Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Maapolitiikan ohjausindeksi, Tea Lönnroth

Advertisement

Maapolitiikan ohjausindeksi, Tea Lönnroth

  1. 1. WP1 – Maapolitiikan ohjaavuusindeksi Tea Lönnroth 27.10.2021
  2. 2. § Maapolitiikalla on merkittävä rooli asuntotuotannon toteutumisessa § Kunnilla on liikkumavaraa sen suhteen minkälaisin maapoliittisin keinoin ja käytännöin ne edistävät maankäytöllisiä tavoitteitaan § Voivat kannustaa tai rajoittaa rakentamista Taustaa Tavoite 1) Tunnistaa maapolitiikkainstrumenttien ja toimintatapojen vaikutukset asuntotarjontaan (vaikutusmekanismit) 2) Kehittää indeksi jonka avulla voidaan kuvata suomalaisten kuntien harjoittaman maapolitiikan ohjaavuutta (maapolitiikkaindeksi)
  3. 3. Mekanismi Vaikutuskanava Kuvaus I. Välilliset tarjontavaikutukset (+) Prosessin kesto Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat maaomaisuuteen ja maahankinnan aktiivisuuteen, esim. etuosto-oikeus, raakamaan lunastus. II. Välittömät tarjontavaikutukset (+/-) Prosessin kesto Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat tonttien saatavuuteen, esim. tontinluovutusprosessin kesto. III. Rakennuskustannukset (+/-) Kustannukset Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat rakentamisen kustannuksiin, esim. kannustimet maankäyttösopimuksissa. IV. Kilpailu markkinoilla (+/-) Kustannukset Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat kilpailuun markkinoilla, esim. rakennuttajan rakentamiskohteiden rajoittaminen. V. Rakentamisen viivästymisen kustannukset (+) Prosessin kesto ja kustannukset Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat odottamisen kustannuksiin, esim. rakentamisvelvoite ja siihen liitetyt sanktiot. Tunnistetut mekanismit Aineistona aiempi kirjallisuus ja kuntahaastattelut (30 kuntaa)
  4. 4. Maapolitiikkaindeksi ja kuntakoko Rajoittavampi maapolitiikka Mekanismit muodostavat 5 alaindeksiä Jatkotarkastelussa yhdistelmäindeksin luonti Esimerkki yhdistelmäindeksistä
  5. 5. § Vaikutusmekanismit auttavat hahmottamaan mitä kautta politiikkatoimet vaikuttavat asuntotarjontaan § Indeksi työkaluna maapolitiikkatoimien vaikutusten arviointiin § Jatkotutkimuskohteina esim. maapolitiikan ohjaavuuden yhteydet asuntojen hintoihin Lopuksi
  6. 6. Kiitos! –

×