Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekonomisissa ryhmissä. Tarkastelussa Oulu.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad

Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekonomisissa ryhmissä. Tarkastelussa Oulu.

Download to read offline

Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekonomisissa ryhmissä. Tarkastelussa Oulu. Esitys seminaarissa "Kelan etuudet sotessa – onko monikanavarahoitus pian historiaa?" 1.12.2015. Kelan päätalo, Helsinki.

Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekonomisissa ryhmissä. Tarkastelussa Oulu. Esitys seminaarissa "Kelan etuudet sotessa – onko monikanavarahoitus pian historiaa?" 1.12.2015. Kelan päätalo, Helsinki.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekonomisissa ryhmissä. Tarkastelussa Oulu. (20)

More from Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Jenni Blomgren: Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekonomisissa ryhmissä. Tarkastelussa Oulu.

 1. 1. Avoterveydenhuoltoa rinnakkain ja päällekkäin eri sosioekonomisissa ryhmissä Tarkastelussa Oulu Jenni Blomgren, erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto Kelan etuudet sotessa -seminaari 1.12.2015
 2. 2. Tausta: kolmen sektorin terveyspalvelut • Perusterveydenhuollon avohoidon palveluita tuotetaan kolmella sektorilla • julkinen • yksityinen • työterveyshuolto • Huoli palveluiden saatavuuden ja käytön eriarvosta • eri sosioekonomisilla ryhmillä erilaiset mahdollisuudet ja taipumukset käyttää eri sektoreiden palveluita • Kaikkien sektoreiden palvelukäytön yhtäaikaisen tutkimisen mahdollisuudet rekisteriaineistoilla olleet heikot aineistojen saatavuudesta johtuen 2
 3. 3. Tarkastelussa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon eri sektoreiden käyttö • Tarkoituksena selvittää: • Kuinka julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja työterveyshuollon palvelujen käyttö jakautuu työikäisessä väestössä? • Miten yleistä on eri sektoreiden rinnakkais- ja päällekkäiskäyttö? • Miten eri sektoreiden käyttö ja käytettyjen sektoreiden yhdistelmät eroavat tutkittavien tulotason ja pääasiallisen toiminnan mukaan? 3
 4. 4. Käytössä ainutlaatuinen rekisteriaineisto perusterveydenhuollon avopalvelujen käytöstä • Yksilötason rekisteriaineisto vuodelta 2013 • Tiedot kaikkien sektoreiden terveyspalveluiden käytöstä (pl. suun terveydenhuolto) 1. Tiedot Oulun kaupungin järjestämistä perusterveydenhuollon avosairaanhoidon palveluista (julkiset palvelut) 2. Tiedot Kelan korvaamista yksityislääkäripalveluista 3. Työterveyshuollon palvelut: Oulun työterveys, Attendo, Mehiläinen, Terveystalo − työterveyshuollon käynnit saatu tiettävästi ensimmäistä kertaa koottua yksilötason kattavaan rekisteriaineistoon; nämä neljä tuottajaa kattavat käytännössä kentän) • Taustatietoa: sukupuoli, ikä, veronalaiset vuositulot, eri tulolajeista päätelty pääasiallinen toiminta, lääkkeiden korvausoikeudet (~krooniset sairaudet) 4
 5. 5. Aineiston käsittely • Työikäiset (25–64): 51 400 naista, 53 400 miestä • Ikä vähintään 25, jotta opiskelijat rajautuvat pois ja tulotieto luotettavaa • Ikä korkeintaan 64, jotta ovat työikäisiä ja siten voivat olla työterveyshuollon piirissä • Erittelyjä pääasiallisen toiminnan ja tulotason mukaan, erikseen naiset ja miehet • Laskettu eri sektoreilla tapahtuneet kontaktit kaikkiin ammattiryhmiin • Myös erillisiä tarkasteluja koskien vain lääkärikäyntejä • Laskettu mukaan kaikki kontaktit: varsinaiset käynnit + puhelut ja nettikontaktit 5
 6. 6. 6 Aineiston tunnuslukuja - 25–64-v. oululaiset - tiedot 2013 - 105 000 hlöä
 7. 7. Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen käyttö eri sektoreilla, työikäiset oululaiset 2013 7 23 37 24 3314 11 4 1 6 3 20 112 16 3 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % NAISET MIEHET Kaikkien sektoreiden käyttöä Julkinen + yksityinen Työterv.huolto + yksityinen Työterv.huolto + julkinen Vain yksityinen Vain julkinen Vain työterveyshuolto Ei minkään sektorin käyttöä
 8. 8. Perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen käyttö eri sektoreilla, työikäiset oululaiset 2013 8 23 37 24 3314 11 4 1 6 3 20 112 16 3 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % NAISET MIEHET Kaikkien sektoreiden käyttöä Julkinen + yksityinen Työterv.huolto + yksityinen Työterv.huolto + julkinen Vain yksityinen Vain julkinen Vain työterveyshuolto Ei minkään sektorin käyttöä Vain yksi sektori Kaksi sektoria Ei käyttöä Kolme sektoria
