Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eesti statistika 90. sünnipäeva künnisel. Lühiülevaade olukorrast. Ülemaailmse statistikapäeva konverents 20.10.2010 Talli...
Teemad <ul><ul><ul><li>Tegevust iseloomustavad näitajad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tsitaadid, mis mingil määral a...
<ul><li>“ Iga kultuuririik on sunnitud olnud statistiliste andmete kogumist </li></ul><ul><li>süstematiseerima ja looma m...
Õiguslik ja institutsionaalne korraldus <ul><li>Uus statistikaseadus (01.08.2010) </li></ul><ul><ul><li>Statistikaalaste õ...
1. Riikliku statistika tuntus ja mõjusus <ul><li>Andmebaas </li></ul><ul><li>Väljaanded (trükk ja elektrooniline) </li></u...
Trükised
Statistikaamet ja uus meedia <ul><li>Statistikablogi http://statistikaamet.wordpress.com / </li></ul><ul><li>SA Facebooki...
1. Tuntus ja mõjusus Muutumatu 11 Tarbijakoolitused Kasv 21 Üksikandmete kasutuslepingud Muutumatu või kerge langus 7,4 (2...
Usalduse tase on hea Allikas: Eurobaromeeter 2007
2. Kvaliteet Muutumatu Head Rahvusvaheliste hindamismissioonide (EL, OECD) tulemused Langus (2007-2010) Ajakulu vaatlusper...
3. Andmete kogumine E i ole veel jälgitav 120 000 tööpäeva (esialgne hinnang) Ajakulu statistika- aruannete täitmisele Kas...
Majanduskriisi mõjud 2009 <ul><li>Inimtööaastate (ametnikud) arv: -8 % (2009 vs. 2008) </li></ul><ul><li>Ära jäid: </li><...
Statistikaameti eelarvevahendid 2004-2010 (mln.kr.) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 2 004 2 005 2 006 2 007 2 00...
 Ütlusi, mis on pannud Eesti riikliku statistika olukorra ja rollide üle mõtlema
<ul><li>Statistikaamet peaks esitama statistikat mitte statistilisi andmeid </li></ul><ul><li>valesti tõlgendama. </li></u...
The capacity to detect future requirements is a direct function of the system’s analytic capability .  Ivan Fellegi, for...
… vastasel juhul võiks öelda, et paneme selle kontori (Statistikaameti) kinni, mis ta seal ikka vireleb, ei-ela-ega-sure ...
Andmekaitse Inspektsiooni ettekandest tulenes, et paljud küsimused isikuandmete töötlemisest kerkisid üles Statistikaamet...
… Statistikaamet pole oma ülesandega hakkama saanud … näiteks on viimane rahvaloendus usaldusväärsuselt seni läbiviiduist...
Riigi ausa tegutsemise aluseks on erapooletu info.  Ivari Padar, Eesti rahandusminister 2007
Head statistikapäeva. Olgu teil alati jaksu numbritest riiki laduda!  Toomas Pullerits, EV riigistatistika rajaja lapsela...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lühiülevaade riikliku statistika olukorrast Eestis tema 90. sünnipäeva künnisel

1,101 views

Published on

Statistikaameti peadirektor Priit Potisepa ettekanne „Lühiülevaade riikliku statistika olukorrast Eestis tema 90. sünnipäeva künnisel” Statistikaameti konverentsil "Eesti statistika luubi all" 20.10.2010

Vt konverensti kohta lähemalt http://www.stat.ee/49579

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lühiülevaade riikliku statistika olukorrast Eestis tema 90. sünnipäeva künnisel

