SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
Osallisuus korvaushoidon
järjestämisessä ja hankinnoissa?
Taina Schneider ja Jenny Kaasinen-Wickman
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät Turku 21.10.2016
Työpaja 1.
Osallisuus. Mitä, kuka, missä, miten, miksi?
• Tunteena syntyy kun olemme osallisena jossakin yhteisössä
esimerkiksi opiskelun, työn, harrastuksen kautta.
• Yhteisöissä ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja
luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä.
• Yhteiskunnassa tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen,
koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin
suhteisiin.
• Kansallisella tasolla vaikuttaa demokratian perusrakenteena.
Kansalaisella on oikeus tasavertaisena osallistua ja vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen.
”Osallisuutta edistämällä torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä
sekä vähennetään eriarvoisuutta.”
Lähde
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus
2.11.2016Taina Schneider2
Osallisuus. Osatekijät ja rakentuminen?
Taina Schneider3
Mukaillen Raivio & Karjalainen 2012
Osallisuuden osatekijät, THL
Having
- Riittävä toimeentulo
- hyvinvointi
- turvallisuus
- Vetäytyminen
- Osattomuus
- Taloudellinen ja terveydellinen huono-osaisuus
- Turvattomuus
OSALLISUUS
SYRJÄYTYMINEN
BelongingActing
- Valtaisuus
- Toimijuus
- Vieraantuminen
- Objektius
- Yhteisyys
- Jäsenyys
Osallisuus sote- ja maakuntauudistuksessa?
Taina Schneider4
Maakuntalakiehdotus luo edellytykset asukkaiden osallistumis -ja
vaikuttamismahdollisuuksille.
• Asukkailla ja palvelujen käyttäjällä on oikeus osallistua ja vaikuttaa
maakunnan toimintaan muun muassa osallistumalla keskustelu ja
kuulemistilaisuuksiin, asukasraateihin, maakunnan toimielimiin sekä
osallistumalla palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
• Maakuntavaltuuston tehtävänä on vastata siitä, että asukkailla on
käytössään monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia.
• Maakuntastrategiassa on otettava huomioon ja täsmennettävä asukkaiden
osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia. (Alustavat ehdotukset sote- ja
maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016. Tiivistelmät lakiluonnosten keskeisitä asioista.)
Lisää aiheesta
 Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016
 Sote-uudistus ja osallisuus THL:n sivuilla Asiakkaat ja osallisuus
Taina Schneider, Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016 Turku5
Osallisuus palvelujen järjestämisessä / hankinnassa?
Suunnittelu Hankinta Toimeenpano Mitä opimme?
Tarveanalyysiin
osallistuminen
Hankintaan
osallistuminen
Seurantaan
osallistuminen
Analyysi
Ensisijainen
kohderyhmä:
Palvelun käyttäjät,
läheiset
Tavoite:
Selvittää
asiakastarpeet.
Nähdä asiakkaat
yhteistyökumppanina.
Ensisijainen
kohderyhmä:
Etujärjestöt ym.
Tavoite:
Kokemusten ja
hyvien kontaktien
hyödyntäminen.
Vaatimusten
asettaminen hankinnalle
Tavoite:
Lisätä asiakkaiden
osallistumista ja
yhteistyötä toiminnassa
Kohderyhmä:
Todelliset
palvelujen käyttäjät
Tavoite:
Tarkastella laatua
asiakkaiden
kokemusten
perusteella.
Luoda laadun
parantamisen tai
sanktioiden
perusteet.
Kohderyhmä:
Kunta, maakäräjät
Opitun hyödyntäminen
Tavoite:
Analysoida ja tehdä
johtopäätöksiä
asiakasyhteistyöstä.
Luoda prosessista
pohjaa uusiin
hankintoihin.
Lähde: SKL 2014 Samverkan med
brukare och patienter i
upphandlingsprocessen
Ks. myös NVC 2016
Päihdepalvelujen hankinnat
pohjoismaissa.
Kysymykset ja ohje ryhmille
Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?
(Suunnittelu- / valmisteluvaiheessa? Hankinnan aikana? Toimeenpanovaiheessa / sopimusaikana?)
1. Kuka? Ketkä?
2. Miten? Mikä edistää?
3. Mikä estää? Estääkö jokin?
• Keskustelkaa ja vastatkaa ryhmänä kysymyksiin (tai yhteen erityisesti kiinnostavaan
kysymykseen). Jakakaa oman taustayhteisönne kokemuksia ja ideoikaa rohkeasti
uutta.
• Kirjatkaa ryhmänne keskeiset ajatukset työpajan muille ryhmille jaettavaksi.
• Ryhmätyöt kootaan työpajan päätteeksi yhteenvetokeskustelussa, ja kooste
esitellään lyhyesti iltapäivän seminaarissa
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 21.10.2016 TurkuTaina Schneider6
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016 Turku
Edistetään osallisuutta
yhdessä toimimalla.
Kiitos!
OK-hanke
taina.schneider@thl.fi
7

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäVapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
 
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminenKunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen
 
Mitä asiakasosallisuus on? Esitys Kaste-seminaarissa 10.11.2015
Mitä asiakasosallisuus on? Esitys Kaste-seminaarissa 10.11.2015Mitä asiakasosallisuus on? Esitys Kaste-seminaarissa 10.11.2015
Mitä asiakasosallisuus on? Esitys Kaste-seminaarissa 10.11.2015
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Jurvansuu
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: JurvansuuPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Jurvansuu
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Jurvansuu
 
Mitä osallisuus on?
Mitä osallisuus on?Mitä osallisuus on?
Mitä osallisuus on?
 
