Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada rahoitusta?

Esitys: Pirjo Hakanpää, Tekes | Elintarvikealan vientivalmennus 24.3.2017: www.evira.fi/pkvienti/vientivalmennus

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada rahoitusta?

 1. 1. Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada rahoitusta? Pirjo Hakanpää Tekes 24.3.2017
 2. 2. Yritysten julkiset viennin edistämispalvelut on koottu Team Finland –palvelun alle: UM, TEM, Tekes, Finpro, Finnvera, ELY-keskukset, kauppakamarit jne. 27.3.2017 www.team.finland.fi
 3. 3. Tekesin rahoituspalvelut yrityksille v. 2017 *Innovaatio- seteli 5 000 euroa *Team Finland Explorer 10 000 euroa *Digiboosti 50 000 euroa Tempo ja Kiito kansainväliseen kasvuun 50 000 / 100 000 euroa Kehittämisen alkupäähän, palvelujen osto Kansainvälistymis- palvelujen osto Digiosaamisella Kv-kasvuun ja uudistumiseen Yrityksen kansainvälisen osaamisen ja kasvun johtamisen kehittäminen T&K-rahoitus; Avustus Laina Into NIY Yrityksen kv-kasvu ja uudistuminen innovaatiotoiminnalla Messuavustus Energiatuki AV-tuotantokannustin DM#1798332 Laivanrakennuksen innovaatiotuki Rahoituspaketti pk- ja midcap-yritysten kansainväliseen kasvuun vuonna 2017. Yritys voi aloittaa tarpeisiinsa sopivalta portaalta. * TF Explorer, Digiboosti -kokeilut voimassa 30.6.2017
 4. 4. Innovaatioseteli 2017 DM#1798332 Kenelle? • Innovaatioseteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaa aloittavalle pk- yritykselle • Yrityksellä on vakiintunutta liiketoimintaa (eli yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta ) Rahoitus • Rahoitus 100% de minimis-avustus; 5000 € + ALV24% = 6 200 € • Rahoitus kohdistuu VAIN ostopalveluihin, hakija on palvelun ostava yritys • Rahoitus maksetaan suoraan palveluntarjoajalle • Palveluntarjoajat listataan Tekesin www-sivuille; sinne voi ilmoittautua • Yritys itse valitsee palveluntarjoajan ja sen EI tarvitse olla listalla Yritys • Yrityksellä on uskottavuutta ja halua lähteä kv-markkinoille • Yrityksen Alfa rating eli asiakastiedolta saatava reittaustaso on oltava A+ ja yrityksellä on takanaan vähintään yksi toteutunut tilikausi. • Yrityksellä EI saa olla verovelkaa eikä soviteltua veronmaksuohjelmaa • Kv-markkinaselvitykset tehdään Team Finland Explorer –rahoituspalvelulla Rahoitus on ns. de minimis -rahoitusta. Sallittu asetuksen mukainen de minimis-kiintiö 200 000 € /konserni / 3 verovuoden aikana eli kuluva ja kaksi edellistä tilikautta. De minimis -tukea ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen ja vesiviljelyyn.
 5. 5. Team Finland Explorer -rahoituspalvelu DM#1798332 Kenelle? • Pk- ja Midcap-yritykselle, jolla on jo vakiintunutta liiketoimintaa (vähintään 1 toteutunut tilikausi), yrityksen Alfa rating A+ • Yritys ottaa ensiaskelia kansainvälistymisen polulla tai haluaa selvittää itselleen uutta potentiaalista markkinaa (maantieteellinen / asiakassegmentti) nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille. • Yrityksellä pitää olla kasvuhalua ja halu hankkia kansainvälistymiseen tarvittavia kyvykkyyksiä. Mihin? • Ostettaviin asiantuntijapalveluihin: • yritykselle uusien, kv-markkinoiden selvittämiseen • kv-markkinoille pääsemiseen tarvittavien valmiuksien kehittämiseen liittyviin markkinaehtoisiin asiantuntijapalveluihin Rahoitus max 1 vuosi • 50% de minimis –avustusta; 5000 € - 10 000 € • Avustus maksetaan palvelun ostavalle yritykselle, joka toimii myös rahoituksen hakijana. • Sama yritys voi saada enintään 2 kertaa Team Finland Explorer -rahoitusta; rahoituksen tulee kohdistua joka kerta oleellisesti erilaisen markkinan (maantieteellinen alue / asiakassegmentti) selvittämiseen.
