Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiertotalouden kiinnostavimmat

Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama uusi lista, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Aluksi listaus kertoo 19 suomalaisyrityksen uudenlaiset liiketoimintamallit, mutta vuonna 2017 listalla odotetaan olevan jo sata yritystä. Sitra haastaakin listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin.

 • Be the first to comment

Kiertotalouden kiinnostavimmat

 1. 1. Kiertotalouden kiinnostavimmat Yrityslista, jonka inspiroimana talouden peli muuttuu.
 2. 2. Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama uusi lista, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Aluksi listaus kertoo 19 suomalaisyrityksen uudenlaiset liiketoimintamallit, mutta vuonna 2017 listalla odotetaan olevan jo sata yritystä. Sitra haastaakin listallaan suomalaisyritykset vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. 14.10.2016
 3. 3. 1. Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia 2. Yritysesimerkkejä kiertotaloudesta • Tuote-elinkaaren pidentäminen (6-13) • Tuote palveluna (14-25) • Jakamisalustat (26-33) • Uusiutuvuus (34-39) • Resurssitehokkuus & kierrätys (40-51) 3. Kiertotaloudesta Lähteet Sisältö
 4. 4. Tuotteissa ja niiden suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja sekä ekosuunnittelun periaatteita. Fossiilisia energianlähteitä korvataan uusiutuvilla. Uusiutuvuus Tuote-elinkaaren pidentäminen Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. korjaamisen ja kunnostuksen keinoin, jolloin uusien tuotteiden ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee. Jakamisalustat Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren pidentämistä mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä. Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä ja välttyy omistamisen riskeiltä. Omistajuuden kokonaiskustannukset säilyvät palveluntarjoajalla, ja tuloja kertyy esim. liisaus- tai vuokrasopimuksesta. Tuote palveluna Resurssitehokkuus & kierrätys Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä tehokkaamman kierrätyksen. Sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin. Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia
 5. 5. Listan yritysesimerkit 3 Step IT IT-laitteiden elinkaarenhallinta Lassila & Tikanoja Kuormalavojen uudelleenkäyttö Valtra Vaihdelaatikkojen uudelleenvalmistus EkoRent Sähköautojen yhteiskäyttöpalvelu Enevo Jätekuljetusten optimointi Lindström Työvaatteet palveluna RePack Uudelleenkäytettävät postipakkaukset Valtavalo Led-valaistus palveluna Shareit Blox Car Autojen vertaisvuokraus Sharetribe Palvelu markkinapaikka- sivustojen perustamiseen Swap.com Innovatiivinen käytettyjen tavaroiden verkkokauppa Kotkamills Helposti kierrätettävät kartonkikupit Neste Uusiutuva diesel jätteistä ja tähteistä Grano ja TouchPoint Mainosbanderollien uusi elämä liikelahjoissa yritysyhteistyön ansiosta Eko-Expert Uusiopuhallusvillaa ylijääneistä mineraalivilloista Ekokem Käytetty muovi uusioraaka-aineeksi Rec Alkaline Kierrätysravinteita käytetyistä alkaliparistoista Remake Käytetyistä vaatteista sarjatuotettu vaatemallisto
 6. 6. TUOTE-ELINKAAREN PIDENTÄMINEN
 7. 7. TUOTE-ELINKAAREN PIDENTÄMINEN Kiertotaloudessa tuotteet säilyvät alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja. Se vähentää tarvetta ostaa ja valmistaa uusia tuotteita sekä siten myös ympäristöhaittoja. Keinoja siihen ovat: • Tuotteiden suunnittelu pitkäkestoisiksi, laadukkaiksi ja korjattaviksi (esim. modulaarisuus, ekosuunnittelu). • Tuotteiden huoltaminen ja korjaaminen. • Päivittäminen (esim. uudet ominaisuudet tai ulkonäkö). • Tuotteiden kunnostaminen tai uudelleenvalmistaminen uuden veroisiksi. • Uudelleenmarkkinointi, jälleenmyynti ja uudelleenkäyttö. • Yhteiskäyttö ja jakaminen. Yritykset ja loppukäyttäjät voivat saavuttaa merkittäviä talous- ja ympäristöhyötyjä kun tuotteiden elinkaarta pidennetään . Kun uusien tuotteiden valmistus- ja ostotarve vähenee, säästyy energiaa ja materiaaleja. Arvoketjun eri vaiheiden aikana tuotteisiin sitoutunut arvo hyödyttää liiketoimintaa pidempään ja samalla valmistajien riippuvuus niukkenevista resursseista vähenee. Loppuasiakkaat saavat edullisempia tuotteita.
 8. 8. IT-laitteiden elinkaarenhallinta palveluna TUOTE PALVELUNA Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”3 Step IT liisaa toimistoelektroniikkaa organisaatioille. Liisauskauden jälkeen laitteet kunnostetaan ja myydään. Laitteiden käyttöiän pidentäminen on keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa.” TUOTE-ELINKAAREN PIDENTÄMINEN
 9. 9. Ratkaisu: IT-laitteiden elinkaarenhallinta palveluna • 3 Step IT on kehittänyt it-laitteiden kiertoa helpottavan elinkaarenhallintapalvelun, joka koostuu kolmesta askeleesta: hankinta, hallinnointi ja uusiminen. • Yrityksistä palautuvat laitteet käsitellään tietoturvan takaamiseksi mm. hävittämällä aiemmat tiedot. Yli 95 % laitteista päätyy uudelleen käyttöön. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • Vaivaton tapa varmistaa, että it-laitteet toimivat ja että ne uusitaan ajallaan. • Tehokas elinkaarenhallinta säästää it-kustannuksia ja käyttäjien työaikaa. • Asiakas maksaa käytöstä laitteiden omistamisen sijaan, jolloin kulut jakautuvat ennakoidusti todelliselle käyttöajalle. • Mahdollisuus hyödyntää myös käytettyjä tietokoneita. • Varmuus käytöstä poistettujen laitteiden tietoturvasta. • Vastuullinen it-laitteiden elinkaaren hallinta voidaan sisällyttää organisaation ympäristöohjelmaan. Ansaintamalli ja hyödyt 3 Step IT:lle • Organisaatiot ostavat palvelua, johon sisältyy it-laitteiden rahoitus, laiterekisterin ylläpito ja niiden uusimiseen tarvittavat palvelut. • 3 Step IT myy palautuneet laitteet eteenpäin. Yritys on yksi Euroopan suurimmista käytettyjen it-laitteiden myyjistä. Ongelma • Yritysten käytetyt it-laitteet päätyvät usein jätteeksi, vaikka niillä olisi vielä arvoa jäljellä vähemmän vaativassa käytössä. • Uusien laitteiden valmistus kuluttaa huomattavan paljon resursseja. • Laitteiden kiertoa vaikeuttaa huoli tietoturvasta.
