Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drupal + Open Atrium bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

2,284 views

Published on

In 2010 koos de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor de bouw van haar organisatiewebsite voor het opensourceproduct Drupal. Op basis van dit contentmanagementsysteem slaagde de vzw erin om op een snelle en kostefficiënte manier een site met uitgebreide mogelijkheden te realiseren. Daarvoor werd samengewerkt met een gespecialiseerde firma. In deze presentatie overlopen we de redenen om voor Drupal te kiezen en de gevolgde aanpak bij de realisering van de site, met de nodige 'do's en don'ts'. Ook de op Drupal gebaseerde opensourcetoepassing Open Atrium komt aan bod. Dit samenwerkingsplatform wordt door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek gebruikt om documenten en informatie te delen binnen haar (netwerk-)organisatie.

Published in: Technology

Drupal + Open Atrium bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

 1. 1. Drupal + Open Atriumbij de VlaamseErfgoedbibliotheek<br />David Coppoolse<br />Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering<br />StudievoormiddagOpensourcesoftware voor erfgoedinstellingenFARO | Brussel | 2011-10-12<br />
 2. 2. Vlaamse Erfgoedbibliotheek gebruikt<br />voor de organisatiewebsite als ‘extranet’-platform<br />2011-10-12<br />2<br />
 3. 3. Bron: http://blamcast.net/articles/drupal-modules-word-cloud <br />
 4. 4. www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be<br />2011-10-12<br />4<br />
 5. 5. vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws<br />2011-10-12<br />5<br />
 6. 6. vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/e-erfgoed<br />2011-10-12<br />6<br />
 7. 7. Uitgangspunten systeemkeuze<br />Standaardhosting<br />(L)AMP ((Linux,) Apache, MySQL, PHP)<br />Webstandaarden<br />Toegankelijk (W3C, Anysurfer)<br />Contentmanagementsysteem<br />Redactie-vriendelijk<br />Open source<br />Geen ‘vendor lock-in’ of licentiekost<br />Generieke componenten<br />Geen (duur) maatwerk<br />}<br />Drupal<br />2011-10-12<br />7<br />
 8. 8. Open Source Web Content Management<br />2011-10-12<br />8<br />
 9. 9. Wat biedt een WCM-systeem?<br />Eenvoudig aanmaken van webpagina’s <br />Zonder technische kennis<br />Via een webtoepassing (beheerinterface)<br />Gestuurde publicatie en opmaak (front end)<br />Volgens vooropgezette ‘regels’<br />Bevordert eenheid van stijl<br />Database-gebaseerde opslag <br />Versus losse paginabestanden<br />Meer mogelijkheden voor databeheer (bijv. tagging)<br />Degelijk vertrekpunt voor realisering website<br />Niet alles ‘uit het niets’ te programmeren<br />2011-10-12<br />9<br />
 10. 10. HTML + CSS + PHP<br />Web Content Management<br />2011-10-12<br />10<br />Waarmee werkt u liever elke dag?<br />
 11. 11. Waarom Drupal?<br />Gevestigd platform<br />Sinds 2001<br />Zeer actieve community<br />Gebruikt door grote organisaties<br />Degelijke code en API<br />WCM-systeeménapplicatieframework<br />Veel mogelijkheden voor aanpassing en integratie<br />6000+ communitycontributedmodules<br />Extra functionaliteit zonder maatwerk<br />2011-10-12<br />11<br />
 12. 12. Drupal= Degelijke basisfunctionaliteiten<br />Webcontentmanagement, plus o.a.:<br />Toegangscontrole<br />Registratie, authenticatie, gebruikersprofielen<br />Menusysteem<br />Taxonomie (trefwoorden, tagging)<br />Zoeken<br />Standaardzoek is beperkt, maar<br />Kan gemakkelijk worden gekoppeld aan krachtige zoekserver (bijv. Apache Solr)<br />2011-10-12<br />12<br />
