Seminar “Milleks ettevõtjale statistika?'‘ Tallinna ettevõtluspäev 07.10.2010 Aime Lauk Teabe ja levi talituse vanemkonsul...
Esitluse ülesehitus <ul><li>Riikliku statistika tootmine </li></ul><ul><li>Statistika levi </li></ul><ul><li>Statistikaame...
Statistikaameti tootmisprotsess (aruanded, küsitlused, andmekogud) https://estat.stat.ee [email_address] 625 9100 (andmeba...
Statistika levi põhimõtted <ul><li>võrdsed võimalused kõigile tarbijatele </li></ul><ul><li>avaldamismomendist ette teatam...
Statistika kasutamise eesmärgid 2008, %
Statistikaameti veebileht www.stat.ee
Statistikavaldkonnad
Tooted www.stat.ee/tooted
Statistikaväljaanded on tasuta kättesaadavad veebilehel http://www.stat.ee/valjaanded
UUS – Piirkondlik portaal
Piirkondlik portree
Piirkondlik portree
Statistika andmebaas
Statistika andmebaas
Statistika andmebaas
Statistika andmebaas
Statistikaametile saab esitada tellimustöid <ul><li>Standarditud tellimustööd  </li></ul><ul><li>Väliskaubandusstatistika...
Väliskaubanduse tellimustöö, näide Kaubad on klassifitseeritud klassifikaatori “Kombineeritud Nomenklatuur” (KN) järgi 17...
Rahandussuhtarvude tellimine <ul><li>Statistikaametilt on võimalus tellida suhtarve, mis kirjeldavad täpselt vajalikku teg...
Rahandussuhtarvud
Digitaalsed ruutkaardid Rahvastiku asustustihedus (in/km²), 31.03.2000
Digitaalsed ruutkaardid annavad vastuse asukohaga seotud küsimustele <ul><li>asustustihedus 1 km x 1 km territooriumi koht...
Digitaalsed ruutkaardid
Eurostat <ul><li>Kogub andmeid riiklikest statistikaametitest ja teistest pädevatest organitest ning harmoneerib neid üht...
Eurostati veebileht http://epp.eurostat.ec.europa.eu <ul><li>Eurostati veebileht on Euroopa statistika peamine levikanal ...
Interaktiivne liides Country Profiles võimaldab omavahel võrrelda riike, kasutades selleks tabelite graafikute ja kaartid...
Eurostati valmistabelid (Tables)
Eurostati andmebaas
Eurostati andmebaas KN Kood 87120030 B ICYCLES, NOT MOTORISED, WITH BALL BEARINGS
Lingid, mis viivad statistika juurde <ul><li>Statistikaameti veebileht www.stat.ee </li></ul><ul><li>Eurostat http:// eu...
Kasutusjuhendid www.stat.ee/teenused
Eesti statistika alates aastast 1920 Teabekeskus Tallinn, Endla 15 Avatud esmaspäevast reedeni kella 9-16
Tänan !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aime Lauk: Edukaks ettevõtjaks statistika abil

1,446 views

Published on

Statistikaameti vanemkonsultant Aime Lauk tutvustas Tallinna ettevõtluspäeval Eesti ja Euroopa Liidu statistikat ja selle kasutamisvõimalusi.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aime Lauk: Edukaks ettevõtjaks statistika abil