 10. 10. Kuormalavojen uudelleen- käyttö-, korjaus- ja myyntipalvelu Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”L&T:n palvelu tehostaa kuormalavojen hallintaa ja mahdollistaa niiden uudelleen käytön. Aiemmin ne ovat päätyneet ennenaikaisesti muuhun käyttöön, jolloin niiden arvo on vähentynyt. Robottitekniikka mahdollistaa kuormalavojen käsittelyn ja korjaamisen kustannustehokkaasti.” TUOTE-ELINKAAREN PIDENTÄMINEN
 11. 11. Ratkaisu: Kuormalavojen uudelleenkäyttö-, korjaus- ja myyntipalvelu • Kaikki saapuvat lavat tarkistetaan, lajitellaan ja korjataan yksitellen käyttötarkoituksen, koon ja laadun mukaan robottitekniikkaa hyödyntävällä kuormalavojen käsittelylinjastolla. • Käsittelyn jälkeen kuormalavat toimitetaan uudelleen käyttöön. • Robottitekniikan käyttö vähentää trukkien käyttöä ja siten ympäristökuormitusta. Lisäksi se vähentää käsin tehtäviä nostoja, mikä parantaa työturvallisuutta. Hyödyt asiakkaalle • Vähentää lavoihin sitoutunutta pääomaa ja lavoilta vapautunut tila lisää omaa varastokapasiteettia. • Saa käyttöönsä laadukkaat ja turvalliset uusiotuotteet. • Lavojen noudot ja toimitukset tapahtuvat joustavasti sovittuina aikoina. • Selkeys kuormalavojen hallintaan ja opastus siihen tarpeiden mukaan. • Yksityisasiakkaat voivat ostaa esim. kodin sisustamiseen käytettäviä kuormalavoja verkkokaupasta. Ansaintamalli ja hyödyt L&T:lle • Asiakkaalle räätälöidään sopivin toimintamalli, joka voi vaihdella kuormakohtaisesta osto- ja myyntitoiminnasta aina täydelliseen lavojen hallintapalveluun. • L&T oppii asiakkaan tarpeista ja voi saada aikaiseksi lisämyyntiä useilla eri kuormalavamalleilla. • Täydentää L&T:n kokonaispalveluratkaisua ja mahdollistaa pitkät asiakassuhteet. Ongelma • Aiemmin kuormalavat päätyivät usein hakkeeksi tai polttoon korjaamisen ja uudelleenkäytön sijaan. • Asiakkaalle syntyy kustannuksia kierrätykseen päätymättömistä lavoista.
 12. 12. Tehdaskunnostetut traktoreiden vaihdelaatikot Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Valtra on kyennyt luomaan uutta kannattavaa liiketoimintaa käytettyjen vaihteistojen tehdaskunnostamisesta asentajiensa ammattiosaamista hyödyntäen. Tuotteen elinkaari pitenee sekä energiaa ja materiaaleja säästyy uusien vaihteistojen valmistamiseen verrattuna. Asiakas saa nopeasti korvaavan vaihteiston rikkoutuneen tilalle. Vaihteistojen palauttamiseen sitoutetaan panttimaksulla.” TUOTE-ELINKAAREN PIDENTÄMINEN
 13. 13. Ratkaisu: Tehdaskunnostetut Valtra Reman-vaihteistot traktoreihin • Asiakkaalle on saatavilla lukuisia eri malleja nopeasti ja suoraan varastosta. • Tehtaalle palautuvat käytetyt vaihteistot puretaan, pestään ja kuluneet tai vaurioituneet osat korvataan uusilla. Vaihteistot kasataan, testataan ja maalataan kuten uudet vaihteistot. • Energiaa säästyy arviolta noin 85 % uuden tuotteen valmistukseen verrattuna. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • 30-40 % edullisempi hinta uuteen verrattuna. • Uutta vastaava ja päivitetty vaihdelaatikko saatavilla nopeasti traktoriin. • Jälleenmyyjille ja huoltopalveluille: helposti aikataulutettava nopea korjausaikataulu. • Valtra vastaa vaihdelaatikoiden kuljetuskustannuksista ja kantaa riskin kunnostettujen vaihteistojen toimivuudesta. Ansaintamalli ja hyödyt Valtralle • Tehdaskunnostettujen vaihteistojen myynti on merkittävä osa Valtran liiketoimintaa ja hyvin kannattavaa. Vuodesta 2012 lähtien Reman-vaihteistojen liikevaihto on kasvanut 25-35 % vuositahdilla. • Tilatessaan Reman-vaihteiston asiakas maksaa panttimaksun, noin 50 % vaihteiston hinnasta. Pantti palautetaan asiakkaalle käytettyä vaihdelaatikkoa vastaan. • Asentajien huippuosaamisesta saadaan uutta lisäarvoa samalla asiakkaiden aikaa ja rahaa säästäen. • Läheinen yhteistyö ja tiedonjako tuotekehityksen kanssa auttaa parantamaan tuotteita. Ongelma • Arvoa menetetään, kun traktoreiden käytetyt vaihteistot päätyvät pois käytöstä. • Uusien vaihdelaatikoiden valmistaminen kuluttaa paljon resursseja.
 14. 14. TUOTE PALVELUNA
 15. 15. Kun tuote tarjotaan palveluna, asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä. Tuotteiden omistamisen kokonaiskustannukset säilyvät palvelua tarjoavalla tuottajalla tai jälleenmyyjällä. Se motivoi huolehtimaan tuotteen koko elinkaaren hallinnasta ja kehittämään kilpailuetua myös muita kiertotalouden toimintatapoja hyödyntäen. Niihin kuuluvat esimerkiksi huolehtiminen siitä, että tuotteista tehdään pitkäikäisiä, uudelleen käytettäviä, korjattavia ja että niiden käyttöaste on korkea. Esimerkkejä palvelusopimuksen erilaisista muodoista: • Maksetaan käytöstä, esimerkiksi ajetuista kilometreistä tai käytetyistä tunneista. • Liisauksessa asiakkaalla on oikeus tuotteen käyttöön pidempään, vuokrauksessa alle 30 päivää. • Maksetaan etukäteen sovitusta ja määritetystä palvelusta tai lopputuloksesta, esimerkiksi puhtaasta sisäilmasta. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiiviimpää– asiakas nähdään käyttäjänä, ei kuluttajana. Usein lisäarvoa luodaan myös digitaalisilla ratkaisuilla. Ne mahdollistavat sen, että yritys saa oppia mm. asiakkaiden käyttäytymisestä sekä pystyy kehittämään aineettomia palveluja. Tuotteen omistamiseen verrattuna asiakkaan riskit ja usein kustannukset ovat pienemmät. Palveluntarjoaja saa tulovirtaa perinteistä pidemmällä ajanjaksolla ja tuntiessaan asiakkaat paremmin saa mahdollisuuksia lisämyyntiin. TUOTE PALVELUNA
 16. 16. Sähköautojen vuokraus- ja yhteiskäyttöpalvelu Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”EkoRent tarjoaa yhteiskäyttöisiä sähköautoja esimerkiksi taloyhtiöille ja yrityksille. Käyttäjät varaavat autoja älypuhelinsovelluksen kautta. Palvelu vähentää auton omistamisen tarvetta tuomalla autot lähelle asiakasta. Yleistyessään toimintamalli voi pidemmällä tähtäimellä vähentää autojen lukumäärää.” JAKAMISALUSTATTUOTE PALVELUNATUOTE PALVELUNA
 17. 17. Ratkaisu: Sähköautojen vuokraus- ja yhteiskäyttöpalvelu • Yksi yhteiskäyttöauto voi korvata jopa 15 omistusautoa yrityksissä ja taloyhtiöissä. • Palvelua käytetään mobiilisovelluksella. Palvelu kattaa mm. perehdytyksen, vuosihuollot, renkaanvaihdot, pesut sekä tieturvapalvelun. • Sähköauto mahdollistaa jopa 70 % pienemmän energiankulutuksen kuin polttomoottoriauto. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle Tilaajat (mm. yritykset ja taloyhtiöt) • Yritysten taksi-, leasing- ja pysäköintikustannukset pienenevät oleellisesti. Toiveiden mukaan brändätyt sähköautot tuovat positiivista julkisuutta. • Taloyhtiöiden riskien ja kustannusten jakamisen malli kannustaa yhteiskäyttöön: mitä enemmän autoa käytetään, sitä pienempi kuukausimaksu on taloyhtiölle. Taloyhtiö rohkaistuu markkinoimaan palvelua ja EkoRent saa tuloja käyttäjien tuntimaksuista. Käyttäjät (mm. työntekijät ja asukkaat) • Pienet käyttöön perustuvat liikkumiskustannukset. • Huoletonta ja helppoa auton käyttöä. • Mahdollisuus sähköautoiluun ilman kallista alkuinvestointia. Ansaintamalli ja hyödyt EkoRentille • Taattu tulo kuukausimaksuista sopimuskauden ajan (2-3 vuotta). • Asemoituminen ekologiseksi ja yhteisölliseksi palveluksi tuo kilpailuetua ja luo hyvät kasvun edellytykset. Ongelma • Omistusautoilla ajetaan keskimäärin vain 42 km päivässä ja ne seisovat pysäköitynä jopa 92 % ajasta. • Suuret määrät autoja ja pysäköintipaikkoja vähentää asuinympäristöjen viihtyvyyttä, aiheuttaa turhia kustannuksia, melua ja hiilidioksidipäästöjä.
