Kestävästi kasvava kaupunki - Näkökulmia Tampereelta

Kestävästi kasvava kaupunki?
Näkökulmia Tampereelta
Smartland-hanke, kick-off 28.11.
Jaakko
Stenhäll
Tampereen kasvu jatkuu
Meitä on vuoden 2020
lopussa yli 242 000
• Kaupungin oma väestösuunnite tehdään kahden vuoden välein. Väestösuunnite eroaa Tilastokeskuksen tuottamasta väestöennusteesta siten, että se sisältää tavoitteellisia elementtejä, joihin kunnan
on itse mahdollista vaikuttaa. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi asetettu väestötavoite sekä rakentaminen. Väestösuunnite ei yksiselitteisesti kerro, miten kaupungin väestö tulee kehittymään,
mutta se on suuntaa antava toiminnan ja palveluiden suunnittelun apuväline.
2
• Tilastokeskus julkaisi 30.9.2019 uuden väestöennusteen.
Tilastokeskuksen ennusteessa on huomioitava, että
trendipohjainen ennuste ei huomioi kunnan omia
toimenpiteitä tai toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
9.12.2019 3
Tampereen ja naapurien kasvua
Kuva:
Samuli Alppi /
Pirkanmaan ELY
• Tampereen kaupungin yleiskaavoitus toteutti vuonna 2019 yhteistyössä kolmen
konsulttiyrityksen, Ubigu Oy:n, Tietotakomon ja Gispo Oy:n, kanssa
ilmastovaikutusten arviointityökalua osana SYKEen ”Yhdyskuntarakenteen hyvät
käytännöt ja kokeilut” -hanketta
− Ubigu Oy: hankkeen koordinointi ja hallinnointi sekä työkalun mallintaminen
− Tietotakomo: ilmastoasiantuntijuus ja päästökertoimien luonti
− Gispo Oy: QGIS-työkalun kehittäminen ja visualisointien luominen
− SYKE: YKR-demo-hankkeen asiantuntijoiden ja tutkijoiden tuki sekä kommentit
• Tavoitteena oli luoda yleiskaavatyön tueksi paikkatietopohjainen ilmastovaikutusten
arviointityökalu, jolla on mahdollista arvioida sekä nykyisen yhdyskuntarakenteen että
tulevaisuuden suunnitelmien (yleiskaavaskenaarioiden) tuottamia ilmastovaikutuksia
entistä tehokkaammin.
• Yhdyskuntarakenne toimii alustana muiden päästölähteiden päästövähennystoimissa.
Tavoitteena on tukea pitkävaikutteisilla yhdyskuntarakenteen ratkaisuilla muita
päästövähennystoimia ja päästövähennystavoitteita.
9.12.2019 4
Ilmastovaikutusten arviointi -hanke
9.12.2019 5
Päästölaskennan keskeisimmät tekijät
9.12.2019 6
Tampereen kaupungin yhdyskuntarakenteen
kasvihuonepäästöt v. 2019
• Kokonaispäästömäärä: n.
850 tuhatta tonnia CO2-ekv
• N. 3,6 tuhatta CO2-ekv / hlö
SELITE!
Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
9.12.2019 7
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja suurin
päästölähde 250*250m ruudulla
Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
9.12.2019 8
Kaupunkirakenne ja liikenteen
päästöt – selkeä yhteys
Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
9.12.2019 9
Muuttuvat preferenssit ja muuttuva
kaupunki
Auton omistaminen Helsingissä 2006 vs. 2012 (lähde: HSL)
9.12.2019 10
Yksiöiden määrän kasvu: haaste vai
mahdollisuus?
Kuva:
PTT 2019
9.12.2019 11
Asuntokunnat asuntokunnan koon
mukaan
Lähde: Tampereen kaupunki, asuntopolitiikka
• Tietyt asukasryhmät keskittyvät tietyille alueille. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi
nuoret aikuiset ja pienituloiset. Pienissä asunnoissa asutaan myös yleensä
vuokralla. (PTT 2019)
• Jotta pienasuntovaltaisista kiinteistöistä muodostuisi laajempi ongelma, tulisi
niiden kielteisen vaikutuksen laajeta kortteli- tai kaupunginosatasolle. Näin
ollen riski laajemmasta eriytymiskehityksestä koskee erityisesti alueita, joilla
sijaitsee paljon kiinteistöjä, joissa on verrattain suuri pienten asuntojen osuus.
(PTT 2019)
• Tampereen kokemuksia:
o Ammattimainen ja pitkäjänteinen asuntosijoitustoiminta laajentunut
merkittävästi, myös sosiaalisessa asuntotuotannossa uusia toimijoita.
Kaupungilla mahdollisuus vaikuttaa sijoittumiseen merkittävästi
o Samaan aikaan eri ryhmien asumispreferenssit ovat lähempänä toisiaan kuni
aikoihin.
o Asuntokunnat pienentyvät – mikä on perheasuntojen tarve jos ei ole perheitä?
9.12.2019 12
Pienten asuntojen määrän kasvu ja
eriytymiskehitys
• Tampereen tietojohtamispalvelut tuottivat yhteistyössä asumisen
kehittämisen ja palvelutilaverkot – yksikön kanssa Microsoft Power
BI-karttatyökalun, jossa tarkasteltu kaupunkia 250 x 250 m
ruututasolla.
• Tietolähteinä Tilastokeskus, Yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmä (YKR) ja Facta-kuntarekisteristä saatavat
väestörekisterikeskuksen väestötiedot ja rakennustiedot.
• Tarkasteltu 1995-2015 tapahtuneita muutoksia koko Tampereen
osalta ja palvelualueittain.
• Data-analyysit sisältävät pähkinänkuoressa:
1. Hyvinvointi-indeksi ja sen muutos 1995-2015; kuvaa kaupungin
hyvinvointierojen jakautumista ja alueellista muutosta
2. Elämänvaihe ja hyvinvointi; näyttää elämänvaiheen yhteyden
hyvinvointiin
3. Kaupunkirakenteelliset ulottuvuudet; kuvaavat asumisen yhteyttä
hyvinvointiin
9.12.2019 13
Alueellisen eriytymiskehityksen seuranta
• Purkava täydennysrakentaminen – mikä on
ilmastokuorma?
• Puurakentamisen vaikutukset ja mahdollisuudet – miten
laajamittaiseen käyttöön?
• Kaupunkilaisten ”muun” kulutuksen ohjaaminen
kestäväksi – mitä tehdä kun energiankäyttö ja
liikkuminen ovat hoidettu?
9.12.2019 14
Nousevia kysymyksiä
1 of 14

