Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IBONG ADARNA (BUOD)

46,038 views

Published on

FILIPINO FILE FOR GRADE 7

Published in: Education
  • Be the first to comment

IBONG ADARNA (BUOD)

  1. 1. Ibong Adarna Mga Tauhan: Don Fernando Si Don Fernando ay ang hari ng Berbanya. Siya ay ang asawa ni Donya Valeriana at ang ama ni Don Pedro, Don Diego at si Don Juan. Kinalala ng ibang tao na siya ay isang maginoo Donya Valeriana Si Donya Valeriana ay ang asawa ni Don Fernando. Kinala ng ibang tao na siya ay mabait at maganda Don Pedro Si Don Pedro ay ang panganay ni Don Fernando at Donya Valeriana. Sa tatlo, siya ang pinakamacho ang katawan at kaiman ang postura Don Diego Siya ang pangalawang anak ni Don Fernando at Donya Valeriana. Sa tatlo, siya ang pinakatahamik. Lagi siyang sumusunod sa mga utos ni Don Pedro Don Juan Si Don Juan ang bunso ni Don Fernando at ni Donya Valeriana. Sa tatlo, siya ang pinakamahal ni Don Fernando dahil siya ay puno ng kabaitan. Mahal na mahal rin ni Don Juan ang mga kapatid niya Ang Manggagamot Siya ay nanggamot kay Don Fernando. Sinabi niya na ang Ibong Adarna ang gamot sa sakit niya
  2. 2. Ang Leproso Siya ay dinaanan ni Don Juan upang humingi ng pagkain. Isa siyang tao na may sakit na tinatawag na lerprosyo Ermitanyo Isa siyang tao na naninirahan sa bundok. Tumulong siya kay Don Juan upang hulihin ang Ibong Adarna Ang matanda Pinahiran ng matanda ng gamot ang sugat ni Don Juan pagkatapos nang marinig ng matanda ang dasal ni Don Juan. Masasabi mo na isa siyang “Good Samaritan” dahil sa ginawa niya Donya Juana Siya ay isang magandang princesa sa Armenya. Humahanga ang prinsipe sa kanyang kagandahan Higante Siya ay isang dambuhala na nagbabantay kay Donya Juana Leonora Katulad ni Donya Juana, siya ay isang magandang princesa sa Armenya. Siya ang kapatid ni Donya Juana Serpyenteng May Pitong Ulo Siya ay isang serpyente na may pitong ulo. Kapag pinatulan mo ang isa, matutubo muli ang ulo. Nagbabantay siya kay Leonora Ang Unang Ermitanyo Siya ay tinanong ni Don Juan upang makarating siya sa Reyno De Los Cristales
  3. 3. PangalawangErmitanyo Siya ay tinukoy ng unang ermitanyo na puntahin. Binigyan nito ng isang pirasong tela kay Don Juan para mabigay nito sa tatlong ermitanyo Tatlong Ermitanyo Siya ang binigyan ng pirasong tela mula sa pangalawang ermitanyo.Sa pagbigay nito, tinanong ni Don Juan kung saan yung Reyno De Los Cristal. Siya ang kapatid ng pangalawang Ermitanyo Donya Maria Blanca Siya ay isang magandang princesa sa Reyno De Los Cristales. Gumagamit siya ng puting majika. Siya ang tinukoy ng Ibong Adarna kay Don Juan Haring Salermo Siya ang ama ni Donya Maria. Gumagamit siya ng itim mahika
  4. 4. Tagpuan: Bundok Tabor- Dito naninirahan ang Ibong Adarna Berbanya- Kaharian ni Haring Fernando Bundok Armenya- Kung saan nanirahan si Don Juan Mahiwagang Balon- May kaharian ng dalawang na Prinsesa Reyno De los Cristales- Kaharian ni Haring Salermo
  5. 5. Banghay: Panimula- Ang Berbanya ay isang mayamang kaharian. Doon naninirahan ang pamilya ni haring Don Fernando. Nagkasakit siya, at ang tanging lunas sa karamdaman niya ay ang tinig ng Ibong Adarna. Inutusan niya ang mga anak na hanapin ang Ibong Adarna. Umuna si Don Pedro, ngunit nabigo at siya’y naging bato, sumunod si Don Diego pero naging bato rin. Nang si Don Juan na ang sumunod, may nakasalubong siyang matandang ermitanyo. Tinuruan siya kung ano ang dapat gawin upang hindi maging bato at mabigo sa pagkuha ng Ibong Adarna. Nang makuha na niya ito, pinuntahan na niya ang mga kapatid upang gamutin sa pagkakabato. At sa huli ng bahagi, bilang pasasalamat ng ermitanyo ay ginamot niya ang mga sugat nito. Pataas na aksyon- Nang mailigtas na ang dalawang kapatid, at habang papa-uwi na sila dala-dala ang ibon, naisipan nina Don Pedro at Don Diego na saktan si Don Juan at hayaang mamatay sa daan. Nagising si Don Juan na puno ng sugat sa katawan at dahil dito nagdasal siya ng mataimtim. Hanggang sa natagpuan siya ng isang matandang ermitanyo at tinulungan siya na mapagaling ang sarili. Nang makauwi na siya sa Berbanya, pinarusahan ang kanyang mga kapatid ng kanyang ama, pero pinatawad lang din. Pinabantayan ng hari ang ibon sa mga anak, at hanggang sa isang araw na habang nakatulog sa pagod si Don Juan sa pagbabantay sa Ibon, pinakawalan ito ng kanyang mga kapatid at sinisi siya dahil dito. Dahil doon, umalis si Don Juan