 18. 18. Jätekuljetusten optimointia datan avulla Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Jäteastioiden sensoreista saatava suuri määrä dataa mahdollistaa ajoreittien ja isojenkin logististen kokonaisuuksien optimoinnin. Tiedon keruu, analyysi ja niiden pohjalta rakennettu helppokäyttöinen palvelu vähentävät jätekuljetusten kustannuksia sekä CO2-päästöjä. Enevon ratkaisulle on suuri kysyntä kansainvälisillä markkinoilla ja yritys on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina.” TUOTE PALVELUNATUOTE PALVELUNA
 19. 19. Ratkaisu: Jäteastioiden täyttöasteiden seuranta-antureihin perustuva jätekeräyksen palvelukonsepti kunnille ja kaupungeille • Anturidatan pohjalta syntyy päivittäin automaattinen arvio astioiden täyttymisajankohdasta ja optimaalisesta tyhjennysajankohdasta. • Ennusteiden sekä kaluston koon ja tyypin mukaan optimoidaan tyhjennyssuunnitelma ja -aikataulu, joista tieto välittyy tablettisovelluksella jäteauton kuljettajalle. • Kuljetusten CO2-päästöt ja kustannukset vähenevät, kun astioiden täyttöaste nousee pysyvästi. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • Pienemmät logistiikkakustannukset (vähennys tavanomaisesti 25-50 %) ja CO2-päästöt. • Ylitäyttymisen ennaltaehkäiseminen ja siten roskaantumisen ja siivouskulujen vähentyminen. • Lisääntynyt palveluasteen läpinäkyvyys: milloin, missä ja kuinka paljon astioita on tyhjennetty. Ansaintamalli ja hyödyt Enevolle • Kuukausimaksuun perustuva malli, joka kattaa sensorit, datayhteydet ja palvelun. • Asiakas voi halutessaan myös ostaa sensorit itselleen. • Satojen tai jopa tuhansien sensoreiden keräämä tieto on hyödyllistä asiakkaalle, jolla on siten korkea kynnys järjestelmän vaihtoon. Ongelma • Toistuvasti vajaiden, esimerkiksi vain puolillaan olevien jäteastioiden tyhjentäminen aiheuttaa turhia logistiikkakustannuksia ja CO2-päästöjä. • Jätehuollon kuluista noin puolet muodostuu kuljetuksista.
 20. 20. Työvaatteet palveluna Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Tekstiilit säilyvät Lindströmin omistuksessa koko elinkaarensa ajan, jolloin tekstiilien optimoitu käyttö ja tehokas hallinta eri asiakkaiden välillä on kannattavan liiketoiminnan perusta. Pitkälle kehitetty palvelumalli on mahdollistanut yrityksen jatkuvan laajentumisen uusiin maihin.” TUOTE PALVELUNA
 21. 21. Ratkaisu: Työvaatteet palveluna • Sovitun toimitusrytmin mukainen palvelu vie vaatteet lähellä sijaitsevaan huoltoon ja tuo uudet tilalle. • RFID-siruilla kerätään tietoja vaatteista asiakas- ja käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi. • Tekstiilit ovat työvaate- tai muussa käytössä tuotteen kuntoon nähden sopivissa kohteissa elinkaarensa aikana. • Omistajana Lindströmillä on intressi tekstiilien huoltoon ja pitkäkestoisiin vaatteisiin. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • Pääomaa ei sitoudu työvaatteisiin eikä niiden hallintaan ja huoltamiseen tarvittaviin investointeihin. • Puhtaat, huolletut, turvalliset ja laatuvaatimusten mukaiset vaatteet ovat saatavilla helposti ja huolettomasti. • Johtaminen helpottuu: yhtenäinen toimintamalli, järkeistetyt kustannukset. Ansaintamalli ja hyödyt Lindströmille • Sopimuskausi on tyypillisimmin kolme vuotta, josta kertyy tasainen tulovirta. • Yritys voi kasvattaa myös muiden palvelujensa (esim. matot ja henkilönsuojaimet palveluna) myyntiä vuokrausasiakkaille. • Erinomainen asiakaspysyvyys ja -tyytyväisyys. Ongelma • Työvaatteet sitovat pääomaa ja niiden hallinnointi ei ole useimpien yritysten ydinliiketoimintaa. • Arvoa hukataan, kun työvaatteet päätyvät pois käytöstä tai jätteeksi liian aikaisin.
 22. 22. Uudelleenkäytettävät postipakkaukset palveluna Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”RePackin uudelleen käytettävät pakkaukset vähentävät verkkokaupassa syntyvän pakkausjätteen määrää. Loppuasiakas saa hyvityksen palauttaessaan pakkauksen postin kautta, mikä mahdollistaa sen että monet pakkaukset palautuvat takaisin. RePack omistaa pakkaukset ja verkkokauppiaat maksavat pakkausten käytöstä.” TUOTE PALVELUNATUOTE PALVELUNA
 23. 23. Ratkaisu: Uudelleenkäytettävät postipakkaukset palveluna • Verkkokaupoille ja kuluttajille. • Valittavissa toimitustavaksi verkkokaupassa asioidessa. • Pakkaukset palautetaan julkiseen postilaatikkoon ilman maksua. • Pakkaukset kestävät vähintään 20 käyttökertaa, jolloin niiden CO2-jalanjälki on puolet kertakäyttöiseen muovipakkaukseen verrattuna. • Toimintamalli vähentää pakkausjätteen syntyä merkittävästi. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • Kaupan näkökulmasta toimintamalli edistää asiakkaiden sitoutumista. • Kaupat voivat brändäytyä roskattomiksi. • Kuluttaja saa pakkauksen palauttamisesta etusetelin, joka on käytettävissä kaikissa RePackia hyödyntävissä verkkokaupoissa. Ansaintamalli ja hyödyt RePackille • Leasing-sopimukset verkkokauppojen kanssa, jotka maksavat RePackille aina toimitustapaa käytettäessä. • Valitessaan RePackin toimitustavaksi kuluttaja maksaa 0-4 € lisämaksun kohdekaupasta riippuen. • RePack saa myös komissiomaksuja etuseteleillä verkkokaupoille välitetyistä asiakkaista. Ongelma • Verkkokaupan lähetyspakkauksia ei juurikaan käytetä uudestaan. • Verkkokaupan lisääntyessä pakkausjätteen määrä kasvaa.
