Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joomla! in en voor bibliotheken

2,207 views

Published on

Joomla! in en voor bibliotheken
Paul Kellens, OB Herzele en Jan Van Hee, Maarifa
Informatie aan Zee
10 september 2009
Kursaal Oostende
Ridderzaal

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joomla! in en voor bibliotheken

 1. 1. Joomla! voor en in bibliotheken Paul Kellens, openbare bibliotheek Herzele Jan Van Hee, Maarifa Informatie aan Zee Donderdag 10 september 2009
 2. 2. Waarover gaat het ? <ul><li>Een kennismaking met Joomla!, een contentmanagement systeem (CMS) om websites te ontwikkelen met enorm veel mogelijkheden voor de BDI-sector. </li></ul><ul><li>... en het is gratis ! </li></ul>
 3. 3. Even voorstellen ... <ul><ul><li>Paul Kellens </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliothecaris Herzele </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maakte Joomla!-website voor ondermeer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bib Herzele </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bib Oosterzele </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Route 41 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jan Van Hee </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zaakvoerder Maarifa (stand 8-15) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adviseert en begeleidt bibliotheken en andere organisaties in het gebruik van Joomla! </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Inhoud <ul><li>Uitgangspunten </li></ul><ul><li>Contentmanagement systemen </li></ul><ul><li>Plan van aanpak </li></ul><ul><li>Joomla </li></ul><ul><li>Joomla en bibliotheken </li></ul><ul><li>Praktische case ! </li></ul>
 5. 5. Vooraf (1) : nog maar eens de Long Tail ... Digitaal aanbod, participanten informatie, RSS, ... De fysieke bibliotheek
 6. 6. Vooraf (2) : Bibliotheek 2.0 <ul><li>... heeft in essentie niks met technologie te maken ! </li></ul><ul><li>De bibliotheek hergebruikt op een actieve manier bestaande informatie (<=> bibliotheek als passief doorgeefluik) </li></ul><ul><li>Gebruikers worden actief betrokken (participatie) </li></ul><ul><li>Gebruikers leveren actief informatie (gebruiker als producent) </li></ul>
 7. 7. Wat is een CMS <ul><ul><li>Web-applicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijk om zonder veel technische kennis informatie te publiceren en te beheren op het internet of intranet </li></ul></ul><ul><ul><li>Vorm en inhoud zijn losgekoppeld </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaste lay-out (sjablonen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ideaal om de inhoud regelmatig aan te passen (“dynamische website”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Moduleer- en uitbreidbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversiteit in beheer (auteur-redacteur-admin) </li></ul></ul>
 8. 8. Waarom een CMS in de bibliotheek (of archief)? Performantie Efficiëntie (meer effect met minder middelen) Effectiviteit (beantwoorden aan de (nieuwe) rollen van de bibliotheek) <ul><li>Voorbeelden : </li></ul><ul><li>Voor de gebruiker : </li></ul><ul><ul><ul><li>One-stop-shop” : alles onder één dak : nieuws, agenda's, catalogi, databanken, commentaar, blog, ... </li></ul></ul></ul><ul><li>Voor het personeel </li></ul><ul><ul><ul><li>Rechtstreekse input (niet meer doorgeven aan de webmaster) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Automatische overname content uit andere websites </li></ul></ul></ul><ul><li>Voorbeelden : </li></ul><ul><li>Eigen applicaties </li></ul><ul><li>Lokaal digitaal informatiecentrum </li></ul><ul><li>Nieuwe informatiediensten (“long tail”) </li></ul><ul><li>Ondersteunen fysiek bibliotheek </li></ul><ul><li>Verregaande interactiviteit (“vraaggestuurde bib”) </li></ul>
 9. 9. Hoe ? Aanpak <ul><ul><li>Analyse van de noden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Functionele SWOT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moeten, willen en kunnen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijving behoeften/wensen/eisen (programma van eisen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van de mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogelijke CMS-sen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buy or make </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Projectplan en -uitvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordeling en aanpassing </li></ul></ul>