 1. 1. Eesti statistika 90. sünnipäeva künnisel. Lühiülevaade olukorrast. Ülemaailmse statistikapäeva konverents 20.10.2010 Tallinnas Priit Potisepp Statistikaameti peadirektor
 2. 2. Teemad <ul><ul><ul><li>Tegevust iseloomustavad näitajad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tsitaadid, mis mingil määral aitavad kirjeldada riikliku statistika olukorda Eestis </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>“ Iga kultuuririik on sunnitud olnud statistiliste andmete kogumist </li></ul><ul><li>süstematiseerima ja looma mingisuguse statistilise üldkorralduse, sest </li></ul><ul><li>meie sotsiaalse ja majanduslise elu nähtused on nii üliväga </li></ul><ul><li>komplitseeritud ja nende nähtuste põhjused on omakorda suhtelises </li></ul><ul><li>seotises üksteisega, nii et raske on ilma statistilise tähelepanuta </li></ul><ul><li>otsustada, missugune nähtus on teise nähtusega seotud ja kuivõrd ta </li></ul><ul><li>teistest nähtustest ära ripub.” A. Pullerits “Eesti Statistika”, nr 1, 1922 </li></ul>
 4. 4. Õiguslik ja institutsionaalne korraldus <ul><li>Uus statistikaseadus (01.08.2010) </li></ul><ul><ul><li>Statistikaalaste õigusaktide arv on Eestis väike </li></ul></ul><ul><ul><li>Lühiajaline ja keskpikk statistikatööde programm (VV otsus) </li></ul></ul><ul><li>Tsentraliseeritud statistikasüsteem </li></ul><ul><li>Riigihalduse ja põhiseaduslike institutsioonide riikliku korralduse alusel </li></ul><ul><ul><li>Eesti Pank (Eesti Panga seadus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistikaamet (Vabariigi Valitsuse seadus) Rahandusministeeriumi valitsemisalas </li></ul></ul>
 5. 5. 1. Riikliku statistika tuntus ja mõjusus <ul><li>Andmebaas </li></ul><ul><li>Väljaanded (trükk ja elektrooniline) </li></ul><ul><li>Ajaveebilood, sotsiaalse meedia kanalid </li></ul><ul><li>Meediakajastused </li></ul>
 6. 6. Trükised
 7. 7. Statistikaamet ja uus meedia <ul><li>Statistikablogi http://statistikaamet.wordpress.com / </li></ul><ul><li>SA Facebookis http://www.facebook.com/Statistikaamet </li></ul><ul><li>REL2011 twitteris http://twitter.com/REL2011 </li></ul><ul><li>SA väljaanded ja esitlused slideshare’s http://www.slideshare.net/Statistikaamet </li></ul>
 8. 8. 1. Tuntus ja mõjusus Muutumatu 11 Tarbijakoolitused Kasv 21 Üksikandmete kasutuslepingud Muutumatu või kerge langus 7,4 (2008) Rahulolu piirkondliku statistikaga Muutumatu, hinnangutes selgusele ja piisavusele kerge langus 7 Hinnang metaandmete leitavusele, selgusele, piisavusele(10 palli skaalal) Kasv 14 Avaldamiskalendrist kõrvalekaldumiste arv Kasv 78 % (2008) Andmete kasutamine otsuste tegemisel Kasv 4881 Meediakajastuste arv Muutus eelmist mõõtmisest Väärtus 2009 Näitaja
 9. 9. Usalduse tase on hea Allikas: Eurobaromeeter 2007
 10. 10. 2. Kvaliteet Muutumatu Head Rahvusvaheliste hindamismissioonide (EL, OECD) tulemused Langus (2007-2010) Ajakulu vaatlusperioodist avaldamiseni Langus 25 Vigade parandused avalikus andmebaasis Muutumatu Erinevad ulatused eri statistikates Andmete revideerimine andmebaasis Lühiajastatistikas kasv, aastastatistikas muutumatu 64 % (kuu) 51 % (kvartal) 35 % (aasta) Tähtaegselt laekunud aruannete osakaal Muutumatu 7,9 Hinnang professionaalsusele Langus 6,3 Hinnang tarbija vajadustega arvestamisele Muutus vrld. eelmise mõõtmisega Väärtus (2009) Näitaja