 24. 24. Led-valaistus palveluna TUOTE PALVELUNA Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Valtavalo myy lamppujen sijaan valoa. Yrityksen tuote onkin palvelu, jolloin se sitoutuu myös varmistamaan tuotteen pitkäikäisyyden alkaen suunnittelusta. Valtavalon palvelumalli säästää energiaa ja asiakkaan valaistuskustannuksia. Asiakas maksaa palvelun siitä kertyvillä säästöillä. Oleellinen osa ratkaisua on rahoituskumppanuus, joka mahdollistaa Valtavalolle tämän toimintamallin.”
 25. 25. Ratkaisu: Energiatehokas LED-valaisinratkaisu palveluna • Helpottaa isojen valaistuskokonaisuuksien hallintaa. • Palvelumalliin kuuluu aina valaistuksen alkukartoitus ja valonlähteiden toimitus, tarvittaessa myös asennus- ja ylläpitopalvelu. • Olemassa oleviin valaisimiin asennettaan energiatehokas, pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen Valtavalo G4 -led-valoputki. • Säästänyt seitsemässä vuodessa asiakkaiden käytön aikaisia CO2-päästöjä yhteensä n. 17,5 milj. kg eli n. 21 500 edestakaisen Helsinki-New York -lennon verran. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • Ei alkuinvestointeja, ja asiakas voi maksaa kuukausimaksua palvelusta kertyvillä säästöillä. • Jopa 50 % säästöt valaistuskustannuksissa. • Laskutus mitoitetaan entistä sähkölaskua pienemmäksi. • Verovähennyskelpoinen kuukausimaksu on helppo budjetoida. • Merkittäviä säästöjä myös asennus- ja ylläpitokulujen ulkoistamisesta. • Ei yllätyksiä valaistuksen ylläpidosta tai korjauksesta. Ansaintamalli ja hyödyt Valtavalolle • Sopimuskauden pituus on 3-5 vuotta. • Lisää myyntiä asiakkaille, joilla on korkea investointikynnys valaisimien uusimiseen. • Rahoituspartnerin myötä Valtavalo saa rahat palveluun myydyistä tuotteista välittömästi. Tuotteet on yksilöity sarjanumeroilla, jolloin rahoitusyhtiö voi hakea tuotteet helposti pois, jos käyttäjä ei maksa laskujaan. Ongelma • Valaistus aiheuttaa merkittävän osan tilojen energiankulutuksesta ja sen kustannuksista. Miten vähentää niitä, kun perinteiset loisteputkivalaisimet ovat energiatehottomia?
 26. 26. JAKAMISALUSTAT
 27. 27. JAKAMISALUSTAT Digitaalisiin ja usein verkkopohjaisiin palveluihin perustuvat jakamisen sovellusalustat mahdollistavat vajaakäytöllä olevien tavaroiden ja resurssien hyödyllisen käytön lisäämisen ja elinkaaren pidentämisen. Alustat yhdistävät kysynnän tarpeeseen, kun yksilöt ja organisaatiot saavat mahdollisuuden hyödyntää toisten tuotteita ja resursseja. Alustat mahdollistavat mm. second hand -kaupan, vuokraamisen, lainaamisen, vaihtamisen ja jakamisen käyttäjien kesken. Näin uusien tuotteiden valmistamisen tarve vähenee. Alustoja hyödynnetään esimerkiksi myös vuokraus- tai leasing-palveluissa yhteiskäytön hallintaan. Alustojen taustalla oleva liiketoiminta perustuu tyypillisesti transaktioista perittäviin palvelumaksuihin tai esimerkiksi peruspalvelun ohella tarjottaviin lisäpalveluihin ja mainostuloihin. Kuluttajat ja käyttäjät hyötyvät alustoista joustavan valikoiman ja monipuolisen tarjoaman sekä edullisten hintojen kautta.
 28. 28. Autojen vertaisvuokraamisen edistäminen palvelulla Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Shareit Blox Car -palvelun avulla kuka tahansa voi vuokrata autoaan lisätulojen saamiseksi resurssien viisaamman käytön nimissä. Palveluun on kytketty autojen vertaisvuokrauksen vakuutus, mikä tekee palvelusta houkuttelevan. Tällaiset palvelut ovat alkusoittoa liikkumisen murrokselle.” JAKAMISALUSTAT
 29. 29. Ratkaisu: Autojen vertaisvuokraamisen edistäminen Shareit Blox Car -palvelulla Hyödyt asiakkaalle Ansaintamalli ja hyödyt Shareit Blox Carille Ongelma • Monilla haja-asutusalueilla, pienissä kunnissa ja kaupungeissa julkisia liikennepalveluja on vähän tai vuorovälit ovat monelle liian pitkiä. • Esimerkiksi asiointi- ja mökkimatkoja on usein liian hankala tehdä ilman omaa autoa, jos julkinen liikenne ei vie perille määränpäähän. • Auton omistamisen kokonaiskustannukset ovat korkeat ja autot seisovat tyhjänpanttina 92 % ajasta. Autoa satunnaisesti tarvitseville on ollut tarjolla niukasti edullisia palveluita. • Nettipalvelun avulla kuka tahansa voi vuokrata omaa autoaan tunti-, päivä- tai viikkokohtaisesti. • Luotettavuuden/turvallisuuden varmistamiseksi kaikki henkilöt rekisteröityvät palveluun (tunnistus ja maksukyvyn tarkastus). • Palvelun autot kuuluvat If-vakuutusyhtiön Shareit-turvaan, joka on pohjoismaiden ensimmäinen autojen vertaisvuokrauksen vakuutus. • Yleistyessään toimintamalli vähentänee autojen määrää ja vaikuttaa positiivisesti elinympäristöön. Julkisen liikenteen käyttö ja hyötyliikunta yleistyvät kun autoja omistetaan vähemmän. • Shareit-palvelu veloittaa vuokraustapahtumista 30 %. Autojen omistajat saavat 70 % tuloista, josta vähennetään muutaman euron suuruinen vuorokausivakuutus (2,3 tai 5 euroa). • Kasvava markkina: kyselytutkimuksen mukaan pelkästään Suomessa on satoja tuhansia potentiaalisia autonomistajia vertaisvuokrauksen näkökulmasta. • Käyttäjä saa edullisen vuokra-auton joustavasti käyttöönsä, ja säästää kustannuksia auton omistamiseen nähden. Vuokraaminen on helppoa ja turvallista. • Auton omistajat saavat lisätuloja autostaan silloin kun eivät itse käytä autoa; vuokrahinta ja -ajankohta ovat omistajan päätettävissä. • Palvelun tuominen osaksi alueellisia liikkumispalveluja ei edellytä hankintaa esimerkiksi kaupungilta tai kunnalta.