 10. 10. Hoe ? Aanpak : enkele stoute bemerkingen ... <ul><ul><ul><ul><li>Is een CMS wel nodig ? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Misschien is een blog voldoende … </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Luister niet (in de eerste plaats) naar IT'ers, … </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Schuw exotische of unieke pakketten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Schuw gesloten code </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wees geen innovator ( indien geen tijd, middelen of “goesting” )! </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Leer van de anderen, vooral van hun mislukkingen. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Volg (of schenk minstens aandacht voor) trends ... </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Werk samen, leg je competenties samen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Vindt niets uit, het bestaat reeds ! </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Probeer uit, zelf al ken je er niets van ! </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ga voor kwantiteit ipv kwaliteit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoe groot is de community ? </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. Andere systemen   Andere IBS-Systemen  Drupal Opus Jaws Mambo Typo 3
 12. 12. Trend (bron : Google)
 13. 13. “ Try before you install” www.opensourcecms.com
 14. 14. <ul><li>Swahili* (&quot;Jumla&quot;) : </li></ul><ul><li>&quot;eensgezind&quot;, &quot;samen&quot; (zie ook logo) </li></ul><ul><li>Voortgekomen uit Mambo </li></ul><ul><li>Intussen versie 1.5.14 </li></ul><ul><li>* zie ook “Maarifa” </li></ul>Joomla! ? What 's in a name ?
 15. 15. Waarom Joomla! ? <ul><li>Open Source en gratis (behalve bepaalde extensies) </li></ul><ul><li>Actieve en zeer grote gebruikers-community </li></ul><ul><ul><li>Enorme uitbreidbaarheid (4000-tal extensies) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multimedia, web 2.0, documentbeheer, agenda's, ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Veel hulpbronnen en ondersteuning </li></ul></ul><ul><li>Grote gebruiksvriendelijkheid </li></ul><ul><ul><li>Makkelijke WYSIWYG </li></ul></ul><ul><ul><li>Makkelijk uitbreidingen installeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis van (X)HTML, PHP, MySQL en CSS is nuttig, maar niet noodzakelijk </li></ul></ul>
 16. 16. Waarom Joomla! ? <ul><li>Vormgeving in een oogwenk veranderd </li></ul><ul><ul><li>“ Templates Do All The Work” </li></ul></ul><ul><ul><li>Sjablonen zijn makkelijk aanpasbaar via CSS en HTML </li></ul></ul><ul><li>Hiërarchische én relationele opbouw van de inhoud </li></ul><ul><li>Uitvoerig dashboard (statistieken van bezoekers, ...) </li></ul><ul><li>Verschillende rechten : administrator, redacteur, auteur, ... </li></ul><ul><li>Makkelijk exporteerbare database </li></ul><ul><ul><li>Back-ups </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderen van systeem </li></ul></ul>
 17. 17. Open source ? <ul><li>Voordelen : </li></ul><ul><ul><li>Prijs (vaak gratis) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassen van het product </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning door community </li></ul></ul><ul><ul><li>Snelle ontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversie en export </li></ul></ul><ul><li>Nadelen : </li></ul><ul><ul><li>Verborgen kosten </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hosting, ontwikkeling </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aansprakelijkheid ? </li></ul></ul>
 18. 18. Waarom GEEN Joomla! <ul><ul><ul><ul><li>Menu-structuur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Geen menu-items zonder inhoud </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Flexibel, maar “veel puzzelwerk” </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Joomla!-templates zijn een horror voor CSS-fanaten </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Veel standaardtemplates, maar bij integratie van huisstijl is er nood aan kennis van CSS en HTML (=> uitbesteden) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rechtenbeheer </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nog niet mogelijk op sectie-niveau </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Wordt opgelost in versie 1.6 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Installatie zonder voorkennis is soms (!) een lijdensweg </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tijd om systeem te leren en op te bouwen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Beperkingen MySQL </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. Internationale voorbeelden
 20. 20. Bibliotheken en Joomla!
