Successfully reported this slideshow.

KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?

0

Share

Upcoming SlideShare
Naujas skveras Naujininkuose
Naujas skveras Naujininkuose
Loading in …3
×
1 of 16
1 of 16

KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?

0

Share

Prieš kiekvienus rinkimus politikai ir kandidatai žada Vilniui padėti, tačiau praeina rinkimai, ir pažadai pamirštami. O miestui reikia gyventi dabar. Ir šiandien yra gera proga visiems politikams ir jų frakcijoms parodyti, kaip jie iš tiesų pasiruošę gelbėti Vilnių. Todėl raginu visus palikti politines intrigas nuošalyje ir balsuoti už tai, kad Vilniui liktų 55 proc. sostinėje surenkamo gyventojų pajamų mokesčio. Balsuokite ne prieš ar už „Artūrą Zuoką“, balsuokite už Vilnių, už vilniečius.

Prieš kiekvienus rinkimus politikai ir kandidatai žada Vilniui padėti, tačiau praeina rinkimai, ir pažadai pamirštami. O miestui reikia gyventi dabar. Ir šiandien yra gera proga visiems politikams ir jų frakcijoms parodyti, kaip jie iš tiesų pasiruošę gelbėti Vilnių. Todėl raginu visus palikti politines intrigas nuošalyje ir balsuoti už tai, kad Vilniui liktų 55 proc. sostinėje surenkamo gyventojų pajamų mokesčio. Balsuokite ne prieš ar už „Artūrą Zuoką“, balsuokite už Vilnių, už vilniečius.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?

