KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?

KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?
Paslaugos nuolat brangsta, miestas surenka vis daugiau mokesčių, 
tačiau sostinei išgyventi skiriama kasmet vis tokia pati lėšų 
suma 
1,556,482 
1,717,132 
1,822,977 1,942,698 
361,107 334,634 344,534 337.547 
2,500,000 
2,000,000 
1,500,000 
1,000,000 
500,000 
0 
2010 2011 2012 2013 
GPM surinkimas savivaldybės teritorijoje, Lt GPM dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, Lt 
Šaltinis: VMSA Finansų departamentas; VMI, faktiniai duomenys.
2013 m. Vilniuje GPM sumokėta 1,9 mlrd. Lt 
Vilniaus miesto savivaldybei liko 337 mln. Lt, t. y. - 18 proc. 
3,500,000 
Skaidrė 3,215,246 
tik su tekstu, šviesus fonas 
Potemė – „Arial Bold“ 18 pt 
1,853,102 
| 40% 
1,556,482 
1,717,132 
1,822,977 
1,942,698 
| 40% 
459,572 384.047 
| 40% 
| 
40% 
| 40% 
361,107 334.634 344,534 362,783 
3,000,000 
2,500,000 
2,000,000 
1,500,000 
1,000,000 
500,000 
- 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
GPM surinkimas savivaldybės teritorijoje, Lt GPM dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, Lt 
| 42% 
GPM 24 proc. GPM 15 proc.
Lietuvos sostinės biudžetas yra mažesnis nei Kauno ir 
beveik dukart mažesnis nei Latvijos ar Estijos sostinių 
2189 2400 
3589 
3984 
Biudžeto pajamų dalis, tenkanti vienam gyventojui savivaldybėse 2013 m. (Lt) 
6062 
Vilnius Kaunas Ryga Talinas Varšuva
Pagal biudžeto pajamas vienam gyventojui 
Vilniaus savivaldybei skiriama mažiausia dalis visoje Lietuvoje 
1094.1 
1021.6 1036.8 
966.6 978.9 972.0 
828.5 859.8 
1120.2 
924.4 
1472.5 
1347.0 
1249.0 
1038.6 
1228.6 
1600.0 
1400.0 
1200.0 
1000.0 
800.0 
600.0 
400.0 
200.0 
0.0 
2010 2011 2012 2013 2014 
Vilnius Kaunas Klaipėda 
Savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, tenkančios 
vienam gyventojui pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių įstatymus 2007 – 2014 m. Lt (be dotacijų)
Transport infrastructure implementation in Vilnius 
2004-2011 
Project Date of Investments (€) 
EU LR Government Vilnius municipality Total 
implementation 
Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000 
2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.000 
2 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000 
Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000 
IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. 
Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000 
IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. 
Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and 
reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000 
Total 46.820.000 46.820.000 
Southern bypass of old town between P. Višinskis str. and 
Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113 
Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str. 
BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500 
Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str. 
and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599 
Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str. 
and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700 
Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912 
Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilnius 
southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213 
IXB Trans-European corridor's link – IA stage of Western 
bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931 
IXB Trans-European corridor's link – I stage of Western 
bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01- 
002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987 
IXB Trans-European corridor's link – II stage of Western 
bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666 
Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797 
Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709 
Percent of input 52% 6% 42% 100% 
