Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman

798 views

Published on

Kansanedustaja Lauri Ihalaisen esitys Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelma Sitran Kansallisen kiertotalouden toimintaohjelman sidosryhmätilaisuudessa 2.6.2016.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lauri Ihalainen: Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman

 1. 1. Suomi tarvitsee kiertotalouden toimintaohjelman Kiertotalouden kansallisen toimintaohjelman sidosryhmätilaisuus 2.6.2016 klo 14 Valkoinen sali Lauri Ihalainen
 2. 2.  Suomi nostetaan kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta mahdollinen toteuttaa.  Kestävä talouskasvu tulee irrottaa luonnonvarojen tuhlailusta ja sen tulee olla myös sosiaalisesti kestävää. Tahtotila - iso kuva
 3. 3.  Kiertotalouden myönteiset vaikutukset ovat Suomelle suuri mahdollisuus: mm. BKT -kasvua noin 3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä ja kasvihuonepäästöjen laskeminen usealla prosentilla, esim. jos muovia kerätään tehokkaasti ja biokaasun käyttöä lisätään liikenteessä.  Kiertotalouden konsepteista voi muodostua uusia viennin lähteitä ja samalla voidaan vähentää tuontiriippuvuutta.
 4. 4.  Suomen viennin haaste on sen kapea-alaisuus ja korkean jalostusasteen viennin hiipuminen. Kiertotalouden konsepteilla on mahdollisuus nostaa viennin jalostusastetta ja laajentaa viennin pohjaa.  Kiertotalous voi aikaansaada myönteisiä ympäristö-taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Kiertotaloudessa suositaan uusiutuvia raaka-aineita ja uusiutumattomien arvoa hyödynnetään mm. käyttöikää pidentämällä.
 5. 5.  Suomi ei aloita kiertotaloustyötään alusta ja tyhjästä. Kemianteollisuuden lisäksi mm. paperi- ja terästeollisuuden energiatehokkuudessa sekä paperin ja pullojen kierrätyksessä on saatu hyviä tuloksia. Suomella on vahvaa osaamista jätevirtojen käsittelyssä, ympäristöteknologiassa, vedenpuhdistuksessa ja energiatehokkuudessa.  Suuri arvopotentiaali syntyy uusista tai uudistuvista toimintamalleista, jotka mahdollistavat tuotannon ja tuotteiden käytössä resurssien nykyistä viisaamman hyödyntämisen ja jakamisen - eli uudelleen käytön, uudelleen valmistuksen ja huollon.
 6. 6.  Komission valmistelema kiertotalouspaketti, joka koskee mm. jätedirektiivin uudistamista, kertoo, että kiertotalous tulee vahvasti EU-agendalle. Suomen tulee olla EU-tasoisessa kiertotalouspolitiikassa aloitteellinen, mutta askeleen pari edellä.
 7. 7.  Mihin asemoimme kiertotalouden sen ollessa laaja ”sateenvarjokäsite”, joka yhdistää vanhoja ja uusia konsepteja, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia.  Yhdestä kulmasta kiertotaloutta voidaan kuvata raaka- aineen elinkaaren kautta: Raaka-aineen hankinta, tuotteiden uudelleenkäyttö, tuotteiden uusiokäyttö, jätehuolto ja jäteprosessit.
 8. 8. Asema- ja hahmotuskartta KIERTOTALOUS (Sateenvarjo –käsite) JAKAMISTALOUS - esim. matkailuala - 2013 jakamistalouden arvoksi maailmanlaajuisesti on arvioitu 26 miljardia dollaria ja saavuttanee 35 miljardin dollarin arvon 2025 mennessä BIOTALOUS CLEANTECH ENERGIATEHOKKUUS Jne ALUSTATALOUS (Kohtaamispaikka) Alusta kiertotalousinnovaatiolle, kumppanuus: suuryritykset, start-upit, pk-yritykset POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ - kansallinen hanke - yritysten ja yhteisöjen positiivinen kannustaminen ja tuki - prosenttiosuus innovatiivisille hankinnoille uudessa hankintalaissa SOSIAALINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ - kasvu, työllisyys, vihreä talous - tietoisuus - Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset - kokeilut / Pilotit - Esimerkin voima ARVOT / ASENTEET - Ihmisillä on yhteisöllisen osallisuuden ja vaikuttamisen tarve - Ekologisesti kestävän kehityksen tukeminen - Sosiaalisen eheyden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon tärkeys
 9. 9. 1. Tarvitaan kunnianhimoinen visio kiertotalouden paremmasta hyödyntämisestä ja sen pohjalta maan hallituksen tulee laatia laajalla yhteistyövalmistelulla kiertotalouden tiekartta ja toimenpideohjelma. Kierto- ja jakamistalouden teema olisi voinut olla vahvemmin hallituksen kärkihankkeissa. Laaja yhteistyö koskisi ministeriöiden lisäksi yrityksiä, kuntia, kotitalouksia ja kansalaisyhteiskuntaa. Johtopäätelmiä
 10. 10. Hallitus voisi harkita tiedonannon tai muun selvityksen eduskunnalle antamista koskien Suomen kiertotalouslinjauksia mukaan lukien Suomen linja EU- tason kiertotalousratkaisuissa.
 11. 11. 2. Nyt käsittelyssä oleva toimintaohjelmaluonnos antaa hyvän perustan jalostaa esitystä ja sitouttaa eri yhteiskunnalliset toimijat esityksen valmisteluun. (31.8 toimintaohjelman sisältö valmis ja syyskuussa toimintaohjelman julkistaminen) 3. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan arkitason aktiivisuus on erityisen tärkeätä.
 12. 12. 4. Sitran rooli valmisteluissa ja hankkeen eteenpäin viemisessä on tärkeää myös jatkossa. 5. Suomi voisi tarjota EU:lle isäntämaana toimimista eurooppalaisen kiertotalous -tilaisuuden järjestäjänä.

×