  6. 6. sa Berbanya hanggang sa narating niya ang mahiwagang balon ng Armenya. Kasukdulan- Si Don Juan ay tinaksilan ng kanyang mga kapatid at hinayaan hanggang siya ay mamatay sa pagkahulog sa balon na pasa- pasa ang maraming sugat. Nagkita sila ng Ibong Adarna muli at binigyan ng mensahe na siya ay dapat pumunta sa Reyno de los Cristales at hanapin si Maria Blanca. Pababang aksyon- Ayon kay Don Juan, hinahanap niya ang kaharian ng Delos Cristal, ngunit wala naman nakakaalam kung saan ito. Sinabi ng ermitanyo na magpunta siya sa ikapitong bundok na kinaroroonan ng isang matandang ermitanyo at doo'y magtanong.Nang makarating na siya sa matandang ermitanyo, tinanong niya kung saan makikita ang kaharian ng Delos Cristal. Ngunit hindi din alam nito kung saan matatagpuan iyon. Kaya’t tinanong ng ermitanyo ang kanyang mga alagang ibon at isang agila. Sinabi ng agila kung saan matatagpuan ang kaharian. Laking tuwa ni Don Juan dahil makikita na niya ang kaharian ng Delos Cristal at higit sa lahat si Donya Maria Blanca na may higit na kagandahan.Sumakay si Juan sa likod ng agila at sila ay lumipad na. Narating nila ang kaharian ng Delos Cristal. Ang kagandahan ni Donya Maria ay talagang kaakit-akit. At nagsimula nang magbihis sila galling sa pagliligo ngunit hindi makita ni Donya Maria ang kanyang damit, kaya siya nagalit.Tinuro niya ang mga kabalyero na naging bato dahil hindi sila nakatupad sa iniatas ng kanyang amang hari.Sinabi ni Maria kay Juan, Mamayang ika-lima, ang aking ama ay magigising at ikaw ay makikita. Kapag tinanong ka kung ano ang sadya mo dito. Sabihin mong hihingin mo ang kamay ng isa sa mga prinsesa. Kapag niyaya kang pumanik sa palasyo ay tumanggi ka sapagkat mamamatay ka. Kung ikaw ay magpapatuloy, kahit na ano ang ipagawa sa iyo ng aking ama ay tanggapin mo. Ako ang bahala!
  7. 7. Wakas- Natuklasan na ni Donya Maria ang kataksilan ni Don Juan dahil sa gagawing pagpapakasal sa ibang prinsesa. Nag-alimpuyo sa galit ang kanyang dibdib.Lulan ng karosang ginto, nagpanggap na emperatriz si Donya Maria upang dumalo sa kasal nina Don Juan at Donya Leonora. Nang dumating si Donya Maria na naka-bihis emperatriz, namangha ang lahat. Maganda ang gayak ni Maria at litaw ang kanyang kagandahan. Ang pakay niya ay pigilin ang pag- iisang dibdib ng dalawa. Malugod na tinanggap ni Haring Fernando ang pagdalo ng emperatriz. Subalit hindi nakilala ni Don Juan na ang emperatriz ay walang iba kundi si Donya Maria. Nakiusap si Donya Maria sa hari na bago ikasal sina Don Juan at Donya Leonora ay magdaos muna ng munting palabas sa harap ng lahat. Sa pamamagitan ng dula-dulaan ay nagawang isalaysay ng mga negrito at negrita ang lahat ng pinagdaanang hirap ni Don Juan sa mga pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo. Pinalo ng negrita ang negrito at tinanong kung naaalala nito ang mga ginawang pagtulong ni Donya Maria sa kanya sa kaharian ni Haring Salermo na kanyang ama. Sa tuwing papalo ang negrita ay hindi nasasaktan ang negrito kundi ay si Don Juan. Kaya naman, unti-unting nagbalik ang mga alaalang nangyari sa kanila ni Donya Maria. Noon din ay pinatotohanan ni Don Juan na ang lahat ng nasaksihang dula-dulaan ng mga negrito at negrita sa palasyo ay pawang mga katotohanan. Pangkat-4 CRSHS 7-Mendel Mga myembro: Reyes, Ervin Tupas, Merck Silva, Maurice Gng. Fe Bonono Paje, Mary Ajos, Ysabelle Solutan, Jahara Filipino Teacher Beltran, Iana Tantoy, Nicole Makiling, Katrina

×