Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja

1,126 views

Published on

Sitran ja sosiaali- ja terveysministeriön työpaja hyvinvointitiedon toissijaisesta käytöstä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä 31.3.2016.
Kimmo Haahkola ja Jaana Sinipuro, Sitra
Timo Koskimäki, Tilastokeskus
Toni Oras, Deloitte

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja

 1. 1. Isaacus-palveluoperaattori ja lainsäädäntö -työpaja Torstai 31.3.2016, klo 9.30 – 15.00 Sitra, Itämerenkatu 11-13
 2. 2. 09.00 Aamiainen 09.30 Avauspuheenvuoro: Millainen palveluoperaattori? – Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM 10.00 Palveluoperaattori – valmistelun helmiä – Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra 10.30 Miltä tämä näyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan näkökulmasta? – Pekka Kahri, johtaja, THL – Timo Koskimäki, johtaja, Tilastokeskus – Mikael Forss, johtaja, Kela 11.00 Paneeli: Odotukset yhteistyölle? – Hannu Hämäläinen, Kimmo Haahkola, Pekka Kahri, Timo Koskimäki, Mikael Forss 12.00 Lounas 12.45 Isaacus – hyvinvointitiedon palveluoperaattori – Jaana Sinipuro, johtava asiantuntija, Sitra Tavoitetila palveluille ja palvelukyvylle Missä tällä hetkellä ollaan hankkeessa – Toni Oras, Deloitte Kokemuksia maailmalta Kysymyksiä ja vastauksia 2 Tilaisuuden ohjelma 1(2) Sitra - STM • 31.3.2016 •
 3. 3. 13.30 Learning cafe – kiireisimmät palvelutarpeet ja odotukset palveluoperaattorille – Työskentelyn fasilitoi Stiina Lilja, asiantuntija, Sitra Yksilö/asiakas SOTE-organisaatiot Tutkimus ja tuotekehitys Digitalisaatio ja ICT, IOT 14.30 Ryhmien priorisoinnit ja keskustelu 14.55 Loppuyhteenveto ja päätössanat 15.00 Tilaisuus päättyy 3 Tilaisuuden ohjelma 2(2) Sitra - STM • 31.3.2016 •
 4. 4. 09.00 Aamiainen 09.30 Avauspuheenvuoro: Millainen palveluoperaattori? – Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM 10.00 Palveluoperaattori – valmistelun helmiä – Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra 10.30 Miltä tämä näyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan näkökulmasta? – Pekka Kahri, johtaja, THL – Timo Koskimäki, johtaja, Tilastokeskus – Mikael Forss, johtaja, Kela 11.00 Paneeli: Odotukset yhteistyölle? – Hannu Hämäläinen, Kimmo Haahkola, Pekka Kahri, Timo Koskimäki, Mikael Forss 12.00 Lounas 12.45 Isaacus – hyvinvointitiedon palveluoperaattori – Jaana Sinipuro, johtava asiantuntija, Sitra Tavoitetila palveluille ja palvelukyvylle Missä tällä hetkellä ollaan hankkeessa – Toni Oras, Deloitte Kokemuksia maailmalta Kysymyksiä ja vastauksia 4 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 5. 5. Millainen viranomainen ja palveluoperaattori SOTE-tietojen toissijaiseen käyttöön Hannu Hämäläinen 31.3.2016
 6. 6. Etunimi Sukunimi6 5.4.2016 1. Kick-off-seminaari yhdessä asiakastietolaki-ryhmän kanssa (20.5.2015) 2. lupaprosessien kehittämistarpeet ml. bio- ja geenipankit (25.8.15) 3. yritysten ja kehittäjien tarpeet (20.10.15) 4. Kanta-arkiston käytön kehittäminen TKI (1.12.15) 5. Tiedolla johtaminen, ohjaus ja valvonta (16.2.16) 6. Palveluoperaattori (31.3.16) SOTE-tietojen toissijaisen käytön lakityöryhmän workshopit
 7. 7. Etunimi Sukunimi7 5.4.2016  Sipilän hallitusohjelma: digitalisaatio, mahdollistava lainsäädäntö  SOTE-uudistus: järjestämislaki sekä vaikuttavuus- ja kustannustieto-työryhmä  Terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpano, STM, TEM ja OKM  SOTE-tieto hyötykäyttöön strategian toimeenpano, erityisesti kori 3: tietojohtaminen  Innovaatioalustoja ja ekosysteemejä kehitetään – omakanta, STM, Kela, Tekes,… – palveluoperaattori, STM, Sitra, THL, TK, Kela,… – Innokylä, STM, THL, KL, Soste ry, Sitra Sote-tietojen toissijaisen käytön laki ja liittymät kansallisiin strategioihin
 8. 8. Etunimi Sukunimi8 5.4.2016 Malmikasasta kansalliseksi aarteeksi - SOTE-tiedot hyötykäyttöön mahdollistava sääntely
 9. 9. Etunimi Sukunimi9 5.4.2016 SOTE-tietojen toissijaisen käytön kokonaiskuva
 10. 10. Etunimi Sukunimi10 5.4.2016 Mitä lakiuudistuksia on valmistelussa
 11. 11. Etunimi Sukunimi11 5.4.2016 1. uudenlaisen viranomaistehtävän 2. yhteistyön ja työnjaon rekisterinpitäjien välillä (THL, Kela, TK,…) 3. palveluoperaattorin palvelujen kehittämisen 4. teknisen alustan kehittämisen 5. tutkimusta, kehittämistä, tietojohtamista ja innovaatiotoimintaa palvelevan ja lisäarvoa tuottavan kansallisen alustan ja ekosysteemin kehittäminen SOTE-tietojen toissijaisen käytön laki mahdollistaa
 12. 12. Etunimi Sukunimi12 5.4.2016  määritellään uusi viranomaistehtävä  kuvataan viranomaisen toissijaisen käytön tehtävät ja oikeudet  käyttölupien käsittely ja myöntö (lausunnot ja kuulemiset)  sähköisen palvelun kehittäminen: one stop shop  oikeudet saada tietoja ja yhdistellä niitä määritellyiltä viranomaisilta: THL, Kela, TK, Kanta/Kansa, biopankit,…  yksilön hyvinvointi ja terveys HE: SOTE-tietojen toissijaisesta käytöstä
 13. 13. Etunimi Sukunimi13 5.4.2016  EU-tietosuoja-asetus  Henkilötietolaki  Tietosuoja ja arkaluontoisten henkilötietojen käsittely, yhdistely, luovutus  Hajaannuksesta keskitettyyn palveluun  Luottamus  Tarvitaan mandaatti toimia ja kehittää Miksi tarvitaan viranomaistehtävien määrittely?
