Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma

Sitran johtavan asiantuntijan Kari Herlevin esitys Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma Sitran Kiertotalous-tilaisuudessa 2.6.2016.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kari Herlevi: Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma

 1. 1. Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma Luonnoksen esittely Kari Herlevi, 2.6.2016
 2. 2. Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • Kiertotalouden toimintaohjelmatyön lähtökohdat • Kiertotalous kasvun ja investointien moottorina • Kiinteä linkitys ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen • Konkreettiset toimet kilpailukykyisen kiertotalouden vauhdittamiseksi Suomessa? • Laaditaan Sitran johdolla, yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän sekä muiden merkittävien sidosryhmien kanssa • Parhaiden esimerkkien monistettavuus ja lisäarvo kansallisesti • Haastetaan suomalaiset toimijat laajentamaan mielenkiintoisten esimerkkien listaa • Avoimuuden periaate: laaja sidosryhmien osallistaminen ja viestintä työn etenemisestä 2
 3. 3. Äänestystulokset: visiot 03 ja 01 kärjessä [Äänestyksen %-osuudet ja muutos %-yksiköissä toisella äänestyskierroksella] +8 -4 -9 +7 -8 13% 02. CLEANTECH 2.0 12% 17% 06. Resurssioma- varaisuuden Suomi 04. Asennemuutos 8% 03. IoT ja kiertotalousratkaisut vientivalttina 32% 12% 05. Ruohonjuurivetoinen kiertotalous 5% +6 5% 20% 01. Ohjauksella ympäristöykköseksi 23% 12% Äänestys 2 Äänestys 1 =muutos prosenttiyksiköissä Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • 3
 4. 4. 4Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • GLOBAALI KIERTOTALOUDEN KÄRKIPAIKKA ON OTETTAVISSA
 5. 5. 5Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • Tahtotila 1 SKAALAUTUVAT KOKONAISRATKAISUT MAAILMALLE
 6. 6. 6Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • Tahtotila 2 KOTIMARKKINA KUNTOON
 7. 7. 7Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • Tahtotila 3 KONKRETIA – KOKEILUT - VALTAVIRTAISTAMINEN
 8. 8. Kiertotalouden kansallisen toimintaohjelman ohjaavat periaatteet 1. Kokonaisratkaisuilla kohti systeemistä muutosta 2. Kiertotaloudella aikaansaadaan positiivisia ympäristö-, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia 3. Arvoa kiertotalouden eri taktiikoista – korkeimman arvon periaate ja palvelullistaminen keskiössä 4. Kiertotaloudessa suositaan uusiutuvia raaka-aineita ja energiaa – uusiutumattomien arvo ylläpidetään ja hyödynnetään mahdollisimman hyvin 5. Kiertotalous tukee kilpailukykyä – tuontiriippuvuuden vähentäminen, edistyksellinen kotimarkkina ja uudet vientivaltit 6. Kiertotalous saadaan vauhtiin Suomen valmiilla vahvuuksilla ja nopeilla kokeiluilla 7. Kiertotalous on laaja käsite, joka yhdistelee ja hyödyntää uusia sekä vanhoja konsepteja Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • 8
 9. 9. YHTEENVETO Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • Sidosryhmähaastattelujen yhteenveto: mahdollisuuksista käytäntöön (1/2) Mahdollisuudet Haasteet • Edellytykset kärkimaaksi • Suomessa paljon hyviä konsepteja • Maailmalla vielä enemmän tarpeita • Päätöksenteon ja riskiottokyvyn puutteet • Luopumisen tuska • Vanhat rakenteet • Ristiriitoja vähän: biotalouden kestävyys ja jätteen polttaminen energiaksi jakoivat näkemyksiä
