Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Maapoliittiset indeksit ja kaupunkisuunnittelu, Aija Staffans

Maapoliittiset indeksit ja kaupunkisuunnittelu, Aija Staffans

 1. 1. Tiedon soveltaminen ja integrointi kaupunkisuunnittelussa 27.10.2021 Aija Staffans ja Tiina Merikoski
 2. 2. WPX Tiedon integrointi ja suunnittelun tuki 1. Monialainen yhteistyö Haastattelututkimus kaavoituksen, maapolitiikan, ympäristö- ja asuntotoimen yhteistyöstä 2. Monitieteinen tiedonrakennus Smartland-hankkeen sisäinen tiedollinen yhteistyö, tulosten tarkastelu ja soveltaminen kaupunkisuunnittelun käytäntöön 3. Planning support systems Computational data integration, modelling and simulation Työryhmä: Tiina Merikoski, Simo Syrman, Athanasios Votsis, Aija Staffans
 3. 3. Minkälaisia johtopäätöksiä eri tutkimusryhmien tuloksista voi tehdä kaupunkisuunnitteluun? Kommenttipuheenvuoro
 4. 4. WP1: Maapoliittiset vaikutusmekanismit Mekanismi Vaikutuskanava Kuvaus I. Välilliset tarjontavaikutukset (+) Prosessin kesto Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat maanhankintaan ja sen aktiivisuuteen, esim. etuosto-oikeus, raakamaan lunastus. II. Välittömät tarjontavaikutukset (+/-) Prosessin kesto Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat tonttien saatavuuteen, esim. tontinluovutusprosessin kesto. III. Rakennuskustannukset (+/-) Kustannukset Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat rakentamisen kustannuksiin, esim. kannustimet maankäyttösopimuksissa. IV. Rakentamisen viivästymisen kustannukset (+) Kesto ja kustannukset Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat odottamisen kustannuksiin, esim. rakentamisvelvoite ja siihen liitetyt sanktiot. V. Kilpailu markkinoilla (+/-) Kustannukset Instrumentit ja käytännöt, jotka vaikuttavat kilpailuun markkinoilla, esim. rakennuttajan rakentamiskohteiden rajoittaminen.
 5. 5. Kaupunkisuunnittelun vaikutus tunnistettuihin mekanismeihin Välittömät tarjontavaikutukset Tontit syntyvät kaavoitusprosessin tuloksena. >Kaavoitusprosessin tehokkuus - ohjauksen oikea-aikaisuus - ohjausjärjestelmän selkeys - prosessin fasilitointi ja tuki (tietojohtaminen ja kommunikaatio) Lakiuudistus!
 6. 6. Kaupunkisuunnittelun vaikutus tunnistettuihin mekanismeihin Rakennuskustannukset >Maankäyttöratkaisut; mihin rakennetaan - Sijanti (esim. energiaratkaisu, melu) - Maaperä (esim. rakennettavuus, puhtaus) >Kaavamääräykset; miten rakennetaan - Tasapainoilua tiukan ohjauksen ja toteutuksen joustavuuden välillä Miten ilmastonmuutokseen varautuminen ja hillintä vaikuttavat rakennuskustannuksiin? https://www.rakennuslehti.fi/2020/02/rankkasateet-uhkasivat-romahduttaa-rivitalon-tampereella- asiantuntijoiden-mukaan-moni-koti-on-rakennettu-ilman-huolta-ilmastonmuutoksesta/
 7. 7. Segregaatio ja kaupunkisuunnittelu https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1197920 1990-luvun Meri-Rastila 2020-luvun Meri-Rastila https://www.rakennuslehti.fi/2020/02/helsinki- aikoo-purkaa-1990-luvun-alun-taloja-merirastilaa- tarkoitus-uudistaa-kymmenilla-miljoonilla-euroilla/ http://www.arktuhkanen.fi/arktuhkanen-_000029.htm Segregaatiota voi ratkoa ensisijaisesti asuntopolitiikan ja maapolitiikan keinoin. Kaupunkisuunnittelu on segregation suhteen melko neutraalia – Suomessa.
 8. 8. Kaupunkisuunnittelu ja hiilensidonta Puurakentaminen Kaavamääräyksillä voidaan vaikuttaa rakennusmateriaaleihin. >Uusia puurakenteisia asuintaloja kaupunkialueille https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.1594650
 9. 9. Puurakentaminen suurissa kaupungeissa
 10. 10. Kaupunkivihreä Kaupunkisuunnittelu ja hiilensidonta Kaupunkivihreän eri ratkaisujen merkitystä hiilensidonnassa tutkitaan kahdessa suuressa tutkimushankkeessa, joiden kanssa Smarland tekee yhteistyötä. • Vihreän infrastruktuurin dynaaminen mallintaminen GreenTwins-hanke • Vihreän infrastruktuurin elinkaarilaskenta Go-Carbon-hanke Vihreän infran ratkaisut kytkeytyvät suoraan kaupunkisuunnitteluun sen kaikissa mittakaavoissa.
 11. 11. https://www.aalto.fi/en/events/liveable-nordic-cities

×