Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gelukkig ben je... (4ing rond Woord en Brood) A04

97 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens de vierde zondag door het jaar (A) 2017 (Sint Amanduskerk Erembodegem). De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gelukkig ben je... (4ing rond Woord en Brood) A04

 1. 1. 1 . M a a l t i j d v a n v r e u g d e , l i c h t o v e r g o t e n . S t r a l e n d s t a a t a l l e s v o o r o n s k l a a r , z e g e n e n d g r o e t e n w i j e l k a a r , c i r k e l v a n m e n s e n , t a f e l g e n o t e n . 2 . M a a l t i j d v a n l i e f d e , h i e r z i j n w e s a m e n , e t e n v a n w a t d e a a r d e g e e f t , v o e l e n d e g o e d h e i d d i e h i e r l e e f t , l i c h a a m e n g e e s t , z i j k o m e n o p a d e m . 3 . M a a l t i j d v a n r u s t , v e r t e l j e v e r h a l e n , l u i s t e r n a a r w a t j e w o r d t v e r t e l d , s p r e e k v a n j e v r e u g d e n , w a t j e k w e l t , z o k u n n e n w i j G o d s l i e f d e v e r t a l e n . 4 . M a a l t i j d v a n d e l e n , l a t e n w e g e v e n , a a n d a c h t e n w a r m t e a a n e l k a a r , t i j d e n g e d u l d , e e n s t i l g e b a a r , w o o r d e n w a a r m e e j e v o o r t k u n t i n ' t l e v e n . 5 . M a a l t i j d v a n v r e d e , G o d s G e e s t g a a t k o m e n . O p l i c h t e v o e t e n k o m t Z i j a a n , t r e k m e t o n s m e e d o o r o n s b e s t a a n v a n a l l e d a g , b e z i e l t o n z e d r o m e n .
 2. 2. (de Bruijne Marijke / Silcocks Eileen)
 3. 3. Jouw hand helpt mij op te staan, jouw voet helpt mij verder gaan en in jou klopt het hart van mijn bestaan. (T.: Hofland Jan / M.: van de Velde Jan-Willem)
 4. 4. Eert God die onze Vader is; weest allen welgemoed. Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt, U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid.
 5. 5. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam. Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer. O, ééngeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. (T.: Huub Oosterhuis / M.: 16de eeuw)
 6. 6. Komt, luistert naar de woorden die Ik u heden zeg: zij wijzen u het leven, de waarheid en de weg.
 7. 7. Komt, luistert alle mensen die zoeken naar geluk: mijn last is licht te dragen want liefde heet mijn juk.
 8. 8. Gelukkig zijn de armen die zonder macht van geld de wereld gaan verwarmen zij doden kil geweld.
 9. 9. Gelukkig die zachtmoedig de weg van goedheid gaan: hun leven is een weldaad, de vrede breekt zich baan.
 10. 10. Gelukkig die barmhartig de naaste willen zijn van mensen die verzinken in eenzaamheid en pijn.
 11. 11. Gelukkig zij die strijden voor de gerechtigheid en metterdaad belijden: God maakt geen onderscheid.
 12. 12. O God, die alle mensen gelukkig maken wil, toon ons in brood en beker de dienaar van uw wil.
 13. 13. Vernieuw uw oude aarde, vestig uw koninkrijk waar wij uw deelgenoten zijn: koningen te rijk!
 14. 14. [Vg] Wij geloven in een God die zielsveel van ons mensen houdt Geloofsbelevenis
 15. 15. [Al.] Wij geloven in God die we niet kunnen zien maar die zichtbaar wordt als we ons liefdevol inzetten voor anderen.
 16. 16. [Vg] Wij geloven in God, die het lijden en geweld niet verhindert...
 17. 17. [Al.] ... maar die wil dat wij mensen die lijden ondersteunen, en dat wij blijvend zouden zoeken naar vrede en gerechtigheid.
 18. 18. [Vg] Wij geloven in God die ruimhartig en mild is maar streng voor ieder die mensen uitsluit, wegstoot vanwege uiterlijkheden, afkomst of geslacht.
 19. 19. [Al] Wij geloven in God die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken voor iedereen. Een God die mensen aanmoedigt om het goede te doen.
 20. 20. [Vg] Wij geloven dat vanwege Jezus Christus
 21. 21. [Al] Hij heeft ons voorgedaan wat echte liefde is. Zijn Geest en Zijn persoon leven tot op vandaag verder, als wij hier samenkomen, als wij troost zijn voor elkaar, als wij durven geloven in een betere wereld en trouw zijn aan Gods droom. Dan is het leven sterker dan de dood, veertig-, zestig-, hondervoud.
