Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Wet en de Profeten (A06)

429 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens de zesde zondag door het jaar (A) 2017 (Sint Amanduskerk Erembodegem). De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Wet en de Profeten (A06)

 1. 1. Een nieuwe wereld vol beloften, een goed wijd land ons voorgezegd, gespeld door psalmen en profeten, maar steeds in woorden uitgelegd.
 2. 2. Dat land is ergens hier te vinden, als ieder woord wordt doorgeleefd, op deze aarde achter einders die schijnbaar steeds worden verlegd
 3. 3. Dat land is ergens hier te vinden, als ieder woord wordt doorgeleefd, op deze aarde achter einders die schijnbaar steeds worden verlegd
 4. 4. Dat land is ergens hier te vinden, als ieder woord wordt doorgeleefd, op deze aarde achter einders die schijnbaar steeds worden verlegd (OosterhuisHuub/OomenA
 5. 5. (Oosterhuis/Huijbers) Heer ontferm U over ons Christus ontferm U over ons. Heer ontferm U
 6. 6. Eert God die onze Vader is; weest allen welgemoed. Looft Hem, gij zult in vrede zijn. Aanbidt al wat Hij doet. U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt, U is de macht, U zingen wij dank voor uw heerlijkheid.
 7. 7. Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. Gedenk ons in uw koninkrijk, want Jezus is uw naam. Gij die voor ons ten beste spreekt, Messias, onze Heer. O, ééngeboren Zoon van God, kom haastig tot ons weer. (Oosterhuis Huub /16de eeuw)
 8. 8. H i e r w o r d t e e n h u i s v o o r G o d g e b o u w d w a a r m e n s e n s a m e n k o m e n e n w a a r H i j z e l f a a n w e z i g i s o m o n d e r o n s t e w o n e n .
 9. 9. H i e r w o r d t e e n t a f e l a a n g e r i c h t o m J e z u s t e g e d e n k e n d i e v o o r o n s l e v e n e n g e l u k z i c h w e g h e e f t w i l l e n s c h e n k e n .
 10. 10. H i e r d e l e n w i j h e t l e v e n s b r o o d e n w o r d e n n i e u w e m e n s e n : d e a a r d e w o r d t e e n v r e d e s h u i s , v e r v u l d v a n o u d e w e n s e n . (Jongerius Henk / Jan Willem van de Velde)
 11. 11. [Vg.] Wij geloven in God, die wil dat wij leven; die ons in liefde bij de hand neemt en ons de wegen van leven wijst. Geloofsbelevenis
 12. 12. [Al.] Niet via wetten en regels, maar door geloof, hoop en liefde wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid
 13. 13. [Vg.] Wij geloven in Christus, de Levende, die ons leerde leven als kinderen van de Vader, die in ons leeft als kracht van liefde, die ons opwekt tot een nieuw bestaan.
 14. 14. [Al] Niet de oude mens leeft in ons voort, maar Christus zelf brandt in ons hart als vuur.
 15. 15. [Vg] Wij geloven in de Geest, Trooster en Helper, die ons gaande houdt op weg naar vrede.
 16. 16. [Al.] Niet de geest van geld en macht, maar de Geest van liefde en gastvrijheid brengt ons tot gemeenschap en maakt ons tot mensen naar Gods hart. Amen.
 17. 17. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (PrinsSieds/LöwenthalTom)
 18. 18. 1. Het woord van God, tot hiertoe doorverteld, is niet te hoog of veel te ver gegrepen. Het is niet door een vreemde opgesteld, die ons met wet en orde af wil schepen. Het komt van iemand die ons kent en telt, een God die ons uit nood en dood wil slepen. 2. Hij wil dat wij elkaar tot leven zijn, de aarde maken tot het land van allen. Hij roept ons weg uit elke doodswoestijn, daar waar uit haat en hebzucht lijken vallen. Hij hoopt dat wij toch ooit zijn schepping zijn en niet zijn vreugde om de mens vergallen.
 19. 19. (vanOpbergenJan/'zovriendelijkenveiligalshetlicht‘)
 20. 20. [Vg] God, wij danken Jou omdat Jij een God van liefde bent, een God die oog en hart heeft voor ons, zoekende mensen.
 21. 21. [Al] Wij danken Jou omdat Je de naam van elke mens geschreven hebt in de palm van Jouw hand. Wij danken Jou omdat Je herkenbaar bent in elke goede mens, in ogen vol mildheid, in een teder gebaar.
 22. 22. [Vg] Overduidelijk heb Jij dat getoond in Jezus, Jouw mensgeworden Zoon. Als geen ander gaf Hij gestalte aan Jouw goedheid en Jouw liefde voor de mensen.
 23. 23. [Al] Jij bent de hand op onze schouder, de stem die ons moed inspreekt. In alle mensen die om ons bekommerd zijn, die ons vergeven en aanmoedigen, mogen wij de warmte van Jouw hart vermoeden. Als liefde ook ons hart beroert, onthullen wij iets van Jouw gelaat.
 24. 24. [Vg] Wij danken Jou heel bijzonder voor Jezus, de Christus, de man uit Nazareth, die Jou ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde. Nooit was er van Jou zoveel te zien en te ervaren als toen Hij op onze aarde was.
 25. 25. [Vg] Gedreven door gerechtigheid en goedheid openbaarde Hij Jouw naam in deze wereld. Door zijn woorden van begrip en vergeving, door zijn attentie voor gekwetste mensen, door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht, toonde Hij Jouw menslievendheid. [RECHTSTAAN]
 26. 26. [Vg] Hij was met mensen begaan, deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet. Hij veroordeelde niet, maar gaf mensen nieuwe kansen. Vooral in de nacht, … Vader, wij zijn U dankbaar omdat wij in deze tekenen van brood en beker Jezus van Nazareth mogen gedenken.
 27. 27. [Al] Zend ons zijn Geest opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn, hoe onvolkomen ook. Geef dat wij elkaar waarderen, dat we niet blind zijn voor de mens naast ons of doof en onverschillig voor zijn nood.
 28. 28. [Vg] Dan zal er vreugde zijn op aarde liefde, vrijheid en vriendschap in Jezus’ naam.
 29. 29. [Al] Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
 30. 30. Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede, aan wie op U vertrouwt. Geef ons. Geef ons Uw vrede, geef vrede. Geef ons Uw vrede (Taizé)
 31. 31. Houden van mensen is rijk zijn in nood elkander geven het dagelijks brood.
 32. 32. Houden van mensen zoals Hij het deed die met ons deelde ons lief en ons leed. (JongeriusHenk&WeemaesMarcel/WeemaesMarcel)

×