 10. 10. MINNE HALUTAAN? Niukkuuden haasteen mallimaa: • Ratkaisuja maailmalle • Ongelmat ja markkinat ovat muualla Edelläkävijyyttä Suomen vahvuusalueilla Kotimarkkina kasvualustana luo uskottavuutta Kiertotalouden on tuotettava myönteisiä ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia MISSÄ OLLAAN NYT? Erinomaiset lähtökohdat: • Johtava kiertotalousmaa joillakin alueilla • Mutta menestystä ei osata viestiä VAHVUUKSIA: Osaaminen (mm. tuotekehitys, ICT, materiaalitehokkuus, tietyt toimialat) Toimintakulttuuri (mm. ’niukkuus DNA:ssa’, luottamus, turvallisuus) Kohtalaiset raaka-aine resurssit HEIKKOUKSIA: Päätöksenteko, johtaminen, riskinotto Kuluttajaymmärrys, kaupallistaminen, brändäys Syvä yhteistyö sektorien sisällä ja niiden välillä MITEN SINNE PÄÄSTÄÄN? Tavoitetila vaatii: • Kauas katsovia muutoksia hallinnolta & muilta sektoreilta • Kokeiluja, valistusta ja ruohonjuuritason toimintaa Valtion rooli koettiin tärkeäksi: esteiden purkamista, toimintaympäristön luomista; mahdollistava, rohkea ote vs. hidas, top-down-ohjaaminen Systeemitason muutospolitiikka Ennakkoluulotonta kokeiluotetta, valistusta ja yhteistyön fasilitointia Synergioiden haku ’hankeviidakosta’ Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • Sidosryhmähaastattelujen yhteenveto: mahdollisuuksista käytäntöön (2/2)
 11. 11. Toimintaohjelman rakenne perustuu läpileikkaaviin teemoihin sekä alustavasi määritettyihin painopistealueisiin 1. Politiikka & hallinto Esim. nollajätealue, kiertotalousministeriö, taloudellisen ohjauksen työkalupakki, julkiset hankinnat 2. Rahoitus Esim. vienti 2.0 & kiertotalouden vientiohjelma, leasing-rahoitusmallit 3. Innovaatiot & uudet liiketoimintamallit Esim. kiertotalous-scout, kiertotalous hackathon, 4. Tietoisuuden lisääminen Esim. nudging, kiertotalous- bootcamp, ekosuunnittelun tietoisuuden lisääminen, kiertotalous osaksi opetusta Alustavat painopistealueet Metsäperäinen kiertoRuokajärjestelmä Liikkuminen Tekninen kierto (esim. rakentaminen & asuminen) Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • Esimerkkejä: • lisäpisteitä uusiomateriaaleista julkisissa hankinnoissa • tulevaisuuden biomateriaalit Esimerkkejä: • lannoitteen sekoitevelvoite • alueellisen kestävän ruokajärjestelmän kokeilu Esimerkkejä: • biopolttoainetta käyttävien raskaan liikenteen ajoneuvojen leasing • käänteisen logistiikan kokeilu Esimerkkejä: • rakennuskannan arvon maksimointi • elektroniikkaromun demolaitos 11
 12. 12. Sitra • Kari Herlevi • 2.6.2016 • Toimintaohjelmatyön jatko • Toimintaohjelma luonnos julkaistu Sitran verkkosivuilla  Etsimme kokeiluja ja pilotteja, joilla pääsemme kohti systeemistä muutosta  Pääpaino konkreettisissa keinoissa, jotka toteutettavissa nopeallakin aikataululla  Kommentointi auki 10.6.2016 asti Sitra.fi:ssä Viima online-työkalun kautta • Kommentoinnissa saatujen toimenpide-ehdotusten ja kommenttien läpikäynti • Työryhmän III roundtable keskustelu 14.6. • Toimintaohjelman viimeisen version työstö • Valmis toimintaohjelma julkistetaan syyskuussa, 21.9.2016 12
 13. 13. Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Sitran johtavan asiantuntijan Kari Herlevin esitys Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma Sitran Kiertotalous-tilaisuudessa 2.6.2016.

Views

Total views

996

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

19

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×