 1. 1. Seminar “Milleks ettevõtjale statistika?'‘ Tallinna ettevõtluspäev 07.10.2010 Aime Lauk Teabe ja levi talituse vanemkonsultant Edukaks ettevõtjaks statistika abil
 2. 2. Esitluse ülesehitus <ul><li>Riikliku statistika tootmine </li></ul><ul><li>Statistika levi </li></ul><ul><li>Statistikaameti tooted ja teenused </li></ul><ul><li>Eurostati tooted ja teenused </li></ul>
 3. 3. Statistikaameti tootmisprotsess (aruanded, küsitlused, andmekogud) https://estat.stat.ee [email_address] 625 9100 (andmebaas, väljaanded, pressiteated, teabenõuded ja tellimustööd) http://www.stat.ee [email_address] 625 9300 Teabekeskus
 4. 4. Statistika levi põhimõtted <ul><li>võrdsed võimalused kõigile tarbijatele </li></ul><ul><li>avaldamismomendist ette teatamine </li></ul><ul><li>statistilise info esmaavaldamise koht on statistika andmebaas </li></ul><ul><li>üheaegne avaldamine: statistika andmebaas, pressiteated, väljaanded avaldatakse avaldamiskalendris väljakuulutatud päeval kell 8. </li></ul><ul><li>Riikliku statistika kvaliteedinäitajad: e rapooletus, usaldusväärsus, läbipaistvu s, tasuvus, konfidentsiaalsu s, asjakohasus </li></ul>
 5. 5. Statistika kasutamise eesmärgid 2008, %
 6. 6. Statistikaameti veebileht www.stat.ee
 7. 7. Statistikavaldkonnad
 8. 8. Tooted www.stat.ee/tooted
 9. 9. Statistikaväljaanded on tasuta kättesaadavad veebilehel http://www.stat.ee/valjaanded
 10. 10. UUS – Piirkondlik portaal
 11. 11. Piirkondlik portree
 12. 12. Piirkondlik portree
 13. 13. Statistika andmebaas
 14. 14. Statistika andmebaas
 15. 15. Statistika andmebaas
 16. 16. Statistika andmebaas
 17. 17. Statistikaametile saab esitada tellimustöid <ul><li>Standarditud tellimustööd </li></ul><ul><li>Väliskaubandusstatistika tellimine </li></ul><ul><li>Tööstusstatistika tellimine </li></ul><ul><li>Rahandussuhtarvude tellimine </li></ul><ul><li>Asukohainfoga seotud 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemuste tellimine </li></ul><ul><li>Tellida saab ka teiste valdkondade detailsemat statistikat. </li></ul>
 18. 18. Väliskaubanduse tellimustöö, näide Kaubad on klassifitseeritud klassifikaatori “Kombineeritud Nomenklatuur” (KN) järgi 170111 - roosuhkur 1 70112 - peedisuhkur
 19. 19. Rahandussuhtarvude tellimine <ul><li>Statistikaametilt on võimalus tellida suhtarve, mis kirjeldavad täpselt vajalikku tegevusala. </li></ul><ul><li>Rahandussuhtarvude abil on igal ettevõtjal võimalik võrrelda oma äriühingu majandustulemusi sama või sarnase tegevusala ettevõtete keskmistega. </li></ul>
 20. 20. Rahandussuhtarvud
 21. 21. Digitaalsed ruutkaardid Rahvastiku asustustihedus (in/km²), 31.03.2000
 22. 22. Digitaalsed ruutkaardid annavad vastuse asukohaga seotud küsimustele <ul><li>asustustihedus 1 km x 1 km territooriumi kohta </li></ul><ul><li>tagavad piirimuudatustest sõltumatu statistika </li></ul><ul><li>analüüsitavad enamlevinud GIS tarkvaradega </li></ul>
 23. 23. Digitaalsed ruutkaardid
 24. 24. Eurostat <ul><li>Kogub andmeid riiklikest statistikaametitest ja teistest pädevatest organitest ning harmoneerib neid ühtse metoodika järgi </li></ul><ul><li>Avaldab riiklikku harmoneeritud statistikat Euroopa Liidu, eurotsooni ja EFTA riikide kohta </li></ul><ul><li>Esitab võrreldavat, usaldusväärset ja objektiivset statistikat muutuva Euroopa kohta </li></ul><ul><li>Esitab infot piirkondlikul ja riiklikul tasandil Euroopa Liidu, kandidaatriikide ja EFTA riikide kohta </li></ul>
 25. 25. Eurostati veebileht http://epp.eurostat.ec.europa.eu <ul><li>Eurostati veebileht on Euroopa statistika peamine levikanal ja esitab infot kolmes keeles — inglise, saksa ja prantsuse. </li></ul><ul><li>Veebileht võimaldab kasutada </li></ul><ul><li>andmebaase </li></ul><ul><li>valmistabeleid </li></ul><ul><li>kõiki Eurostati väljaandeid pdf-vormingus </li></ul><ul><li>Eurostati pressiteateid </li></ul><ul><li>metaandmeid </li></ul><ul><li>wiki tüüpi süsteemi Statistics Explained </li></ul><ul><li>interaktiivseid liideseid – Country Profiles ja Busines Cycle Clock </li></ul>
 26. 26. Interaktiivne liides Country Profiles võimaldab omavahel võrrelda riike, kasutades selleks tabelite graafikute ja kaartide abi
 27. 27. Eurostati valmistabelid (Tables)
 28. 28. Eurostati andmebaas
 29. 29. Eurostati andmebaas KN Kood 87120030 B ICYCLES, NOT MOTORISED, WITH BALL BEARINGS
 30. 30. Lingid, mis viivad statistika juurde <ul><li>Statistikaameti veebileht www.stat.ee </li></ul><ul><li>Eurostat http:// europa.eu.int/comm/eurostat </li></ul><ul><li>Statistikaorganisatsioonid http://www.stat.ee/rahvusvaheline-statistika </li></ul><ul><li>ÜRO statistika andmebaas http://unstats.un.org/unsd/databases.htm </li></ul><ul><li>OECD www.sourceoecd.org </li></ul><ul><li>Andmete kasutamisel palume viidata andmeallikale! </li></ul>
 31. 31. Kasutusjuhendid www.stat.ee/teenused
 32. 32. Eesti statistika alates aastast 1920 Teabekeskus Tallinn, Endla 15 Avatud esmaspäevast reedeni kella 9-16
 33. 33. Tänan !

×