 22. 22. We bidden dat we licht voor elkaar mogen zijn en Jij God, olie in de lamp (PeterBiesbrouck)
 23. 23. Lieve hemel ooit van aarde, aarde is al wat wij zijn. En de mensen mogen leven tot ze mens en naaste zijn, tot ze ooit in vrede zijn, tot ze eens weldenkend zijn. Lieve hemel ooit van aarde, God zal mens geworden zijn.
 24. 24. L i e v e h e m e l o o i t v a n a a r d e , n u o f n o o i t b e g i n t h e t h i e r : w i e z i j n b r o o d b r e e k t v o o r e e n a n d e r , w i e n i e t o m z i e t , w i e n i e t h a a t , d i e m a a k t G o d e n h e m e l w a a r , d i e s p e e l t h i e r d e h e m e l k l a a r . L i e v e h e m e l o o i t v a n a a r d e , G o d z a l m e n s g e w o r d e n z i j n . (vanOpbergenJan/volkslied/Maria)
 25. 25. [Vg] Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen delen om anderen een menswaardig bestaan te geven, voor hen die hun huis gastvrij openstellen. Rond de tafel
 26. 26. [Al.] Wij danken Jou, God, voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; voor mensen die kunnen troosten.
 27. 27. [Vg.] Wij danken Jou, God, voor mensen die rust en stilte brengen, die oog hebben voor kleine dingen, die zich verheugen in de grootheid van anderen.
 28. 28. [Al.] Wij danken Jou, God, voor mensen die mild zijn in hun oordeel, die eerbied hebben voor het leven, die hun hart openen voor vergeving en verzoening, die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.
 29. 29. [Vg.] Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, dan op weg te zijn naar Jou.
 30. 30. [Al.] Ons zoeken naar Jou maakt ons tot mensen onderweg. Mensen die worden toegesproken door Jezus, Jouw zoon, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
 31. 31. [Vg.] Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat, gaf Hij hun een heilig teken, dat doorheen de eeuwen werd doorgegeven als het kostbaarste goed. En als wij straks eten van dit brood en drinken van deze beker, tonen ook wij, hoe wij voortaan willen leven: Hem achterna.
 32. 32. [Al.] Wij bidden Jou, Heer God, stuur ons op weg in de geest van Jezus, Jouw zoon: dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, wegen van onderlinge vrede en gerechtigheid; dat wij het leven leefbaar maken en het puin ruimen van ons egoïsme.
 33. 33. [Vg.] Dat wij mensen zijn die het vuur van Jouw goedheid brandend houden, en Jouw licht laten stralen ook in de donkere momenten van ons leven.
 34. 34. [Vg.] En dat wij zo elkaar durven zalven, op moeilijke en mooie momenten, met tranen en geurende olie. Dat wij durven knielen, om het stof van elkaars voeten te wassen, als broers en zussen van elkaar, als kinderen van één en dezelfde vader…
 35. 35. [Vg.] Heer, leer ons bidden, zonder grote woorden, in de stilte van ons hart
 36. 36. Dat uw naam mag klinken alle dagen van ons leven, als een zegen voor alles wat leeft. Dat uw Rijk zichtbaar mag worden in ons zoeken naar gerechtigheid, in ons geloof dat bergen verzet. Dat uw wil, mag geschreven zijn in ons hart; dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond. Wees voor ons dagelijks brood, dat wij met anderen delen. Wees voor ons vergeving en verzoening; wil ons aanvaarden, maak ons nieuw en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. [Al.]
 37. 37. [Vg.] Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: open ons hart en onze geest, dat wij voor anderen, een zegen mogen zijn. Amen.
 38. 38. Wonen overal nergens thuis, aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. Vallende sterren, de schim van de maan, mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
 39. 39. Wonen overal even thuis handel en wandel en huis na huis loven en bieden op waarheid en waan wagen en winnen en verder gaan mensen veel geluk. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruilofsfeest. (deVriesSytze/HymnanaThonau)
 40. 40. Wonen overal bijna thuis aarde mijn hemel mijn vadershuis stijgende sterren de lach van de maan mensen die dromend een stem verstaan mensen veel geluk. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruilofsfeest. (deVriesSytze/HymnanaThonau)

×