 6. 6. Kenelle? • PK-yritykset, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä • vähintään 4 pk-yrityksen ryhmä, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla. Yritys osana yritysryhmää, − parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä − edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista − lisäävät vientiä yritysten vanhoille markkina-alueille − monipuolistavat viennin rakennetta − edistävät yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille − tai muuten edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä. Rahoitus − enintään 50 % de minimis -avustusta − yksittäiselle yritykselle enintään 30 000 € / messuhanke − yksittäiselle yritykselle enintään 4 kertaa vuosien 2016–2018 aikana DM#1798332 Messuavustus
 7. 7. DM#1798332 Digiboosti-rahoituspalvelu v. 2017 Kenelle? • Pk- ja Midcap -yritykselle, jolla on jo vakiintunutta liiketoimintaa (ei siis aivan start-up vaiheessa oleva yritys) • Yritys on tehnyt strategisen päätöksen kasvun ja kansainvälistymisen polusta; eli kv-kasvuhakuisuuden täytyy näkyä yrityksen tavoitteissa ja toiminnoissa Yritys • on tunnistanut tarpeen digitalisaation hyödyntämiseen t&k&i-toiminnassaan (ml. markkinoinnin ja liiketoimintamallien kehittämisen) – rahoitus ei siis kohdistu operatiiviseen toimintaan • tarvitsee uutta osaamista digitalisaation hyödyntämiseen • haluaa kasvattaa osaamista ja ymmärrystä digitalisaation edellyttämien toimintatapojen muuttamiseen ja yrityksen johtamiseen; yrityskulttuurin muutos • on hankkimassa uutta osaamista yritykseen • Osaaminen voidaan hankkia palkkaamalla uusi henkilö /henkilöitä tai ostopalvelujen kautta; myös yrityksen omia, olemassa olevan henkilöstön palkkakustannuksia hyväksytään projektille Rahoitus • Enintään 50 000 €, max 50 % de minimis-ehtoista rahoitusta • Hakemusvaiheessa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet projektille • Rahoitusta EI voi käyttää esim. yrityksen operatiiviseen toimintaan liittyvien IT- järjestelmien konsultointiin (esim. toiminnanohjaus- ja taloushallintajärjestelmien päivittäminen)
 8. 8. Kenelle? − Start-up -yritykselle ketterä rahoitus tuotteen tai palvelun kysynnän kartoittamiseksi kansainvälisillä markkinoilla Yritys − Yrityksellä on oltava riittävästi omaa rahaa projektin toteuttamiseen. − Pääsääntöisesti edellytämme 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta yrityksen projektin omarahoitukseksi. Tekes voi tapauskohtaisesti vaatia myös tätä suurempaa omaa rahoitusta, jos toiminnan luonne sitä edellyttää. − Yrityksessä pitää olla vähintään 1 henkilö, joka on sitoutunut yritykseen ja vastaa yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä; muut henkilöresurssit ja osaaminen riittävällä tasolla Mihin? Rahoitusta voi käyttää mm.  Konseptin toimivuuden testaamiseen  Tuotteen tai palvelun kysynnän varmistamiseen  Palautteen hankkimiseen asiakkailta  Markkinaselvityksiin Rahoitus − De minimis –avustus, 75% max 50 000 € DM#1798332 Tempo -rahoituspalvelu Start Upeille v.2017
 9. 9. Kenelle? • Pk- ja Midcap-yrityksille; kasvuvision toteuttamisessa tarvittavien valmiuksien kehittämiseen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksien kartoittamiseen sekä testaukseen. • Suurille yrityksille; uusien toimintamallien, johtamisen sekä muutosvalmiuksien kehittämiseen (Tekesin Liideri-ohjelmakytkentä) Yritys (pk- ja midcap) • Kv-kasvua tavoitteleva yritys • kasvustrategiaan sitoutuneet avainhenkilöt Rahoitus − De minimis –avustus, 50% - max. 100 000 € − Rahoitusta voi käyttää mm. − Konseptin toimivuuden testaamiseen. − Kansainvälisten asiakkaiden palautteen hankkimiseen. − Kysynnän varmistamiseen. − Markkinaselvityksiin − Johtamisen ja organisaatioiden toimintatapojen kehittämiseen. DM#1798332 Kiito -rahoituspalvelu
