Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Simeckova

974 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Simeckova

 1. 1. Mobilní reklama © Mediaresearch, říjen 200 8 Výzkum – Data – Analýzy – Software
 2. 2. OBSAH ZPRÁVY CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR 5 2 M OBILNÍ OPERÁTOR 9 3 CÍLE VÝZKUMU 3 1 STÁŘÍ MOBILNÍHO TELEFONU 13 4 Strana PODMÍNKY PŘÍJMANÍ MOBILNÍ REKLAMY 17 5 VHODNÝ PRODUKT NA MOBILNÍ REKLAMU 19 6 OCHOTA SDĚLIT OSOBNÍ INFORMACE 26 7 VYUŽÍVANÍ MOBILNÍCH SLUŽEB/FUNKCÍ 31 8
 3. 3. 1. CÍLE VÝZKUMU
 4. 4. <ul><li>Hlavním cílem výzkumu bylo prozkoumat názory populace na téma mobilní reklamy: </li></ul><ul><ul><li>zjistit frekvenci využívaní určitých funkcí/služeb v mobilu, </li></ul></ul><ul><ul><li>zjistit podmínky přijetí mobilní reklamy na jejich telefon, </li></ul></ul><ul><ul><li>zjistit vhodný produkt/téma na mobilní reklamu, </li></ul></ul><ul><ul><li>zjistit ochotu sdělovat osobní informace pro účely přijímání mobilní reklamy. </li></ul></ul><ul><li>Součástí výzkumu bylo nalézt obecné informace o využívání mobilních telefonů: </li></ul><ul><ul><li>zjistit kterého mobilního operátora respondenti využívají, </li></ul></ul><ul><ul><li>zjistit přibližné stáří nejčastěji používaného mobilního telefonu. </li></ul></ul>CÍLE VÝZKUMU
 5. 5. 2. CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR
 6. 6. <ul><li>Výběrový vzorek představuje reprezentativní vzorek internetové populace starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 490 respondentů. Tento vzorek reprezentuje 3 921 198 lidí. </li></ul><ul><li>Výzkum byl realizován technikou jednotného dotazníku prostřednictvím internetového sběru. </li></ul><ul><li>Terénní sběr probíhal v době od 22. do 28. srpna 2008 na webovém rozhraní Mediaresearch po e- mailové výzvě oddělení Komunikace a správy panelu. </li></ul><ul><li>Výzkum probíhal jako jednorázový uzavřený sběr dat. </li></ul><ul><li>Respondenti jsou součástí e-panelu společnosti Mediaresearch. Rekrutace do e-panelu probíhá kombinací několika metod s cílem vyloučit falešné identity respondentů. Těmito metodami jsou: F2F rekrutační rozhovor tazatele s respondentem, banner/pop-up dotazník na internetu v kombinaci s telefonickým ověřením vyplněných údajů, které položením stejných otázek jednoznačně vyloučí falešné identity respondentů. </li></ul><ul><li>E-panel byl založen roku 2006, je kontinuálně obměňován a rozšiřován, jeho sociodemografické údaje jsou minimálně 1x ročně aktualizovány. </li></ul>CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR
 7. 7. <ul><li>Instrukce respondentům byly předány prostřednictvím pokynů k výzkumu umístěných v e-mailu a na webu e-panelu. Respondenti měli k dispozici taktéž bezplatnou zelenou linku pro zodpovězení jejich dotazů k výzkumu. </li></ul><ul><li>Systém automatické kontroly průběžně vyhodnocuje správnost vyplňování dotazníků a zajišťuje první stupeň čištění dat. Elektronická forma dotazníku umožňuje kontrolovat automaticky výraznou část vazeb mezi jednotlivými otázkami. </li></ul><ul><li>Čištění dat zahrnuje procedury na vyplnění řady proměnných dotazníku a mnohé další kontrolní postupy vyvinuté a standardizované naší agenturou. </li></ul><ul><li>Vážení dat zajišťuje reprezentativnost vzorku v základních sociodemografických proměnných. Zkoumaný vzorek byl navážen podle proměnných pohlaví, vzdělání a věk respondentů na internetovou populaci ČR starší 15-ti let. </li></ul><ul><li>Zpracování dat bylo uskutečněno v software SPSS. </li></ul><ul><li>U jednotlivých dílčích sociodemografických proměnných je nutno při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s omezením validity dat. </li></ul>CÍLOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNÍ SBĚR
 8. 8. CHARAKTERISTIKY VÝBĚROVÉHO SOUBORU N= 490 , celý vzorek
 9. 9. 3. MOBILNÍ OPERÁTOR
 10. 10. N= 490 , celý vzorek Respondenti nejvíce deklarují užívání služeb společnosti T-Mobile (46%). KTERÉHO POUŽÍVATE MOBILNÍHO OPERÁTORA?