 14. 14. Etunimi Sukunimi14 5.4.2016 tutkimus kehittäminen innovaatiotoiminta tietojohtaminen valvonta Missä tarkoituksessa sote-tietoja voidaan käyttää, yhdistää ja luovuttaa - käyttötarkoitus
 15. 15. Etunimi Sukunimi15 5.4.2016  palveluoperaattori toimii lupaviranomaisen mandaatilla Vaihtoehtoja  ulkoistettu/kilpailutettu palvelu, sopimusohjaus  ulkoistettu juridinen muoto Ratkaistava  Ansaintalogiikka mahdollistaa riittävän resurssoinnin palvelujen tuottamiseen  Yhteistyörakenne rekisterinpitäjien ja keskeisten asiakasryhmien välillä Lupaviranomaisen ja palveluoperaattorin suhde
 16. 16. Etunimi Sukunimi16 5.4.2016 1. Viranomaisen käyttöluvan tarvitsevat palvelut 2. Ei-käyttölupaa tarvitsevat palvelut Palveluoperaattorin palvelut: käyttöluvalla tai ilman käyttölupaa
 17. 17. Etunimi Sukunimi17 5.4.2016 Luvalla tai ilman lupaa
 18. 18. Etunimi Sukunimi18 5.4.2016  tarvitaan hyvä ja kestävä yhteistyörakenne  keskeiset toimijat mukaan THL, Kela, TK, muut  keskeiset käyttäjäryhmät mukana  valmistelut ja neuvonpito käynnissä…  lainsäädäntö mahdollistaa yhteistoiminnan Yhteistyörakenne rekisterinpitäjien välillä?
 19. 19. Etunimi Sukunimi19 5.4.2016  Nykytilan kuvaus valmiina 31.3.2016  perusteet ja HE-luonnos valmiina 6/2016  jatkotoimenpide-ehdotukset valmiina 6/2016  lausunnolle 9/2016 saakka  HE eduskunnalle vuoden 2017 alussa Lakien jatkovalmistelusta
 20. 20. Etunimi Sukunimi20 5.4.2016 Lakityöryhmä toimii avoimesti Innokylässä
 21. 21. 09.00 Aamiainen 09.30 Avauspuheenvuoro: Millainen palveluoperaattori? – Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM 10.00 Palveluoperaattori – valmistelun helmiä – Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra 10.30 Miltä tämä näyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan näkökulmasta? – Pekka Kahri, johtaja, THL – Timo Koskimäki, johtaja, Tilastokeskus – Mikael Forss, johtaja, Kela 11.00 Paneeli: Odotukset yhteistyölle? – Hannu Hämäläinen, Kimmo Haahkola, Pekka Kahri, Timo Koskimäki, Mikael Forss 12.00 Lounas 12.45 Isaacus – hyvinvointitiedon palveluoperaattori – Jaana Sinipuro, johtava asiantuntija, Sitra Tavoitetila palveluille ja palvelukyvylle Missä tällä hetkellä ollaan hankkeessa – Toni Oras, Deloitte Kokemuksia maailmalta Kysymyksiä ja vastauksia 21 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 22. 22. Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra 22 Palveluoperaattori – valmistelun helmiä Sitra - STM • 31.3.2016 •
 23. 23. 23 Visio, missio ja pääviesti Sitra - STM • 31.3.2016 • Visio Suomi on laadukkaan hyvinvointitiedon tuottamisen ja hyödyntämisen uranuurtaja. Isaacus yhdistää hyvinvoinnin tietovarannot ja niiden käyttäjät. Näin osallistamme yksilöitä, edistämme hyvinvointia ja luomme jatkuvasti oppivan hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemin. Isaacus vauhdittaa laadukasta tutkimusta, rajat ylittävää yhteistyötä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä. Isaacus mahdollistaa eri hyvinvoinnin tietovarantojen hyödyntämisen ketterästi ja luotettavasti yksilön osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Missio Pääviesti
 24. 24. 24 Mitä Isaacus on ja ei ole? Isaacus on… Isaacus ei ole… Hyvinvointitiedon säilyttäjä Potilastietojärjestelmien yhdistäjä Rajattu alueellinen toimija Valmiiden hyvinvointi-innovaatioiden tuottaja Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuslaitos Lupaviranomainen ja hyvinvointitiedon yhdistäjä Yksi taho, jolta hyvinvointitietoa on mahdollista saada eri käyttötarpeisiin Vaikuttavampien yksilöä hyödyttävien sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollistaja Hyvinvointitiedon digitaalisen hyödyntämisen ja palvelukehityksen mahdollistaja Tietoturvallinen kansainvälinen ja pääosin julkinen toimija Sitra - STM • 31.3.2016 •
 25. 25. 25 Hankeaikataulu 2015 2016 2017 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Hankehallinta Työskentely yhteistyöverkoston kanssa Kevään 2016 työsuunnitelma Väliseminaari 17.2. Sidosryhmähaastattelut Väliseminaari Väliseminaari Väliseminaari Väliseminaari Pohjaehdotus Isaacuksen rakenteesta Hankkeen käynnistä- minen Väliseminaari 17.5. Esituotantohankkeiden valinta ja projektisuunnitelmien täsmentäminen Toiminta käynnistyy STM:n lakiehdotus 31.5.2016 Sitra - STM • 31.3.2016 • Lakiehdotus lausunnoille kesällä 2016 Esituotantohankkeet tuotantoon Syksyn 2016 työsuunnitelma Isaacus tavoitetilan arkkitehtuurikuvaus Esituotantohankkeet Sitra irtautuu Väliseminaari Sidosryhmäkokous Sidosryhmäkokous Sidosryhmäkokous Toiminta käynnistyy Hankkeen käynnistä- minen Sidosryhmäkokous Sidosryhmäkokous Lakityöryhmän kokoukset Workshop 16.2. 15.3. / 8.4. / 21.4. / 2.5. / 17.5. / 2.6. Workshop 31.3.
