Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekologinen kestävyys Sitran aiheet

Kooste Sitran Ekologisen teeman aiheista.

 • Login to see the comments

Ekologinen kestävyys Sitran aiheet

 1. 1. • Suomesta resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta Mari Pantsar-Kallio, teemajohtaja • Teolliset symbioosit Jyri Arponen, johtava asiantuntija • Resurssiviisas alue Lari Rajantie, johtava asiantuntija • Hiilineutraali teollisuus Tiina Kähö, johtava asiantuntija • Kestävän kaivostoiminnan verkosto Sylvie Fraboulet-Jussila, johtava asiantuntija 1 Ekologinen kestävyys – Sitran aiheet
 2. 2. Suomesta resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta Mari Pantsar-Kallio
 3. 3. 3 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun irtikytkentä luonnonvarojen kulutuksesta
 4. 4. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen on uhka ja mahdollisuus OECD: Maailman BKT pienenee 0,7–2,5 % vuoteen 2060 mennessä – ilmastonmuutoksen vaikutus. World Bank: maailman BKT kasvaa USD 1,8–2,6 biljoonaa vuosittain vuoteen 2030 mennessä (2 % maailman BKT) – ilmastonmuutoksen torjunta. $ IEA: USD 48 biljoonaa energiainvestointeihin 2035 mennessä. Ellen McArthur Foundation: Globaalin kiertotalouden markkina-arvo siivu tästä kokonaisuudesta? € 700 miljardia euroa. Mikä on Suomen ja suomalaisyritysten Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 24.9.2014 • 4 Lähteet: World Bank, OECD, IEA World Energy Investment Outlook 2014, TEM
 5. 5. Sitran tahtotila: Suomi on resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta Painopistealueet: 1. Kestävän, vähähiilisen liiketoiminnan vauhdittaminen • Hiilineutraali teollisuus • Climate Leadership Council ry • Innovaatioiden kaupallistaminen, referenssialueet, • Kestävän kaivossteollisuuden verkosto • Rahastosijoitukset 2. Resurssiviisaat alueet ja kiertotalous • Teolliset symbioosit • Resurssiviisaat alueet • Kokeilut ja pilotit • Valmistelussa kiertotalouden uudet liiketoimintamallit 3. Hallintoon ja kannusteisiin vaikuttaminen * Kansalaisiin ja kuluttajiin pyritään vaikuttamaan useiden toimien kautta Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 24.9.2014 • 5
 6. 6. Miten Suomi voi hyödyntää mahdollisuudet? ”Suomesta resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta” 6 2. Resurssiviisaus jalkautetaan koko yhteiskuntaan • Resurssiviisauden toiminta- ja johtamismalli alueille • Kannusteet kiertotalouteen • Julkiset hankinnat • Referenssialueet ja -kohteet 1. Kasvua ja työllisyyttä tukeva energia-, elinkeino- ja teollisuuspolitiikka ohjauskeinoineen • Kotimaisuus energiaratkaisujen perustaksi • Kannustava sääntely luvitusmenettelyineen • Innovaatioita, kotimarkkinoita ja energiatehokkuutta tukeva vero- ja tukipolitiikka Sitra • Mari Pantsar-Kallio • 24.9.2014 •
 7. 7. 7 Teolliset symbioosit Jyri Arponen
 8. 8. Mitä ja miksi Kysyntä niukkuuden ratkaisuista kasvaa maailmalla. Tarvitsemme uusia teollisiin symbiooseihin perustuvia liiketoimintamalleja, tunnistettuun kysyntään soveltuvia paikallisia ratkaisuja ja kotimaisen osaamisen demonstraatioita. Teollisissa symbiooseissa yritykset vaihtavat keskenään ylijäämäraaka-aineitaan, kehittävät prosessejaan ja luovat uusia liiketoimintamalleja. Tämä parantaa yritysten tuottavuutta ja edellytyksiä kansainvälisille markkinoille. Työpaikkoja ja uusia investointeja syntyy. Tuomme Suomeen toimintamallin, jossa yritykset yli toimialarajojen hyödyntävät toistensa resursseja ja löytävät uusia kumppaneita. Sitra • Jyri Arponen • 24.09.2014 • 8 Teolliset symbioosit Tavoitteet Teollisuuden ainekierrot tehostuvat Yritykset luovat resurssiviisaita ratkaisuja todennettuun kysyntään kestävästi ja taloudellisesti kannattavasti. Kansallinen toimintamalli Toimivan teollisten symbioosien toimintamallin potentiaaliset taloudelliset hyödyt satoja M€ vuodessa. Mahdollistava toimintaympäristö Esteiden poistaminen, teollisuuspolitiikka ja julkinen sektori tukevat teollisia symbiooseja.
