Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
E-arved Eestis aastal 2016
Marge Lepp
25.09.2014
2010
Riigi tugiteenuste
ühendamise projekt
Valitsuse otsus 29.12.2009
Riigiasutuste finants-, personali- ja
palgaarvestus
Tõhusam teenuse osutamine
kokkuhoid rahas j...
Arvestusteenuse osutamine
teenuskeskustes
Teenus-
keskus
Asutus
Asutus
AsutusAsutus
Asutus
2010
255 riigiasutust
2010
ca 2...
Ühtne majandustarkvara, liidestatud
muud IT süsteemid
SAP
Isetee-
nindus-
portaal
Asutuse
põhi-
tegevuse
IS
Aru-
annete IS...
Organisatsioon ja IT süsteemid
SAP
Teenus-
keskus
Isteenin-
dus-
portaal
Asutuse
põhitege
vuse IS
Aruand-
luse IS
veebis
E...
2010 - 2011
E-arvete alamprojekt
e-arvete juurutamine riigiasutustes
2010
Eeldused
Olemas e-arvete standard (http://www.pangaliit.ee/et/arveldused/e-arve)
...
Asutus
Asutuste ostuarveid menetletakse e-arvetena veebipõhises
arvete halduse süsteemis (eAHS) ja edastatakse SAPi
Asutus...
2014
Mida oleme tänaseks
saavutanud?
E-arvete osakaalu kasv
ostuarvetes
2%
5%
9%
12%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2011 2012 2013 2014
Ostuarveid kuus
2014 – ca 1...
e-arvete kasvu tegurid
2010 - 2012
E-arvete infopäevad – sihtgrupp: raamatupidajad ja juhid
RaM individuaalne suhtlemine t...
2016
Kuidas suurendada
e-arvete osakaalu
kogu Eestis?
Uued eesmärgid e-arvete
osakaalu suurendamiseks
Eesmärk 2016
Avaliku ja erasektori
vaheline arvlemine toimub
e-arvetega
Uued tegevused e-arvete
osakaalu suurendamiseks
TEGEVUSED
1. Eesti uue e-arve standardi väljatöötamine.
2014 I poolaasta (...
E-arvete kasutuse uuring (1)
E-arveid kasutanud ettevõtete/ asutuste osakaal (%)
Ostuarved Müügiarved
Avalik sektor* 12% 6...
E-arvete uuring (2)
Riigiasutused
KOV-d ja suured
riigi- ja KOV SA-d,
MTÜ-d
Suured ja
keskmise
suurusega
ettevõtted
Mikro-...
E-arvete kasutuse analüüsi
ettepanekud
• E-arvete töörühma moodustamine
rahandusministeeriumi juurde
• E-arve infoportaal
...
E-arvetele ülemineku ajatelg
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU – e-arved
riigihangetes
kohustuslikud
EU – Eesmärk
– Eu...
TÄNAN!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E-arved Eestis aastal 2016