 11. 11. N= 490 , celý vzorek Lidé ve věkové kategorii 15-34 let používají nejvíce služby mobilního operátora Vodafone. KTERÉHO POUŽÍVATE MOBILNÍHO OPERÁTORA?
 12. 12. N= 490 , celý vzorek Téměř 60% respondentů, kteří mají mobil starší než 6 let uvedlo, že využívají služeb společnosti T-Mobile. KTERÉHO POUŽÍVATE MOBILNÍHO OPERÁTORA?
 13. 13. 4. STÁŘÍ MOBILNÍHO TELEFONU
 14. 14. N= 490 , celý vzorek Jedna třetina respondentů má mobilní telefon starý přibližně jeden rok , t éměř 19 % respo n dentů má mobilní telefon star ý 6 a více let. JAK STARÝ JE VÁŠ MOBILNÍ TELEFON, KTERÝ NEJČASTĚJI POUŽÍVÁTE?
 15. 15. N= 490 , celý vzorek S přibývajícím věkem mají lidé tendenci si méně pořizovat nové mobilní telefony. JAK STARÝ JE VÁŠ MOBILNÍ TELEFON, KTERÝ NEJČASTĚJI POUŽÍVÁTE?
 16. 16. N= 490 , celý vzorek Nejnovější mobilní telefony mají zákazníci společnosti Vodafone (35%). JAK STARÝ JE VÁŠ MOBILNÍ TELEFON, KTERÝ NEJČASTĚJI POUŽÍVÁTE?
 17. 17. 6. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ MOBILNÍ REKLAMY
 18. 18. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH BYSTE BYL/A OCHOTEN/OCHOTNA PŘÍJÍMAT REKLAMU DO MOBILU? N= 490 , celý vzorek Více jak polovina respondentů by byla ochotna přijímat reklamu do mobilu, pokud by za to dostali finanční odměnu anebo pokud by reklamu mohli vypnout bez toho, aby museli vypnout telefon.
 19. 19. 7. VHODNÝ PRODUKT NA MOBILNÍ REKLAMU
 20. 20. NA KTERÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY BY VÁS REKLAMA V MOBILU NEJVÍCE ZAJÍMALA? N= 490 , celý vzorek Respondenty by nejvíce zajímala reklama ohledně informací a nabídky operátora (59%), kulturních akcí (54%) a o filmech (51%).
 21. 21. NA KTERÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY BY VÁS REKLAMA V MOBILU NEJVÍCE ZAJÍMALA? N= 490 , celý vzorek Tady je možné vidět značné genderové rozdíly – zatímco u mužů vede reklama s tématem „Informace a nabídky operátora“, „Mobilní telefony a obecně technologie“ a „Auto/Moto“, tak ženy by naopak chtěly reklamu v mobilu o zdraví, oblečení a módě a o kosmetice.
 22. 22. NA KTERÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY BY VÁS REKLAMA V MOBILU NEJVÍCE ZAJÍMALA? N= 490 , celý vzorek Segment mladých lidí ve věku 15-24 let nejvíce zajímá témata filmy (75%) a hudba (62%).
 23. 23. NA KTERÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY BY VÁS REKLAMA V MOBILU NEJVÍCE ZAJÍMALA? N= 490 , celý vzorek
 24. 24. NA KTERÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY BY VÁS REKLAMA V MOBILU NEJVÍCE ZAJÍMALA? N= 490 , celý vzorek Zákazníci využívající služby společnosti Vodafone nejvíce zajímá reklama v mobilu s informacemi a nabídky operátora, téma o mobilních telefonech, filmy a hudba. Na druhé straně zákazníci společnosti T-Mobile preferují témata „Finanční služby“, „Auto/Moto“ a „Zdraví“.