 26. 26. Esituotantohankkeet 26Sitra - STM • 31.3.2016 •
 27. 27. 27 Esituotantohankkeet • Sitra avasi loppuvuodesta 2015 hankehaun, jonka tavoitteena oli tunnistaa hankkeita, joiden toteuttaminen tukee hyvinvoinnin palveluoperaattorin toiminnan käynnistämistä • Hankehaussa etsittiin hankkeita, jotka • mahdollistavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan johtamisen ja kehittämisen ja tukevat hoidon laadun parantamista • edistävät yksilön hyvinvointia • parantavat kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimus-, kehitys- ja liiketoiminnan menestymismahdollisuuksia Suomessa • parantavat suomalaisen yhteiskunnan uudistumiskykyä • ovat toteutettavissa tavoiteaikataulussa eli kesään 2017 mennessä • Hakemuksia saatiin yhteensä 34 • Parhaillaan jatketaan neuvotteluja kuuden valitun hankehakemuskokonaisuuden kanssa Sitra - STM • 31.3.2016 •
 28. 28. 28 Yhteenveto esituotantohankehakemuksista Kurssikokonaisuus (Big data) Palveluiden tiedolla johtaminen ja kehittäminen SELVITYS, RAPORTTI, MÄÄRITTELY PILOTTI ERIKOISALAKOHTAINEN / ALUEELLINEN SOVELLUS KANSALLISESTI HYÖDYNNETTÄVÄ SOVELLUS / RATKAISUMALLI Paikkatiedon integrointi terveystietoihin tutkimus Toimintamallien kehittäminen, alueellisen osaamisen kehittäminen Hoitopaikan (digitalisoinnin) optimointimalli infuusiohoidolle Lääkehoidon tietopohjan kehittäminen Hyvinvointitiedon yhdistäminen ja liiketoimintamallin konseptointi Kustannusvaikuttavuustutkimus Hyvinvointioperaattori, joka hyödyntää avointa dataa ja liikuntatieteellistä osaamista Monisairaiden Case Manager-toiminta sekä analytiikan testaus Hyvinvointitiedot terveystiedon osaksi, avoin data ja diabetes Potilaan riskianalyysi ja hoitomallin suunnittelu KA-keinoin sekä analytiikan testaus. Hyvinvointitiedon tallennusalustan jatkokehittäminen Vertaisarviointipalvelu Erikoisalakohtainen laadunseurantajärjestelmä Potilastiedon jalostaminen, Real Life Data näkökulma Virtuaaliterveystarkastukset ja Care Gap-analyysit Terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreiden käyttö käytännön palvelutoiminnassa Nanolääketieteen yhdistäminen muuhun tutkimukseen, alustakehitys Ikäihmisten yksityisten palveluiden kokonaiskuva Palveluohjauksen toiminnanohjausjärjestelmä Genomitietojen hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä lääketieteessä Innovatiivinen tutkimushanke, laaja konsortio Hyvinvointi- ja terveystiedon data-analytiikkatyökalut Sitra - STM • 31.3.2016 •
 29. 29. 29 Data- ja tutkimusympäristöpalvelut • Digitaalisten tietoaineistojen kansallinen kuvausjärjestelmä sekä Kansallisen tutkimusaineistojen etäkäyttöjärjestelmän pilotointi - Tilastokeskus & THL • Biopankkien saatavuuspalvelu - BBMRI.fi-verkosto • Kansallinen lupapalvelu ja informaatio- ja tukipalvelu - Kansallisarkisto Kansallisesti hyödynnettävän sovelluksen tai ratkaisumallin kehittäminen • Terveyden ja hyvinvoinnin tiedot aktiiviseksi tutkimus- ja kehitystiedoksi - HUS • ”Laatudatasta vaikuttavuuteen”, Terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreiden raportointi ja hyötykäyttö käytännön palvelutoiminnassa terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseksi – Helsingin kaupunki ja Perusturvaliikelaitos Saarikka • 360 asteen näkymä jalostettuun potilastietoon – Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • Itä-Suomen Digitaalisen Hyvinvointitiedon pilotti – Kuopion kaupunki Jatkoneuvotteluihin valitut esituotantohankehakemukset Sitra - STM • 31.3.2016 •
 30. 30. Tilanne ilman palveluoperaattoria Sitra - STM • 31.3.2016 • 30 OPEN DATA REKISTERIDATA PHR DATA BIOPANKKIDATA POTILAS- JA ASIAKASDATA Erilliset lupa ja hakuprosessit Julkiset instituutiot Yksilö Tiedon tarvitsijat Erilliset asiointikanavat Metadata sirpaloitunut Saatavuustieto puutteellista Aineistojen luovutusta ei hallita Osaaminen puutteellista
 31. 31. Esimerkki palveluoperaattorin tulevaisuudesta (luonnos keskusteluun) Sitra - STM • 31.3.2016 • 31 Julkiset instituutiot OPEN DATA Jne. REKISTERIDATA PHR DATA BIOPANKKIDATA POTILAS- JA ASIAKASDATA PALVELUVÄYLÄ ISAACUS Palveluoperaattori Julk. instituutiot, kuten yliopistot, biopankit, yliopistolliset sairaalat Yritykset (startupit, isot yritykset, analytiikkayritykset ym.) Yksilö ”Miniekosysteemit” Uuden tietämyksen luonti Innovaatiot Alueellinen erikoistuminen PHARMA Investoinnit miniekosysteemeihin ja kumppanuudet niiden kanssa €
 32. 32. KV-selvitys, Tanskan malli 32Sitra - STM • 31.3.2016 •
 33. 33. • Yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa hankkeessa on selvitetty Tanskan kokemuksia SOTE -asiakastietojen toissijaisesta käytöstä sekä lainsäädännöstä. • Tanskassa SOTE -asiakastietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen on keskitytty useissa hankkeissa. 33 Hankkeessa toteutetaan kansainvälinen selvitys parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi maailmalta Sitra • 31.3.2016 •
