Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuus

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Taltioni-esite
Taltioni-esite
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuus

Download to read offline

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 70 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa. KUVEn asiantuntijat arvioivat valinnanvapauden vaikutuksia kuntoutukseen. Kyselyyn vastasi 48 kuntoutustoimijaa.

Lue lisää: http://www.kuntoutussaatio.fi/ajankohtaista/ajankohtaiset/kuntoutusverkoston_asiantuntijat_valinnanvapaus_on_kuntoutujan_mahdollisuus.2835.news

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 70 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa. KUVEn asiantuntijat arvioivat valinnanvapauden vaikutuksia kuntoutukseen. Kyselyyn vastasi 48 kuntoutustoimijaa.

Lue lisää: http://www.kuntoutussaatio.fi/ajankohtaista/ajankohtaiset/kuntoutusverkoston_asiantuntijat_valinnanvapaus_on_kuntoutujan_mahdollisuus.2835.news

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuus (20)

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation) (12)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuus

 1. 1. Valinnanvapaus on kuntoutujan mahdollisuus Kuntoutusverkosto KUVE Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n   kyselystä  toukokuu 2016
 2. 2. 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä Kokemusasiantuntijat  järjestöt Erityispalvelut Julkishallinto Järjestöt Yritykset Kuntoutuspalvelut  Järjestöt  Yritykset Julkishallinto Julkishallinto Sosiaali‐ ja  terveyskeskus Minä oman elämäni  kuntouttajana Yksilöllinen ohjaus Joustava digikuntoutus
 3. 3. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon ja kuntoutusjärjestelmän  uudistukseen tarvitaan laajapohjaista yhteistyötä.  Nykyjärjestelmän hajanaisuus ei korjaannu koordinaatiolla,  vaan integroimalla julkista palvelutuotantoa yhä vahvemmin  kansalaisyhteiskunnan, järjestöjen ja yritysten kanssa. Hyvin toteutettuna valinnanvapaus mahdollistaa  kuntoutujalle oman tavoitteen mukaisen tuen ja palvelut.  Kuntoutujan rooli oman elämänsä kuntouttajana voi  vahvistua ja palveluiden saatavuus ja laatu parantua. Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö Sitaati Kuntoutussäätiön ja SOSTEn kyselystä  05/2016
 4. 4. 2. Kuntoutujan asema vahvistuu Valinnanvapaus on mahdollisuus kuntoutujalle, mikäli: Kuntoutujan asema vahvistuu  • Toteutetaan ihmiskeskeinen, käyttäjälähtöinen kuntoutuksen uudistus:  Kuntoutujan motivaatio, sitoutuminen ja hoitomyöntyvyys vahvistuu • Oman kuntoutustavoitteen ja erityisesti erityisosaamista vaativien  palveluiden kohdalla on tärkeää, että voi valita palveluntuottajan itse • Kuntoutus on kannustavaa Palvelukokemus paranee • Asiakaslähtöisyyden ja kilpailun myötä palvelujen laatu paranee • Taataan saavutettavuus ja valtakunnallinen kattavuus: Kuntoutus on myös  joustavaa, ajasta ja paikasta riippumatonta digitaalista kuntoutusta Sivu 4
 5. 5. Kuntoutumisessa kuntoutujan oma panos on aivan oleellinen.  Kuntoutuja kuntouttaa itsensä, asiantuntijan tehtävänä on pitää  yllä ja vahvistaa motivaatiota ja antaa parhaaseen tietoon  pohjautuvia ohjeita.  Olavi Kaukonen, toimitusjohtaja, A‐klinikkasäätiö 1. Ihmiskeskeinen kuntoutus rakennetaan yhdessä Sitaatti Kuntoutussäätiön ja SOSTEn kyselystä  05/2016
 6. 6. 3. Kuntoutusjärjestelmä kuntoon Valinnanvapaus on uhka kuntoutujalle, mikäli kuntoutuminen  ei ole omassa käsissä ja kuntoutusjärjestelmä on hajalla eli • Kuntoutukseen pääsy on vaikeaa • Palvelunohjaus on puutteellista • Palvelupolut katkeavat äkillisesti • Kuntoutus ei ole kannustavaa Sivu 6
 7. 7. Kuntoutujan oma rooli on keskeinen kuntoutuksen tulosten  saavuttamisessa. Siksi hyvät, luottamukselliset asiakassuhteet  ovat tärkeitä. Tätä ei voi saavuttaa, jollei asiakkaalla ole  mahdollisuutta vaikuttaa siihen, kuka kuntoutusta tarjoaa.  Valinnanvapauden aito toteutus edellyttää asiakkaan käytössä  olevaa vertailutietoa eri toimijoista. Pirkko Mahlamäki, pääsihteeri, Vammaisfoorumi .  Sitaatti Kuntoutussäätiön ja SOSTEn kyselystä  05/2016