 9. 9. Kuva muuttuu, kun otetaan mukaan kaikki käynnit (lääkäri- ja hoitajakäynnit yms.) 9 15 29 23 3418 15 2 1 12 7 17 102 110 4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % NAISET MIEHET Kaikkien sektoreiden käyttöä Julkinen + yksityinen Työterv.huolto + yksityinen Työterv.huolto + julkinen Vain yksityinen Vain julkinen Vain työterveyshuolto Ei minkään sektorin käyttöä
 10. 10. Seuraavat tarkastelut: mukana kaikki käynnit • Jatkotarkastelut: mukana kaikkien ammattiryhmien käynnit ja kontaktit, koska lääkärien ja hoitajien tehtävien välinen työnjako on erilainen eri sektoreilla • yksityisellä sektorilla ei käydä hoitajalla, mutta julkisella hoitaja voi tehdä osittain samaa työtä kuin lääkäri 10
 11. 11. Perusterveydenhuollon avopalveluiden eri sektorien käyttö pääasiallisen toiminnan mukaan 11 11 23 18 27 12 44 51 15 24 37 30 44 22 69 67 29 33 4 3 3 2 4 3 23 46 9 4 4 12 4 5 348 20 40 43 56 25 22 18 7 20 42 35 10 15 16 15 2 6 3 3 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15 3 5 6 9 2 2 12 8 4 5 5 12 2 2 7 22 22 7 6 3 11 10 17 11 18 5 4 11 6 6 101 6 8 4 5 3 3 2 0 2 3 1 3 0 1 19 17 16 9 13 6 7 10 3 9 9 6 10 2 3 4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Palkansaaja Yrittäjä Eläkkeellä Työtön Vanh./sair. Opiskelija Muu Kaikki Palkansaaja Yrittäjä Eläkkeellä Työtön Vanh./sair. Opiskelija Muu Kaikki Naiset Miehet Kaikkien sektoreiden käyttöä Julkinen + yksityinen Työterv.huolto + yksityinen Työterv.huolto + julkinen Vain yksityinen Vain julkinen Vain työterveyshuolto Ei minkään sektorin käyttöä
 12. 12. Perusterveydenhuollon avopalveluiden eri sektorien käyttö tuloviidenneksen mukaan 12 30 15 8 8 9 15 51 33 24 20 21 29 3 16 34 35 33 23 5 17 39 49 51 34 42 26 8 5 3 18 31 27 13 7 4 15 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 14 15 17 14 8 12 3 8 11 9 6 7 6 10 19 25 34 17 5 6 8 10 16 104 4 1 1 1 2 1 2 1 0 0 19 12 11 10 9 10 4 6 5 4 3 4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % I II III IV V Kaikki I II III IV V Kaikki Naiset Miehet Kaikkien sektoreiden käyttöä Julkinen + yksityinen Työterv.huolto + yksityinen Työterv.huolto + julkinen Vain yksityinen Vain julkinen Vain työterveyshuolto Ei minkään sektorin käyttöä
 13. 13. Taustatekijöiden vakiointi • Kaikkien taustatekijöiden (ikä, krooniset sairaudet, pääasiallinen toiminta ja tulotaso) yhtäaikainen vakiointi ei muuttanut kokonaiskuvaa, joskin erot ryhmien välillä vähän tasoittuivat • Esimerkiksi: • työttömien suuri palveluiden ulkopuolella olevien osuus ja suuri julkista palvelua käyttäneiden osuus johtuivat osittain eroista muissa taustatekijöissä (nuori ikä, pienet tulot) • tuloryhmien erot ”vain julkinen” ja ”vain työterveyshuolto” - luokkien osuuksissa olivat osittain mutta eivät kokonaan yhteydessä eroihin pääasiallisessa toiminnassa 13
 14. 14. Aineiston haasteita • Käyntitiedot on talletettu Oulu-aineiston osa- aineistoihin viidellä erilaisella systeemillä • julkinen + yksityinen + 3 * työterveyshuolto  tietojen yhteensovittaminen hankalaa • Kaikista osa-aineistoista ei ole erotettavissa selkeästi vain varsinaisia vastaanottokäyntejä vaan mukana voivat olla esim. puhelinsoitot • selkeintä laskea käyntien sijaan, onko ollut kontakteja eri sektoreille • Kaikista aineistoista ei ole myöskään samalla tarkkuudella erotettavissa eri ammattiryhmien kontaktit • selkeintä laskea, onko ollut kontakteja minkä tahansa ko. sektorin ammattiryhmiin14
 15. 15. Tulosten yhteenveto • Työikäisillä työterveyshuolto oli ylivoimaisesti käytetyin sektori, joko yksin tai yhdistettynä yksityisiin palveluihin • Työikäisistä oululaisista miehistä lähes 30 %, naisista 15 % ei käyttänyt mitään perusterveyspalveluita vuoden aikana • Etenkin palkansaajat ja hyvätuloiset käyttivät ainoastaan työterveyshuoltoa tai sekä työterveyshuoltoa että yksityistä mutta vain harvoin julkista • Työttömät ja pienituloiset jäävät usein kokonaan terveyspalveluiden ulkopuolelle • Jos työtön tai pienituloinen käytti terveyspalveluita, ne olivat useimmiten yksinomaan julkisen sektorin palveluita 15
 16. 16. Lopuksi • Perusterveydenhuollon palveluiden käyttöä koskeva rekisteritutkimus ollut hankalaa tai mahdotonta • tietojärjestelmät olleet moninaisia ja vaikeasti yhteensopivia ja työterveyshuollon yksilötason tietoja ei ole lainkaan ollut käytössä • Koko kentän kattava ongelma: sote-valmistelun pohjana ei ole kunnollista tietopohjaa, pitkälti kattavien ja luotettavien tutkimusaineistojen puutteista johtuen • Oulu-aineisto tarjoaa mahdollisuuden tarkastella kaikkien sektoreiden käyttöä rekisteriaineistolla 16
 17. 17. Kiitos! 17 © Oulun kaupunki jenni.blomgren@kela.fi Twitter: @JenniBlomgren Yhteistyössä: Lauri Virta, Kela

×