 30. 30. Helppo tapa perustaa vajaasti käytettyjen tavaroiden markkinapaikka Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Sharetribea voi hyvästä syystä kutsua alustojen alustaksi. Nousukiidossa olevan startupin tarjoaman palvelun avulla yksityishenkilö tai yritys voi perustaa yhteisöllisen markkinapaikkasivuston ilman tietoteknisiä erityistaitoja. Näin resurssien hyötykäyttö edistyy jakamistalouden hengessä.” JAKAMISALUSTAT TUOTE PALVELUNA
 31. 31. Ratkaisu: Helppo tapa perustaa markkinapaikka, jolla vajaakäytöllä olevat tavarat ja tilat kohtaavat tarvitsijansa • Sharetriben teknologian avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys voi perustaa helposti verkkopohjaisen markkinapaikkasivuston. • Sivustoilla voidaan tarjota vajaakäytöllä olevia tavaroita ja tiloja vuokralle tai myydä niitä edelleen. • Jälleenmyynti ja -vuokraus parantaa tavaroiden ja tilojen käyttöastetta ja vähentää tarvetta uudelle tuotannolle. • Jälleenmyynnin ja -vuokrauksen tarjoajat saavat mahdollisuuden ylimääräisiin ansioihin, ja ostajat säästävät kustannuksissa uuden hankintaan nähden. Hyödyt asiakkaalle • Markkinapaikkasivustojen perustajat voivat ansaita veloittamalla osuuden sivuston maksujärjestelmän kautta kulkevista maksutapahtumista. Moni Sharetriben asiakkaista saa koko liikevaihtonsa näistä osuuksista. • Ilman Sharetriben teknologiaa sivuston kehittäminen maksaisi moninkertaisesti ja siinä menisi kuukausia, kun Sharetriben avulla se onnistuu päivässä. Monelta asiakkaalta sivusto jäisi todennäköisesti pystyttämättä. Ansaintamalli ja hyödyt Sharetribelle • Markkinapaikan perustajilta veloitetaan kuukausimaksua, joka perustuu sivustojen käyttäjämäärään. • Jakamis- ja vertaistalouden voimistuva trendi luo hyvät edellytykset liiketoiminnan kasvulle. Ongelma • Ihmiset ja organisaatiot omistavat paljon tavaroita ja tiloja, jotka ovat vajaassa käytössä. Esimerkiksi sähköporaa käytetään noin 12 minuuttia sen elinkaaren aikana ja henkilöauto on pysäköitynä 92 % ajasta. • Muun muassa vajaakäytön takia tavaroita ja tiloja tuotetaan paljon yli todellisen tarpeen, mikä kuluttaa maapallon rajallisia resursseja ja edistää ilmastonmuutosta.
 32. 32. Käytettyjen tavaroiden myymistä ja ostamista helpottava verkkokauppapalvelu Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Suomalaistaustainen Swap.com tekee käytetyn tavaran ostamisen ja myymisen verkossa helpoksi. Palvelun käyttökokemus ja laatuvaikutelma vastaa uuden tavaran verkkokauppaa. Tehokas käsittelyprosessi ja markkinapaikka mahdollistavat tavaroiden uudelleenkäytön roskiin heittämisen sijaan.” TUOTE-ELINKAAREN PIDENTÄMINENJAKAMISALUSTAT
 33. 33. Ratkaisu: Käytettyjen tavaroiden myymistä ja ostamista helpottava verkkokauppapalvelu • Uuden tavaran ostoa vastaava käyttäjäkokemus käytetyille tavaroille. • Myyjä lähettää laatikollisen tavaraa palveluun, jossa tavarat valokuvataan ja lisätään verkkokauppaan erittäin tehokkaassa käytetyn tavaran käsittelyprosessissa. • Swap.com on USA:n nopeimmin kasvava online consignment -verkkokauppa: kasvua keskimäärin +15 % kuukaudessa (2014-2016). TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • Tarjoaa ostajille vähittäiskauppaan nähden jopa 50-90 % edullisemmat hinnat. • Helpottaa käytettyjen tavaroiden myyntiä huomattavasti. Kertyvillä tuloilla on monille elämänlaatua parantava vaikutus. Ansaintamalli ja hyödyt Swap.com:lle • Tuotemyyntien transaktioista veloitetaan palvelumaksu (25 % + $1.50). • Käsittely- ja logistiikkakulut veloitetaan kertyneistä myyntituloista jälkikäteen. • Palvelun houkuttelevuus niin ostajille kuin myyjille luo hyvät edellytykset toiminnan kasvulle ja markkinajohtajuudelle. Ongelma • Tehokasta ja taloudellisesti houkuttelevaa tapaa edullisten käytettyjen tavaroiden ostamiseen ja myymiseen ei ole ollut olemassa. • Yhdysvalloissa esimerkiksi 85 % vaatteista päätyy jätteeksi kierrätyksen sijaan.
 34. 34. UUSIUTUVUUS
 35. 35. UUSIUTUVUUS Kiertoja edistävät materiaalit ja energia ovat täysin uusiutuvia, kierrätettäviä tai biohajoavia. Kiertotaloudessa niillä korvataan neitseellisiä ja usein myrkyllisiä, saastuttavia ja ei-kierrätettäviä raaka-aineita enenevässä määrin. Esimerkiksi biokemikaaleilla ja -muoveilla voidaan korvata öljyä lukuisissa tuotteissa. Uusiutuvalla energialla, kuten aurinko- ja tuulivoimalla korvataan fossiilisia energianlähteitä kuten hiiltä ja maakaasua yhteiskunnassa. Toimintamalli on keskeinen rajallisten resurssien maailmassa. Irtautuessaan niukkenevista raaka-aineista yksittäinen toimija tukeutuu pitkällä aikavälillä kestäviin ja kustannustehokkaisiin materiaali- ja energialähteisiin omissa prosesseissaan sekä asiakkaille tarjotuissa tuotteissa ja palveluissa. Näin yritys voi saavuttaa kilpailuetua kasvavassa asiakasjoukossa, joka haluaa vähentää hintaheilahteluihin ja vastuullisuuteen liittyviä riskejä.
 36. 36. Helposti kierrätettävät ja biohajoavat kartonkikupit ja -pakkaukset Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Uusiutuvat kartonkituotteet korvaavat fossiilisia muovituotteita kuten muovikuppeja. Perinteisten kartonkikuppien kierrätys on ollut hankalaa niiden muovipäällysteiden takia. Kotkamillsin kehittämä pinnoite mahdollistaa helposti kierrätettävät ja biohajoavat kartonkipakkaukset – käytön jälkeen niiden kuidut on helppo kierrättää raaka-aineeksi uuteen kiertoon.” UUSIUTUVUUS
 37. 37. Ratkaisu: Helposti kierrätettävät ja biohajoavat kartonkikupit ja -pakkaukset • Kartonkitehtaan tuotantoprosessissa pakkauskartonkiin muodostetaan rasvaa ja vettä hylkivä suojakerros vesipohjaisella dispersiopolymeerillä. • Suojakerros hajoaa kierrätysprosessissa ja mahdollistaa kuitujen uusiokäytön. Kartonki myös biohajoaa kompostissa tai luonnossa. • Ratkaisu säästää luonnonvaroja, kun arvokas raaka-aine saadaan takaisin kiertoon. Hyödyt asiakkaalle • Pakkausten ja astioiden valmistajat voivat myydä tuotantoprosessistaan ylijäävän kartonkimateriaalin paperi- ja kartonkivalmistajille, jolloin se korvaa neitseellisen kuidun käyttöä. • Kierrätettävät pakkaukset säästävät ravintolaketjujen kustannuksia jätemaksujen vähenemisen myötä. • Ympäristöystävällisemmät pakkaukset tuovat toimijoille imago- ja brändihyötyjä. Ansaintamalli ja hyödyt Kotkamillsille • Kartonkia myydään pakkausvalmistajille. • Käytetyistä pakkauksista saadaan neitseellistä sellua edullisempaa raaka-ainetta uusiotuotteisiin. • Kustannustehokas ratkaisu merkittävään ratkaisemattomaan ongelmaan tuo kilpailuetua ja luo hyvät kasvun edellytykset. • Suurin kysyntä on suurissa kahvila- ja pikaruokaketjuissa, joihin tuotteita ensin toimitetaan. Myöhemmin valikoimassa on paljon laajenemisen varaa, sillä mm. lentoyhtiöt, tapahtumanjärjestäjät ja hiihtokeskukset ovat kiinnostuneita kierrätettävistä pakkauksista. Ongelma • Esimerkiksi kahviloissa ja pikaruokaloissa tavanomaisesti käytetyt kertakäyttöiset paperikupit ja tarjoiluastiat eivät ole helposti kierrätettäviä. Vuotojen estämiseksi astiat on pinnoitettu muovikalvolla, mikä vaikeuttaa niiden kierrätystä ja tekee niistä biohajoamattomia. • PE-muovipinnoitteisten pakkausten kierrätys on teknisesti mahdollista, mutta se edellyttää kalliita erikoiskäsittelylaitoksia. • Esimerkiksi Britanniassa heitetään roskiin vuosittain arviolta noin 2,5 miljardia kuppia.
