Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Maankäyttöpolitiikan vaikutukset asuntojen määrään ja hintaan, Elias Oikarinen

Ad

Maankäyttöpolitiikan
vaikutukset asuntojen
määrään ja hintaan:
sada
Tilannekatsaus
Smartland, sidosryhmätilaisuus
27.10.20...

Ad

Smartland-hankkeen työpaketti 1:
Maankäyttöpolitiikka ja asumiskustannukset
Tavoite:
Tuottaa luotettavaa informaatiota maa...

Ad

Tähän mennessä tehtyä
Laajat haastattelut koskien 30 suurimman kaupungin
maankäyttöpolitiikkaa toteutettiin vuoden 2020 ai...

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 7 Ad
1 of 7 Ad

More Related Content

Maankäyttöpolitiikan vaikutukset asuntojen määrään ja hintaan, Elias Oikarinen

  1. 1. Maankäyttöpolitiikan vaikutukset asuntojen määrään ja hintaan: sada Tilannekatsaus Smartland, sidosryhmätilaisuus 27.10.2021
  2. 2. Smartland-hankkeen työpaketti 1: Maankäyttöpolitiikka ja asumiskustannukset Tavoite: Tuottaa luotettavaa informaatiota maankäyttöpolitiikan erilaisten toimintatapojen vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin. ® Lisätä päätöksentekijöiden tietoisuutta & edistää asumiskustannusten nousua hillitsevien maankäyttöpolitiikan toimintatapojen käyttöä Suomessa. Keinot: Korkeatasoinen tutkimus perustuen laajoihin kvantitatiivisiin tilastoihin sekä laadulliseen analyysiin (ml. haastatteluihin). Tuloksista informointi: Yleisymmärrettävät kirjalliset raportit, artikkelit mediassa, tiivis vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. 2
  3. 3. Tähän mennessä tehtyä Laajat haastattelut koskien 30 suurimman kaupungin maankäyttöpolitiikkaa toteutettiin vuoden 2020 aikana. • Haastattelujen teemat käsittelivät kaupunkien maankäyttöpolitiikkaa nimenomaan asuntotarjonnan ja asumiskustannusten näkökulmasta • Haastattelujen laajuus ainutkertainen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin Haastatteluja on vuoden 2021 aikana hyödynnetty erityisesti maapolitiikan rajoittavuutta kuvaavan indeksin rakentamisessa. • Kokonaisindeksi & useampi alaindeksi • Kaupunkikohtaiset arvot 3
  4. 4. Tähän mennessä tehtyä Työpaketin ”pääanalyysin” ohella useita muita teemaan liittyviä osatutkimuksia. • Asuntohinta-tulotasosuhteen kehitystä määräävät tekijät, erityisesti tarjonnan joustavuuden rooli • Vuokratonttien hinnoittelu ja vuokrakorotuksien vaikutukset • Kaukaa muuttavien kotitalouksien kohtaamat kustannukset asuntomarkkinoilla • Tuetun asuntotuotannon vaikutukset Nämä kaikki ovat viimeistelyä vaille valmiita (toki tieteellinen julkaisuprosessi vie lisäksi oman aikansa). 4
  5. 5. Mitä seuraavaksi • Indeksien hyödyntäminen: Miten erilaiset maapolitiikan toimintamallit ovat vaikuttaneet asuntotarjonnan sopeutumiskykyyn ® asumiskustannuksiin? • Muiden osatutkimusten viimeistely syksyn ja vuoden 2022 aikana. • Keskeisistä tuloksista informoidaan sidosryhmätilaisuuksissa ja mediassa. 5
  6. 6. Tavoitellut hyödyt sidosryhmille • Lisääntynyt ymmärrys maankäyttöpolitiikan toimintatapojen ja välineiden vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin • Suosituksia toimintamalleista, joilla asumiskustannusten nousua voidaan hillitä asuntokysynnän kasvaessa (samalla huomioiden väestön alueellisen segregaation ehkäiseminen ja rakennuskannan energiatehokkuus) • Uusien toimintatapojen ja välineiden kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa 6
  7. 7. Kiitos!

×