 21. 21. Bibliotheken en Joomla
 22. 22. Bibliotheken en Joomla! (communities)
 23. 23. Bibliotheken en Joomla! (communities) http://www.joomlainlibrary.com/
 24. 24. Bibliotheken en Joomla : succes
 25. 25. Mogelijkheden van Joomla voor de bibliotheek <ul><li>Interactief/Web 2.0-platform </li></ul><ul><ul><li>Zeer makkelijke integratie van externe content door ondermeer RSS, widgets, mash-ups, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheden voor blog en wiki </li></ul></ul><ul><li>Documentmanagement </li></ul><ul><li>Communicatie (bijv. nieuwsbrief) </li></ul><ul><li>Integratie met catalogus </li></ul>
 26. 26. Joomla! In de Vlaamse BDI-sector http://www.bibichtegem.be/bibliotheek.html http://www.biboosterzele.be http://www.bibliotheek.be http://www.route42.be
 27. 27.   Waarom ik voor                      kies? <ul><ul><li>Bestaat sedert 2001 , eerst als Mambo, daarna als Joomla </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>meer dan 15.000 templates (ruwbouw) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>meer dan 4.000 extensies (inrichting, aankleding) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>community van 255.000 geregistreerde gebruikers in 40 talen (Nederlandstalig : http://www.dutchjoomla.org) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Packt Publishing Open Source CMS Award 2006 en 2007  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>100% gratis (vgl website gemeente Herzele : €27.266 + €5877.40 jaarlijks) </li></ul></ul>
 28. 28.   Waarom zou u                    overwegen? <ul><ul><li>Het zelf helemaal in handen hebben </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Op elk moment en wel meteen kunnen aanpassen </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Goedkoop (liefst gratis) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Simpel (for dummies) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Tijd winnen </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Bib2.0 zijn </li></ul></ul>
 29. 29. Een                   website Vereisten   Host die MySQL en PHP draait    en beheer toelaat (bvb One.com, easyhost.com, mochahost.com, Combel.com, dupunktu.be, olnevhost.net, webceating.be)
 30. 30. Joomla CMS/IBS Hoe is Joomla opgebouwd
 31. 31. ADMINISTRATOR BEZOEKERS GEBRUIKERS IBS/CMS Joomla CMS/IBS Hoe is Joomla opgebouwd
 32. 32. ADMINISTRATOR BEZOEKERS GEBRUIKERS COMPONENTEN MODULES TEMPLATES IBS/CMS WEBSITE Joomla CMS/IBS Hoe is Joomla opgebouwd
 33. 33. Systeem-/servereisen <ul><li>PHP: </li></ul><ul><ul><li>Min: 4.3.10, </li></ul></ul><ul><ul><li>Aangeraden: 5.2+ < 5.3 </li></ul></ul><ul><li>MySQL </li></ul><ul><ul><li>Min: 3.23.x </li></ul></ul><ul><ul><li>Aangeraden: 4.1.X < 6.X </li></ul></ul><ul><li>Apache-server </li></ul><ul><ul><li>Min: 1.3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aangeraden: 2.x+ </li></ul></ul>
 34. 34. Front-end en back-end Front-end Website Back-end Administrator Systeem Modules Componenten Plug-inns Databank en scriptingtaal MySQL PHP
 35. 36. Voorbeeld Joomla! (admin)
 36. 37. Duizenden extensies ...
 37. 38. Combineren met Google <ul><li>Google-Docs </li></ul><ul><li>Google-Calender </li></ul><ul><li>Google-Maps </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 38. 39. OpenBiblio en Joomla
 39. 40. Hoe gingen we te werk voor de website van Bibliotheek Oosterzele : Welke doelgroepen ? Wat wil je er mee doen ? Welke principes ?
