Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet

Tekesin palvelujohtaja Juha Suurosen esitys Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet Sitran järjestämässä Kiertotaloustiekartan toteuttajien työpajassa 19.1.2017.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Juha Suuronen: Kiertotalouden tiekartta - Tekesin rahoitusmahdollisuudet

 1. 1. Kiertotalouden tiekartta -Tekesin rahoitusmahdollisuudet Juha Suuronen, Tekes 19.1.2017
 2. 2. Mitä Tekes tekee? kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan  Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintaa  vuosittainen rahoitus noin 550 miljoonaa euroa luo verkostoja  pienet yritykset – suuret yritykset  teollisuus – tutkimus  julkinen – yksityinen  alueellinen – kansallinen – globaali Tekes on innovaatiorahoittaja, joka
 3. 3. Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M€ 702 rahoitettua startup- yritystä 625 Tekesille uutta yritysasiakasta Hakemusten käsittelyaika 54 päivää 70 % yritysprojektien rahoituksesta pk-yrityksille 1 600 yritykselle myönteinen rahoitus- päätös 3 080 rahoitus- hakemusta 2 600 myönteistä rahoitus- päätöstä Yritysten rahoituksesta 140 miljoonaa euroa nuorille kasvuyrityksille Rahoituksesta yrityksille 366 miljoonaa euroa
 4. 4. Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille -yrityksillä jatkuva hakumahdollisuus
 5. 5. Kiertotalous painopistealueet vs. esimerkkejä Tekesin ohjelmista & kärkihankerahoituksesta  Kestävä ruokajärjestelmä  BioNets-ohjelma ja Bio/clean-demorahoitus  Biotalouden uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit 12 M€  Metsäperäiset kierrot  BioNets-ohjelma ja CleanWeb –ohjelma ja Bio/clean-demorahoitus  Biotalouden uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit 12 M€  Kasvuhakuisten pk-yritysten cleantech-ratkaisut 8 M€  Cleantech-pilotit 2 M€  Tekniset kierrot  BioNets-ohjelma ja CleanWeb –ohjelma ja Bio/clean-demorahoitus  Kasvuhakuisten pk-yritysten cleantech-ratkaisut 8 M€  Cleantech-pilotit 2 M€  Liikkuminen ja logistiikka  CleanWeb –ohjelma ja Bio/clean-demorahoitus ja Teollinen internet  Kasvuhakuisten pk-yritysten cleantech-ratkaisut 8 M€  Cleantech-pilotit 2 M€  Yhteiset toimenpiteet Ota yhteyttä Tekesiin, yrityksillä jatkuva haku Tilaa Tekesin uutiskirje Tilaa Tekes-ohjelman uutiskirje Seuraa kampanjoita/ hakuaikoja
 6. 6. Hallitusohjelman kärkihankerahoitus -case cleantech- ja biotalouden ratkaisujen pilotointi ja demonstrointi
 7. 7. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen  Hallitusohjelman strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan kärkihankkeilla vuosina 2016—2018  43 M€ kohdennetaan cleantech- ja biotalouden ratkaisujen kehittämiseen, pilotointiin ja demonstrointiin sekä tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistamiseen innovaatioiden kaupallistamiseksi vuonna 2017  Tutkimustulosten kaupallistaminen 20 M€  Kasvuhakuisten pk-yritysten cleantech-ratkaisut 8 M€  Biotalouden uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit 12 M€  Cleantech-pilotit 2 M€  Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen demonstraatiot 1 M€
 8. 8. Mitä? Bio-, clean- ja digiliiketoiminnan pilottien ja demojen rahoitus uuden teknologian ja toimintamallien kokeilu‐ ja käyttöönottohankkeiden edistämiseksi. Tavoitteena testata kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan innovatiivisen ratkaisun toimintaa yhdessä asiakkaan kanssa. Kenelle? Pk-, midcap- ja isoille yrityksille Bio-, clean- ja digidemot