 38. 38. Jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva diesel Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Nesteen uusiutuvan dieselin valmistuksen raaka-aineista jo lähes 80 % on jätteitä ja tähteitä. Sen elinkaaren aikaiset CO2-päästöt ovat huomattavasti fossiilista dieseliä pienemmät. Neste on osoittanut, että isokin yritys voi innovoimalla luoda huomattavaa uutta liiketoimintaa perinteisellä alalla.” UUSIUTUVUUS RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS
 39. 39. Ratkaisu: Uusiutuvista raaka-aineista tuotettu Neste uusiutuva diesel • Tuotteen raaka-aineet ovat elintarviketuotannon jäte- ja tähderasvoja sekä kasviöljyjä. Raaka-aineista jo lähes 80 % on jätteitä ja tähteitä (2016). • Tuotteella on 40-90 % alhaisemmat koko elinkaaren aikaiset CO2-päästöt fossiiliseen dieseliin verrattuna. • Mahdollistajana noin 10 vuodessa yli kolminkertaistetut T&K-panostukset mm. uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen ja NEXBTL- teknologiaan. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle (kuluttajat, liikenneyrittäjät, kaupungit, jakelijat) • Kustannustehokas vaihtoehto uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja CO2-päästöjen vähentämiseen ilman investointeja uusiin ajoneuvoihin. • Vähemmän epäpuhtauksia ilmaan (piehiukkas-, NOx-, HC- ja CO-päästöt). • Korkealaatuinen, hajuton, tehokkaasti palava ja kylmiin olosuhteisiin soveltuva polttoaine, joka ei lisää ajoneuvojen huoltotoimenpiteitä. • Tavanomaista dieseliä vastaava käyttö, jakelu ja varastointi. Ansaintamalli ja hyödyt Nesteelle • Uusiutuvien tuotteiden myynti: liikevaihdosta jo 21 % ja vertailukelpoisesta liikevoitosta yli 40 % (402 milj. €) on peräisin uusiutuvista tuotteista (2015; vrt. ~0 % vuonna 2007). • Neste on maailman suurin uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä valmistava yhtiö. Ongelma • Fossiiliset liikennepolttoaineet tuottavat paljon CO2-ilmastopäästöjä. • Maapallon resurssit ovat rajalliset, siksi kilpailu raaka-aineista kovenee. Monia jäte- ja tähdevirtoja ei hyödynnetä.
 40. 40. RESURSSITEHOKKUUS & KIERRÄTYS
 41. 41. RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS Resurssitehokkuus ja kierrätys ja ovat kiertotalouden peruspilareita. Arvoa luodaan materiaalivirtojen sivutuotteista ja jätteistä sekä käyttäjiltä palautuvista tuotteista. Valmistusprosesseissa, tuotteissa ja arvoketjuissa kiinnitetään huomiota resurssitehokkuuteen eli energia- ja materiaalitehokkuuden optimointiin. Uuden toimintatavan mahdollistavat etenkin uudet teknologiat sekä tehokas käänteinen logistiikka. Kierrätyksen ja palautumisen myötä materiaaleja voidaan • käyttää korkeamman arvon tuotteiden tekemiseen (upcycling; esim. jätteestä valmistetut komposiitit), • kierrättää takaisin raaka-aineeksi alkuperäistä käyttötarkoitusta varten, tai • siirtää alempiarvoiseen käyttöön (downcycling; esim. jätteen polttaminen energiaksi). Yritykset säästävät jäte-, materiaali- ja energiakustannuksissa ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Resurssitehokkuuden ja kierrätyksen ja edistäminen tuo uutta liiketoimintaa, ja joillekin se on ydinliiketoimintaa. Teollisessa symbioosissa yritys hyödyntää toisen toimijan tuotantoprosessin sivuvirtoja raaka-aineena omassa tuotannossaan. Käyttämättömistä tuotteista on helppo päästä eroon: esimerkiksi noutopalvelut, keräyspisteet sekä takaisinosto- ja lähetysohjelmat yleistyvät. Myös kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden valikoima kasvaa.
 42. 42. Mainosbanderollit liikelahjoiksi yritysten yhteistyön kautta Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Granon ja TouchPointin yhteistyö mahdollistaa asiakkailleen perinteisesti jätteeksi jääneiden mainosbanderollien vaivattoman hyödyntämisen uusiotuotteina. Asiakkaan brändi saa imagolleen lisätukea ja arvoton jäte saa uuden hyödyllisen elämän.” RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS
 43. 43. Ratkaisu: Käytetyistä banderolleista valmistetaan mm. liikelahjoja ja fanituotteita mainostavalle yritykselle • Asiakas voi sopia materiaalin jatkokäytöstä kätevästi samalla kun hankkii mainosmateriaalia Granolta. • Käytetyt Granon banderollit toimitetaan asiakkaalta Touchpointille, joka valmistaa materiaalista funktionaalisia tuotteita, kuten laukkuja, kasseja ja säilyttimiä. • Logistiikka hoidetaan asiakkaan puolesta: mainosbanderolli on oikealla paikalla oikeaan aikaan, mutta myös sen poistaminen ja peseminen hoidetaan ja valmiit lopputuotteet toimitetaan suoraan asiakkaalle, loppukäyttäjälle tai jopa kuvattuna verkkokauppaan ja sieltä tuotteen ostajalle. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • Käytetty banderolli saa uuden elämän eikä muodostu jätteeksi. • Uusiotuote on uniikki ja yrityksen brändin näköinen, ja tukee profiloitumista vastuullisena toimijana. Yritykset pystyvät konkreettisella teolla toteuttamaan yritysvastuuta. • Banderollin uusi elämä on vaivatonta suunnitella samalla kun mainosbanderollit hankitaan. • Tarinoiden voima; tuotteilla ja niiden tarinalla on merkitys, joka lisää tuotteen saajan sitoutumista yritykseen. Syntyvät tuotteet voivat myös olla kiinnostavia uusille kohderyhmille. Ansaintamalli ja hyödyt Granolle ja TouchPointille • Parempi ja kokonaisvaltaisempi palvelu edistää asiakastyytyväisyyttä. • Uudet yhteistyöhön perustuvat palvelut tuovat lisää liikevaihtoa. • Tuotteen materiaaleja hyödynnetään myös ensimmäisen kaupan jälkeen, mikä säästää materiaalikustannuksia ja vähentää uuden, neitseellisen materiaalin valmistustarvetta. Ongelma • Mainosbanderolleja käytetään rajallinen aika, jonka jälkeen ne ovat mainostajalle hankalaa jätettä. Tekstiilijäte on orgaanista jätettä, jota ei ole saanut enää vuoden 2016 alusta lähtien viedä kaatopaikalle. • Vanhan banderollin uusiokäytön suunnittelu vaatii aikaa ja vaivaa sekä hyvän yhteistyökumppanin.
