Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het kruis, het zand en een paarse leegte (Aswoensdag 2014)

803 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens aswoensdagviering 2014 op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem). Het thema was: “Het kruis, het zand en een paarse leegte”
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het kruis, het zand en een paarse leegte (Aswoensdag 2014)

  1. 1. Ik zoek een land dat niet bestaat, een droom die haast verloren gaat, een stad, een huis, een luchtkasteel, o God, vraag ik misschien teveel? Ik zoek een stad waar vrede is, waar eenzaamheid te dragen is, en waar de mensen zorgen dat er niemand doodloopt in die stad. Ik zoek een huis waar vrede is, waar liefde ons tot woning is, en waar de mensen last en kruis tezamen dragen in dat huis. Ik zoek een mens die vrede is, die ons een weg tot leven is, en die de mensen op doet staan, de handen aan de ploeg laat slaan.
  2. 2. (Jongerius Henk / Peter Biesbrouck.)
  3. 3. Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: "Wat durft dat volk mij nog te vragen? Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft, Wat durft dat volk mij nog te vragen? Die in zak en as gezeten, twistend mijn gebod vergeten? Denkt Gij dat ik om dat vasten geef? Mijn volk wat durft gij Mij te vragen!" Zo spreekt de Heer die alles weet en ziet: "Ik durf uw vasten niet vertrouwen. Als gij de zwervers niet uw woning biedt, durf ik uw vasten niet vertrouwen. Schenk uw brood aan de geboeiden, schenk uw troost aan de vermoeiden. Anders hoor ik naar uw smeken niet, en durf uw vasten niet vertrouwen.
  4. 4. (huub oosterhuis / bernard huijbers)
  5. 5. Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb,. Wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef, wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef al het beschamende neem het van mij en dat ik dit was en geen ander dit overschot van stof van de aarde: dit was mijn liefde. Hier ben ik.
  6. 6. (Oosterhuis/Oomen)
  7. 7. Wakend weten dat mensen zijn, stof van de aarde; klei in Gods handen. (peter biesbrouck / taizé)
  8. 8. Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tienne nada te falta Nada te turbe, nada te espante: só lo Dios basta. (Taizé) Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets, God alleen is genoeg

×