 9. 9. Rahoitusta pilotoinnin/demojen eri vaiheisiin  Yrityksen tilanteen ja valmiuksien mukaan voi hakea joko  Vaihe 1. Tekesistä avustusta pilotoinnin ja demonstroinnin valmiuksia kehittävään työhön (de minimis avustus 50%) ja toteutettavuuden tutkimiseen (avustus 50% myös suurille yrityksille) tai  Vaihe 2. Tekesistä ja Finnverasta erilaisia rahoitusmahdollisuuksia pilottien ja demonstraatioiden toteutukseen ja uuteen liiketoimintaan. Finprolta apua molemmissa vaiheissa kansainvälistymiseen.  Hallitusohjelman kärkihankkeen rahaa (2,0M€).  Rahoitusta voi hakea koko ajan ja lisäksi hakukampanja Q1/2017  Tarkemmat tiedot rahoituksesta täältä
 10. 10. Bio- ja cleantechpilotit ja -demot, yhteyshenkilöt Esimerkkejä piloteista ja demoista  Bio- ja cleantechin digitaaliset ratkaisut  Kiertotalous, kierrätys, materiaalien uudelleenkäyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen  Uudet biomassoihin perustuvat tuotteet ja tuotantotavat  Kestävät ja älykkäät liikenne-, rakennus-, energia- ja jäteratkaisut  Energian, materiaalien ja veden käytön tehostaminen  Innovatiiviset elintarvikkeet Ota yhteyttä  Tekes: Lisätietoja bio- ja cleantech -alueen liiketoiminnan kehittämisestä, kansainvälisestä kasvusta, demoista ja piloteista antavat Sebastian Johansson, Heikki Aro, Kari Penttinen ja Kari Keskinen (puh.vaihde 029 50 55000, etunimi.sukunimi@tekes.fi).  Finpro: Lisätietoja bio- ja cleantech -alueen kansainväliseen liiketoimintaan antavat Risto Huhta-Koivisto ja Ilkka Homanen (puh.vaihde 029 46951, etunimi.sukunimi@finpro.fi).  Finnvera: Lisätietoja bio- ja cleantech -alueesta antavat Laura Strandberg ja Jyrki Isotalo. (puh.vaihde 029 46911, etunimi.sukunimi@finnvera.fi).
 11. 11. Digipilotit ja -demot, yhteyshenkilöt Esimerkkejä piloteista ja demoista  Henkilökohtainen terveys yhdistettynä mobiiliosaamiseen ja liityntä julkiseen terveydenhuoltoon  Kulkuneuvot, liikenne ja liikkumisen ratkaisut  Massadatan (Big Data) hyödyntäminen  Teollisen internetin ratkaisut  Langattomia teknologioita hyödyntävät tai soveltavat ratkaisut, anturit  Digitaaliseen oppimiseen liittyvät ratkaisut Ota yhteyttä  Tekes: Lisätietoja digiliiketoiminnan kehittämisestä, kansainvälisestä kasvusta, demoista ja piloteista antavat Mika Klemettinen ja Sakari Karppinen (puh.vaihde 029 50 55000, etunimi.sukunimi@tekes.fi).  Finpro: Lisätietoja digiliiketoiminnan Big data/IoT -alueen kansainväliseen liiketoimintaan antavat Reijo Smolander, Markku Kivistö ja Digitaalisista oppimisratkaisuista Riitta Vänskä (puh.vaihde 029 46951, etunimi.sukunimi@finpro.fi).  Finnvera: Lisätietoja digiaihealueesta antaa Jari Ihamäki (puh.vaihde 029 46911, etunimi.sukunimi@finnvera.fi).
 12. 12. Esimerkki BCD-demorahahankkeesta  EU:n direktiivillä halutaan varmistaa, että laivat puretaan sekä ympäristön että ihmisten kannalta turvallisella tavalla. Tällä hetkellä missään EU-maassa ei pysyvästi pureta yli 100 metriä pitkiä laivoja.  Tekesin rahoittamassa Ship Recycling - hankkeessa selvitetään, miten Suomi voisi vastata tähän globaaliin haasteeseen  Ship Recycling -hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen laivojen purkuteollisuus  Mukana ovat Turun Korjaustelakka Oy, Meriaura Oy, Delete Finland Oy ja Pesupalvelu Hans Langh Oy Ship recycling

×