 40. 41. Doelgroepen Oosterzele :  Voor wie is de website  bedoeld? De inwoners van Oosterzele De Beheerraad De Bibmedewerkers De Leesgroep Scholen
 41. 42. wat wil je er mee doen ? Tonen wat de Bib heeft activiteitenkalender Fotoboek Intern kennisdelen Nieuwsbrief E-loket Laten reageren De catalogus Leesgroep eigen beheer Bedoeling van de website ?
 42. 43. Principes Flashy flexibel interactief intern gebruik huisstijl eenvoud snel (10') beeldmateriaal gebruiksvriendelijk Welke kenmerken moet de website hebben (principes)?
 43. 44. Voorbeelden zoeken
 44. 45. En aftoetsen op principes
 45. 46. Voor we aan de slag gaan :    Het uiterlijk van elke joomla website wordt bepaald door templates .   Een korte introductie
 46. 47. Kiezen en installeren van een template
 47. 48. De opbouw van de template Kop met logo en foto's Navigatie balk Menubalk   voor bezoeker en gebruiker
 48. 49. BibOosterzele.be Zo moet het er uitzien
 49. 50. BibOosterzele.be Laat ik u tonen hoe een component, bvb een fotoboek , aan de website wordt toegevoegd
 50. 51. BibOosterzele.be
 51. 52. BibOosterzele.be U vraagt zich nu af :  &quot;Zijn de wensen nu vervuld?&quot;
 52. 53. wat wil je er mee doen ? Tonen wat de Bib heeft activiteitenkalender Fotoboek Intern kennisdelen Nieuwsbrief E-loket Laten reageren De catalogus Leesgroep eigen beheer De eisen waren  ?
 53. 54. activiteitenkalender Fotoboek Intern kennisdelen Nieuwsbrief E-loket Reageren De catalogus Leesgroep eigen beheer BibOosterzele.be Tonen wat de Bib heeft
 54. 55. CATALOGUS Joomla CMS/IBS
 55. 56. CATALOGUS KALENDER Joomla CMS/IBS
 56. 57. CATALOGUS WIKI KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS
 57. 58. CATALOGUS WIKI DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS
 58. 59. CATALOGUS CONTACT WIKI DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS
 59. 60. CATALOGUS CONTACT WIKI E-LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS
 60. 61. CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS
 61. 62. CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER FOTOBOEK WIKI Joomla CMS/IBS
 62. 63. INSCHRIJVEN CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS FOTOBOEK
 63. 64. CONTACT INSCHRIJVEN CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD FORUM FOTOBOEK
 64. 65. FILM FORUM INSCHRIJVEN CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS FOTOBOEK
 65. 66. FILM FORUM INSCHRIJVEN RSS CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS FOTOBOEK
 66. 67. FILM FORUM INSCHRIJVEN WEBLINKS RSS CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS FOTOBOEK
 67. 68. FILM FORUM INSCHRIJVEN CHAT WEBLINKS RSS CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS FOTOBOEK
 68. 69. FILM FORUM INSCHRIJVEN GOOGLEADD-ONS(search ; maps)‏ CHAT WEBLINKS RSS CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS FOTOBOEK
 69. 70. CONTACT E - LOKET FILM FORUM INSCHRIJVEN WEBLINKS GOOGLE ADD-ONS (search ; maps)‏ CHAT CATALOGUS CONTACT WIKI NIEUWSBRIEF E - LOKET DOWNLOAD KALENDER WIKI Joomla CMS/IBS RSS BLOG POLL BANNERS ??? FOTOBOEK
 70. 71. “ En wat gebben we heleerd” ? <ul><li>“ Just do it! Playing around and starting small is fine.” </li></ul><ul><li>Randy Robertshaw Tyngsborough Public Library </li></ul>

×