Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas

1,057 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tarybos seminaras. Savivaldybės biudžetas

 1. 1. Vilniaus miesto savivaldybės 20 1 2 m. biudžeto projektas
 2. 2. Kreditinio įsiskolinimo dinamika, mln.Lt
 3. 3. 2011 m. biudžeto pajamų ir GPM plano įvykdymas spalio 1 d., mln. Lt
 4. 4. 2011 metų biudžeto pajamų plano įvykdymo prognozė, mln. Lt
 5. 5. 2009-2011 m. biudžetų pajamų plano įvykdymas, mln. Lt 2009 m. 2010 m. 2011 m. įvykdymo prognozė 2012 m. pajamų plano prognozė Pajamų planas 1070,6 1106,6 1010,2 977, 7 Faktiškai gauta 1014,1 979,2 1014,5 Gauta daugiau, negauta (-) -56,5 -127,4 4,3 Įvykdymo procentas ( %) 94,7 88,5 100,4
 6. 6. 2009-2011 m. biudžetų pajamų plano įvykdymas, mln. Lt
 7. 7. Savivaldybės 2012 metų finansinių šaltinių prognozė, mln. Lt 2011 m. patikslintas finansinių šaltinių planas 2012 m. finansinių šaltinių prognozė Pokyčiai +, (-) Biudžeto pajamos 1010,2 977, 7 -32,5 Privatizavimo fondas 20,9 10,0 -10,9 Kelių priežiūros ir plėtros programa 35,6 35,0 -0,6 Europos Sąjungos lėšos 221,2 206,0 -15,2 Skolintos lėšos 211,9 142,5 -69,4 IŠ VISO 1499,8 1371,2 -128,6
 8. 8. 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt <ul><li>Biudžeto pajamos 977 , 7 </li></ul><ul><li>Privatizavimo fondo pajamos 10 ,0 </li></ul><ul><li>Kelių priežiūros ir plėtros programa 35 ,0 </li></ul><ul><li>Europos Sąjungos lėšos 206,0 </li></ul><ul><li>Skolintos lėšos 142,5 </li></ul><ul><li>Iš viso: 1371,2 </li></ul>
 9. 9. 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt Biudžeto pajamos 977,7 71,3 % Privatizavimo fondas 10,0 0,7% Skolintos lėšos 142,5 10,4 % Kelių priežiūros ir plėtros programa 35,0 2, 6 % Europos Sąjungos lėšos 206,0 15, 0 % Finansinių šaltinių prognozė 1371,2
 10. 10. Savivaldybės 20 09-2012 metų finansinių šaltinių dinamika, mln. Lt 200 9 m. 20 10 m. 201 1 m. 201 2 m. finansinių šaltinių prognozė Biudžeto pajamos 1065,2 1043,2 1010,2 977,7 Privatizavimo fondas 50,2 30,3 20,9 1 0 ,0 Kelių priežiūros ir plėtros programa 27,7 33,2 35,6 35 ,0 Europos Sąjungos lėšos 102,4 194.2 221,2 206,0 Skolintos lėšos 70,1 92,2 211,9 142,5 IŠ VISO 1315,6 1393,1 1499,8 1371,2
 11. 11. 2009 – 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt 1315,6 1393,1 1499,8
 12. 12. Savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt
 13. 13. 20 11 –201 2 m. Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt
 14. 14. Savivaldybės 2012 m. biudžeto planuojamos pajamos, mln. Lt <ul><li>Savivaldybės pajamos 543,7 </li></ul><ul><li>Speciali tikslinė dotacija * 434,0 </li></ul><ul><li>Iš viso: 977,7 </li></ul><ul><li>* Speciali tikslinė dotacija pateikta palyginamosiomis sąlygomis 2011 m. plano lygyje </li></ul>
 15. 15. 2006 - 20 1 2 m. pajamų plano lyginamoji apžvalga, mln. Lt
 16. 16. 2012-2011 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt
 17. 17. 200 8 –201 2 m. Savivaldybės pajamos, mln. Lt
 18. 18. <ul><li>2012 metų lėšų poreikis – 2.261.428,6 tūkst. Lt savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( iš jų 485.064,5 tūkst. Lt iš specialiosios tikslinės dotacijos lėšų) </li></ul>
 19. 19. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų programos poreikis – 787293,3 tūkst. Lt (1) <ul><li>E. miesto departamentas– 3514,3 tūkst. Lt </li></ul><ul><li>07 programa „ Informacinės visuomenės plėtra “- 3514,3 tūkst. Lt. </li></ul><ul><li>Aplinkos ir energetikos departamentas– 73960,0 tūkst. Lt </li></ul><ul><li>05 programa „ Būsto plėtra “- 2722,0 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“– 71238,0 tūkst. Lt. </li></ul><ul><li>Ekonomikos ir investicijų departamentas– 124305,3 tūkst. Lt </li></ul><ul><li>12 programa „Turizmo plėtra“- 642,7 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“- 57222,6 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“- 66440,0 tūkst. Lt. </li></ul><ul><li>Finansų departamentas – 5665,8 tūkst. Lt </li></ul><ul><li>16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“- 5665,8 tūkst. Lt. </li></ul>
 20. 20. Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų programos poreikis – 787293,3 tūkst. Lt (2) <ul><li>Miesto ūkio ir transporto departamentas – 449838,5 tūkst. Lt </li></ul><ul><li>01 programa „ Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas “- 29500,0 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>06 programa „ Kūno kultūros ir sporto plėtojimas “- 1132,0 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“- 18430,0 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“- 400776,5 tūkst. Lt. </li></ul><ul><li>Švietimo, kultūros ir sporto departamentas – 88666,2 tūkst. Lt </li></ul><ul><li>01 programa „ Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas “- 46780,7 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>06 programa „ Kūno kultūros ir sporto plėtojimas “- 12055,0 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“- 29830,5 tūkst. Lt. </li></ul><ul><li>Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas – 41343,2 tūkst. Lt </li></ul><ul><li>02 programa “Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas” – 10076,3 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>03 programa „Sveikatos apsauga“- 27164,9 tūkst. Lt; </li></ul><ul><li>05 programa „ Būsto plėtra “- 4102,0 tūkst. Lt. </li></ul>

×