 10. 10. Kenelle? • rohkeille uudistajayrityksille − jotka haluavat ottaa kasvuriskiä, hakevat nopeaa kasvua kv-markkinoilta Yritys • Kv-kasvua ja uudistumista innovaatiotoiminnan avulla tavoitteleva yritys • Kasvu-/uudistumisstrategiaan sitoutuneet avainhenkilöt Rahoitus  Avustus max pk-yritys 50% ja Midcap/suuri yritys 40% • Projektin päätyttyä tarvitaan vielä kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi • Yritys ottaa innovaatiotoiminnan avulla tavallista suurempaa riskiä • Tuloksena uutta tietoa ja osaamista  Laina pk-yritys ja Midcap 50% tai 70%, suuri yritys 50% − Yritys kehittää uutta tuotetta, palvelua, prosessia tai konseptia − Yritys jatkokehittää olemassa olevaa tuotetta, palvelua, prosessia tai konseptia − Pilotoi kehitettyä tuotetta tai palvelua markkinoilla asiakkaiden kanssa − Tiedetään, miten projektin tulokset muutetaan liiketoiminnaksi − Yritys tunnistaa projektissa olevan kehitysriskin DM#1798332 T&K- rahoituspalvelu
 11. 11. Kenelle? Pk-yrityksille • Yrityksen innovaatio-osaamisen systematisointiin ja kasvattamiseen. • Yritykselle, joka tarvitsee ulkopuolista osaamista innovaatio-osaamisensa vahvistamiseksi luodakseen kasvuhakuista kansainvälistä liiketoimintaa. − Yritykselle, joka tavoittelee siirtymää pienistä tuote- ja palvelukonseptinsa parannuksista kohti kokonaan uusien liiketoimintakonseptien kehittämistä. − Yrityksellä on vahva kansainvälisen kasvun tahtotila, strategia siihen ja toiminnan muuttamiseen sitoutuneet avainhenkilöt. Rahoitus 50% avustus − Rahoitusta voi käyttää 1) Innovaatioasiantuntijuuden ja valmiuksien ostaminen (=ostopalvelu), esim. − Innovaatiostrategian, -prosessien ja -toiminnan systemaattisten käytäntöjen kehittämisen ostamiseen − Henkilöstön innovaatio-osaamisen kehittämiseen liittyvä koulutus − Tiedonhankintakulut 2) IPR-oikeuksien suojaus ja hankinta 3) Asiantuntijan määräaikainen palkkaus suuresta yrityksestä tai tutkimuslaitoksesta DM#1798332 INTO- rahoituspalvelu
 12. 12. Kenelle? • Alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tavoittelevat liiketoiminnan nopeaa kansainvälistä kasvua. • Rahoituspäätös on tehtävä ennen kuin yritys täyttää 5-vuotta, joten hakemus on jätettävä vähintään 3 kuukautta ennen ikärajan täyttymistä • Tekes valitsee Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitukseen lupaavia, nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen tähtääviä startup-yrityksiä, joilla on näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta. • Rahoitukseen valittavat yritykset ovat tyypillisesti toimineet vähintään kolme vuotta ja ovat jo hyödyntäneet Tekesin rahoituspalveluita aiemmassa projektissa. • Yrityksen koko on pieni • investoi innovaatiotoimintaan • ei ole listautunut, jakanut voittoa eikä syntynyt sulautumisen kautta. Rahoitus − Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoona euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. − Rahoitusta myönnetään vähintään kolmessa jaksossa, 75 % projektille hyväksyttävistä kustannuksista. − Ennen hakemuksen jättämistä EHDOTTOMASTI keskustelu Tekesin NIY-asiantuntijan kanssa DM#1798332 NIY- rahoituspalvelu