Recommended

Kuntien segregaatiopolitiikkojen tutkimus, Jarkko Rasinkangas by
Kuntien segregaatiopolitiikkojen tutkimus, Jarkko RasinkangasKuntien segregaatiopolitiikkojen tutkimus, Jarkko Rasinkangas
Kuntien segregaatiopolitiikkojen tutkimus, Jarkko RasinkangasSmartLandFIResearch
720 views7 slides
Maankäyttöpolitiikan vaikutukset asuntojen määrään ja hintaan, Elias Oi... by
Maankäyttöpolitiikan vaikutukset asuntojen määrään ja hintaan, Elias Oi...Maankäyttöpolitiikan vaikutukset asuntojen määrään ja hintaan, Elias Oi...
Maankäyttöpolitiikan vaikutukset asuntojen määrään ja hintaan, Elias Oi...SmartLandFIResearch
710 views7 slides
Kiinteistoarviointipaiva 2020, Seppo Junnila by
Kiinteistoarviointipaiva 2020, Seppo JunnilaKiinteistoarviointipaiva 2020, Seppo Junnila
Kiinteistoarviointipaiva 2020, Seppo JunnilaSmartLandFIResearch
1.1K views6 slides
Smartland kick off tutkimuksen esittely by
Smartland kick off tutkimuksen esittelySmartland kick off tutkimuksen esittely
Smartland kick off tutkimuksen esittelySmartLandFIResearch
1.4K views18 slides
Maapoliittiset indeksit ja kaupunkisuunnittelu, Aija Staffans by
Maapoliittiset indeksit ja kaupunkisuunnittelu, Aija StaffansMaapoliittiset indeksit ja kaupunkisuunnittelu, Aija Staffans
Maapoliittiset indeksit ja kaupunkisuunnittelu, Aija StaffansSmartLandFIResearch
672 views11 slides
Maapolitiikan ohjausindeksi, Tea Lönnroth by
Maapolitiikan ohjausindeksi, Tea LönnrothMaapolitiikan ohjausindeksi, Tea Lönnroth
Maapolitiikan ohjausindeksi, Tea LönnrothSmartLandFIResearch
694 views6 slides

