuan at umuwi na sa Berbanya. Nakita ng adarna si Don ilog.Ang pinaka nagustuhan ni don juan sa tatlongJuan at ito ay umawit at nagamot si haring Fernando. magkakapatid ay si princesa maria blanca.Ninakaw niIminungkahi ng adarna na gawing hari si Don Juan. Don Juan ang kasuotan ni princesa Maria habang itoyIniutos ng hari na ipatapon ang dalawa, ngunit dahil naliligo. Humingi ng patawad si Don Juan kay princesahumiling si Don Juan na huwag na lang, ito ay ipinatigil. Maria at di nagtagal umibig na rin si Maria ka DonPinabantayan ng hari ang adarna sa tatlong
 3. 3. Juan.Pinatuloy ni haring Salermo si Don Juan.Gustoniyang pakasalan si maria kaya ibinigay na agad ng hariang kanyang unang pagsubok kay Don Juan. Ginamit niprincesa Maria ang kanyang mahika upang maisagawaang pagsubok,dahil dito nagtagumpay si don juan saunang pagsubok,palihim na natuwa si Haring Salermokay Don Juan. Inilahad na ng hari ang kanyangikalawang pagsubok kay Don Juan; ang pangongolektamuli ng 12 na negrito at si Maria nanaman ang gumawanito. Pagkatapos, ibinigay na ng hari ang kanyangikatlong pagsubok; ang paglipat ng bundok sa tapat ngbintana ng kwarto ng hari. Malamang, nagulat ang harisa pagiging matagumpay ni Don Juan. Tinawananlamang ni Donya Maria ang ika-apat na pagsubok.Hinayaan lamang Maria na matulog si Don Juan habangginagawa niya ang pagsubok. Nawala ang singsing nghari sa pagkakatalsik nito sa dagat nang siya ay nasamuog na ipinatayo niya kay Don Juan. Hiniling namanng hari na ibalik ang bundok sa dating puwesto atpatagin bilang ika-limang pagsubok na nagawa naman niDonya Maria ng maayos. Kinailangan namang tadtarinpa ni Don Juan si Maria upang mahanap angnawawalang singsing ng hari na naging dahilan ngpagkaputol ng kanyang daliri na nakapaloob sa ika-animna pagsubok ng hari. Hiniling ng hari kay Don Juan napaamuhin ang mailap at ubod ng samang kabayo ng haribilang huling pagsubok. Napaamo naman ni Don Juanang kabayo sa tulong ng mga tagubilin ni Donya Maria.Nang mapili ni Don Juan si Maria,hindi pa rin pumayagsi haring salermo na ipakasal si don juan sa kanyanganak kaya nagtanan ang dalawang magkasintahan. Sasobrang pagkalungkot ng hari ito ay namatay. Bumaliksi Don Juan sa kaharian ng Berbanya at nagsaya angbuong kaharian.Hiniling niya sa hari na magpaksal silani leonora. Nagpunta si Maria sa Berbanya ngunit hindisiya nakilala ni Don Juan. Nagsagawa ng pagtatanghal siMaria patungkol sa mga pangyayari at pagsubok nilangdalawa ni Don Juan, at naalala na niya na ang mahal nyaay si Maria Blanca. Nagpakasal sina Maria Blanca atDon Juan bumalik sila sa Reyno de los Cristal atnamuno.Si Leon naman at si Don Pedro angnagkatuluyan.

×