 13. 13. ELY-keskus Rahoitus haetaan sen alueen ELY-keskuksesta, mistä kustannukset muodostuvat Kehittämisrahoitus  Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. www.yrityssuomi.fi DM#1798332
 14. 14. ELY-keskus  Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 • perustamistuki • investointituki • investoinnin toteutettavuustutkimus. • Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella • Ei kala-alan yrityksille Tukea voivat hakea maaseutualueilla ja kaupungeissa toimivat pk-yritykset silloin, kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuote (esim. liha, lihatuotteet, maitotuotteet, jalostetut tai jalostamattomat vihannekset ja marjat, rehut; sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) liitteeseen I = Annex I -lista) Tukea voivat hakea ainoastaan maaseutualueilla toimivat mikro ja pienet yritykset, kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuotteesta pidemmälle jalostettu elintarvike (esim. leipomotuotteet, valmisateriat, jalostetut ruuat kuten kastikkeet). www.maaseutu.fi DM#1798332
 15. 15. Finnvera  Kansainvälistymislaina • Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen  Käyttöpääoma vientituotteille  Vientitakuut  mm. Laura Strandberg, +358403433410, laura.strandberg@finnvera.fi DM#1798332
 16. 16. Finnpartnership  Liikekumppanuustuki Liikekumppanuustuki on taloudellista tukea kehitysmaihin suuntautuvien etabloitumis- ja tuontihankkeiden suunnittelu-, kehitys-, ja koulutusvaiheisiin. Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävään ja liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan. Finnfund Kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa riskirahoitusta kannattaviin ja vastuullisiin investointeihin kehittyvissä maissa. Teollisuussijoitus Pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille pääomaa, liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja kasvua varten. Sijoitukset tehdään markkinaehtoisesti aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. DM#1798332
 17. 17. Team Finland -palvelu kokoaa julkisten toimijoiden avun palvelupaketiksi yrityksille 27.3.2017 Yrityksen ei tarvitse itse hahmottaa julkista palvelutarjontaa vaan julkiset palveluntarjoajat tekevät yhdessä yrityksen tarpeisiin räätälöidyn palveluehdotukset kansainvälisyyteen tähtäävää kasvusuunnitelmaa vastaan. Palveluehdotus tarjotaan yrityksille, joilla on kykyä ja halua kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.
 18. 18. 27.3.2017 Ota yhteyttä paikalliseen Team Finland koordinaattoriin www.team.finland.fi Uusimaa: Henri Molander, 0295 021 106, Kanta-Häme: Eino Jokinen, 0295 025 051, Satakunta: Mirja Hinkkanen, 0295 022 110, Pirkanmaa: Jukka Kohonen, 0295 023 555, Varsinais-Suomi: Jari Kauppila, 0295 022 585, Keski-Suomi: Jouni Hynynen, 0295 024 545, Kymenlaakso: Ilpo Kinttula, 0295 029 055, Etelä-Karjala: Juha Linden, 0295 029 069, Etelä-Savo: Kirsi Kosunen, 0295 024 056, Pohjois-Savo: Jari Vitikainen, 0295 026 644, Pohjois-Karjala: Tapio Kinnunen, 0295 026 063,Pohjanmaa: Vesa Kojola, 0295 028 579, Pohjois-Pohjanmaa: Juha Elf, 0295 038 038, Päijät-Häme: Matti Nykänen, 0295 025 079, Lappi: Tytteli Karvonen-Juntura, 0295 037 060, Kainuu: Esko Kokkonen, 0295 023 556, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: n.n 0295 020 510

×