More Related Content

Similar to Kestävästi kasvava kaupunki - Näkökulmia Tampereelta

Lahden ketteryys ja kilpailukyky by
Lahden ketteryys ja kilpailukykyLahden ketteryys ja kilpailukyky
Lahden ketteryys ja kilpailukykyTimoAro
703 views75 slides
Talous & Yhteiskunta 4/2019 by
Talous & Yhteiskunta 4/2019Talous & Yhteiskunta 4/2019
Talous & Yhteiskunta 4/2019Palkansaajien tutkimuslaitos
319 views72 slides
Minna Arve Turun kaupunki Turun Talouspäivät 2019 by
Minna Arve Turun kaupunki Turun Talouspäivät 2019Minna Arve Turun kaupunki Turun Talouspäivät 2019
Minna Arve Turun kaupunki Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
1.4K views13 slides
Qua vadis satakunta? by
Qua vadis satakunta?Qua vadis satakunta?
Qua vadis satakunta?TimoAro
502 views38 slides
Yliopistokeskusten vaikuttavuus ja vahvuudet by
Yliopistokeskusten vaikuttavuus ja vahvuudetYliopistokeskusten vaikuttavuus ja vahvuudet
Yliopistokeskusten vaikuttavuus ja vahvuudetTimoAro
466 views39 slides
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta? by
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Suomen metsäkeskus
115 views70 slides

Similar to Kestävästi kasvava kaupunki - Näkökulmia Tampereelta(20)

Lahden ketteryys ja kilpailukyky by TimoAro
Lahden ketteryys ja kilpailukykyLahden ketteryys ja kilpailukyky
Lahden ketteryys ja kilpailukyky
TimoAro703 views
Minna Arve Turun kaupunki Turun Talouspäivät 2019 by Turun Talouspäivät
Minna Arve Turun kaupunki Turun Talouspäivät 2019Minna Arve Turun kaupunki Turun Talouspäivät 2019
Minna Arve Turun kaupunki Turun Talouspäivät 2019
Qua vadis satakunta? by TimoAro
Qua vadis satakunta?Qua vadis satakunta?
Qua vadis satakunta?
TimoAro502 views
Yliopistokeskusten vaikuttavuus ja vahvuudet by TimoAro
Yliopistokeskusten vaikuttavuus ja vahvuudetYliopistokeskusten vaikuttavuus ja vahvuudet
Yliopistokeskusten vaikuttavuus ja vahvuudet
TimoAro466 views
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta? by Suomen metsäkeskus
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05 by Paivi Sutinen
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen996 views
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05 by Paivi Sutinen
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen646 views
Kaupunkiseutujen kasvut ja kivut by TimoAro
Kaupunkiseutujen kasvut ja kivutKaupunkiseutujen kasvut ja kivut
Kaupunkiseutujen kasvut ja kivut
TimoAro657 views
Lastensuojelu 2019 -tilasto by THL
Lastensuojelu 2019 -tilastoLastensuojelu 2019 -tilasto
Lastensuojelu 2019 -tilasto
THL1.6K views
Yhteinen tahti maakunnan tehtävien koordinointiin? TERVE-SOS 2018 by THL
Yhteinen tahti maakunnan tehtävien koordinointiin? TERVE-SOS 2018Yhteinen tahti maakunnan tehtävien koordinointiin? TERVE-SOS 2018
Yhteinen tahti maakunnan tehtävien koordinointiin? TERVE-SOS 2018
THL51 views
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19 by Matti Leskinen
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Matti Leskinen82 views
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö by THL
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo AronkytöMaakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
Maakuntien valmistelun tilanne - Uudenmaan maakunta, Timo Aronkytö
THL280 views
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu... by THL
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
THL57 views
SDP ja kuntauudistus by SDP
SDP ja kuntauudistusSDP ja kuntauudistus
SDP ja kuntauudistus
SDP225 views
Satakunta ja kuntauudistus 3.9.2012 by TimoAro
Satakunta ja kuntauudistus 3.9.2012Satakunta ja kuntauudistus 3.9.2012
Satakunta ja kuntauudistus 3.9.2012
TimoAro439 views