 1. 1. KAS IR KIEK PRIKLAUSO VILNIEČIAMS?
 2. 2. Paslaugos nuolat brangsta, miestas surenka vis daugiau mokesčių, tačiau sostinei išgyventi skiriama kasmet vis tokia pati lėšų suma 1,556,482 1,717,132 1,822,977 1,942,698 361,107 334,634 344,534 337.547 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2010 2011 2012 2013 GPM surinkimas savivaldybės teritorijoje, Lt GPM dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, Lt Šaltinis: VMSA Finansų departamentas; VMI, faktiniai duomenys.
 3. 3. 2013 m. Vilniuje GPM sumokėta 1,9 mlrd. Lt Vilniaus miesto savivaldybei liko 337 mln. Lt, t. y. - 18 proc. 3,500,000 Skaidrė 3,215,246 tik su tekstu, šviesus fonas Potemė – „Arial Bold“ 18 pt 1,853,102 | 40% 1,556,482 1,717,132 1,822,977 1,942,698 | 40% 459,572 384.047 | 40% | 40% | 40% 361,107 334.634 344,534 362,783 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GPM surinkimas savivaldybės teritorijoje, Lt GPM dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, Lt | 42% GPM 24 proc. GPM 15 proc.
 4. 4. Lietuvos sostinės biudžetas yra mažesnis nei Kauno ir beveik dukart mažesnis nei Latvijos ar Estijos sostinių 2189 2400 3589 3984 Biudžeto pajamų dalis, tenkanti vienam gyventojui savivaldybėse 2013 m. (Lt) 6062 Vilnius Kaunas Ryga Talinas Varšuva
 5. 5. Pagal biudžeto pajamas vienam gyventojui Vilniaus savivaldybei skiriama mažiausia dalis visoje Lietuvoje 1094.1 1021.6 1036.8 966.6 978.9 972.0 828.5 859.8 1120.2 924.4 1472.5 1347.0 1249.0 1038.6 1228.6 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 Vilnius Kaunas Klaipėda Savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, tenkančios vienam gyventojui pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymus 2007 – 2014 m. Lt (be dotacijų)
 6. 6. Transport infrastructure implementation in Vilnius 2004-2011 Project Date of Investments (€) EU LR Government Vilnius municipality Total implementation Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000 2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.000 2 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000 Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000 IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000 IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass. Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000 Total 46.820.000 46.820.000 Southern bypass of old town between P. Višinskis str. and Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113 Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500 Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str. and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599 Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str. and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700 Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912 Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213 IXB Trans-European corridor's link – IA stage of Western bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931 IXB Trans-European corridor's link – I stage of Western bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01- 002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987 IXB Trans-European corridor's link – II stage of Western bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666 Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797 Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709 Percent of input 52% 6% 42% 100% R D f u n d s C o h e s i o n f u n d s
 7. 7. Maždaug pusę dabartinės Vilniaus miesto skolos susidarė dėl ES projektų finansavimo 2004-2011 m. - investicijos į Vilniaus m. infrastruktūrą (eurais) ES lėšos 145.631.333; 52% LR Vyriausybė 16.984.618; 6% Vilniaus m. 116.139.818; 42% Vilnius priverstas prie ES projektų prisidėti 42 % - tai didžiausia dalis tarp visų Lietuvos savivaldybių
 8. 8. Vilnius yra didžiausias miestas, ir dirbantis efektyviai Gyventojų skaičius Miesto plotas, kv. km Prižiūrimas miesto plotas, ha Gatvių ilgis, km Savivaldy-bės adminis-tracija Vid. Gyventojų skaičius vienam savivaldy-bės tarnautojui Mokinių skaičius, kuris tenka vienam savivaldybės švietimo padalinio specialistui Mokytojų skaičius, kuris tenka vienam savivaldybės švietimo padalinio specialistui Vilnius 537.200 401 9712,4 1184 974* 554 2489 188 Kaunas 306.900 157 687,7 961 786 390 1412 105 Klaipėda 158.500 98 1011,5 98 433 366 1074 87 *) įskaitant Tarybos sekretoriatą Skirtingai nuo mažesnių miestų, Vilnius turi itin daug ežerų, parkų, istorinių paminklų. Savaitraščio „Veidas“ duomenimis, Vilniaus savivaldybė 2011, 2012, 2013 metais Savivaldybių reitinguose buvo pirmoji.
 9. 9. Vilniaus skola kaupėsi ne vienus metus 605275,4 703206,0 724829,1 661300,2 555913,9 573082,8 564602,6 742525,0 772200,1 891717,0 963249,6 947386,8 968836,1 832820,3 930710,4 1086963,9 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Patvirtintos Savivaldybės pajamos Poreikis 60,7% 78,4% 78,9% 75,2% 69,8% 57,4% 68,8% 68,3%
 10. 10. Valstybė ne vienus metus skolinosi ne tik iš bankų, bet ir iš savivaldybių 457.3 607.6 704.6 798.9 896.2 1139.1 1290.6 - Vilniaus m. skolos dinamika
 11. 11. Vilnius pristabdė skolos augimą 457.3 607.6 704.6 798.9 896.2 1139.1 1290.6 1350 730 969 1279 1262 1364 1595 1804 2156 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vilniaus skolos suma visos Lietuvos savivaldybių skolų suma Šaltinis: LSA, VMSA
 12. 12. Vilniaus savivaldybės įsiskolinimas nuo 2007 iki 2013 m. padidėjo beveik 4 kartus (mln. Lt) Būtinos išlaidos per metus Vilniuje yra apie 820 mln. lt. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitas 2008-2013 m. vidutiniškai per metus sudarė 120 - 175 mln. Lt. 12
 13. 13. Ankstesnės Vyriausybės sprendė savo problemas - skolinosi iš Vilniaus ir kitų savivaldybių LR Vyriausybė visada žinojo, kad turi spręsti ir išspręsti Vilniaus finansavimo klausimą. Dar 2010 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija apie biudžeto planavimą Lietuvoje pabrėžė: „Per keletą pastarųjų metų didėjantis valstybės pajamų nesurinkimas buvo lokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį, pirmiausia dėl biudžeto dokumentuose pervertinto gyventojų pajamų mokesčio surinkimo. Toks valstybės pajamų nesurinkimas lėmė esminį savivaldybių įsiskolinimų didėjimą“ (EPBO – OECD) ataskaita 2010 m. „Biudžeto planavimas Lietuvoje“)
 14. 14. Tikri ir tariamieji Vilniaus gelbėtojai bei planų kūrėjai Jų dabar, kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, yra daug. 2009-2013 m. dėl biudžeto lėšų vilniečiams padidinimo iš viso balsuota 13 kartų. ,,Gelbėtojus’’ atstovaujančius frakcijos dažnai balsavo „prieš“ tokius ketinimus, taip pat ir kai kurie kandidatai į merus. Nereikia Vilniaus gelbėti kalbomis ir stengtis tai padaryti rytoj. Tai galima padaryti dabar Seime, balsuojant už įregistruotą Seime įstatymo pataisą – palikti Vilniui 55 proc. sostinėje surenkamo gyventojų pajamų mokesčio. „Už“ turi balsuoti tiek kandidatai į merus, tiek ir jų frakcijų nariai.
 15. 15. Mes, vilniečiai, ir toliau būsime Lietuvos ekonomikos garvežys. Vilnius išlieka pagrindinis miestas, stabdantis emigraciją iš Lietuvos. Tikimės, kad politikai ras valios grąžinti vilniečiams jų pinigus, kuriuos iš jų atėmė ankstesnės Vyriausybės!
 16. 16. AČIŪ

×