 34. 34. • Tanskan terveysministeriö • Ministeriö vastaa terveydenhoitojärjestelmän rahoitukseen ja hallintoon liittyvistä toimielimistä, mm. terveydenhuoltojärjestelmään, psykiatriaan, sairasvakuutuksiin, lääkkeiden hyväksyntään ja lääkealaan liittyen. • Statens Serum Institut (SSI) • Vastaa terveysdatan tarjoamisesta tutkijoiden ja viranomaisten käyttöön ja yleisen digitaalisen kehityksen vahvistamisesta sekä myötävaikuttaa korkealaatuisen datan ja IT-arkkitehtuurin ylläpitoon terveystoimialalla. SSI on julkinen yritys, joka toimii Tanskan terveysministeriön alaisuudessa. • Terveystietovirasto • Uusi toimija, joka kokoaa terveydenhuollon valtakunnalliset rekisterit ja tiedot yhteen sekä palvelee useita käyttäjäryhmiä. Toimintaa ollaan siirtämässä yhä enemmän SSI:lta terveystietovirastolle. Toimii Tanskan terveysministeriön alaisuudessa. • Tanskan sosiaali- ja sisäministeriö • Ministeriö vastaa kuntien ja hallintoalueiden puitteiden parantamisesta, mahdollistamalla tarvittavat tiedot käyttäjien saataville tehokkaan johtamisen tueksi. Ministeriö työskentelee myös erityisesti heikommassa asemassa olevien kansalaisten aseman parantamiseksi. • Tanskan tilastokeskus • Tilastokeskuksen tehtävänä on kerätä, koota ja julkaista tilastoja Tanskan yhteiskunnasta. Toimii Tanskan sosiaali- ja sisäministeriön alaisuudessa. 34 Tanskassa sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaman datan hyödyntämiseen liittyy keskeisesti useita eri toimijoita kahden eri ministeriön alaisuudessa Tanskan terveysministeriö Terveys- viranomainen (Sundhedsstyrelsen) Lääkevirasto (Lægemiddelstyrelsen) Potilasturvalli- suuden viranomainen (Styrelsen for Patientsikkerhed) Terveystieto- virasto (Sundhedsdata- styrelsen) Statens Serum Institut Eettinen lautakunta (Det Etiske Råd) Tutkimusetiikan komitea (Den Nationale Videnskabsetiske Komité ) Tanskan sosiaali- ja sisäministeriö Sosiaalipolitiikka (Sosialpolitik) Laki (Jura) Analysointi ja Datastrategia (Analyse og Datastrategi) Kunta- ja aluetalous (Kommunal- og regionaløkonomi) Tilastokeskus (Denmark Statistik) Valitus- lautakunta (Ankestyrelsen) Valtion- hallinto (Statsforvaltningen) Sosiaali- hallitus (Socialstyrelsen) SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) CPR (Det Centrale Personregister) Sitra • 31.3.2016 •
 35. 35. 35 Tanskassa terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyvän datan jakamiseen ja uudelleenhyödyntämiseen ollaan keskitytty useassa eri ohjelmassa Grunddataprogrammet Tanskan malli Sitra • 31.3.2016 •
 36. 36. • Kansallinen Terveysdata -ohjelma keskittyy yhteisen IT- infrastruktuurin sekä yhteistyön kehittämiseen kansallisesti, hallintoalueilla sekä kunnissa liittyen terveyttä koskevan datan käyttöön ja jakamiseen. • Ohjelman tavoitteena on varmistaa terveysrekisteritietojen systemaattinen käyttö. Tarkoituksena on käyttää tietoja edistämään tutkimuksen, tuotekehityksen ja terveydenhuollon laatua sekä saada aikaan oppimista ja muutoksia hoitotavoissa, mikä parantaa Tanskan terveydenhuoltojärjestelmän laatua ja tehokkuutta. • Ohjelman fokusalueina ovat datan kerääminen, varastointi, käsittely ja jakelu. • Ohjelman kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 255,0 milj. DKK vuosille 2015-2018. • Ohjelmassa ollaan perustettu uusi viranomainen Terveystietovirasto (Sundhedsdatastyrelsen). • Terveystietovirasto toimii Tanskassa palveluoperaattorin kaltaisena toimijana ja ”yhden luukun” -palveluna. 36 Sundhedsdata programmet – Tanskan Terveysdata -ohjelma Ohjelman avainelementit ja niiden keskinäiset yhteydet Organisaatio Organisaatio ja rakenteet Oppiminen ja kyvykkyydet Hallintomalli ja datakulttuuri Prosessit Hyötyjen toteutuminen Viestintä Sidosryhmien hallinta Tukirakenteet Muutoksen- johtaminen Teknologia IT infra Suorituskyky Työkalujen tuki Käytettävyys Data Datan laatu Data- arkkitehtuuri Datan hallintomalli ja käyttö Tiedonhallinnan strategia Sitra • 31.3.2016 •
 37. 37. Mahdollistava lainsäädäntö – Mitä tarvitaan käytännössä? 37Sitra - STM • 31.3.2016 •
 38. 38. • Tieto tulee hyödyntää ensisijaisesti sen alkulähteestä tallentamatta samaa tietoa uudelleen (=kertakirjausperiaate) • Tieto haetaan suostumuksella, luvalla tai lakiin perustuen • Tietojen kirjaamisessa tulee käyttää yhtenäisiä koodistoja, jotta eri rekisterien tietoja voidaan yhdistää • Tietoja yhdistelevälle toimijalle (Isaacus) velvollisuus/oikeus edistää tietojen kirjaamista 38Sitra - STM • 31.3.2016 • Tietojen kirjaamiskäytännöt - periaatteita
