Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 2 Ad

Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare

Download to read offline

Te nderuar prinder, nxenes, kolege,
Vetevleresimi i arritjeve te nxenesit ne fund te cdo tremujori, eshte nje kerkese e detyrueshme sipas Udhezuesit te Arsimit Fillor. Arritjet e formuluara ne fleten e vetevleresimit duhet te jene te bazuara ne rezultatet e te nxenit sipas programit perkates lendor. Ky proces sherben per reflektimin, analizimin, rikujtimin, permbledhjen, vetedijesimin e nxenesit ne lidhje me punen dhe arritjet personale. Gjithashtu sherben edhe per te ndiere qe procesi i te nxenit eshte nje pergjegjesi personale dhe sherbim ndaj vetes per veten. Nepermjet reflektimit nxenesi mund te kuptoje nivelin e zotesive personale dhe te percaktoje qellime ne punen e tij per te permiresuar rezultatet e veta ne te ardhmen.

Te nderuar prinder, nxenes, kolege,
Vetevleresimi i arritjeve te nxenesit ne fund te cdo tremujori, eshte nje kerkese e detyrueshme sipas Udhezuesit te Arsimit Fillor. Arritjet e formuluara ne fleten e vetevleresimit duhet te jene te bazuara ne rezultatet e te nxenit sipas programit perkates lendor. Ky proces sherben per reflektimin, analizimin, rikujtimin, permbledhjen, vetedijesimin e nxenesit ne lidhje me punen dhe arritjet personale. Gjithashtu sherben edhe per te ndiere qe procesi i te nxenit eshte nje pergjegjesi personale dhe sherbim ndaj vetes per veten. Nepermjet reflektimit nxenesi mund te kuptoje nivelin e zotesive personale dhe te percaktoje qellime ne punen e tij per te permiresuar rezultatet e veta ne te ardhmen.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Valbona Imeraj (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare

  1. 1. LËNDA: DITURI NATYRE 1 ARSIMI FILLOR PERIUDHA E PARË ………………………………… KLASA E PARË -A DATA………………………………………………….. EMRIIM ËSHTË…………………………………….. FLETË VETËVLERËSIMI: E GJALLA DHE JO E GJALLA NË NATYRË Vendos një √ në kolonën e yllit të arritjeve të tua me një kusht: Ji i ndershëm me veten tënde. ÇfarëditëbëjunënëlëndëneDiturisësë natyrës? Jam i/e pakënaqur Duhet të përmirë sohem Ndihem i/e kënaqur Ndihem shumë i/e kënaqur Ndihem shkëlqyesh ëm Dalloj të gjallën nga jo e gjalla në natyrë Bëj pyetje për të kuptuar jetën dhe cilësitë e qenieve të gjalla; Tregoj me shembuj se qeniet e gjalla kanë nevojë për ujë, ajër, ushqim për të jetuar; Zbuloj mënyrat se si bimët dhe kafshët përshtaten për të jetuar në mjediset e tyre jetësore; Tregoj se si i plotëson nevojat jetësore të bimëve dhe kafshëve mjedisi ku ato jetojnë; Emërtoj pjesët kryesore të bimëve si: rrënja kërcelli/trungu, gjethja, lulja, fruti, fara; Bëj pyetje të thjeshta për të dalluar dhe përshkruar gjallesat; Emërtoj pjesët e jashtme të trupit të kafshëve si: koka, këmbët dhe krahët, qimet, puplat etj. Vëzhgoj dhe përgjigjem për mënyrën si ushqehen kafshët përfshirë dhe shpendë të njohur; Dalloj ngjashmëritë dhe ndryshimet midis njerëzve Dalloj dhe emërtoj pjesët kryesore të jashtme të trupit të njeriut; Tregoj përse njeriu duhet të hajë në mënyrë të shëndetshme Provoj se si përmes shqisave njerëzit dhe kafshët njohin botën rreth tyre.
  2. 2. LËNDA: DITURI NATYRE 1 ARSIMI FILLOR PERIUDHA E PARË ………………………………… KLASA E PARË -A Bëj pyetje për të kuptuar bimët dhe kafshët në mjedisin përreth; Marr pjesë dhe organizoj veprimtari në klasë dhe jashtë saj.

×