 8. 8. 4. Heikointa ei jätetä • Valinnanvapaus on uhka kuntoutujalle mikäli ihminen on  haastavassa elämäntilanteessa ja palvelunohjaus on  puutteellista. • Mikäli uudistusta ei toteuteta reilusti, valinnanvapaus voi  myös kasvattaa hyvinvointieroja yhteiskunnassamme. Sivu 8
 9. 9. Kansalaisten tulee olla samanarvoisessa asemassa myös  valinnanvapauden suhteen, joten myös heikommassa asemassa  oleville kansalaisille tulee taata yhtäläiset mahdollisuudet  vaikuttaa omiin palveluihinsa. Valinnanvapaus ei voi olla vain  paremmassa asemassa olevien oikeus, joka toteutuu riittävästi jo  nykyisellään.  Kimmo Hane, kuntoutuspäällikkö, Mielenterveyden keskusliitto Sitaatti Kuntoutussäätiön ja SOSTEn kyselystä  05/2016
 10. 10. Suurena uhkana näen heikoimmassa asemassa olevan asiakkaan  valinnanvapauden toteutumisen. Palveluohjausta tulee tehostaa  entisestään, että myös he osaavat valita palveluntuottajista  itselleen sopivimman. Palveluohjaajalta vaaditaan paljon  tietämystä ja hänen tulee olla neutraali suhteessa eri toimijoihin.  Sirkka Kosunen, palvelupäällikkö, MLL:n Lasten ja Nuorten  Kuntoutussäätiö Sitaatti Kuntoutussäätiön ja SOSTEn kyselystä  05/2016
 11. 11. 5. Kuntoutuksen integrointi = suurimmat hyödyt • Kuntoutus on yli kahden miljardin yhteiskunnallinen investointi. • Nykyinen kuntoutusjärjestelmä on hajanainen, heikosti integroitu ja  kuntoutujalle raskas.  • Osajärjestelmien siilojen väliin putoavat erityisesti heikoimmassa  asemassa olevat – työttömät, mielenterveysongelmaiset ja  maahanmuuttajat. Vanhusten ohella tämän vaativassa asemassa olevan  väestönosan hoitoon ja kuntoutukseen käytetään suurin osa sosiaali‐ ja  terveydenhuollon kustannuksista. • Kuntoutuksen kokonaisuudistuksella eli lääkinnällisen, ammatillisen,  sosiaalisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen integroinnilla voidaan saada  aikaan mittavia euromääräisiä ja hyvinvointihyötyjä. | 2 June 2016 Sivu 11
 12. 12. Kuntoutusjärjestelmän uudistus on  mahdollisuus integroida  yli puolta miljoonaa suomalaista koskeva palvelutuotanto  tavalla, jolla on merkitystä. Uudistuksen arvo kumuloituu  niiden suomalaisista kohdalla, jotka ovat elämässään  haastavassa asemassa ja tarvitsevat monialaista tukea.  Kuntoutussektorin integrointi tuottaa tulosta, mittavia  taloudellisia ja inhimillisiä hyötyjä Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö Sitaatti Kuntoutussäätiön ja SOSTEn kyselystä  05/2016
 13. 13. 6. Järjestöt johtavia asiantuntijoita • Järjestöt ovat merkittäviä sosiaali‐ ja terveyspalvelujen tuottajia.  Järjestöt tuottavat kuntoutuspalveluita selvästi enemmän kuin yritykset,  sekä toimipisteiden määrällä, liikevaihdolla että henkilöstön määrällä  mitattuna (YTR 2011). • Järjestöt ovat monien sairaus‐ ja vammaryhmien kohdalla alan johtavia  asiantuntijoita ja suurimpia kuntoutus‐ ja sopeutumisvalmennuksen  järjestäjiä.  • Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden kautta järjestöt ovat selvillä  ihmisten arkipäivän haasteista. Järjestöt toimivat myös kansalaisten ja  väestöryhmien kanssa, joita julkinen palvelujärjestelmä ei välttämättä  tavoita.  • Järjestöt tuottavat käytäntölähtöistä tutkimustietoa ja ratkaisuja  kuntoutuksen uudistukseen. Sivu 13
 14. 14. Valinnanvapaus on mahdollisuus. Se tukee asiakaslähtöisyyttä ja  kuntoutuksen laatua. Järjestöillä on vankka osaaminen oman  kohderyhmänsä kuntoutuksessa.  Sirkka Kosunen, palvelupäällikkö, MLL:n Lasten ja Nuorten  Kuntoutussäätiö Järjestöillä  on kattavaa käytännönläheistä tutkimustietoa siitä,  miten kuntoutusjärjestelmää tulisi uudistaa. Voimme  tarjota  tutkittuun tietoon ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvia  inhimillisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja päätöksenteon  tueksi. Soile Kuitunen, toimitusjohtaja, Kuntoutussäätiö Sitaatit Kuntoutussäätiön ja SOSTEn kyselystä  05/2016
 15. 15. Lisätietoa:  Soile Kuitunen Kuntoutusverkosto KUVEn varapuheenjohtaja Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja p. 044 781 3117 soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi

×