Heta esittely 2015
Heta esittely 2015Heta esittely 2015
Heta esittely 2015
 
Heta liitto 21.10.2015
Heta liitto 21.10.2015Heta liitto 21.10.2015
Heta liitto 21.10.2015
 
Antti Kivelä, Suomen digitaalinen tulevaisuus
Antti Kivelä, Suomen digitaalinen tulevaisuus Antti Kivelä, Suomen digitaalinen tulevaisuus
Antti Kivelä, Suomen digitaalinen tulevaisuus
 
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuusEtuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
 
Työpajatyöskentelyn 31.10.2016 yhteenveto: Kuinka mahdollistetaan helppo pää...
Työpajatyöskentelyn 31.10.2016 yhteenveto: Kuinka mahdollistetaan helppo pää...Työpajatyöskentelyn 31.10.2016 yhteenveto: Kuinka mahdollistetaan helppo pää...
Työpajatyöskentelyn 31.10.2016 yhteenveto: Kuinka mahdollistetaan helppo pää...
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira ReponenPäihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
Päihdepäivät 2019 seminaari 22 Mira Reponen
 
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenveto
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenvetoTyöpajatyöskentelyn 31.10. yhteenveto
Työpajatyöskentelyn 31.10. yhteenveto
 

Viewers also liked

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - Jyväskylä
Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - JyväskyläSosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - Jyväskylä
Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - Jyväskylä
Riitta-Maija Hämäläinen
 

Viewers also liked (10)

Opiaattien vieroitusoireiden hoito vastasyntyneellä
Opiaattien vieroitusoireiden hoito vastasyntyneelläOpiaattien vieroitusoireiden hoito vastasyntyneellä
Opiaattien vieroitusoireiden hoito vastasyntyneellä
 
Sosiaalinen työllistäminen - pelkkä kuluerä?
Sosiaalinen työllistäminen - pelkkä kuluerä?Sosiaalinen työllistäminen - pelkkä kuluerä?
Sosiaalinen työllistäminen - pelkkä kuluerä?
 
Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - Jyväskylä
Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - JyväskyläSosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - Jyväskylä
Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa - Jyväskylä
 
Matalan kynnyksen työtoiminta sekä opinto- ja työllistymispolut
Matalan kynnyksen työtoiminta sekä opinto- ja työllistymispolutMatalan kynnyksen työtoiminta sekä opinto- ja työllistymispolut
Matalan kynnyksen työtoiminta sekä opinto- ja työllistymispolut
 
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuusRiittävä vai riittämätön vanhemmuus
Riittävä vai riittämätön vanhemmuus
 
Kehittämisrahoitus - Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016
Kehittämisrahoitus - Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016Kehittämisrahoitus - Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016
Kehittämisrahoitus - Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016
 
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessäSiun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
 
Osallisuus muutoksessa
Osallisuus muutoksessaOsallisuus muutoksessa
Osallisuus muutoksessa
 
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoimintaEveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
Eveliina Pöyhönen: TEOS ja kuntouttava työtoiminta
 
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
Jaana Nevalainen: Työllisyyspalvelujen uudet järjestelyt sote-uudistuksen näk...
 

Similar to Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?

SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
Oulu Wellness Institute
 

Similar to Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa? (20)

SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
 
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
 
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessäMinna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
Minna Laitila: Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä
 
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
 
Pekka karjalainen Tulevaisuusselvitys
Pekka karjalainen  TulevaisuusselvitysPekka karjalainen  Tulevaisuusselvitys
Pekka karjalainen Tulevaisuusselvitys
 
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
 
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja EuroopassaSarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
Sarita Friman: Sosiaalista osallisuutta Suomessa ja Euroopassa
 
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Miten voimme hyödyntää tietoa lasten ja nuorten hyvi...
 
Kumppanuuspäivä 2016 esitys Juha Heikkala
Kumppanuuspäivä 2016 esitys Juha HeikkalaKumppanuuspäivä 2016 esitys Juha Heikkala
Kumppanuuspäivä 2016 esitys Juha Heikkala
 
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
 
Asiakkaat ja sote: Vaikutan ja valitsen -seminaarin esitykset
Asiakkaat ja sote: Vaikutan ja valitsen -seminaarin esitykset Asiakkaat ja sote: Vaikutan ja valitsen -seminaarin esitykset
Asiakkaat ja sote: Vaikutan ja valitsen -seminaarin esitykset
 
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteen
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteenNäkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteen
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteen
 
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukenaPalvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
 

More from THL

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa?