More from SmartLandFIResearch

Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdf by
Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdfVuosaaren sosioekonominen kehitys.pdf
Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdfSmartLandFIResearch
8 views7 slides
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdf by
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdfVuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdf
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdfSmartLandFIResearch
14 views5 slides
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdf by
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdfTäydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdf
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdfSmartLandFIResearch
16 views19 slides
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdf by
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdfSegregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdf
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdfSmartLandFIResearch
19 views4 slides
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdf by
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdfAsuntohintojen kehitys Vuosaari.pdf
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdfSmartLandFIResearch
19 views10 slides
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptx by
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptxVuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptx
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptxSmartLandFIResearch
244 views5 slides

More from SmartLandFIResearch(20)

Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf by SmartLandFIResearch
Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdfUrbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf
Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila.... by SmartLandFIResearch
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx by SmartLandFIResearch
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptxTäydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf by SmartLandFIResearch
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdfTäydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx by SmartLandFIResearch
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptxSmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx by SmartLandFIResearch
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptxVastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx

Kestävästi kasvava kaupunki - Näkökulmia Tampereelta

 • 1. Kestävästi kasvava kaupunki? Näkökulmia Tampereelta Smartland-hanke, kick-off 28.11. Jaakko Stenhäll
 • 2. Tampereen kasvu jatkuu Meitä on vuoden 2020 lopussa yli 242 000 • Kaupungin oma väestösuunnite tehdään kahden vuoden välein. Väestösuunnite eroaa Tilastokeskuksen tuottamasta väestöennusteesta siten, että se sisältää tavoitteellisia elementtejä, joihin kunnan on itse mahdollista vaikuttaa. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi asetettu väestötavoite sekä rakentaminen. Väestösuunnite ei yksiselitteisesti kerro, miten kaupungin väestö tulee kehittymään, mutta se on suuntaa antava toiminnan ja palveluiden suunnittelun apuväline. 2 • Tilastokeskus julkaisi 30.9.2019 uuden väestöennusteen. Tilastokeskuksen ennusteessa on huomioitava, että trendipohjainen ennuste ei huomioi kunnan omia toimenpiteitä tai toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
 • 3. 9.12.2019 3 Tampereen ja naapurien kasvua Kuva: Samuli Alppi / Pirkanmaan ELY