R 
D 
f 
u 
n 
d 
s 
C 
o 
h 
e 
s 
i 
o 
n 
f 
u 
n 
d 
s
Maždaug pusę dabartinės Vilniaus miesto skolos susidarė 
dėl ES projektų finansavimo 
2004-2011 m. - investicijos į Vilniaus m. infrastruktūrą (eurais) 
ES lėšos 
145.631.333; 
52% 
LR Vyriausybė 
16.984.618; 6% 
Vilniaus m. 
116.139.818; 
42% 
Vilnius priverstas prie ES projektų prisidėti 42 % - tai didžiausia dalis tarp visų Lietuvos savivaldybių
Vilnius yra didžiausias miestas, 
ir dirbantis efektyviai 
Gyventojų 
skaičius 
Miesto 
plotas, 
kv. km 
Prižiūrimas 
miesto 
plotas, ha 
Gatvių 
ilgis, km 
Savivaldy-bės 
adminis-tracija 
Vid. 
Gyventojų 
skaičius 
vienam 
savivaldy-bės 
tarnautojui 
Mokinių 
skaičius, kuris 
tenka vienam 
savivaldybės 
švietimo 
padalinio 
specialistui 
Mokytojų 
skaičius, kuris 
tenka vienam 
savivaldybės 
švietimo 
padalinio 
specialistui 
Vilnius 537.200 401 9712,4 1184 974* 554 2489 188 
Kaunas 306.900 157 687,7 961 786 390 1412 105 
Klaipėda 158.500 98 1011,5 98 433 366 1074 87 
*) įskaitant Tarybos sekretoriatą 
Skirtingai nuo mažesnių miestų, Vilnius turi itin daug ežerų, parkų, istorinių paminklų. Savaitraščio 
„Veidas“ duomenimis, Vilniaus savivaldybė 2011, 2012, 2013 metais Savivaldybių reitinguose buvo 
pirmoji.
Vilniaus skola kaupėsi ne vienus metus 
605275,4 
703206,0 724829,1 661300,2 
555913,9 573082,8 564602,6 
742525,0 
772200,1 
891717,0 
963249,6 947386,8 968836,1 
832820,3 
930710,4 
1086963,9 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Patvirtintos Savivaldybės pajamos Poreikis 
60,7% 
78,4% 78,9% 
75,2% 69,8% 57,4% 68,8% 68,3%
Valstybė ne vienus metus skolinosi 
ne tik iš bankų, bet ir iš savivaldybių 
457.3 607.6 704.6 798.9 896.2 
1139.1 
1290.6 
- Vilniaus m. skolos dinamika
Vilnius pristabdė skolos augimą 
457.3 
607.6 704.6 
798.9 
896.2 
1139.1 
1290.6 
1350 
730 
969 
1279 
1262 1364 
1595 
1804 
2156 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Vilniaus skolos suma visos Lietuvos savivaldybių skolų suma 
Šaltinis: LSA, VMSA
Vilniaus savivaldybės įsiskolinimas nuo 2007 iki 2013 m. 
padidėjo beveik 4 kartus (mln. Lt) 
Būtinos išlaidos per metus Vilniuje yra apie 820 mln. lt. 
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitas 2008-2013 m. vidutiniškai per metus 
sudarė 120 - 175 mln. Lt. 12
Ankstesnės Vyriausybės sprendė savo problemas - 
skolinosi iš Vilniaus ir kitų savivaldybių 
LR Vyriausybė visada žinojo, kad turi spręsti ir išspręsti Vilniaus 
finansavimo klausimą. 
Dar 2010 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija apie 
biudžeto planavimą Lietuvoje pabrėžė: 
„Per keletą pastarųjų metų didėjantis valstybės pajamų nesurinkimas 
buvo lokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį, pirmiausia dėl 
biudžeto dokumentuose pervertinto gyventojų pajamų mokesčio 
surinkimo. Toks valstybės pajamų nesurinkimas lėmė esminį 
savivaldybių įsiskolinimų didėjimą“ 
(EPBO – OECD) ataskaita 2010 m. 
„Biudžeto planavimas Lietuvoje“)
Tikri ir tariamieji Vilniaus gelbėtojai bei planų kūrėjai 
Jų dabar, kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, yra daug. 
2009-2013 m. dėl biudžeto lėšų vilniečiams padidinimo iš viso 
balsuota 13 kartų. ,,Gelbėtojus’’ atstovaujančius frakcijos dažnai 
balsavo „prieš“ tokius ketinimus, taip pat ir kai kurie kandidatai į 
merus. 
Nereikia Vilniaus gelbėti kalbomis ir stengtis tai padaryti rytoj. 
Tai galima padaryti dabar Seime, balsuojant už įregistruotą 
Seime įstatymo pataisą – palikti Vilniui 55 proc. sostinėje 
surenkamo gyventojų pajamų mokesčio. 
„Už“ turi balsuoti tiek kandidatai į merus, tiek ir jų frakcijų 
nariai.
Mes, vilniečiai, ir toliau būsime Lietuvos 
ekonomikos garvežys. 
Vilnius išlieka pagrindinis miestas, stabdantis 
emigraciją iš Lietuvos. 
Tikimės, kad politikai ras valios grąžinti vilniečiams 
jų pinigus, kuriuos iš jų atėmė ankstesnės 
Vyriausybės!
AČIŪ
1 of 16