 13. 13. Drupal = Flexibel<br />Modules<br />Uitbreidingen of aanpassingen van de standaard-functionaliteit<br />Themes<br />Vervangen ofwijzigen van het uiterlijk<br />2011-10-12<br />13<br />}<br /><ul><li>Community-contributed
 14. 14. Door anderen geprogrammeerd en te hergebruiken
 15. 15. Maatwerk
 16. 16. ‘Zelf’ te programmeren</li></li></ul><li>Drupal = Breed ondersteund<br />Veel webbedrijven met Drupal-expertise<br />Ook in Vlaanderen, zie: http://www.feweb.be/<br />Veel literatuur over Drupal<br />Commerciële softwareondersteuning beschikbaar<br />acquia.com<br />Ervaring in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector<br />2011-10-12<br />14<br />
 17. 17. Is Drupal eenvoudig? Ja!<br />Quasi elke hosting provider biedt de nodige infrastructuur<br />HTTP-server, (My)SQL-server, PHP-processor<br />Kleine sites kunnen op ‘shared hosting’<br />Eventueel ook op je eigen PC (via bijv. XAMPP)<br />Een standaardinstallatie is betrekkelijk eenvoudig<br />Idem voor extra ‘kant en klare’ modules en templates<br />Pagina’s aanmaken is een kwestie van inloggen, een formulier opendoen, invullen en opslaan<br />2011-10-12<br />15<br />
 18. 18. Is Drupal eenvoudig? Neen!<br />Configuratie aanpassen op de eigen wensen vraagt behoorlijke kennis van de (beheers)toepassing<br />Modules en templatesaanpassen of bouwen vraagt grondige programmeerkennis<br />HTML + Cascaded Style Sheets (CSS) + PHP-programmeertaal+ SQL-databasetaal + Programmeerinterface(API) en templatesysteem van Drupal<br />Degelijkbeheervraagtgrondigekennisvan infrastructuur<br />Web- en databaseserver, netwerk, beveiliging, backups, etc.<br />Drukke sites vrageneigen (al dannietvirtuele) server(s)<br />2011-10-12<br />16<br />
 19. 19. Met andere woorden…<br />Drupal is een uitstekende basis<br />Met enige technische kennis en veel doorzettingsvermogen raak je een heel eind<br />Maar voor iets <br />groots<br />geavanceerds<br />specifieks<br />moois<br />heb je een technische partner nodig<br />2011-10-12<br />17<br />
 20. 20. Realisering organisatiesite<br />Grote wensen + Beperkt budget (€ 15.000), dus:<br />Doe-het-zelf waar mogelijk / Besteed uit waar nodig<br />Hanteer de 80/20-regel: 80% van de resultaten is het gevolg van 20% van de inspanning (en omgekeerd!)<br />Bestaande modules zoeken om gewenste functionaliteit te realiseren (= 80/20)<br />Afzien van maatwerk (= 20/80)<br />Duur om te maken<br />Duur om te onderhouden<br />2011-10-12 <br />18<br />
 21. 21. Projectstappen<br />2011-10-12<br />19<br />
 22. 22. A | Definitiefase<br />2011-10-12<br />20<br /><ul><li>In eigen beheer uitgevoerd
 23. 23. Ervoor gekozen om uit te voeren onafhankelijk van de bedrijven die de site zouden realiseren of hosten
 24. 24. Profielen:
 25. 25. Communicatiedeskundige
 26. 26. Businessanalist (ICT-deskundige)
 27. 27. Jurist</li></li></ul><li>Onderdelen informatieconcept<br />Objectieven<br />Missie<br />Informatiedoel<br />Publiek (d0elgroepen)<br />Opbouw<br />Openingsscherm(en)<br />Paginastructuur<br />Navigatie<br />Menustructuur<br />Bladermogelijkheden<br />Zoekmogelijkheden<br />Inhoud<br />Pagina’s<br />Titel, onderwerpen, actualiteit, relevantie, doelgroepen<br />Vertalingen<br />Bestanden<br />Afbeeldingen<br />Interactiviteit<br />Externe diensten<br />Databanken<br />Nieuwsbrieven<br />2011-10-12<br />21<br />
 28. 28. B | Ontwikkelfase<br />2011-10-12<br />22<br /><ul><li>In samenwerking met webbouwer
 29. 29. In eigen beheer:
 30. 30. Projectmanagement
 31. 31. Testen
 32. 32. Profielen
 33. 33. Projectmanager
 34. 34. Programmeur
 35. 35. Grafisch ontwerper
 36. 36. Softwaretester
 37. 37. Eindgebruiker</li></li></ul><li>C | Implementatiefase<br />2011-10-12<br />23<br /><ul><li>Hosting:tweede, onafhankelijke firma