 • 4. • Tampereen kaupungin yleiskaavoitus toteutti vuonna 2019 yhteistyössä kolmen konsulttiyrityksen, Ubigu Oy:n, Tietotakomon ja Gispo Oy:n, kanssa ilmastovaikutusten arviointityökalua osana SYKEen ”Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut” -hanketta − Ubigu Oy: hankkeen koordinointi ja hallinnointi sekä työkalun mallintaminen − Tietotakomo: ilmastoasiantuntijuus ja päästökertoimien luonti − Gispo Oy: QGIS-työkalun kehittäminen ja visualisointien luominen − SYKE: YKR-demo-hankkeen asiantuntijoiden ja tutkijoiden tuki sekä kommentit • Tavoitteena oli luoda yleiskaavatyön tueksi paikkatietopohjainen ilmastovaikutusten arviointityökalu, jolla on mahdollista arvioida sekä nykyisen yhdyskuntarakenteen että tulevaisuuden suunnitelmien (yleiskaavaskenaarioiden) tuottamia ilmastovaikutuksia entistä tehokkaammin. • Yhdyskuntarakenne toimii alustana muiden päästölähteiden päästövähennystoimissa. Tavoitteena on tukea pitkävaikutteisilla yhdyskuntarakenteen ratkaisuilla muita päästövähennystoimia ja päästövähennystavoitteita. 9.12.2019 4 Ilmastovaikutusten arviointi -hanke
 • 6. 9.12.2019 6 Tampereen kaupungin yhdyskuntarakenteen kasvihuonepäästöt v. 2019 • Kokonaispäästömäärä: n. 850 tuhatta tonnia CO2-ekv • N. 3,6 tuhatta CO2-ekv / hlö SELITE! Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
 • 7. 9.12.2019 7 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ja suurin päästölähde 250*250m ruudulla Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
 • 8. 9.12.2019 8 Kaupunkirakenne ja liikenteen päästöt – selkeä yhteys Lähde: Tampereen kaupunki, yleiskaavoitus
 • 9. 9.12.2019 9 Muuttuvat preferenssit ja muuttuva kaupunki Auton omistaminen Helsingissä 2006 vs. 2012 (lähde: HSL)
 • 10. 9.12.2019 10 Yksiöiden määrän kasvu: haaste vai mahdollisuus? Kuva: PTT 2019
 • 11. 9.12.2019 11 Asuntokunnat asuntokunnan koon mukaan Lähde: Tampereen kaupunki, asuntopolitiikka
 • 12. • Tietyt asukasryhmät keskittyvät tietyille alueille. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi nuoret aikuiset ja pienituloiset. Pienissä asunnoissa asutaan myös yleensä vuokralla. (PTT 2019) • Jotta pienasuntovaltaisista kiinteistöistä muodostuisi laajempi ongelma, tulisi niiden kielteisen vaikutuksen laajeta kortteli- tai kaupunginosatasolle. Näin ollen riski laajemmasta eriytymiskehityksestä koskee erityisesti alueita, joilla sijaitsee paljon kiinteistöjä, joissa on verrattain suuri pienten asuntojen osuus. (PTT 2019) • Tampereen kokemuksia: o Ammattimainen ja pitkäjänteinen asuntosijoitustoiminta laajentunut merkittävästi, myös sosiaalisessa asuntotuotannossa uusia toimijoita. Kaupungilla mahdollisuus vaikuttaa sijoittumiseen merkittävästi o Samaan aikaan eri ryhmien asumispreferenssit ovat lähempänä toisiaan kuni aikoihin. o Asuntokunnat pienentyvät – mikä on perheasuntojen tarve jos ei ole perheitä? 9.12.2019 12 Pienten asuntojen määrän kasvu ja eriytymiskehitys
 • 13. • Tampereen tietojohtamispalvelut tuottivat yhteistyössä asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkot – yksikön kanssa Microsoft Power BI-karttatyökalun, jossa tarkasteltu kaupunkia 250 x 250 m ruututasolla. • Tietolähteinä Tilastokeskus, Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) ja Facta-kuntarekisteristä saatavat väestörekisterikeskuksen väestötiedot ja rakennustiedot. • Tarkasteltu 1995-2015 tapahtuneita muutoksia koko Tampereen osalta ja palvelualueittain. • Data-analyysit sisältävät pähkinänkuoressa: 1. Hyvinvointi-indeksi ja sen muutos 1995-2015; kuvaa kaupungin hyvinvointierojen jakautumista ja alueellista muutosta 2. Elämänvaihe ja hyvinvointi; näyttää elämänvaiheen yhteyden hyvinvointiin 3. Kaupunkirakenteelliset ulottuvuudet; kuvaavat asumisen yhteyttä hyvinvointiin 9.12.2019 13 Alueellisen eriytymiskehityksen seuranta
 • 14. • Purkava täydennysrakentaminen – mikä on ilmastokuorma? • Puurakentamisen vaikutukset ja mahdollisuudet – miten laajamittaiseen käyttöön? • Kaupunkilaisten ”muun” kulutuksen ohjaaminen kestäväksi – mitä tehdä kun energiankäyttö ja liikkuminen ovat hoidettu? 9.12.2019 14 Nousevia kysymyksiä