 9. 9. Circular Economy = kiertotalous Sitra • Jyri Arponen • 24.09.2014 • 9
 10. 10. teollisetsymbioosit.fi Sitra • Jyri Arponen • 24.09.2014 • 10
 11. 11. Case: Smart Chemistry Park, Rasio VIHREÄ KEMIA MATERIAALIKEMIA KEMIANTEKNIIKKA PROSESSIOSAAMINEN SUUNNITTELUOSAAMINEN MATERIAALI-VIRTOJEN LOGISTIIKKA CLEANTECH JÄTTEESTÄ ENERGIAA BIOJALOSTA MINEN & BIOENERGI A SIVUVIRROIS TA TUOTTEITA RESURSSI-VIISAUS BIOTALOUS TEOLLISET SYMBIOOSIT Sitra • Jyri Arponen • 24.09.2014 • 11
 12. 12. Resurssiviisas alue Lari Rajantie
 13. 13. Resurssiviisas kaupunki EI JÄTETTÄ Fossiilisten polttoaineiden käyttö lopetettava EI CO ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 2-PÄÄSTÖJÄ Kiertotaloutta edistämällä materiaalit takaisin kiertoon Uusiutuvien materiaalien kulutus globaalisti kestävälle tasolle YHDEN MAAPALLON ELÄMÄ Sitra • Lari Rajantie • 24.9.2014 • 13
 14. 14. RV-tiekartta 2050: Jyväskylän alueen tiekartta resurssiviisauteen 2050 2015-2016 2017-19 2020-2025 2030 2050 ENERGIA Fossiiliton ja hiilineutraali energiantuotanto ja Puun toimitusketjun Kankaan alueesta kehitysalusta ja referenssialue Energiatehokkaat uudet ratkaisut 1-2 tuulivoimapuistoa asuinalueet LIIKENNE liikkuminen JÄTE-HUOLTO Neitseellisten raaka-aineiden kulutus kestävää ja kierrätysmateriaali en käyttö maksimoitu RUOKA Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua VESI Vesiliiketoiminta on merkittävä tulonlähde ja vientiartikkeli KESTÄVÄT YHTEISÖT Alue elinvoimainen ja houkutteleva sekä yrityksille että asukkaille Uusia ratkaisuja joukko- ja kevyen liikenteen sekä autojen yhteiskäyttöön Älykkäät ratkaisut eri liikennemuotojen yhdistämiseen Liikennebiokaasu, sähköautojen latausasemat Houkutteleva ja nopea joukkoliikenne yhdistää paikalliskeskukset Mustankorkean ekoteollisuuspuisto Uusiomateriaalien käyttö on houkuttelevaa ja taloudellisesti kannattavaa Kaupunkiympäristö tukee monimuotoisen asumisen ja älykkään liiketoiminnan kehittämistä Paikalliset kauden mukaiset kasvikset korvaavat lihankulutusta ruokavaliossa Kotitalouksien ruokahävikki vähentynyt 75 % Uudet ratkaisut tiedon, palvelujen ja tavaroiden jakamiseen Teollisuuden suljetut vesikierrot Jätevedenpuhdistamon biojalostamossa hyödynnetään kaikki jäteveden fraktiot Jätevedenpuhdistamon biojalostamo Jyväskylästä kokeilukulttuurialusta 1 maapallo Ei päästöjä Ei jätettä Ekoteollisuuspuiston biokaasulaitos Julkiset hankinnat tukevat lähituotantoa Lähituotannossa vahvoja brändejä, merkittävät työllisyysvaikutukset Yrityksille kokeiluympäristöjä uusien ratkaisujen kehittämiseen Kankaan aurinkovoimala Hiilineutraali sähkön-ja lämmöntuotanto Joukkoliikenne uusiutuvien pollto-aineiden edelläkävijä Teolliset symbioosit Mielikuvan muutos: Jäte = materiaali Kulutus palveluja sekä kestäviä, korjattavia ja uusiomateriaaleista valmistettuja tuotteita Tähdelounaskonsepti laajenee Vesiliiketoiminnan kehitys: Vesikeskus, yritystehdas Puhtaat luonnonvedet osa Jyväskylän brändiä Sairaalasta resurssi-viisauden edelläkävijä Lähi- ja kausiruoan ostaminen helppoa ja edullsita Vesimittarit kotitalouksiin Sitra • Lari Rajantie • 24.9.2014 •
 15. 15. Sitra Si t r•a L•a rLi aRrai jRaanjtaien t i•e 2•4 .294.2.90.1240 1 •4 • 15
 16. 16. • Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisille keittiöille • Tuontitonnikalan korvaaminen Päijänteestä kalastetulla särjellä, lähiporkkanan käyttö koulun keittiössä, lähiruoan logistiikkaketjun kehittäminen • Resurssiviisas asuminen • Aurinkopaneelit kerrostalon katolle, uusia yhteiskäyttötiloja, sähköpolkupyöriä… • Joukkoliikenteen käytön lisääminen • Äänekosken biotuotetehtaan teollisten symbioosien työpaja 27.10. Sitra • Lari Rajantie • 24.9.2014 • Pilottihankkeista monistettavia käytäntöjä ympäri Suomen 16