 11. 11. 3. Andmete kogumine E i ole veel jälgitav 120 000 tööpäeva (esialgne hinnang) Ajakulu statistika- aruannete täitmisele Kasv 48 % Vaatlused, millede puhul kasutatakse osaliselt või täielikult admin. andmeid Kasv 47 % (kuu) 39 % (kvartal) 50 % (aasta) eSTAT’i kaudu laekuvate aruannete osakaal Muutus vrld. eelmise mõõtmisega Väärtus (2009) Näitaja
 12. 12. Majanduskriisi mõjud 2009 <ul><li>Inimtööaastate (ametnikud) arv: -8 % (2009 vs. 2008) </li></ul><ul><li>Ära jäid: </li></ul><ul><ul><li>Kogumik “Keskkonnamõju trendid” </li></ul></ul><ul><ul><li>Sotsiaalse kaitse kulutuste aegridade taastamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaatluse “Tarbimiskulutuste prognoos” detailsete andmete avaldamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaatlus “Töötasu (mees- ja naistöötajate tunnitasu)” </li></ul></ul><ul><li>Hilisem avaldamine võrreldes 2008: üksikud näited põllumajandus-, kultuuri- ja sotsiaalkindlustusandmete puhul </li></ul><ul><li>Varasema avaldamise näiteid oli õnneks rohkem </li></ul>
 13. 13. Statistikaameti eelarvevahendid 2004-2010 (mln.kr.) 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 riigitulud majandustegevuse tulud välisabi ja SF vahendid
 14. 14. Ütlusi, mis on pannud Eesti riikliku statistika olukorra ja rollide üle mõtlema
 15. 15. <ul><li>Statistikaamet peaks esitama statistikat mitte statistilisi andmeid </li></ul><ul><li>valesti tõlgendama. </li></ul><ul><li>Andrus Ansip, Eesti peaminister </li></ul><ul><li>2007 </li></ul>
 16. 16. The capacity to detect future requirements is a direct function of the system’s analytic capability . Ivan Fellegi, former National statistician of Canada
 17. 17. … vastasel juhul võiks öelda, et paneme selle kontori (Statistikaameti) kinni, mis ta seal ikka vireleb, ei-ela-ega-sure seisundis. Raul Eamets, TÜ majandusteaduskonna professor 2007
 18. 18. Andmekaitse Inspektsiooni ettekandest tulenes, et paljud küsimused isikuandmete töötlemisest kerkisid üles Statistikaameti soovist koguda ja töödelda isikustatud andmeid üldiste statistiliste andmete kogumise asemel. Riikliku statistika seaduse kohaselt on riiklik statistika kokkuvõtlik ja üldistatud andmestik. Statistikaameti eesmärk on korraldada statistilisi vaatlusi ja koordineerida riiklikku statistikat ning teostada järelevalvet seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses ning mitte tegelda isikustatud andmete töötlemisega. Evelin Sepp, Põhiseaduskomisjoni aseesimees kiri Statistikaametile 03.01.2006
 19. 19. … Statistikaamet pole oma ülesandega hakkama saanud … näiteks on viimane rahvaloendus usaldusväärsuselt seni läbiviiduist nõrgim … sündmusstatistika täpsus on järjest kahanenud … mistõttu pole enam ühemõtteliselt teada Eesti rahvaarv ega vanuskoostis, kõnelemata tõepärasest piirkonnastatistikast. Kalev Katus, Eesti Demograafia Instituut kiri rahandusministrile 06.01.2006
 20. 20. Riigi ausa tegutsemise aluseks on erapooletu info. Ivari Padar, Eesti rahandusminister 2007
 21. 21. Head statistikapäeva. Olgu teil alati jaksu numbritest riiki laduda! Toomas Pullerits, EV riigistatistika rajaja lapselaps 20.10.2010

×