 38. 38. Implementatie op hostingomgeving:webbouwer
 39. 39. Gegevensinvoer: eigen beheer
 40. 40. Op basis van vooraf gemaakt inhoudsplan
 41. 41. Profielen
 42. 42. Systeembeheerder
 43. 43. Webmaster
 44. 44. Redacteur</li></li></ul><li>Na de implementatie<br />Garantieperiode<br />Oplossen van problemen die eerder niet aan het licht kwamen (‘bugs’)<br />Hosting<br />In de lucht houden infrastructuurplatform <br />Site-onderhoud<br />Beveiligingsupdates, backups, optimalisatie, …<br />Aanpassingen en uitbreidingen<br />2011-10-12<br />24<br />
 45. 45. Gebruikte contributed modules (D6)<br />2011-10-12<br />25<br />
 46. 46. Niet met Drupal? (Maar wel geïntegreerd)<br />Nieuwsbrieven <br />Online service (CampaignMonitor)<br />Drupal-module: emf (E-MailMarketing Framework)<br />Aangepast e-mailsjabloon<br />Online databanken<br />Gespecialiseerd catalogussysteem (Anet)<br />Drupal-module: iframe<br />Aangepaste stylesheets (CSS) databanken<br />2011-10-12<br />26<br />
 47. 47. Niet met Drupal? (Maar toch gedaan)<br />collecties.vlaamse-erfgoedbibliotheek<br />Online collectieregister<br />Afzonderlijke Drupal-site<br />Zelfde sjabloon als organisatiewebsite<br />Meer geschikt platform zou zijn:<br />Relationele databank of<br />CollectiveAcccess<br />Al dan niet met Drupalfront end<br />2011-10-12<br />27<br />
 48. 48. Niet met Drupal? (Écht niet)<br />www.hetdagelijksboek.be<br />Bestaande, statische site<br />Op zichzelf staandepermanente tentoonstelling<br />In PHP (maatwerk)<br />Geen integratie gewenst<br />Migratie naar Drupalonnodig en complex<br />2011-10-12<br />28<br />
 49. 49. Plus<br />Zeer complete site gerealiseerd met enkel communitycontributed-modules en aanpassing van een basistemplate<br />Vlot redactioneel beheer<br />‘Alles’ kan (maar je moet niet ‘alles’ doen met Drupal)<br />Mogelijk kleine aanpassingen zelf uit te voeren<br />Min<br />Veel cc-modules slecht gedocumenteerd, uitproberen vereist<br />Cc-modules conflicteren soms of er is geen onderlinge integratie<br />Upgrade naar nieuwe release zal complex zijn<br />2011-10-12<br />29<br />Drupal | Ervaringen<br />
 50. 50.
 51. 51. atrium.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be<br />Samenwerkingsplatform<br />Beperkt toegankelijke website (‘extranet’)<br />Alleen voor vooraf geregistreerde gebruiker<br />Alleen op specifieke ‘groepen’ (‘teamruimtes’)<br />Via eigen URL<br />2011-10-12<br />31<br />
 52. 52. atrium.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be<br />Delen van documenten en informatie binnen de netwerkorganisatie<br />Bestuursorganen<br />WerkgroepenStuurgroepenCollegagroepen<br />Projectteams<br />Ad hoc-samenwerking<br />2011-10-12<br />32<br />
 53. 53. Open Atrium<br />‘Distributie’ van Drupal<br />Drupal-kern +<br />Communitycontributed-modules +<br />Distributie-specifiekemodules +<br />Specifieke configuratie<br />}<br /><ul><li>Kant en klare toepassing
 54. 54. openatrium.com</li></ul>2011-10-12<br />33<br />
 55. 55. Andere interessante distributies<br />OpenPublish<br />Focus: Nieuwsvoorziening<br />openpublishapp.com<br />OpenPublic<br />Focus: Overheidscommunicatie<br />openpublicapp.com<br />Drupal Commons<br />Focus: Communitybuilding<br />acquia.com<br />2011-10-12<br />34<br />
 56. 56. Andere interessante distributies<br />COD <br />Focus: Organisatie van evenementen<br />usecod.com<br />Meer distro’s op:<br />drupaldistrowatch.com<br />2011-10-12<br />35<br />
 57. 57. Open Atrium of Drupal Commons?<br />Organisatiegedreven?<br />Kleinere groepen?<br />Gekend publiek?<br />Gesloten groepen (segmentatie)?<br />Samenwerken?<br />Afzonderlijke site?<br />Generiek uiterlijk?<br />Install & Run?<br /><ul><li>Gebruikersgedreven?