 25. 25. NA KTERÉ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY BY VÁS REKLAMA V MOBILU NEJVÍCE ZAJÍMALA? N= 490 , celý vzorek Lidé, kteří mají nový mobilní telefon (0-1 rok), se zajímají o téma mobilních telefonů a obecně technologie a hudby.
 26. 26. 8. OCHOTA SDĚLIT OSOBNÍ INFORMACE
 27. 27. BYL/A BYSTE OCHOTEN/A O SOBĚ SDĚLIT OSOBNÍ INFORMACE, KTERÉ BY UMOŽNILY ZASÍLÁNÍ TAKOVÉ REKLAMNÍ INFORMACE? N= 490 , celý vzorek Téměř dvě třetiny respondentů by byly ochotné sdělit o sobě osobní informace.
 28. 28. BYL/A BYSTE OCHOTEN/A O SOBĚ SDĚLIT OSOBNÍ INFORMACE, KTERÉ BY UMOŽNILY ZASÍLÁNÍ TAKOVÉ REKLAMNÍ INFORMACE? N= 490 , celý vzorek
 29. 29. BYL/A BYSTE OCHOTEN/A O SOBĚ SDĚLIT OSOBNÍ INFORMACE, KTERÉ BY UMOŽNILY ZASÍLÁNÍ TAKOVÉ REKLAMNÍ INFORMACE? N= 490 , celý vzorek Ochota sdělit o sobě informace je napříč operátory značně vyrovnaná.
 30. 30. BYL/A BYSTE OCHOTEN/A O SOBĚ SDĚLIT OSOBNÍ INFORMACE, KTERÉ BY UMOŽNILY ZASÍLÁNÍ TAKOVÉ REKLAMNÍ INFORMACE? N= 490 , celý vzorek
 31. 31. 5. VYUŽÍVANÍ MOBILNÍCH SLUŽEB/FUNKCÍ
 32. 32. KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH SLUŽEB/FUNKCÍ V MOBILU VYUŽÍVÁTE? I. N= 490 , celý vzorek Nejvíce využívanou funkcí v mobilu je posílaní/přijímaní SMS (91%), druhou nejvíce využívanou je fotografování mobilem (44%) a třetí přehrávaní hudby v mobilu (35%).
 33. 33. KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH SLUŽEB/FUNKCÍ V MOBILU VYUŽÍVÁTE? II. N= 490 , celý vzorek Nejméně využívané služby v mobilu jsou snímaní QR kódů (0,4%), sledování mobilní televize (1,3%) a volání mobilem přes internet (1,4%).
 34. 34. <ul><li>Mediaresearch, a.s. </li></ul><ul><li>Vznik roku 2001, vlastněná 100% akcionářem Mediastat Holding Limited </li></ul><ul><li>Počet zaměstnanců: 80 </li></ul><ul><li>Pobočky: Česká a Slovenská republika </li></ul><ul><li>Oblast působení: výzkum, data, analýzy, software </li></ul><ul><li>Hlavní zaměření: média, technologie, online biz, telco, obsah, finance </li></ul><ul><li>Jednička na trhu: panelové výzkumy, trackingové výzkumy, online výzkumy </li></ul><ul><li>Největší projekty: Výzkum sledovanosti TV v ČR (peoplemetry), Výzkum návštěvnosti na internetu v ČR a SR </li></ul><ul><li>ADMOSPHERE (společně s Newton Media) – komplexní monitoring reklamy </li></ul><ul><li>PRIME TIME CS - podpora softwaru MMW pro analýzu dat sledovanosti TV </li></ul><ul><li>CRA - s c oringov é systémy a analýzy </li></ul><ul><li>Distribuce a podpora produktů společnosti Gemius (internetové měření a nástroje) </li></ul><ul><li>Členství: ESOMAR, British Chamber of Commerce, Business Tuesday Network, ČMS </li></ul>ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
 35. 35. Mediaresearch, a. s. Českobratrská 1 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 717 763-4 e-mail: [email_address] A Step Ahead

×