 39. 39. • Asiakkaan luvalla hänen kaikki sote-tietonsa tulee olla jokaisen rekisteröidyn sote- palveluntuottajan ja -järjestäjän käytettävissä ja yhdisteltävissä yli organisaatiorajojen • Tietoja tulee voida ladata paitsi KanTa- ja KanSa-arkistoista myös suoraan operatiivisista tietojärjestelmistä kattaen sekä julkisten että yksityisten palvelutuottajien tuottaman tiedon 39 Tiedonsaantimahdollisuus ja -velvollisuus Sitra - STM • 31.3.2016 •
 40. 40. • Digitaalisesti tallennettu tieto tulee olla digitaalisesti saatavissa • Yksilöllä on oikeus saada omat tietonsa sähköisesti kaikilta rekisterinpitäjiltä • Rekisterinpitäjillä on velvollisuus tietojen luovuttamiseen 40 Data portability / siirto-oikeus Sitra - STM • 31.3.2016 •
 41. 41. • Metadatakatalogin sisältämät tiedot tulee olla julkisia ja yleisesti saatavilla • Tietoa keräävän ja yhdistelevän toimijan (Isaacus) tulee julkaista ja ylläpitää metadatakatalogia ja datan saatavuuspalvelua • Tiedot tulee siirtää ja yhdistellä olemassa olevat rakenteet säilyttäen ja tietosisältöä hukkaamatta • Avoin data tulee pitää erillään arkaluonteisesta tiedosta • Kaikkien sote-palveluntuottajien ja -järjestäjien tulee saada käyttöönsä tunnisteeton rekisteridata 4 kk kuluessa tietopyynnöstä • Kaikilla sote-palveluntuottajilla ja -järjestäjillä on velvollisuus luovuttaa data Isaacukselle 1 kk kuluessa pyynnöstä • Isaacuksella on laissa määritelty oikeus kerätä ja yhdistää sote-palveluntuottajien ja - järjestäjien rekisteridataa sekä velvollisuus luovuttaa pyydetty data 3 kk kuluessa 41Sitra - STM • 31.3.2016 • Tietojen kerääminen, yhdistäminen ja luovutus (1+3 kk malli) 1 (2)
 42. 42. • Sote-palveluntuottajilla ja -järjestäjillä on velvollisuus luovuttaa data vähintään kuukausittain tietoaltaisiin • Isaacuksella on velvollisuus kerätä ja yhdistellä datoja tietoaltaista siten, että data on sote-palveluntuottajilla ja -järjestäjillä käytettävissä 4 kk kuluessa tiedon tallentamisesta 42 Tietojen kerääminen, yhdistäminen ja luovutus (1+3 kk malli) 2 (2) Sitra - STM • 31.3.2016 •
 43. 43. • Isaacuksella on oikeus myöntää lupa pyydettyjen tietoaineistojen käyttöön T&K- toiminnassa • Tutkimusluvan käsittelyn tulee tapahtua 1 kk kuluessa siitä, kun lupapyyntö on esitetty • Datan omistajien tulee luovuttaa data Isaacukselle viimeistään 1 kk kuluessa siitä, kun tietopyyntö ja tutkimuslupa esitetään • Isaacuksella on oikeus kerätä ja yhdistää sotun avulla kaikki henkilöstä saatavilla oleva tieto, mitä tutkija tarvitsee ja on saanut luvan • Tiedot luovutetaan tutkijalle tunnisteettomina viimeistään 3 kk kuluessa siitä, kun data on luovutettu Isaacukselle • Tutkijalla on oltava mahdollisuus ladata tutkijatyöpöydälle muuta tunnisteellista dataa yhdisteltäväksi luovutettuun aineistoon 43Sitra - STM • 31.3.2016 • Lupaprosessi ja tietojen luovutus T&K (1+3 kk malli)
 44. 44. • Datan omistajalla on oikeus periä enintään omakustannehinta datan luovuttamisesta • Isaacuksen toimintaa valvovalla taholla on oikeus asettaa uhkasakko, jos jonkin tiedon tuottajatahon tietojen laadussa, määrässä tai luovuttamisessa esiintyy toistuvasti puutteita eikä tuottajataho korjaa ongelmia asetettuun määräaikaan mennessä • Isaacuksen toimintaa valvoo tietosuojavaltuutettu 44Sitra - STM • 31.3.2016 • Maksut, uhkasakko ja valvonta
 45. 45. • Yksilöllä on mahdollisuus antaa lupa omien hyvinvointitietojensa käyttöön sähköisessä järjestelmässä • Suostumuksen laatu ja laajuus määriteltävä • Dataa voidaan käyttää kaupalliseen tarkoitukseen vain henkilön suostumuksella • Suostumuksen peruuttaminen tai muuttaminen tulee olla mahdollista jälkikäteen milloin vain, mutta ei koske jo käytössä olevaa dataa 45Sitra - STM • 31.3.2016 • Suostumukset
 46. 46. • Tulevan lainsäädännön tulee mahdollistaa se, että eri yliopistosairaaloiden tietoaltaista siirretään dataa erilliseen yhteiseen, kansalliseen tietoaltaaseen/virtualisointikerrokseen, josta yhdistyvät eri yliopistosairaaloiden tiedot • Rekisterinpitäjyyden käsite tulee muuttaa tarkoituksenmukaiseksi • Kaikkien sote-toimijoiden tulee liittyä kansalliseen palveluväylään • Voidaanko anonymisoidun datan julkaiseminen avoimena datana (ilman erillistä lupaa) mahdollistaa lainsäädännöllä? 46 Muuta lainsäädäntöön liittyvää Sitra - STM • 31.3.2016 •
 47. 47. • Oikeus tietää – yksilöllä on oikeus tietää, mitä kaikkea henkilötietoa hänestä on olemassa • Oikeus nähdä – yksilö pääsee näkemään itseään koskevan henkilötiedon • Oikeus oikaista – yksilöllä oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevan väärän henkilötiedon • Oikeus valvoa – yksilöllä on mahdollisuus nähdä, kuka hänen henkilötietojaan käsittelee ja miksi sekä mihin hänen tietojaan on käytetty • Oikeus saada – yksilöllä on oikeus saada tiedot itselle uudelleenkäytettävässä muodossa ja oikeus hyödyntää niitä itse haluamallaan tavalla • Oikeus jakaa – yksilöllä on oikeus jakaa tietojaan eteenpäin kolmansille osapuolille, ja tähän on tekniset edellytykset • Oikeus luvittaa – yksilöllä on oikeus antaa lupa itsemittaustietojensa käyttöön kohdennetusti tiettyyn käyttötarkoitukseen tutkimuksissa tms. 47Sitra - STM • 31.3.2016 • Yksilönäkökulmasta erityisesti huomioitavaa