Recommended

KVIEČIA VILNIUS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2015 by
KVIEČIA VILNIUS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2015KVIEČIA VILNIUS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2015
KVIEČIA VILNIUS Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita 2015Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius city municipality
10.6K views37 slides
Nemokamas Vilniaus transportas by
Nemokamas Vilniaus transportasNemokamas Vilniaus transportas
Nemokamas Vilniaus transportasArtūras Zuokas
379 views34 slides

More Related Content

What's hot(18)

VILNIUS NEGALI BŪTI EUROPOS PROVINCIJA by Artūras Zuokas
VILNIUS NEGALI BŪTI EUROPOS PROVINCIJAVILNIUS NEGALI BŪTI EUROPOS PROVINCIJA
VILNIUS NEGALI BŪTI EUROPOS PROVINCIJA
Artūras Zuokas1.8K views
20101125.Vilnius finansai by Sakau TAIP!
20101125.Vilnius finansai20101125.Vilnius finansai
20101125.Vilnius finansai
Sakau TAIP!514 views

Viewers also liked(10)

Similar to KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?

Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas by
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetasTarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetasArtūras Zuokas
330 views20 slides
Vilniaus miesto tarybos valdantieji: vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinė... by
Vilniaus miesto tarybos valdantieji: vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinė...Vilniaus miesto tarybos valdantieji: vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinė...
Vilniaus miesto tarybos valdantieji: vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinė...Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius City Municipality
223 views14 slides
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme by
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeVilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeVilniaus miesto savivaldybė / Vilnius City Municipality
195 views14 slides
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme by
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeVilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeArtūras Zuokas
295 views14 slides
Vilniaus miesto tarybos valdantieji pateikė ieškinį teismui gindami vilniečių... by
Vilniaus miesto tarybos valdantieji pateikė ieškinį teismui gindami vilniečių...Vilniaus miesto tarybos valdantieji pateikė ieškinį teismui gindami vilniečių...
Vilniaus miesto tarybos valdantieji pateikė ieškinį teismui gindami vilniečių...Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius City Municipality
336 views20 slides

Similar to KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?(16)

Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas by Artūras Zuokas
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetasTarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas
Artūras Zuokas330 views
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme by Artūras Zuokas
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teismeVilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Vilniečių teisės dėl nepakankamo sostinės finansavimo bus ginamos teisme
Artūras Zuokas295 views
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2000-2002 by Artūras Zuokas
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2000-2002Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2000-2002
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2000-2002
Artūras Zuokas1.3K views
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovas by Investuok
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovasMindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovas
Mindaugas Pakalnis, Vilniaus vyr. architektas, Plėtros departamento vadovas
Investuok449 views
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramą by Jurgita Telšiai
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramąTelšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramą
Telšių rajono savivaldybės patirtis įsisavinant ES paramą
Jurgita Telšiai429 views
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005 by Artūras Zuokas
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005
Vilniaus miesto savivaldybės ataskaita 2004-2005
Artūras Zuokas1.3K views
Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga, pristato Nerijus Mačiulis, 2014 11 06 by Swedbank Lietuvoje
Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga, pristato Nerijus Mačiulis, 2014 11 06Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga, pristato Nerijus Mačiulis, 2014 11 06
Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga, pristato Nerijus Mačiulis, 2014 11 06
Swedbank Lietuvoje1.3K views

More from Artūras Zuokas

Kodėl sostinėje daugiausiai padidėjo šilumos kaina? by
Kodėl sostinėje daugiausiai padidėjo šilumos kaina? Kodėl sostinėje daugiausiai padidėjo šilumos kaina?
Kodėl sostinėje daugiausiai padidėjo šilumos kaina? Artūras Zuokas
121 views20 slides
A. Zuoko kalba Tarybos posėdyje dėl situacijos šilumos ūkyje by
A. Zuoko kalba Tarybos posėdyje dėl situacijos šilumos ūkyjeA. Zuoko kalba Tarybos posėdyje dėl situacijos šilumos ūkyje
A. Zuoko kalba Tarybos posėdyje dėl situacijos šilumos ūkyjeArtūras Zuokas
208 views20 slides
Šilumos kainos Vilniuje 2022 by
Šilumos kainos Vilniuje 2022Šilumos kainos Vilniuje 2022
Šilumos kainos Vilniuje 2022Artūras Zuokas
191 views13 slides
Vasa likvidavimas by
Vasa likvidavimasVasa likvidavimas
Vasa likvidavimasArtūras Zuokas
691 views14 slides
Antikorona planas Lietuvos ekonomikai by
Antikorona planas Lietuvos ekonomikaiAntikorona planas Lietuvos ekonomikai
Antikorona planas Lietuvos ekonomikaiArtūras Zuokas
482 views8 slides
Nemokamo viešojo transporto Vilniuje galimybių studija by
Nemokamo viešojo transporto Vilniuje galimybių studijaNemokamo viešojo transporto Vilniuje galimybių studija
Nemokamo viešojo transporto Vilniuje galimybių studijaArtūras Zuokas
527 views10 slides

