Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lichtmisviering voor de ouders van de pasgedoopten

447 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op Ten Bos tijdens de Lichtmisviering voor de ouders van de pasgedoopten in onze geloofsgemeenschappen. Vijfde zondag door het jaar (A) 2017 (Sint Amanduskerk Erembodegem). De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lichtmisviering voor de ouders van de pasgedoopten

 1. 1. Spreek in mijn stem, Geest Voel door mijn hand, Geest Zie door mijn oog, Geest Kleur zacht mijn dag, Geest Verspreid je hemelse geur Adem in mijn lijf
 2. 2. Waar komt zij steeds weer vandaan? Wie raakte haar ooit teder aan? Met wie gaat zij in zee? Hoe zweef ik met haar mee? Hoe zweef ik met haar mee? Bewoon mij, laat mij niet alleen Ontroon mij, golf over mij heen Verzacht mij, vergeet mij niet Bespeel mij, aanhoor dit lied!
 3. 3. Spreek in mijn stem, Geest Voel door mijn hand, Geest Zie door mijn oog, Geest Kleur zacht mijn dag, Geest Verspreid je hemelse geur Adem in mijn lijf
 4. 4. In welke taal spreek ik je aan? Vind ik jou in mijn lach of traan? Hoe raak ik jou niet kwijt? Ritmeer je ooit mijn tijd? Ritmeer je ooit mijn tijd? Til mij op, laat mij hier niet staan Verlicht mij, zoals de zon de maan Omarm mij, in mijn donker uur Verwarm mij met jouw lichtend vuur
 5. 5. Spreek in mijn stem, Geest Voel door mijn hand, Geest Zie door mijn oog, Geest Kleur zacht mijn dag, Geest Verspreid je hemelse geur Adem in mijn lijf ‘k Adem in, maar blijf! (Johan van Hecke)
 6. 6. Draag mij, God in barmhartigheid. Til mij op uit al mijn kleinheid. Koester mij in barmhartigheid: Vader, Moeder, God met ons. (Oosterhuis/Huijbers)(Taizé
 7. 7. Adem. Adem. Adem. Adem de wolken, de vogels, de wind. Adem het leven en adem het kind. Adem de kleuren, het rood en het geel. Adem de liefde, de kus en de streel. Adem. Adem. Adem je schreeuwen, de wanhoop, de pijn. Adem de woede en het lef er te zijn. Adem het donker, de stilte, de traan. Adem de kracht en de moed om te gaan. Adem de wolken, de vogel, de wind. Adem het leven en adem het kind. Adem de kleuren, het rood en het geel. Adem de liefde, de kus en de streel. Adem. Adem. Adem.
 8. 8. [voorganger] Wij geloven in het licht, dat alle duisternis kan overwinnen. Wij geloven in de liefde, ooit in mensen neergelegd Jouw adem die bij elke kus wordt doorgegeven aan elkaar.
 9. 9. [allen] Wij geloven in die mens met een goddelijke vonk: Jezus van Nazaret, in wie de liefde sterker was dan de dood, groter dan zijn zorg om zelfbehoud.
 10. 10. [Vg] Wij geloven dat Hij leeft en met Hem geloven ook wij dat wie leven ter beschikking stelt, leven zal vinden.
 11. 11. [Al] Wij geloven dat de Geest die Hem bezielde, ook ons kan bewegen om te doen wat Hij gedaan heeft, om mensen voor mensen te worden.
 12. 12. [Vg] Wij geloven in zijn ideaal van gemeenschap, dat ons werd doorgegeven door mensen die het waarmaakten; één van hart en ziel met elkaar verbonden.
 13. 13. [Al] Wij geloven in de mogelijkheid van een nieuw begin, telkens weer. En wij geloven in voltooiing: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alle tranen gedroogd en de dood niet meer zal zijn. Wij, Gods volk en Hij, God-met-ons, voorgoed.
 14. 14. Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (PrinsSieds/LöwenthalTom)
 15. 15. [Voorganger] God en Vader, wij komen Jou danken omdat er zoveel vreugde leeft in ons hart.
 16. 16. [Al] Wij werden geboren uit de liefde van onze vader en onze moeder, en zo mogen wij opgroeien als broers en zussen van elkaar.
 17. 17. [Voorganger] Gedoopt in het water van Jouw heilige Geest komen we daarom onze vriendschap vieren aan de tafel van Jouw Zoon: Jezus.
 18. 18. [Al] God en Vader, wij komen Jou danken. Want we voelen ons steeds weer welkom in Jouw huis waar Je stil naar ons kijkt en luistert. Zo wek Jij in ons hart nieuw leven. Zo helpt Jouw Geest ons om vrede en verzoening te schenken. [rechtstaan]
 19. 19. [Vg] Dertig jaar na zijn opdracht in de tempel is Jezus opnieuw op weg naar Jeruzalem gegaan, om er het paasmaal met zijn leerlingen te vieren. Toen Hij met hen aan tafel zat bad Hij om de kracht van Gods Geest over het brood en de wijn. Hij dankte zijn Vader die Hem steeds nabij was gebleven… -|- consecratie -|- Jezus heeft toen aan zijn leerlingen uitdrukkelijk gevraagd om Hem in deze tekenen en woorden blijvend te gedenken. En telkens de apostelen, de vrouwen en de nieuwe christenen dit deden, wisten ze dat Hij als Verrezen Heer in hun midden was
 20. 20. [Al] Hij verscheen herhaalde malen aan zijn vrienden met een groet die blijheid bracht: “Vrede zij met jullie, mijn vrede geef Ik jullie. Ik blijf als een helder licht dichtbij, tot aan het einde der tijden.” Zij begrepen deze groet als een zending: een oproep om hun schuilplaats te verlaten en aan de mensen alles vertellen wat ze van Hem gezien en gehoord hadden.
 21. 21. [Voorganger] Ook hier is Jezus aanwezig, verbonden met heel zijn Kerk, paus en bisschoppen, levenden en overledenen. Wij bidden wij Hem om kracht tot leven.
 22. 22. [Al] Blijf alle jonge mensen nabij als zij elkaar vriendschap en liefde geven voor het leven. Dat wij hen steunen en bemoedigen. Schenk ons Jouw Geest om samen met hen te bouwen aan een wereld waarin wij Jouw Zoon herkennen als Jouw bron van licht en vrede.
 23. 23. [Voorganger] Leer ons, in navolging van Jezus, brood te delen met velen, en de wijn van verzoening te schenken. Dan zal Jouw Kerk, zal deze geloofsgemeenschap, een kring blijven van vrienden in Jezus’ naam.
 24. 24. [Al] Want door Hem, met Hem en in Hem wordt Jouw naam geprezen, liefdevolle Vader, in de eenheid van het heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
 25. 25. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
 26. 26. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou, (Löwenthal Tom)
 27. 27. All you need is…
 28. 28. Deze viering was niet zó anders dan gewone vieringen. (al is er niet elke week receptie natuurlijk... jammer genoeg ;-) Kom dus zeker nog eens meevieren. Altijd welkom! En kindernevendienst is er elke week... Aankondigingen, maar ook de tekst en powerpoint van deze viering kan je terugvinden op onze website: www.KerKembodegem.be onder de knop. ► 4ingen op Ten Bos ◄ (binnenkort wellicht ook toffe foto’s van deze viering)

×