 44. 44. Ylijääneistä mineraalivilloista valmistettu uusiopuhallusvilla Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Eko-Expert on kehittänyt kannattavan hyödyntämistavan mineraalivillan ylijäämälle, josta suurin osa on aiemmin päätynyt kaatopaikalle. Ratkaisun myötä rakennuspaneelitehtaan merkittävimmät sivuvirrat saadaan hyötykäyttöön ja jätemäärät minimoitua. Toistakymmentä vuotta kypsynyt innovaatio on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa.” RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS
 45. 45. Ratkaisu: Ylijääneistä mineraalivilloista valmistettu uusiopuhallusvilla • Ympäristöystävällinen ja helppo tapa kierrättää mineraalivillojen ylijäämät. • Tarkoitettu elementti- ja talotehtaille sekä rakennusliikkeille ja kattourakoitsijoille. • Asiakkaan kohteeseen toimitetaan kontti ylijäämävilloille, joka noudetaan ja vaihdetaan aina tarpeen mukaan. • Ylijäämistä valmistetaan uusiopuhallusvillaa Eko-collect -menetelmällä rakennuskohteiden eristeeksi. • Uusiovillalla on alhainen CO2-jalanjälki ja se vähentää kaatopaikkakuormitusta. Hyödyt asiakkaalle • Kustannustehokkuus: minimoi jätemaksut sekä kuljetuskustannukset. • Oman tuotannon ekologisuus: kierrätysaste kasvaa merkittävästi. • Kontin suuri kapasiteetti minimoi tyhjennyskerrat ja mahdollistaa toiminnan pidemmilläkin etäisyyksillä. • Työmaan/tuotantoalueen siisteys, pienentynyt tilantarve ylijäämävilloille, lisääntynyt työturvallisuus. • Ekologinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen lopputuote teollisuudelle. Ansaintamalli ja hyödyt Eko-Expertille • Katetta kustannustehokkaasti valmistetun puhallusvillan myynnistä. • Asiakas kattaa ylijäämävillan kuljetuskulut, mikäli ei itse tarvitse Eko-Expertin uusiopuhallusvillaa. • Uutta liiketoimintaa vuosikymmeniä kypsyneestä innovaatiosta, joka on herättänyt kansainvälistäkin mielenkiintoa ja on kasvattanut yrityksen verkostoja. Ongelma • Rakennuseristeissä käytettävistä villoista 3-10 % päätyy jätteeksi rakennustyömailla ja taloteollisuudessa. • Villalle ei ole ollut kierrätysmalleja ja se on vaikea loppusijoitettava.
 46. 46. Käytetty muovi uusioraaka-aineeksi Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Valtaosa muoveista on perinteisesti päätynyt kaatopaikalle, polttoon tai luontoon. Ekokem tekee siihen muutosta Riihimäen kiertotalouskylässä, jossa ympäri Suomea kerätty muovijäte prosessoidaan uusiomuoviksi. Samalla yrityksen liiketoiminta on monipuolistunut jätteenkäsittelystä raaka-aineen toimittamiseen.” RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS
 47. 47. Ratkaisu: Käytetyn muovin kierrätys, lajittelu ja jalostus uusioraaka-aineeksi • Kuluttajamuovipakkaukset kerätään koko Suomen alueelta ja toimitetaan Riihimäelle Ekokemin kiertotalouskylään (Suomen Uusiomuovi & Suomen Pakkauskierrätys RINKI). • Uutta teknologiaa yhdistelevässä prosessissa muovilaadut erotellaan, pestään, kuivataan ja granuloidaan. • Lopputuotteena saadaan ominaisuuksiltaan neitseellistä muovia vastaavaa uusiomuovia, jossa epäpuhtauksien osuus on vain muutama prosentti. • Laitoksen vuosikapasiteetti on 20 000 t. Noin 1/3 muovista tulee erilliskeräyksestä, 1/3 sekajätteestä ja 1/3 kaupasta sekä teollisuudesta. • Kierrätysmuovin CO2-jalanjälki on 85 % neitseellistä muovia pienempi. TUOTE PALVELUNA Hyödyt asiakkaalle • Uusiomuovin hinta on 20-25 % alhaisempi neitseelliseen raaka-aineeseen verrattuna. • Tuotteen pienempi CO2-jalanjälki tuo brändi- ja imagohyötyjä. • Parempi toimitusvarmuus raaka-aineella, joka ei ole niin vahvasti sidottu öljyn hintaheilahteluihin. • Mahdollistaa kierrätysasteiden nostoa ja lain velvoitteiden täyttämistä. Ansaintamalli ja hyödyt Ekokemille • Yrityksen palvelutarjoama on monipuolistunut, kun toiminta on laajentunut jätteiden käsittelystä raaka-aineen toimittamiseen. • Syntyy uutta kannattavaa liiketoimintaa teollisen tuotannon ansaintamallilla. • Yrityksen kumppanuudet ja verkottuminen vahvistuvat. Ongelma • Jätemuovien korkein lisäarvo on aikaisemmin jäänyt hyödyntämättä – ne ovat usein päätyneet polttoon tai kaatopaikalle. • Muovilla on ollut kestämätön mielikuva, vaikka se on monipuolinen raaka-aine monissa sovelluskohteissa. • Uuden muovin valmistaminen kuluttaa öljyä, joka edistää ilmastonmuutosta.
 48. 48. Käytettyjen alkaliparistojen prosessointi maatalouden kierrätysravinteeksi Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Heti ei uskoisi, että käytetyistä paristoista on hyötyä maanviljelylle. Rec Alkaline on kuitenkin kehittänyt kustannustehokkaan menetelmän hivenaineiden talteenottoon käytetyistä alkaliparistoista. Hivenaineita käytetään pelloilla kasvien ravinteena. Näin tarve neitseellisten hivenaineiden käyttöön vähenee.” RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS
 49. 49. Ratkaisu: Käytettyjen alkaliparistojen prosessointi maatalouden hivenaineeksi uudella teknologialla • Alkaliparistot kerätään, lajitellaan ja murskataan. Rec Alkalinen kehittämällä uudella teknologialla alkalimassasta saadaan hivenainetta, joka sisältää sinkkiä, mangaania, rikkiä ja kaliumia yhdisteenä. • Hivenaine laimennetaan ja levitetään pelloille kasteluveden tai kasvinsuojeluaineiden kanssa kasveja ravitsemaan ja tervehdyttämään. • Globaali väestönkasvu edellyttää satomäärien kasvua, johon kierrätysraaka-aineesta valmistettu hivenaine on edullisin ja tehokkain ratkaisu. Hyödyt asiakkaalle • Kierrätysraaka-aineesta valmistettu hivenaine on n. 50 % edullisempaa kuin neitseellisistä raaka-aineista valmistettu kilpailijan tuote. • Tuotteen käyttö maanviljelyssä on ympäristön kannalta vastuullisempaa ja tuo imagohyötyjä. • Mangaanin neitseelliset raaka-ainevarannot ovat rajalliset, joten mm. kierrätysmangaanin saanti suojaa rajuilta hintavaihteluilta ja varmistaa vakaan hintakehityksen. Ansaintamalli ja hyödyt Rec Alkalinelle • Hivenainetta kasvaville markkinoille: globaalin markkinan arvioitu arvo on 13 miljardia euroa vuoteen 2021 mennessä. • Teknologiamyynti ja -lisensointi tulevat olemaan merkittävä osa liiketoimintaa. Ongelma • Alkaliparistot päätyvät usein kaatopaikalle ja saastuttavat luontoa. • Paristojen sisältämän sinkin ja mangaanin tuottaminen neitseellisistä ja uusiutumattomista luonnonvaroista edellyttää malmin louhimista ja rikastamista. Rikastamot ja lopputuoteteknologiat edellyttävät kalliita investointeja. • Tavanomaisessa alkaliparistojen lajittelussa ja kierrätyksessä syntyy runsaasti alkalimassaa, jonka hyödyntäminen perinteisellä sulattotekniikalla on taloudellisesti kannattamatonta ja kallista.