 48. 48. • Isaacus on kansallinen lupaviranomainen ja julkinen toimija • Isaacuksen toimintaa valvoo tietosuojavaltuutettu? • Isaacuksella on oikeus/velvollisuus kerätä kaikki tieto, jota viranomaiset tarvitsevat toiminnanohjaukseen, ja viranomaisilla on oikeus saada toiminnanohjaukseen tarvitsemansa tieto • Isaacus voi harjoittaa kaupallista toimintaa, joka tulee määritellä lainsäädännöllä • Isaacuksella on oikeus toimia kaupallisilla markkinoilla 48Sitra - STM • 31.3.2016 • Isaacus
 49. 49. 09.00 Aamiainen 09.30 Avauspuheenvuoro: Millainen palveluoperaattori? – Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM 10.00 Palveluoperaattori – valmistelun helmiä – Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra 10.30 Miltä tämä näyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan näkökulmasta? – Pekka Kahri, johtaja, THL – Timo Koskimäki, johtaja, Tilastokeskus – Mikael Forss, johtaja, Kela 11.00 Paneeli: Odotukset yhteistyölle? – Hannu Hämäläinen, Kimmo Haahkola, Pekka Kahri, Timo Koskimäki, Mikael Forss 12.00 Lounas 12.45 Isaacus – hyvinvointitiedon palveluoperaattori – Jaana Sinipuro, johtava asiantuntija, Sitra Tavoitetila palveluille ja palvelukyvylle Missä tällä hetkellä ollaan hankkeessa – Toni Oras, Deloitte Kokemuksia maailmalta Kysymyksiä ja vastauksia 49 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 50. 50. Palveluoperaattori Tilastokeskuksen näkökulmasta SITRA 31.3.2016 Timo Koskimäki Tilastotuotannon ylijohtaja
 51. 51. Sisällys - Kytkentöjä: Samaan aikaan toisaalla… - Kuka saa käyttää tietoa toiseen kertaan? - Tilastokeskus ja palveluoperaattorin tehtäväkuva 5.4.2016 Etunimi Sukunimi51
 52. 52. Kytkentöjä: Samaan aikaan toisaalla… - Tiedon ensisijainen ja toissijainen käyttö? – Sote-tiedon toissijainen käyttö (päivän aihe) – ~ > Hallinollisten aineistojen käyttö tutkimukseen ja tilastointiin • mm. tilastotoimen nykyinen liiketoimintamalli – ~ > Big Data –paradigma • Digitaalisten liiketoimintaprosessien tuottaman datan käyttö liiketoiminnan kehittämiseen, tutkimukseen ja tilastointiin (esim. mobiilipaikannus, somessa generoituva data, kulutusdata) – Sote-tiedon palveluinfrastruktuuri olisi käytettävissä laajemminkin (jos onnistumme tehtäväsämme…) 5.4.2016 Etunimi Sukunimi52
 53. 53. Kuka saa käyttää tietoa toiseen kertaan? - Tietojen toissijainen käyttö aina sidottu käyttötarkoitukseen: – Nykylainsäädäntö: • tutkimus ja tilastolliset selvitykset (tilastolaki), tutkimus (sote- alueen lainsäädäntö) • Tutkimus laajasti ymmärrettynä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) – Haasteita: • Tietojen liiketoimintakäyttö (esim. tuotekehitys) • Tietojen yhteiskäyttö julkisella sektorilla – Kansallinen tulorekisteri, todennetun oppimisen rekisteri j.n.e. • Miten huomioida liiketoimintakäyttö lainsäädännössä? 5.4.2016 Etunimi Sukunimi53
 54. 54. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) – For the purposes of this Regulation [EU:n yleinen tietosuoja-asetus], processing of personal data for scientific research purposes should be interpreted in a broad manner including for example • technological development and demonstration, fundamental research, applied research, privately funded research and in addition should take into account the Union's objective under Article 179(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union of achieving a European Research Area. • Scientific research purposes should also include studies conducted in the public interest in the area of public health. 5.4.2016 Etunimi Sukunimi54
 55. 55. Tilastokeskus ja palveluoperaattorin tehtäväkuva - Suomen tilastotoimi perustuu suurelta osin viranomaistiedon toissijaiseen käyttöön - Tilastojen perusaineistoja käytetään myös tutkimukseen ja tilastollisiin selvityksiin (Tilastolaki 13§) - Tilastokeskus ~palveluoperaattori omalla toimialueellaan – Voimme laajentaa toimialuettamme jos niin toivotaan • Rahoituksesta ja uusista valtuuksista (lainsäädäntö) sovittava 5.4.2016 Etunimi Sukunimi55
