Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foresight Friday: Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta 3.3.2017

175 views

Published on

Kaisa Oksanen, Valtioneuvoston kansliasta kertoo Tulevaisuusselonteosta ja työn murroksesta, Kaisa Oksanen (@kaiday). "Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta-raportin esittely Mikko Dufva (@mdufva), VTT Oy:lta ja
Mikko Hyttisen kommenttivuoro (@HyttinenMikko), Sitra

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foresight Friday: Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta 3.3.2017

 1. 1. Foresight Friday 3.3.2017 Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta #FSightFriday #ennakointi #tulevaisuudentyö @Tyontulevaisuus @VTTFinland @Ennakointi @SitraFund
 2. 2. • Tulevaisuusselonteko työn murroksesta Kaisa Oksanen (@kaiday), Valtioneuvoston kanslia • Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta -raportin esittely Mikko Dufva (@mdufva), VTT Oy • Kommenttipuheenvuoro Mikko Hyttinen (@HyttinenMikko), Sitra Tilaisuuden aikana esitetään henkilökuvia työn tulevaisuudesta. Ohjelma #FSightFriday #ennakointi #tulevaisuudentyö @Tyontulevaisuus @VTTFinland @Ennakointi @SitraFund
 3. 3. Tulevaisuusselonteko työn murroksesta Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi 0504659495
 4. 4. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi Vaikuttava kaksivaiheinen tulevaisuusselonteko • Teemana työn murros ja tulevaisuuden työ • 1. osa, kesä 2017: Jaettu ymmärrys siitä, miltä näyttää suomalainen työ ja työelämä tulevaisuudessa • 2. osa, kesä 2018: Valmiuksien luominen siihen systeemiseen muutokseen mitä työn murros aiheuttaa 4
 5. 5. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi • Taustatyönä VN TEAS hanke työn tulevaisuudesta, tekijänä VTT Oy; raportti - http://tietokayttoon.fi/ • Tilannekatsaukseen käyty läpi yli 70 työn tulevaisuutta luotaavaa tutkimusta, selvitystä ja raporttia • Jaetun ymmärtämisen rakentamiseksi n. 40 tapahtumaa, työpajaa, kokousta ja keskustelutilaisuutta, joissa työ esillä ja käsittelyssä • N. 30 asiantuntijatapaamista syventänyt ymmärrystä • Fokuksessa se mitkä ovat keskeiset muutoskulut työn murroksessa ja mihin kannattaisi jatkossa keskittyä 5 Tulevaisuusselonteko työn murroksesta 1. osa: Jaettu ymmärrys muutoksesta
 6. 6. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi www.foresight.fi www.yammer.com/ennakointi twitter @ennakointi 6 Tervetuloa kansalliseen ennakointiverkostoon
 7. 7. VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta -raportin esittely Mikko Dufva, VTT oy mikko.dufva@vtt.fi @mdufva @VTTFinland
 8. 8. 06/03/2017 8 Hankkeen ja raportin tavoite Mitä suomalaisen työn tulevaisuudesta on sanottu? Mitkä ovat keskeiset muutoskulut työn murroksessa? Mihin kannattaa jatkossa keskittyä?  Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta
 9. 9. 06/03/2017 9 Miksi työ muuttuu? Digitalisaatio Globalisaatio Ikääntyminen
 10. 10. 06/03/2017 10 Millaisessa ympäristössä työ muuttuu? Talouden kriisi Politiikan kriisi Ympäristö- kriisi
 11. 11. 06/03/2017 11 Työn tarjontaan liittyvät muutokset •Väestön ikääntyminen •Työn merkityksen muuttuminen Työn tekemiseen, työvoiman käyttöön ja työelämän laatuun liittyvät muutokset •Työn johtaminen ja organisointi •Työntekijöiden terveys ja turvallisuus, työsuojelu. Työn kysyntään liittyvät muutokset •Automaatio, digitalisaatio •Kansainvälinen työnjako, globalisaatio Mikä muuttuu?
 12. 12. 1206/03/2017 Mikä muuttuu? Työn sisältö Asioiden tuottamisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun
 13. 13. 1306/03/2017 Mikä muuttuu? Työpaikka Hierarkisista organisaatioista ja pysyvistä työpaikoista väliaikaisiin ja itseorganisoituviin yhteisöihin
 14. 14. 1406/03/2017 Mikä muuttuu? Työn paikka ja käytännöt Toimistosta ja aikaan sidotusta työstä Monipaikkaiseen ja joustavaan toimintaan
 15. 15. 1506/03/2017 Mikä muuttuu? Osaamistarpeet Yksilötasolta ja substanssitaidoista Yhteisön osaamiseen ja metataitoihin
 16. 16. 1606/03/2017 Mikä muuttuu? Toimeentulo Säännöllisestä palkkatyöstä Useista puroista kerättävään toimeentuloon
 17. 17. 1706/03/2017 Mikä muuttuu? Kansantalous? Kilpailukyvystä ja jatkuvasta kasvusta Työhön kestävyyden edistämiseksi
 18. 18. 1806/03/2017 Mikä muuttuu? Yhteiskuntasuhde? Työn kautta kiinnittymisestä Osallisuuteen yhdessä tehden
 19. 19. 06/03/2017 19 Yhteenveto: Työn tulevaisuuden muutoskulkuja Tuottamisesta tietointensiivisyyteen ja merkityksellisyyteenTyön sisältö Pysyvistä hierarkkisista organisaatioista väliaikaisiin ja itseorganisoituviin yhteisöihin Organisaatiot ja työn käytännöt Erillisestä investoinnista jatkuvaan oppimiseenOsaaminen Yhdestä palkkatulosta monista lähteistä kerättävään toimeentuloonToimeentulo Kilpailukyvystä kestävyyteenKansantalous Syrjäytymisen torjunnasta monimuotoiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseenYhteiskuntasuhde
 20. 20. 06/03/2017 20 Mitä tehdä? – Mitä tavoitellaan? Työn tuottavuuden ja määrän lisääminen Merkityksellisyys ja työn uudelleenmäärittely Työ kontrolloituna tuotantona Työ merkityksellisenä, keskinäisriippuvaisena vuorovaikutuksena Fokus veroissa, lain- säädännössä, tukirakenteissa, viennin edistämisessä… Fokus työn muodoissa, osaamisessa, organisaatioissa, verkostoissa… Kolmas sekä-että näkökulma? Luovuus ja yhteisöllisyys siltana?
 21. 21. 06/03/2017 21 Luovuuden ja yhteisöllisyyden tulevaisuustarina • Lisääntyvä tyytymättömyys työoloihin ja ulkopuoliset paineet • Alustatalouden yleistyminen • Digikrapula ja fokus ihmisiin Uutta suuntaa etsimässä •Hyvät kokemukset kokeiluista skaalautuvat •Koulutus, kiertotalous, hyvä hallinto vientivalttina, Suomi mallimaana Kokeiluista vauhtia • Työn moninaisuus: palkkatyötä, kehittäjäyhteisöitä, perustulon varassa olevia • Paikalliset kierrot ja omavaraiset yhteisöt Uusi yhteisöllisyys
 22. 22. 06/03/2017 22 Luovuuden ja yhteisöllisyyden henkilökuvat Mummo Alusta- häslääjä Nikka- roija Kokeileva virkamies Näyttelijä Patruuna Syrjäy- tynyt Hoitaja Kohtuul- listaja Uutta suuntaa etsimässä Kokeiluista vauhtia Uusi yhteisöllisyys
 23. 23. Johtopäätökset
 24. 24. 06/03/2017 24 Työelämän monimuotoistuminen oikeaa tasapuolista valmista ratkaisuaTyön murrokseen ei ole yhtä
 25. 25. 06/03/2017 25 Sanasto Rakentava keskustelu työn tulevaisuudesta edellyttää uutta sanastoa ja mielikuvia
 26. 26. 06/03/2017 26 Osaaminen ja hyvinvointi Tulevaisuuden työ edellyttää jatkuvan oppimisen ja elämänhallinnan tukemista
 27. 27. 06/03/2017 27 Perustulo Perustulo muodostaa alustan uusille ratkaisuille, mutta ei yksin riitä
 28. 28. 06/03/2017 28 Kokeilut Tulevaisuuden ratkaisuja syntyy kokeiluiden ja politiikan kohdatessa
 29. 29. 06/03/2017 29 Ihmiskeskeisyys Tulevaisuuden työtä täytyy katsoa ihmisen ja yhteisön näkökulmasta
 30. 30. 06/03/2017 30 Luottamus tulevaisuuteen Työn tulevaisuuteen voi ja pitää vaikuttaa ja tähän tarvitaan jaettua ymmärrystä
 31. 31. Tyontulevaisuus.fi @tyontulevaisuuswww. #FSightFriday #ennakointi #tulevaisuudentyö
 32. 32. Kommenttipuheenvuoro Mikko Hyttinen, Sitra #FSightFriday #ennakointi #tulevaisuudentyö
 33. 33. Foresight Friday 3.3.2017 Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta #FSightFriday #ennakointi #tulevaisuudentyö @Tyontulevaisuus @VTTFinland @Ennakointi @SitraFund

×