 50. 50. Käytetyistä vaatteista sarjatuotettu vaatemallisto Sitran kiertotaloustiimin näkemys: ”Remake on maailmassa edelläkävijiä toimintamallillaan, jossa vanhoista vaatteista tehdään uusia sarjatuotantona. Toisin sanoen arvottomat tekstiilit ”upcyclataan” korkean arvon vaatteiksi. Toiminta pitää materiaalit käytössä ja tuottaa sen pohjalta huomattavaa lisäarvoa.” RESURSSITEHOKKUUS JA KIERRÄTYS
 51. 51. Ratkaisu: Käytetyistä vaatteista sarjatuotettu uusi MEM-vaatemallisto • Käytettyjen trikoovaatteiden, farkkujen ja nahkatakkien uudelleenvalmistus moderniksi vaatemallistoksi. • Ompelijamestarin suunnittelema, ammattitaitoisesti kokonaan Suomessa valmistettu mallisto. • Materiaali on Suomen Punaiselta Ristiltä poistuvaa, myytäväksi kelpaamatonta käytettyä vaatetta. • Malliston jokainen vaate säästää keskimäärin noin 20 000 litraa makeaa vettä ja yli 10 000 kiloa maa-ainesta (mineraaleja, fossiilisia polttoaineita ja biomassaa) neitseellisistä raaka-aineista valmistettujen vaatteiden tuotantoon verrattuna. Hyödyt asiakkaalle • Muodikkuus ja ekologisuus yhdistyvät samassa tuotteessa. • Tuotteella on mielenkiintoinen tarina ja se on persoonallinen. • Suomalainen mitoitus. Ansaintamalli ja hyödyt Remakelle • Tuotteita myydään verkkokaupoissa ja Helsingin myymälässä. • Materiaalin hankkiminen paikallisesti vähentää sen toimituskuluja ja -riskejä. • Täysin kierrätetty, sarjatuotettava vaatemallisto on globaalistikin uniikki tapa tuottaa vaatteita. Ongelma • Kuluttajakäytöstä poistuneille vaatteille on vaikeaa löytää hyödyntämistapoja. • Uudet vaatteet kuluttavat luonnonvaroja, tekstiiliala saastuttaa toiseksi eniten makeita vesiä maailmassa kaikista toimialoista.
 52. 52. Kiertotaloudesta
 53. 53. Kiertotalous tähtää luonnonvarojen ylikulutuksen irtikytkentään talouskasvusta. Se pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Usein tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvalla älykkyydellä. Mitä on kiertotalous?
 54. 54. Suomen siirtyminen kiertotalouteen on alkanut – tähtäimessä on asema kiertotalouden globaalina kärkimaana vuoteen 2025 mennessä. Siirtymää viitoittaa Suomen kiertotalouden tiekartta. Maailman ensimmäisen kansallisen tiekartan ovat tehneet suomalaiset yhdessä Sitran johdolla. Tiekartta kokoaa yksittäisiä tekoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Kiertotaloutta edistetään aluksi viidellä painopistealueella, joissa Suomella on jo ennestään paljon vahvuuksia. Tällä Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla on esimerkkejä siitä, miten yritykset edistävät kiertotaloutta tiekartan painopistealueilla viiteen liiketoimintamalliin perustuen. Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi!
 55. 55. Käyttö Tuotteiden käyttö jatkuu mahdollisimman pitkään, niitä huolletaan ja tarvittaessa korjataan. Kuluttaja Kuluttajien kysyntä synnyttää kestävien tuotteiden ja hyödykkeiden tarjonnan. Yritykseltä yritykselle Yritykseltä yritykselle –hankinnoissa painottuvat helposti vaihdettavat ja huollettavat osat kertakäyttöisten sijaan. Kauppa Kauppa myy palveluita tavaroiden sijaan ja kertoo tuotteiden ympäristö- vaikutuksista, materiaaleista ja elinkaaren loppuvaiheen jatkokäytöstä. Jakelu Jakelussa käytetään eri sektoreiden yhteiskuljetuksia ja –kuljetusvälineitä sekä uusiutuvia polttoaineita. Valmistava teollisuus Valmistava teollisuus tarjoaa pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan korjata, huoltaa ja joiden materiaalit erotellaan elinkaaren lopussa. Materiaalien prosessointi Materiaaliprosessien suunnittelulla vähennetään valtavien raaka-ainemäärien jalostuksen energiantarvetta ja tehdään sivuvirtojen hyödyntäminen mahdolliseksi. Alkutuotanto Alkutuotannon raaka-aineet ovat pääomaa, jonka hyvä huolenpito on kestävien ratkaisujen edellytys. Elinkaari jatkuu uudessa kierrossa 1 Kestävä ruokajärjestelmä Metsäperäiset kierrot Tekniset kierrot Liikkuminen ja logistiikka Yhteiset toimenpiteet 2 3 4 5
 56. 56. Biologiset kierrot Alku-/välituotteen valmistaja Lopputuotteen valmistaja Jälleenmyyjä/ palvelun tarjoaja Tekniset kierrot Keräys Keräys Energiaksi Kaatopaikka Kuluttaja Käyttäjä Uusiokäyttö/ jälleenmyynti Uudistus/ uudelleenvalmistus Kierrätys Kaivokset/ materiaalien valmistus Ylläpito Viljely/ keräys Biokemiallinen hyödyntäminenPalauttaminen maaperään Biokaasu Anaerobinen hajottaminen ja kompostointi Biokemiallisen tuotteen ekstraktointi Käyttö toisella tavalla Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit sekä niihin sitoutunut suurin mahdollinen arvo säilyvät yhteiskunnassa Hyödyntäminen toisissa arvoketjuissa
 57. 57. TUOTE PALVELUNA Lähteet Kiertotalouden liiketoimintamallit • Deloitte, 2015. Circular Economy – From theory to practice. [Verkkojulkaisu]. Saatavissa: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/risk/Circular%20economy%20FINAL%20web.pdf • Ellen MacArthur Foundation & the McKinsey Center for Business and Environment, 2015. Growth within: A Circular Economy vision for a competitive Europe. [Verkkojulkaisu]. Saatavissa: https://www.mckinsey.de/files/growth_within_report_circular_economy_in_europe.pdf • Forum for the Future, 2016. The Circular Economy Business Model Toolkit. [Verkkojulkaisu]. Saatavissa: https://www.forumforthefuture.org/project/circular-economy-business-model-toolkit/overview • Lacy, P. & Rutqvist, J., 2015. Waste to Wealth – The Circular Economy Advantage. Palgrave Macmillan, New York. 264 s. ISBN: 978-1-137-53068-4. • Seppälä et al., 2016. Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö, ohjauskeino ja mallinnetut vaikutukset vuoteen 2030. [Verkkojulkaisu]. Saatavissa: http://www.syke.fi/hankkeet/kiviki Case-kuvaukset • Yritysten verkkosivut, keskustelut yritysten edustajien kanssa sekä lukuisat case-esimerkkeihin viittaavat artikkelit. • Ovaska, J., 2016. Business Models for a Circular Economy – 7 Companies Paving the Way. [Verkkojulkaisu]. Saatavissa: http://jpovaska.com/business-models-for-a-circular-economy-e-book/ Kiertotalouden yleinen viitekehys • Mukaillen: Ellen MacArthur Foundation, 2016. Circular Economy System Diagram. [Verkkojulkaisu]. Saatavissa mm.: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram

×