Successfully reported this slideshow.

Kestävästi kasvava kaupunki - Näkökulmia Tampereelta

0

Share

Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Kestävästi kasvava kaupunki - Näkökulmia Tampereelta

 1. 1. Kestävästi kasvava kaupunki? Näkökulmia Tampereelta Smartland-hanke, kick-off 28.11. Jaakko Stenhäll
 2. 2. Tampereen kasvu jatkuu Meitä on vuoden 2020 lopussa yli 242 000 • Kaupungin oma väestösuunnite tehdään kahden vuoden välein. Väestösuunnite eroaa Tilastokeskuksen tuottamasta väestöennusteesta siten, että se sisältää tavoitteellisia elementtejä, joihin kunnan on itse mahdollista vaikuttaa. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi asetettu väestötavoite sekä rakentaminen. Väestösuunnite ei yksiselitteisesti kerro, miten kaupungin väestö tulee kehittymään, mutta se on suuntaa antava toiminnan ja palveluiden suunnittelun apuväline. 2 • Tilastokeskus julkaisi 30.9.2019 uuden väestöennusteen. Tilastokeskuksen ennusteessa on huomioitava, että trendipohjainen ennuste ei huomioi kunnan omia toimenpiteitä tai toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
 3. 3. 9.12.2019 3 Tampereen ja naapurien kasvua Kuva: Samuli Alppi / Pirkanmaan ELY
 4. 4. • Tampereen kaupungin yleiskaavoitus toteutti vuonna 2019 yhteistyössä kolmen konsulttiyrityksen, Ubigu Oy:n, Tietotakomon ja Gispo Oy:n, kanssa ilmastovaikutusten arviointityökalua osana SYKEen ”Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut” -hanketta − Ubigu Oy: hankkeen koordinointi ja hallinnointi sekä työkalun mallintaminen − Tietotakomo: ilmastoasiantuntijuus ja päästökertoimien luonti − Gispo Oy: QGIS-työkalun kehittäminen ja visualisointien luominen − SYKE: YKR-demo-hankkeen asiantuntijoiden ja tutkijoiden tuki sekä kommentit • Tavoitteena oli luoda yleiskaavatyön tueksi paikkatietopohjainen ilmastovaikutusten arviointityökalu, jolla on mahdollista arvioida sekä nykyisen yhdyskuntarakenteen että tulevaisuuden suunnitelmien (yleiskaavaskenaarioiden) tuottamia ilmastovaikutuksia entistä tehokkaammin. • Yhdyskuntarakenne toimii alustana muiden päästölähteiden päästövähennystoimissa. Tavoitteena on tukea pitkävaikutteisilla yhdyskuntarakenteen ratkaisuilla muita päästövähennystoimia ja päästövähennystavoitteita. 9.12.2019 4 Ilmastovaikutusten arviointi -hanke
 5. 5. 9.12.2019 5 Päästölaskennan keskeisimmät tekijät
 6. 6. 9.12.2019 6 Tampereen kaupungin yhdyskuntarakenteen kasvihuonepäästöt v. 2019 • Kokonaispäästömäärä: n. 850 tuhatta tonnia CO2-ekv • N. 3,6 tuhatta CO2-ekv / hlö SELITE! Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
 7. 7. 9.12.2019 7 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja suurin päästölähde 250*250m ruudulla Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
 8. 8. 9.12.2019 8 Kaupunkirakenne ja liikenteen päästöt – selkeä yhteys Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
 9. 9. 9.12.2019 9 Muuttuvat preferenssit ja muuttuva kaupunki Auton omistaminen Helsingissä 2006 vs. 2012 (lähde: HSL)
 10. 10. 9.12.2019 10 Yksiöiden määrän kasvu: haaste vai mahdollisuus? Kuva: PTT 2019
 11. 11. 9.12.2019 11 Asuntokunnat asuntokunnan koon mukaan Lähde: Tampereen kaupunki, asuntopolitiikka
 12. 12. • Tietyt asukasryhmät keskittyvät tietyille alueille. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi nuoret aikuiset ja pienituloiset. Pienissä asunnoissa asutaan myös yleensä vuokralla. (PTT 2019) • Jotta pienasuntovaltaisista kiinteistöistä muodostuisi laajempi ongelma, tulisi niiden kielteisen vaikutuksen laajeta kortteli- tai kaupunginosatasolle. Näin ollen riski laajemmasta eriytymiskehityksestä koskee erityisesti alueita, joilla sijaitsee paljon kiinteistöjä, joissa on verrattain suuri pienten asuntojen osuus. (PTT 2019) • Tampereen kokemuksia: o Ammattimainen ja pitkäjänteinen asuntosijoitustoiminta laajentunut merkittävästi, myös sosiaalisessa asuntotuotannossa uusia toimijoita. Kaupungilla mahdollisuus vaikuttaa sijoittumiseen merkittävästi o Samaan aikaan eri ryhmien asumispreferenssit ovat lähempänä toisiaan kuni aikoihin. o Asuntokunnat pienentyvät – mikä on perheasuntojen tarve jos ei ole perheitä? 9.12.2019 12 Pienten asuntojen määrän kasvu ja eriytymiskehitys
 13. 13. • Tampereen tietojohtamispalvelut tuottivat yhteistyössä asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkot – yksikön kanssa Microsoft Power BI-karttatyökalun, jossa tarkasteltu kaupunkia 250 x 250 m ruututasolla. • Tietolähteinä Tilastokeskus, Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) ja Facta-kuntarekisteristä saatavat väestörekisterikeskuksen väestötiedot ja rakennustiedot. • Tarkasteltu 1995-2015 tapahtuneita muutoksia koko Tampereen osalta ja palvelualueittain. • Data-analyysit sisältävät pähkinänkuoressa: 1. Hyvinvointi-indeksi ja sen muutos 1995-2015; kuvaa kaupungin hyvinvointierojen jakautumista ja alueellista muutosta 2. Elämänvaihe ja hyvinvointi; näyttää elämänvaiheen yhteyden hyvinvointiin 3. Kaupunkirakenteelliset ulottuvuudet; kuvaavat asumisen yhteyttä hyvinvointiin 9.12.2019 13 Alueellisen eriytymiskehityksen seuranta
 14. 14. • Purkava täydennysrakentaminen – mikä on ilmastokuorma? • Puurakentamisen vaikutukset ja mahdollisuudet – miten laajamittaiseen käyttöön? • Kaupunkilaisten ”muun” kulutuksen ohjaaminen kestäväksi – mitä tehdä kun energiankäyttö ja liikkuminen ovat hoidettu? 9.12.2019 14 Nousevia kysymyksiä

×