 56. 56. 09.00 Aamiainen 09.30 Avauspuheenvuoro: Millainen palveluoperaattori? – Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM 10.00 Palveluoperaattori – valmistelun helmiä – Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra 10.30 Miltä tämä näyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan näkökulmasta? – Pekka Kahri, johtaja, THL – Timo Koskimäki, johtaja, Tilastokeskus – Mikael Forss, johtaja, Kela 11.00 Paneeli: Odotukset yhteistyölle? – Hannu Hämäläinen, Kimmo Haahkola, Pekka Kahri, Timo Koskimäki, Mikael Forss 12.00 Lounas 12.45 Isaacus – hyvinvointitiedon palveluoperaattori – Jaana Sinipuro, johtava asiantuntija, Sitra Tavoitetila palveluille ja palvelukyvylle Missä tällä hetkellä ollaan hankkeessa – Toni Oras, Deloitte Kokemuksia maailmalta Kysymyksiä ja vastauksia 56 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 57. 57. 09.00 Aamiainen 09.30 Avauspuheenvuoro: Millainen palveluoperaattori? – Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM 10.00 Palveluoperaattori – valmistelun helmiä – Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra 10.30 Miltä tämä näyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan näkökulmasta? – Pekka Kahri, johtaja, THL – Timo Koskimäki, johtaja, Tilastokeskus – Mikael Forss, johtaja, Kela 11.00 Paneeli: Odotukset yhteistyölle? – Hannu Hämäläinen, Kimmo Haahkola, Pekka Kahri, Timo Koskimäki, Mikael Forss 12.00 Lounas 12.45 Isaacus – hyvinvointitiedon palveluoperaattori – Jaana Sinipuro, johtava asiantuntija, Sitra Tavoitetila palveluille ja palvelukyvylle Missä tällä hetkellä ollaan hankkeessa – Toni Oras, Deloitte Kokemuksia maailmalta Kysymyksiä ja vastauksia 57 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 58. 58. 09.00 Aamiainen 09.30 Avauspuheenvuoro: Millainen palveluoperaattori? – Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM 10.00 Palveluoperaattori – valmistelun helmiä – Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija, Sitra 10.30 Miltä tämä näyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan näkökulmasta? – Pekka Kahri, johtaja, THL – Timo Koskimäki, johtaja, Tilastokeskus – Mikael Forss, johtaja, Kela 11.00 Paneeli: Odotukset yhteistyölle? – Hannu Hämäläinen, Kimmo Haahkola, Pekka Kahri, Timo Koskimäki, Mikael Forss 12.00 Lounas 12.45 Isaacus – hyvinvointitiedon palveluoperaattori – Jaana Sinipuro, johtava asiantuntija, Sitra Tavoitetila palveluille ja palvelukyvylle Missä tällä hetkellä ollaan hankkeessa – Toni Oras, Deloitte Kokemuksia maailmalta Kysymyksiä ja vastauksia 58 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 59. 59. Jaana Sinipuro, johtava asiantuntija, Sitra 59 Isaacus – hyvinvointitiedon palveluoperaattori Sitra - STM • 31.3.2016 •
 60. 60. Y O U R T E S T B E D F O R N E X T G E N E R A T I O N R E S E A R C H & I N N O V A T I O N CASE Digital Health Hub isaacus 2017 Combining Data from Different Sources Example of data sources Modified from: Frost & Sullivan
 61. 61. Y O U R T E S T B E D F O R N E X T G E N E R A T I O N R E S E A R C H & I N N O V A T I O N CASE Digital Health Hub isaacus 2017 Empowering People and Boosting Health Innovations
 62. 62. • Viranomaistehtävien rooli ja määrittely • Kansallisten palvelujen kehittäminen • Teknisen alustan resurssien tunnistaminen • Tutkimusta, kehittämistä, tietojohtamista ja innovaatiotoimintaa palvelevan kansallisen alustan ja ekosysteemin kehittäminen 62Sitra - STM • 31.3.2016 • STM:n ja Isaacus-yhteistyön keskeiset kohteet
 63. 63. Isaacus-hanke ja palveluoperaattorin toimintamalli Yksilö AmmattilaisetPalvelujärjestelmä Kokonaisarkkitehtuuri ja mahdollistavat ICT-palvelut Esituotantohankkeiden ohjaus Myynti, markkinointi ja konseptointi Tutkimus ja tuotekehitys Isaacus- hanke (09-2017) Palvelu- operaattorin toimintamalli (2020 / 2025) Lainsäädäntö Sitra - STM • 31.3.2016 • 63
 64. 64. 64Sitra - STM • 31.3.2016 • Kohti sujuvampia tutkijapalveluita
 65. 65. Tiedolla johtamisen mahdollistaminen – eroon siiloista
 66. 66. New Health Analytics Framework # Data Collection Event Stream Processing Cloud Analytics Hadoop Big Data Platform Marchine Learning, Artificial Intelligence, Natural Language Processing… Population Health Episode Analytics Personal Health Analytics Consumer Analytics Behavior ChangeVisualizations and Analytics Data Transparency Internet of Things Analytics of Things Source: The Patient Revolution, Krisa Tailor, Wiley 2016 Big dataan pohjautuvien innovaatioiden tukeminen
 67. 67. Tasapainon säilyttäminen 67Sitra - STM • 31.3.2016 •
 68. 68. ”Pää pilvissä, perusteita unohtamatta…” 68Sitra - STM • 31.3.2016 •
 69. 69. 2016 - 2017 2020 2025 Palveluoperaattori versio 1.0 Myynti, markkinointi ja konseptointi Kokonaisarkkitehtuuri ja mahdollistavat ICT - palvelut Peruspalvelut Kyselyt Toimintamallin kuvaus Kokonaisarkkitehtuuri ja yhteiset palvelut (”AS-IS” - ”TO BE”) Tietoallashanke HUS Tietoallashanke VSSHP EH4CR Kansalliset tutkijapalvelut (THL, Tilastokeskus, Kansallisarkisto) BBMRI Ansaintamalli Lisäarvopalvelut Kansallisten prosessien kuvaus Tuotanto (T&K, yksilö, palvelujärjestelmä ja ammattilaiset) Esituotantohankkeet Esituotantohankkeiden koordinointi Tavoitearkkitehtuurin määrittely (”OUGHT-TO-BE”) Sidosryhmätyö Ammattilainen Yksilö Tilaisuudet Ideakilpailut ”Tuulettavat” työpajat Käyttötapaus työpajat ”Best Practices” työpajat (ICT jne.) Sidosryhmätyöpajat Missä tällä hetkellä ollaan?
