Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anto Aasa: Mobiilpositsioneerimine inimeste mobiilsuse uurimisel

2,232 views

Published onAnto Aasa
TLÜ Eesti Demograafia InstituutEttekanne Eesti Statistikaseltsi 23. aastakonverentsil 20.-21.mai 2011, TallinnVt lisa http://www.stat.ee/ess-23

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anto Aasa: Mobiilpositsioneerimine inimeste mobiilsuse uurimisel

 1. 1. Mobiilpositsioneerimine inimeste mobiilsuse uurimisel Anto Aasa (Rein Ahas)
 2. 2. Uued meetodid inimeste mobiilsuse uurimisel <ul><li>Maailm on muutunud </li></ul><ul><ul><li>Mobiilsus kui elustiil </li></ul></ul><ul><ul><li>Valglinnastumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivsem suhtlus </li></ul></ul><ul><ul><li>Piiride avanemine (Schengen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiired muutused </li></ul></ul><ul><li>Vaja on uusi meetodeid ühiskonna uurimiseks!!! </li></ul>
 3. 3. Mobiilpositsioneerimine <ul><li>Kõigil on telefon </li></ul><ul><li>Telefoni asukoht on määratav </li></ul><ul><li>Jälgides telefonide paiknemist ajas ja ruumis saame teada tema kandjast </li></ul>
 4. 4. Mobiilpositsioneerimine <ul><ul><li>Aktiivne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>reaalajas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>parem täpsus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>volitus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>väike valim </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Passiivne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>anonüümne ajalugu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rändluskliendid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kodukliendid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>suur valim </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Andmebaasi sisu <ul><li>Eestimaalased </li></ul><ul><ul><li>Riigisisene mobiilsus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ränne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendelränne </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Turismistatistika </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Välisriigis viibimine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Liikumine riikide vahel </li></ul></ul></ul><ul><li>Välismaalased </li></ul><ul><ul><li>Turistid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Korduvkülastused </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>1-päeva külastajad </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poodlejad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transiit </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Andmebaas
 7. 7. Ruumiline täpsus
 8. 8. Ruumimudel GRID omavalitsus ???
 9. 9. Valim <ul><li>Kui palju on tegelikult? </li></ul><ul><li>Erinevad telefonikasutuse mustrid </li></ul><ul><ul><li>Kohalik - väliskülastaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Äri-puhke-transiit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanus, sugu, kultuuritaust </li></ul></ul><ul><li>Erijuhud </li></ul><ul><ul><li>Telefoni mittekasutajad </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitu telefoni </li></ul></ul><ul><ul><li>Lapsed </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnilised telefonid </li></ul></ul>
 10. 10. Privaatsus <ul><li>Peamine: üksikisiku identifitseerimise võimaluse puudumine </li></ul><ul><li>Õigusaktide läbipaistev järgimine </li></ul><ul><ul><li>EL direktiivid </li></ul></ul><ul><ul><li>Eesti õigusaktid </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiilioperaatorite sisenõuded </li></ul></ul>
 11. 11. Turismi mõõtmine <ul><li>Rändlusklientide ajalooline andmestik </li></ul><ul><ul><li>Külastuste arv </li></ul></ul><ul><ul><li>Külastajate arv </li></ul></ul><ul><ul><li>Päritoluriik / sihtriik (/ transiitriigid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Piirkonnas veedetud aeg </li></ul></ul><ul><ul><li>Külastuste klassifitseerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Korduvkülastused </li></ul></ul><ul><ul><li>Liikumismustrid </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürituste külastajad </li></ul></ul>
 12. 12. Saabuvad väliskülastajad Väliskülastajad Eestis mitmepäevased 1 päev transiit välistöötajad
 13. 13. Väliskülastajad
 14. 14. Eestist väljuv turism
 15. 15. Väljuv turism Saksamaale ja Egiptusse Eesti Pank Mobiilpositsioneerimine
 16. 16. Eestimaalased <ul><li>Ankurpunktid </li></ul><ul><ul><li>Elukoht </li></ul></ul><ul><ul><li>Töökoht </li></ul></ul><ul><ul><li>Muud kohad </li></ul></ul><ul><li>Liikumine </li></ul><ul><ul><li>Elukohavahetus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendelränne </li></ul></ul><ul><ul><li>siseturism </li></ul></ul>
 17. 17. Keskmine elukohtade arv
 18. 18. Elukohtade hulga muutus
 19. 19. Keskused ja tagamaad
 20. 20. Liikumismustrid
 21. 21. Ränne 2007 vs 2009 (november)
 22. 22. Erakorralised juhtumid Lumetorm Monika Padaorg Padaorus viibinute päritolu
 23. 23. Lõpetuseks <ul><li>Kuluefektiivne </li></ul><ul><li>Hea ajalis-ruumiline täpsus </li></ul><ul><li>Kiire andmekogumine </li></ul><ul><li>Liikumismustrid </li></ul><ul><li>Mobiilioperaator </li></ul><ul><li>Keeruline tehnoloogia </li></ul><ul><li>Pikk väärtusahel </li></ul><ul><li>Privaatsus </li></ul><ul><li>Valim </li></ul><ul><li>Traditsioonilise võrdlusandmestiku vajadus </li></ul>
 24. 24. Aitäh! Anto Aasa [email_address]

×