 17. 17. • Toimintamallin avulla kaupungit saavat käytännön työkaluja ja asiantuntija-apua luonnonvarojen kulutuksen tehostamiseen, päästöjen vähentämiseen, aluetalouden kasvattamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen • Kymmenen kaupunkia mukana työssä: Jyväskylä, Tampere, Turku, Helsinki, Pori, Mikkeli, Lappeenranta, Forssa, Joensuu, Lahti • Toimintamallia kehitetään Jyväskylässä – kevään aikana pilotointi toisessa kaupungissa • Valmis toimintamalli kesään 2015 mennessä Sitra • Lari Rajantie • 24.9.2014 • Resurssiviisaus-toimintamalli Nykytilan kartoitus Tiekartta Implementointi Sertifiointi Raportointi ja seuranta 17
 18. 18. Hiilineutraali teollisuus Tiina Kähö 18
 19. 19. Mitä: Käynnistää teollisuuden muutosprosessin kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tämä kehitys tukee ekologisen ja taloudellisen kestävyyden rakentamista. Samalla vienti ja työpaikkojen määrä kasvavat. Miten: • 5 suuryrityksen tiekartat vähähiilisyyteen • Edelläkävijäyritykset toimivat esimerkkeinä muille • 1-3 pilottihanketta • Suosituksia elinkeinopolitiikan kehittämiseksi Sitra • Tiina Kähö • 24.09.2014 • 19 Hiilineutraali teollisuus Tavoitellut tulokset Muutokseen aktivoiminen on vauhdittanut koko yhteiskunnan energia-murrosta ja suuryritykset näyttävät suuntaa. Lisää kilpailukykyä, vientiä ja työpaikkoja on syntynyt yritysten varautuessa muutokseen liiketoimintalähtöisesti. Piloteista malliksi Pilottihankkeiden kokemuksista on koottu toimintamalli tukemaan muiden yritysten transformaatiota. Suositukset auttavat edistämään hiilineutraalin yhteiskunnan kehittämistä pitkällä aikavälillä.
 20. 20. Hiilineutraali teollisuus - Ajankohtaista • Kone • Outotec • Fortum • Neste Oil • St1 • Caverion • Sitra • Gasum • Nokia • Kemira Yritysten transformaatio: ”tiekartat vähähiili-syyteen” Pääkaupunki-seudusta cleantech-metropoli Sähkö-markkina-mekanismit Hiiliriski  23.10 Case Interface: ”Radical Sustainability is Possible” Ramón Arratia-Diaz  HS/Sitra keskustelu-tilaisuus 25.9.  Energiaälykäs pääkaupunkiseutu - selvitys loka-joulukuu 2014 (vaihtoehdot, kustannukset, joukkoistaminen) Climate Leadership Council  Merkitys sijoittajille ja yrityksille  Cleantech Venture Day 28.10.  Sitran tilaisuus joulu-tammikuu Sitra • Tiina Kähö • 24.09.2014 • 20
 21. 21. Kestävän kaivostoiminnan verkosto Sylvie Fraboulet-Jussila
 22. 22. Mitä: Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät luovat kestävän kaivostoiminnan verkoston Sitran tuella. Yhteistyöhön ja luottamukseen perustuva verkosto kehittää kansainvälisten mallien pohjalta kotimaisten kaivosten toimintatapoja entistä vastuullisemmaksi. Kestävä kaivostoiminta huomioi muut elinkeinot ja ympäristön. Miten: • Avoin ja tasapainoinen vuoropuhelu • Aktiivinen ja rakentava yhteistyö • Työkalut: indikaattorit, johtamisjärjestelmät ja arviointijärjestelmät Kestävän kaivos-toiminnan verkosto Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 24.09.2014 • 22
 23. 23. Missä mennään? • Yhteistyösitoumus sekä visio, missio ja tavoitteet luotu • Luottamus kehittyy • Neljä työryhmää, joissa eri sidosryhmät edustettuina • Yhteiskuntavastuu (Mm. yhtenäiset vastuuraportointikäytännöt ja indikaattorit) • Paikalliset toimintamallit (Olemassa olevien paikallisten yhteistoiminnan mallit ja käytännöt) • Ympäristöhaittojen vähentäminen ja ennaltaehkäisy (Vastuullisuusjärjestelmät/standardit) • Verkoston oman toiminnan kehittäminen (sisäiset säännöt ja toimintamallit, organisoituminen, viestintä, omistajuus, kotipesä, rahoitus jne.) • Kestävän kaivostoiminnan verkosto kiinnostaa myös muissa pohjoismaissa • Seminaari Rovaniemellä 13.8. • Kannanotto hallitukselle: ”Kestävä kaivostoiminta edellyttää viranomaisten voimavarojen turvaamista” • YLE Lappi ” Kaivosteollisuus ja luonnonsuojelijat löysivät toisensa” 13.8. • Lapin Kansa ” Kaivosala etsii vastauksia ja pyrkii vastuullisuuteen” 14.8. • Materia ”Sitra ja Kaivokset” 18.8. • Helsingin Sanomat ”Kaivoskiistojen sopumies” 23.8. • Kansainväliset kokemukset esillä • Keskusteluissa hyvä henki eri sidosryhmien välillä Sitra • Sylvie Fraboulet-Jussila • 24.09.2014 • 23
 24. 24. Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund

×