 58. 58. Grotere groepen?
 59. 59. Te ontdekken publiek?
 60. 60. Open groepen (integratie)?
 61. 61. Community building?
 62. 62. Integratie met site(s)?
 63. 63. Specifiek uiterlijk?
 64. 64. Maatwerk?</li></li></ul><li>Open Atrium | Structuur<br />Platform is onderverdeeld in ‘groepen’ (werkruimtes)<br />Open: toegankelijk voor alle geregistreerde gebruikers van het platform<br />Gesloten: alleen voor gebruikers die lid werden gemaakt door een groepsbeheerder <br />Toegangsrechten op een groep<br />Voor alle ‘gewone’ groepsleden gelijk<br />Beheerders van een groep hebben iets meer mogelijkheden<br />2011-10-12<br />37<br />
 65. 65. 2011-10-12<br />38<br />Open Atrium | Dashboard (Voorpagina)<br />Toont vooralle groepen waarvan iemand lid is:<br />Recente updates<br />Groepen<br />Actiepunten<br />…<br />Aanpasbaar door beheerder<br />
 66. 66. 2011-10-12<br />39<br />Open Atrium | Snelmenu<br /><ul><li>Op elk gewenst moment navigeren naar
 67. 67. Account-opties
 68. 68. Eigen groepen</li></li></ul><li>Open Atrium | Faciliteiten (Features)<br />Dashboard <br />Blog <br />Notitieboek<br />Actiepunten<br />Shoutbox<br />Agenda<br />Ledenlijst<br />Feeds<br /><ul><li>Ingeschakelde faciliteiten kunnen verschillen per groep
 69. 69. Groepsmanager kan dit aan-passen, op basis van de behoeften</li></ul>2011-10-12<br />40<br />
 70. 70. Uitbreidingen | Faciliteiten<br />Mappen<br />Bestanden opslaan in mappenstructuur i.p.v. als bijlage in een pagina (alternatief voor Notitieboek)<br />http://nuvole.org/blog/2011/may/25/apps-open-atrium-atrium-folders<br />Tijdsregistratie<br />Registreren van gespendeerde tijd per actiepunt<br />Drupal-module: time_tracker<br />2011-10-12<br />41<br />
 71. 71. Uitbreidingen | Beveiliging<br />Inloggen met e-mailadres <br />I.p.v. alleen met gebruikersnaam<br />Drupal-module: logintobogan<br />Sterkere wachtwoorden<br />Minimale wachtwoordvereisten<br />Drupal-module: password_policy<br />2011-10-12<br />42<br />
 72. 72. Uitbreidingen | Databeheer<br />Automatisch oude paginaversies verwijderen<br />Wissen van automatisch aangemaakte revisies van pagina’s (incl. bestanden) na x aantal dagen<br />Drupal-module: revision_deletion<br />Bestandsmappen per groep / per pagina<br />I.p.v. één map voor alle bestandsbijlagen/attachments/132/5541/document.txt<br />Drupal-module: filefield_paths<br />2011-10-12<br />43<br />
 73. 73. Plus<br />Basisfunctionaliteit voor online samenwerking gratis en ‘out of the box’<br />Heldere interface<br />(Bijna) alle voordelen van Drupal<br />Robust<br />Flexibel<br />Min<br />Nederlandse vertaling is onvolledig en soms matig<br />Beheer vraagt toch wel enige Drupal-kennis<br />Maatwerk goed implementeren is werk voor OA-specialist<br />Database-intensief, quasi geen caching<br />2011-10-12<br />44<br />Open Atrium | Ervaringen<br />
 74. 74. Open Atrium | Meer over…<br />Website: openatrium.com<br />Video’s: <br />Introductionfor site users<br />Introductionfor site administrators<br />Documentatie en support: <br />community.openatrium.com<br />(e-)Boek:<br />TracySmithDrupal IntranetswithOpen AtriumPacktPublishing2011 (ISBN 978-1-84951-112-4)<br />2011-10-12<br />45<br />
 75. 75. Contactgegevens<br />David Coppoolse<br />Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering<br />david@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be<br />http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be<br />Dit werk wordt ter beschikking gesteld onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 België<br />

×