1,120 views

Published on

E-arvetele ülemineku ettevalmistamine Rahandusministeeriumis

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

E-arved Eestis aastal 2016

 1. 1. E-arved Eestis aastal 2016 Marge Lepp 25.09.2014
 2. 2. 2010 Riigi tugiteenuste ühendamise projekt
 3. 3. Valitsuse otsus 29.12.2009 Riigiasutuste finants-, personali- ja palgaarvestus Tõhusam teenuse osutamine kokkuhoid rahas ja ajas Kvaliteetsem teenus juhtimisotsuste tegemiseks vajalik info on õige ja kättesaadav õigeaegselt
 4. 4. Arvestusteenuse osutamine teenuskeskustes Teenus- keskus Asutus Asutus AsutusAsutus Asutus 2010 255 riigiasutust 2010 ca 29 000 riigitöötajat
 5. 5. Ühtne majandustarkvara, liidestatud muud IT süsteemid SAP Isetee- nindus- portaal Asutuse põhi- tegevuse IS Aru- annete IS E-arvete halduse IS Puhkused, lähetused koolitused, väikevarad Ravimite müügiload, Labori analüüsid jne. Ostuarved Finants- ja personali- aruanded
 6. 6. Organisatsioon ja IT süsteemid SAP Teenus- keskus Isteenin- dus- portaal Asutuse põhitege vuse IS Aruand- luse IS veebis E-arvete halduse IS Asutus Asutus AsutusAsutus
 7. 7. 2010 - 2011 E-arvete alamprojekt
 8. 8. e-arvete juurutamine riigiasutustes 2010 Eeldused Olemas e-arvete standard (http://www.pangaliit.ee/et/arveldused/e-arve) Käibemaksuseadus ja raamatupidamise seadus lubavad kasutada e-arveid Riigihangete seadus lubab küsida e-arveid riigihangetes Olemas tehnoloogilised võimalused veebipõhiste e-arvete haldussüsteemide kasutuselevõtmiseks Olemas arvete haldusteenuse pakkujad Lahenduse valikud 1. Arendada ise arvete haldussüsteem 2. Osta arvete haldamise teenused teenusepakkujalt
 9. 9. Asutus Asutuste ostuarveid menetletakse e-arvetena veebipõhises arvete halduse süsteemis (eAHS) ja edastatakse SAPi Asutuste müügiarved – saab väljastada SAP-st e-arvetena. e-arved ja SAP SAP Operaatori e-arvete haldussüsteem menetlemine Digitali- seerimine
 10. 10. 2014 Mida oleme tänaseks saavutanud?
 11. 11. E-arvete osakaalu kasv ostuarvetes 2% 5% 9% 12% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2011 2012 2013 2014 Ostuarveid kuus 2014 – ca 15 000 2016 - ca 25 000
 12. 12. e-arvete kasvu tegurid 2010 - 2012 E-arvete infopäevad – sihtgrupp: raamatupidajad ja juhid RaM individuaalne suhtlemine tarnijatega 2012 mai Rändlus – käivitumise järel e-arvete osakaalu kasv 2% -> 5% Väikeettevõtete soodustused - arvete koostamine on operaatori eAHS-s tasuta või väga väikese tasu eest 2014 E-arve püsimaksed - alates 01.02.2014 on võimalik otsekorraldusi saata panka ainult e-arvetena
 13. 13. 2016 Kuidas suurendada e-arvete osakaalu kogu Eestis?
 14. 14. Uued eesmärgid e-arvete osakaalu suurendamiseks Eesmärk 2016 Avaliku ja erasektori vaheline arvlemine toimub e-arvetega
 15. 15. Uued tegevused e-arvete osakaalu suurendamiseks TEGEVUSED 1. Eesti uue e-arve standardi väljatöötamine. 2014 I poolaasta (MKM koostöös RMga). Olemas 2. E-arvete uuring/analüüs, tulemus 09.2014. Olemas, (teostas Ernst ja Young Baltic AS). 3. Edasise tegevuskava koostamine ja selle rakendamine 2014 - 2016.
 16. 16. E-arvete kasutuse uuring (1) E-arveid kasutanud ettevõtete/ asutuste osakaal (%) Ostuarved Müügiarved Avalik sektor* 12% 6% Erasektor NA 17% * ei sisalda riigiasutusi 17% 19% 33% 64% 78% 59% 19% 3% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Müügiarved (era) Müügiarved (avalik) Ostuarved (avalik) Paberarve PDF-arve Masinloetav e-arve Arvete maht: E-arvete kasutajate hulk: G2G – e-arvete osakaal ca 1-3%.
 17. 17. E-arvete uuring (2) Riigiasutused KOV-d ja suured riigi- ja KOV SA-d, MTÜ-d Suured ja keskmise suurusega ettevõtted Mikro- ja väikeettevõtted Väikesed MTÜd, sh korteriühistud, väikesed riigi- ja KOV SA-d FIE-d 0 1 2 3 0 1 2 3 Tehnilinevalmisolek Organisatsiooniline valmisolek
 18. 18. E-arvete kasutuse analüüsi ettepanekud • E-arvete töörühma moodustamine rahandusministeeriumi juurde • E-arve infoportaal E-arvete töörühm ja teavitus • Avaliku ja erasektori vahelises arvlemises e-arvete kasutamist kohustav õigusakt. • E-arvete rakendamine mitte vähem kui pool aastat pärast õigusakti jõustumist Õigusakt, nt RHS • Riigi loodud veebikeskkond arvete koostamiseks ja saatmiseks Riigi e-arvete veebikeskkond
 19. 19. E-arvetele ülemineku ajatelg 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 EU – e-arved riigihangetes kohustuslikud EU – Eesmärk – Euroopas kasutatakse peamiselt e- arveid EU – ühtne e-arvete standard 2013 Eestis e-arvetele ülemineku ettevalmistamin e Eestis Eesti e- arve täiendatud standard v1.2 Seadus: e- arved kohustuslik ud e-arvete kasutuse uuring/analü üs Riigi e-arvete veebi-keskkond
 20. 20. TÄNAN!

×