  • 1. Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa? Taina Schneider ja Jenny Kaasinen-Wickman Opioidikorvaushoidon verkostopäivät Turku 21.10.2016 Työpaja 1.
  • 2. Osallisuus. Mitä, kuka, missä, miten, miksi? • Tunteena syntyy kun olemme osallisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun, työn, harrastuksen kautta. • Yhteisöissä ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä. • Yhteiskunnassa tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. • Kansallisella tasolla vaikuttaa demokratian perusrakenteena. Kansalaisella on oikeus tasavertaisena osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen. ”Osallisuutta edistämällä torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä sekä vähennetään eriarvoisuutta.” Lähde https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus 2.11.2016Taina Schneider2
  • 3. Osallisuus. Osatekijät ja rakentuminen? Taina Schneider3 Mukaillen Raivio & Karjalainen 2012 Osallisuuden osatekijät, THL Having - Riittävä toimeentulo - hyvinvointi - turvallisuus - Vetäytyminen - Osattomuus - Taloudellinen ja terveydellinen huono-osaisuus - Turvattomuus OSALLISUUS SYRJÄYTYMINEN BelongingActing - Valtaisuus - Toimijuus - Vieraantuminen - Objektius - Yhteisyys - Jäsenyys
  • 4. Osallisuus sote- ja maakuntauudistuksessa? Taina Schneider4 Maakuntalakiehdotus luo edellytykset asukkaiden osallistumis -ja vaikuttamismahdollisuuksille. • Asukkailla ja palvelujen käyttäjällä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan muun muassa osallistumalla keskustelu ja kuulemistilaisuuksiin, asukasraateihin, maakunnan toimielimiin sekä osallistumalla palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. • Maakuntavaltuuston tehtävänä on vastata siitä, että asukkailla on käytössään monipuolisia ja vaikuttavia osallistumisen mahdollisuuksia. • Maakuntastrategiassa on otettava huomioon ja täsmennettävä asukkaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia. (Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016. Tiivistelmät lakiluonnosten keskeisitä asioista.) Lisää aiheesta  Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016  Sote-uudistus ja osallisuus THL:n sivuilla Asiakkaat ja osallisuus
  • 5. Taina Schneider, Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016 Turku5 Osallisuus palvelujen järjestämisessä / hankinnassa? Suunnittelu Hankinta Toimeenpano Mitä opimme? Tarveanalyysiin osallistuminen Hankintaan osallistuminen Seurantaan osallistuminen Analyysi Ensisijainen kohderyhmä: Palvelun käyttäjät, läheiset Tavoite: Selvittää asiakastarpeet. Nähdä asiakkaat yhteistyökumppanina. Ensisijainen kohderyhmä: Etujärjestöt ym. Tavoite: Kokemusten ja hyvien kontaktien hyödyntäminen. Vaatimusten asettaminen hankinnalle Tavoite: Lisätä asiakkaiden osallistumista ja yhteistyötä toiminnassa Kohderyhmä: Todelliset palvelujen käyttäjät Tavoite: Tarkastella laatua asiakkaiden kokemusten perusteella. Luoda laadun parantamisen tai sanktioiden perusteet. Kohderyhmä: Kunta, maakäräjät Opitun hyödyntäminen Tavoite: Analysoida ja tehdä johtopäätöksiä asiakasyhteistyöstä. Luoda prosessista pohjaa uusiin hankintoihin. Lähde: SKL 2014 Samverkan med brukare och patienter i upphandlingsprocessen Ks. myös NVC 2016 Päihdepalvelujen hankinnat pohjoismaissa.
  • 6. Kysymykset ja ohje ryhmille Osallisuus korvaushoidon järjestämisessä ja hankinnoissa? (Suunnittelu- / valmisteluvaiheessa? Hankinnan aikana? Toimeenpanovaiheessa / sopimusaikana?) 1. Kuka? Ketkä? 2. Miten? Mikä edistää? 3. Mikä estää? Estääkö jokin? • Keskustelkaa ja vastatkaa ryhmänä kysymyksiin (tai yhteen erityisesti kiinnostavaan kysymykseen). Jakakaa oman taustayhteisönne kokemuksia ja ideoikaa rohkeasti uutta. • Kirjatkaa ryhmänne keskeiset ajatukset työpajan muille ryhmille jaettavaksi. • Ryhmätyöt kootaan työpajan päätteeksi yhteenvetokeskustelussa, ja kooste esitellään lyhyesti iltapäivän seminaarissa Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 21.10.2016 TurkuTaina Schneider6
  • 7. Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 2016 Turku Edistetään osallisuutta yhdessä toimimalla. Kiitos! OK-hanke taina.schneider@thl.fi 7