More from Artūras Zuokas(20)

Kodėl sostinėje daugiausiai padidėjo šilumos kaina? by Artūras Zuokas
Kodėl sostinėje daugiausiai padidėjo šilumos kaina? Kodėl sostinėje daugiausiai padidėjo šilumos kaina?
Kodėl sostinėje daugiausiai padidėjo šilumos kaina?
Artūras Zuokas121 views
A. Zuoko kalba Tarybos posėdyje dėl situacijos šilumos ūkyje by Artūras Zuokas
A. Zuoko kalba Tarybos posėdyje dėl situacijos šilumos ūkyjeA. Zuoko kalba Tarybos posėdyje dėl situacijos šilumos ūkyje
A. Zuoko kalba Tarybos posėdyje dėl situacijos šilumos ūkyje
Artūras Zuokas208 views
Antikorona planas Lietuvos ekonomikai by Artūras Zuokas
Antikorona planas Lietuvos ekonomikaiAntikorona planas Lietuvos ekonomikai
Antikorona planas Lietuvos ekonomikai
Artūras Zuokas482 views
Nemokamo viešojo transporto Vilniuje galimybių studija by Artūras Zuokas
Nemokamo viešojo transporto Vilniuje galimybių studijaNemokamo viešojo transporto Vilniuje galimybių studija
Nemokamo viešojo transporto Vilniuje galimybių studija
Artūras Zuokas527 views
Šeškinės Daugiafunkcio centro projekte gyvenamoji statyba by Artūras Zuokas
Šeškinės Daugiafunkcio centro projekte gyvenamoji statybaŠeškinės Daugiafunkcio centro projekte gyvenamoji statyba
Šeškinės Daugiafunkcio centro projekte gyvenamoji statyba
Artūras Zuokas2K views
Vilnius TECH Park - Antakalnio Sapiegų parkas by Artūras Zuokas
Vilnius TECH Park - Antakalnio Sapiegų parkasVilnius TECH Park - Antakalnio Sapiegų parkas
Vilnius TECH Park - Antakalnio Sapiegų parkas
Artūras Zuokas1.4K views
"Lufthansa Consulting" atliktos "Air Lituanica" veiklos analizės santrauka by Artūras Zuokas
"Lufthansa Consulting" atliktos "Air Lituanica" veiklos analizės santrauka"Lufthansa Consulting" atliktos "Air Lituanica" veiklos analizės santrauka
"Lufthansa Consulting" atliktos "Air Lituanica" veiklos analizės santrauka
Artūras Zuokas5.2K views
Air Lituanica: skaičiai ir informacija iki kovo mėnesio by Artūras Zuokas
Air Lituanica: skaičiai ir informacija iki kovo mėnesioAir Lituanica: skaičiai ir informacija iki kovo mėnesio
Air Lituanica: skaičiai ir informacija iki kovo mėnesio
Artūras Zuokas576 views
Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai by Artūras Zuokas
Vilniaus miesto savivaldybėsfinansinės informacijosanalizės rezultataiVilniaus miesto savivaldybėsfinansinės informacijosanalizės rezultatai
Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai
Artūras Zuokas1.1K views
Parengtas planas, kaip bus atnaujintas Žirmūnų kvartalas by Artūras Zuokas
Parengtas planas, kaip bus atnaujintas Žirmūnų kvartalasParengtas planas, kaip bus atnaujintas Žirmūnų kvartalas
Parengtas planas, kaip bus atnaujintas Žirmūnų kvartalas
Artūras Zuokas20.1K views
Misionieriu sodo atnaujinimo projekto pristatymas by Artūras Zuokas
Misionieriu sodo atnaujinimo projekto pristatymasMisionieriu sodo atnaujinimo projekto pristatymas
Misionieriu sodo atnaujinimo projekto pristatymas
Artūras Zuokas2.9K views
Pasaulio teisuoliu parko projekto pristatymas by Artūras Zuokas
Pasaulio teisuoliu parko projekto pristatymasPasaulio teisuoliu parko projekto pristatymas
Pasaulio teisuoliu parko projekto pristatymas
Artūras Zuokas2.6K views
Atgaivinęs Neries kantines, Vilnius nenusileis gražiausiems Europos miestams ... by Artūras Zuokas
Atgaivinęs Neries kantines, Vilnius nenusileis gražiausiems Europos miestams ...Atgaivinęs Neries kantines, Vilnius nenusileis gražiausiems Europos miestams ...
Atgaivinęs Neries kantines, Vilnius nenusileis gražiausiems Europos miestams ...
Artūras Zuokas21.6K views
Vilnius – miestas šeimai (2) by Artūras Zuokas
Vilnius – miestas šeimai (2)Vilnius – miestas šeimai (2)
Vilnius – miestas šeimai (2)
Artūras Zuokas3.2K views

KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?

 • 1. KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?
 • 2. Paslaugos nuolat brangsta, miestas surenka vis daugiau mokesčių, tačiau sostinei išgyventi skiriama kasmet vis tokia pati lėšų suma 1,556,482 1,717,132 1,822,977 1,942,698 361,107 334,634 344,534 337.547 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2010 2011 2012 2013 GPM surinkimas savivaldybės teritorijoje, Lt GPM dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, Lt Šaltinis: VMSA Finansų departamentas; VMI, faktiniai duomenys.
 • 3. 2013 m. Vilniuje GPM sumokėta 1,9 mlrd. Lt Vilniaus miesto savivaldybei liko 337 mln. Lt, t. y. - 18 proc. 3,500,000 Skaidrė 3,215,246 tik su tekstu, šviesus fonas Potemė – „Arial Bold“ 18 pt 1,853,102 | 40% 1,556,482 1,717,132 1,822,977 1,942,698 | 40% 459,572 384.047 | 40% | 40% | 40% 361,107 334.634 344,534 362,783 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GPM surinkimas savivaldybės teritorijoje, Lt GPM dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, Lt | 42% GPM 24 proc. GPM 15 proc.
 • 4. Lietuvos sostinės biudžetas yra mažesnis nei Kauno ir beveik dukart mažesnis nei Latvijos ar Estijos sostinių 2189 2400 3589 3984 Biudžeto pajamų dalis, tenkanti vienam gyventojui savivaldybėse 2013 m. (Lt) 6062 Vilnius Kaunas Ryga Talinas Varšuva
 • 5. Pagal biudžeto pajamas vienam gyventojui Vilniaus savivaldybei skiriama mažiausia dalis visoje Lietuvoje 1094.1 1021.6 1036.8 966.6 978.9 972.0 828.5 859.8 1120.2 924.4 1472.5 1347.0 1249.0 1038.6 1228.6 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 Vilnius Kaunas Klaipėda Savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, tenkančios vienam gyventojui pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymus 2007 – 2014 m. Lt (be dotacijų)
 • 6. Transport infrastructure implementation in Vilnius 2004-2011 Project Date of Investments (€) EU LR Government Vilnius municipality Total implementation Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000 2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.000 2 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000 Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000 IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000 IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000 Total 46.820.000 46.820.000 Southern bypass of old town between P. Višinskis str. and Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113 Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500 Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str. and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599 Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str. and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700 Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912 Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213 IXB Trans-European corridor's link – IA stage of Western bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931 IXB Trans-European corridor's link – I stage of Western bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01- 002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987 IXB Trans-European corridor's link – II stage of Western bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666 Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797 Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709 Percent of input 52% 6% 42% 100% R D f u n d s C o h e s i o n f u n d s