 70. 70. 70Sitra - STM • 31.3.2016 • ”Kun eri palveluiden keräämästä datasta saadaan yhteensopivaa keskenään, voidaan saavuttaa aivan uusi taso. Se tarjoaa mahdollisuuden ihmisille omistaa itse oma tietonsa, toisin kuin tällä hetkellä.” Risto Siilasmaa, Image-lehti 30.3.2016
 71. 71. SOTE -asiakastietojen toissijainen käyttö ja lainsäädäntö Kokemuksia maailmalta Toni Oras 31.3.2016
 72. 72. • Hankkeessa toteutetaan kansainvälinen selvitys SOTE -asiakastietojen toissijaisesta käytöstä sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä • Tarve on lähtöisin Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja liittyy SOTE -asiakastietojen toissijaisen käytön lainsäädäntötyön valmisteluun • Selvityksessä ovat mukana Tanska, UK (Englanti), Alankomaat, Israel, Uusi-Seelanti, Kanada sekä Australia • Selvityksen neljä keskeistä teemaa: • Terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmän organisoituminen sekä keskeiset toimijat • SOTE -asiakastietojen ensisijainen tuottaminen ja käyttö • Yksilön asema • SOTE -asiakastietojen toissijainen käyttö • Hyvinvoinnin palveluoperaattori -hankkeen kannalta selvitystyöllä pyritään ensisijaisesti kartoittamaan mahdollisia toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää myös Suomessa 72Sitra • Toni Oras • 31.3.2016 • Kansainvälinen selvitys parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi maailmalta
 73. 73. 73 Selvitystyön eteneminen – Tanskan kokemusten kautta maailmalle Sitra • Toni Oras • 31.3.2016 • UK (Englanti) • Järjestelmä- uudistus 2013 • NHS:n keskeinen asema • Care.data ohjelma Kanada • CIHI ”yhden luukun” toimijana • Kesällä 2015 voimaan tullut uusi Digital Privacy Act Alankomaat • Pakollinen terveysvakuutus • Lakiehdotus kansallisesta EHR- järjestelmästä hylättiin 2011 Israel • Vahva yksilön oikeus • Ensimmäisten joukossa maailmassa käyttöönotti ja toteutti kansallisen HIE- järjestelmän Tanska • Perustettu uusi terveystietovirasto loppuvuodesta 2015 • Useita relevantteja ohjelmia käynnissä Australia • Hajanainen järjestelmä • eHealth-palveluiden edelläkävijä • 2012 voimaan tullut My Health Records Act Uusi-Seelanti • Laki määrittää 12 erityistä tietosuojaperiaatetta • Kattavat kansalliset kokoelmat Suomi • Ainoana maana yleisen terveydenhuollon ja henkilötunnuksen lisäksi biopankkilaki
 74. 74. • Maailmalta ei löydy täysin palveluoperaattoria vastaavaa toimijaa • ”Yhden luukun” -toimijoita ainakin Englannissa, Kanadassa ja Tanskassa, palvelut suunnattu selkeästi tutkimuskäyttöön • Tanskassa uusi terveystietovirasto vastaa lähimmiten suunniteltua palveluoperaattorin toimintamallia • Kaikissa maissa SOTE -asiakastietojen käsittelyä säätelee tietosuojalaki, osassa maista on säädetty tarkemmin sähköisten potilastietojen käytöstä • Yksilöiden pääsy dataan on evätty lähes kaikissa toimintamalleissa, yksilöille tarjotaan erilliset palvelut • Suostumus sekä tietosuojakysymykset vahvasti esillä • Selvitystyö etenee toimintaympäristölähtöisesti julkisista tietolähteistä sekä Deloitten asiantuntijaverkostosta löytyvän tiedon kokoamisella ja loppuraportin koostamisella 74 Selvitystyön alustavia havaintoja Sitra • Toni Oras • 31.3.2016 • Yksilön suostumus Tutkimus ja tehokkuus Tietosuoja- kysymykset Viranomais- toimintaa eHealth ja EHRs
 75. 75. 13.30 Learning cafe – kiireisimmät palvelutarpeet ja odotukset palveluoperaattorille – Työskentelyn fasilitoi Stiina Lilja, asiantuntija, Sitra Yksilö/asiakas SOTE-organisaatiot Tutkimus ja tuotekehitys Digitalisaatio ja ICT, IOT 14.30 Ryhmien priorisoinnit ja keskustelu 14.55 Loppuyhteenveto ja päätössanat 15.00 Tilaisuus päättyy 75 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 76. 76. 13.30 Learning cafe – kiireisimmät palvelutarpeet ja odotukset palveluoperaattorille – Työskentelyn fasilitoi Stiina Lilja, asiantuntija, Sitra Yksilö/asiakas SOTE-organisaatiot Tutkimus ja tuotekehitys Digitalisaatio ja ICT, IOT 14.30 Ryhmien priorisoinnit ja keskustelu 14.55 Loppuyhteenveto ja päätössanat 15.00 Tilaisuus päättyy 76 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 77. 77. 13.30 Learning cafe – kiireisimmät palvelutarpeet ja odotukset palveluoperaattorille – Työskentelyn fasilitoi Stiina Lilja, asiantuntija, Sitra Yksilö/asiakas SOTE-organisaatiot Tutkimus ja tuotekehitys Digitalisaatio ja ICT, IOT 14.30 Ryhmien priorisoinnit ja keskustelu 14.55 Loppuyhteenveto ja päätössanat 15.00 Tilaisuus päättyy 77 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •
 78. 78. 13.30 Learning cafe – kiireisimmät palvelutarpeet ja odotukset palveluoperaattorille – Työskentelyn fasilitoi Stiina Lilja, asiantuntija, Sitra Yksilö/asiakas SOTE-organisaatiot Tutkimus ja tuotekehitys Digitalisaatio ja ICT, IOT 14.30 Ryhmien priorisoinnit ja keskustelu 14.55 Loppuyhteenveto ja päätössanat 15.00 Tilaisuus päättyy 78 Tilaisuuden ohjelma Sitra - STM • 31.3.2016 •

×