 • 7. Maždaug pusę dabartinės Vilniaus miesto skolos susidarė dėl ES projektų finansavimo 2004-2011 m. - investicijos į Vilniaus m. infrastruktūrą (eurais) ES lėšos 145.631.333; 52% LR Vyriausybė 16.984.618; 6% Vilniaus m. 116.139.818; 42% Vilnius priverstas prie ES projektų prisidėti 42 % - tai didžiausia dalis tarp visų Lietuvos savivaldybių
 • 8. Vilnius yra didžiausias miestas, ir dirbantis efektyviai Gyventojų skaičius Miesto plotas, kv. km Prižiūrimas miesto plotas, ha Gatvių ilgis, km Savivaldy-bės adminis-tracija Vid. Gyventojų skaičius vienam savivaldy-bės tarnautojui Mokinių skaičius, kuris tenka vienam savivaldybės švietimo padalinio specialistui Mokytojų skaičius, kuris tenka vienam savivaldybės švietimo padalinio specialistui Vilnius 537.200 401 9712,4 1184 974* 554 2489 188 Kaunas 306.900 157 687,7 961 786 390 1412 105 Klaipėda 158.500 98 1011,5 98 433 366 1074 87 *) įskaitant Tarybos sekretoriatą Skirtingai nuo mažesnių miestų, Vilnius turi itin daug ežerų, parkų, istorinių paminklų. Savaitraščio „Veidas“ duomenimis, Vilniaus savivaldybė 2011, 2012, 2013 metais Savivaldybių reitinguose buvo pirmoji.
 • 9. Vilniaus skola kaupėsi ne vienus metus 605275,4 703206,0 724829,1 661300,2 555913,9 573082,8 564602,6 742525,0 772200,1 891717,0 963249,6 947386,8 968836,1 832820,3 930710,4 1086963,9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Patvirtintos Savivaldybės pajamos Poreikis 60,7% 78,4% 78,9% 75,2% 69,8% 57,4% 68,8% 68,3%
 • 10. Valstybė ne vienus metus skolinosi ne tik iš bankų, bet ir iš savivaldybių 457.3 607.6 704.6 798.9 896.2 1139.1 1290.6 - Vilniaus m. skolos dinamika
 • 11. Vilnius pristabdė skolos augimą 457.3 607.6 704.6 798.9 896.2 1139.1 1290.6 1350 730 969 1279 1262 1364 1595 1804 2156 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vilniaus skolos suma visos Lietuvos savivaldybių skolų suma Šaltinis: LSA, VMSA
 • 12. Vilniaus savivaldybės įsiskolinimas nuo 2007 iki 2013 m. padidėjo beveik 4 kartus (mln. Lt) Būtinos išlaidos per metus Vilniuje yra apie 820 mln. lt. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitas 2008-2013 m. vidutiniškai per metus sudarė 120 - 175 mln. Lt. 12
 • 13. Ankstesnės Vyriausybės sprendė savo problemas - skolinosi iš Vilniaus ir kitų savivaldybių LR Vyriausybė visada žinojo, kad turi spręsti ir išspręsti Vilniaus finansavimo klausimą. Dar 2010 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija apie biudžeto planavimą Lietuvoje pabrėžė: „Per keletą pastarųjų metų didėjantis valstybės pajamų nesurinkimas buvo lokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį, pirmiausia dėl biudžeto dokumentuose pervertinto gyventojų pajamų mokesčio surinkimo. Toks valstybės pajamų nesurinkimas lėmė esminį savivaldybių įsiskolinimų didėjimą“ (EPBO – OECD) ataskaita 2010 m. „Biudžeto planavimas Lietuvoje“)
 • 14. Tikri ir tariamieji Vilniaus gelbėtojai bei planų kūrėjai Jų dabar, kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, yra daug. 2009-2013 m. dėl biudžeto lėšų vilniečiams padidinimo iš viso balsuota 13 kartų. ,,Gelbėtojus’’ atstovaujančius frakcijos dažnai balsavo „prieš“ tokius ketinimus, taip pat ir kai kurie kandidatai į merus. Nereikia Vilniaus gelbėti kalbomis ir stengtis tai padaryti rytoj. Tai galima padaryti dabar Seime, balsuojant už įregistruotą Seime įstatymo pataisą – palikti Vilniui 55 proc. sostinėje surenkamo gyventojų pajamų mokesčio. „Už“ turi balsuoti tiek kandidatai į merus, tiek ir jų frakcijų nariai.
 • 15. Mes, vilniečiai, ir toliau būsime Lietuvos ekonomikos garvežys. Vilnius išlieka pagrindinis miestas, stabdantis emigraciją iš Lietuvos. Tikimės, kad politikai ras valios grąžinti vilniečiams jų pinigus, kuriuos iš jų atėmė ankstesnės Vyriausybės!