Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ttp Magazine 240x340 Zwart Def

511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ttp Magazine 240x340 Zwart Def

 1. 1. TTPNEXT2011/1ANDERS TRAINEES / PARTNERS AAN HET WOORD /DENKEN, RECRUIT, TRAIN, DELIVER / WEET WAAR JE AAN BEGINT / OPLEIDERS AAN HETANDERS WOORD / HET NIEUWE TTPDOEN
 2. 2. 2 | InhoudCOLOFON / INHOUD /Redactieteam Column 3Adecco Group Nederland: Rinus Wittenberg,Maurice Peeters, Jacolien van Bruchem, Anders denken,telefoon (0418) 78 40 00 anders kijken 4/5Noordwest 12, Merkstrategie & Ontwerp,Heerenveen Trainees 6/7TekstenTon Hilderink, Folkert van der Glas, Van TTP’er naar manager 8Suzanne Bergma, Inge Donker Recruit, train, deliver 9EindredactieAdecco Group Nederland: Rinus Wittenberg Het nieuwe TTP 10 / 11Fotografie OpleidersIrene Kievit aan het woord 12Drukwerk Partners aan het woord 13 / 14 / 15Drukkerij De Borrias, Kampen AdvertentiesVoor meer informatie over advertentie­mogelijkheden kunt u contact opnemenmet Adecco Group Nederland:Rinus Wittenberg, telefoon (0418) 78 40 00ReactiesWilt u reageren? Mail dan naarrinus.wittenberg@adecco.nlAlgemeenwww.ajilon.nl/ttpinfo@ttp.nlOvername van hele of gedeeltelijkepassages uit de inhoud is alleen toegestaan naschriftelijke toestemming van het redactieteam.Aan de inhoud van dit magazine kunnen geenrechten worden ontleend.TTP Next | 2011/1
 3. 3. WEET Column | 3WAAR JE AAN BEGINT Wie ben jij? Als mens, als organisatie? Met die vraag beginnen we. Vanuit de overtuiging dat alles kan. Als je maar openstaat voor ontwik- keling. En bereid bent om je lerend vermogen hartig uit te spreken. Ook tegen onze klanten hebben we gezegd: aan te spreken. Als mens, als organisatie. Wat vertel oprecht wat je van ons echt onderscheidt als carrièrecoach en ons vindt! Want ook wij blijven graag leren. verander- en generatiespecialist? Wij weigeren Opvallend in de uitspraken is de frequentie te geloven dat er grenzen zijn. Alles is te leren. waarmee het begrip ‘trots’ is gebezigd. Ik ben Iedereen kan op zijn eigen manier succesvol daar blij mee. Als mensen trots zijn op wat ze zijn! doen en voor wie, terwijl organisaties trots zijn op de prestaties en ontwikkeling van hun Wij gaan een nieuwe fase in. Onze gele medewerkers, dan is het halve werk gedaan. DNC-mantel hebben we ingeruild voor het soepel vallende rode maatpak van Ajilon Er wacht een enorme uitdaging. Talent wordt Professionals. Wij zijn daar blij mee. Want schaars. Als organisatie zoek je frisse ideeën en binnen dit grotere geheel, dat ons ‘ontzorgt’, nieuw elan. Als young professional zoek je naar kunnen we ons concentreren op wat ons boeit: een inspirerende start, naar inhoud, coaching verbindingen leggen tussen talentvolle mensen en zingeving. Je wilt jezelf ontwikkelen en weten en ambitieuze organisaties. Verbanden smeden dat je talent ertoe doet. Je kiest niet voor werk tussen komende en zittende generaties. Dat is en geld alleen, maar voor een loopbaan zonder onze persoonlijke opdracht, de missie van Ajilon grenzen. Veel talentvolle mensen die ooit via TTP. een TTP traineeship gestart zijn, hebben nu leidinggevende posities. Dus weet waar je aan Dit magazine vertelt hoe wij invulling geven aan begint als je een relatie aangaat met Ajilon TTP! deze uitdagende opdracht. Wij hebben onze trainees aangemoedigd zich eerlijk en open­ Maurice Peeters, directeur TTP Next | 2011/1
 4. 4. 4 | Anders denken, anders kijken ANDERS Kan een student Kunstgeschiedenis zich ontpoppen tot IT expert? Is er nog hoop als de meest voor de hand liggende bronnen voor nieuw talent zijn opgedroogd? Voor ANDERS Ajilon TTP is niets op voorhand uitgesloten.TTP Next | 2011/1 KIJKEN
 5. 5. Anders denken, anders kijken | 5DENKEN, ‘Binnen een duurzame relatie met Ajilon TTP is alles mogelijk!’In gesprek met Ajilon TTP – decarrièremanager voor youngprofessionals, de verander- engeneratiespecialist voor kleineen grote organisaties.Anders denken, anders kijken. Als tweede jezelf te ontdekken en boven jezelf uit te stijgen. Of je nu een starter bent of al een paar jaar ervaring hebt en een andere richting op wilt, jouw ontwikkeling staat centraal. Je krijgt je eigen Talent Ontwikkel Plan (TOP) dat van jou een TOPtalent maakt en je kunt altijd terugvallen op je persoonlijke TTP carrièrecoach. En je kiest Het belangrijkste middel dat TTP inzet, is het all-in traineeship, ontwikkeld op basis van signalen uit de markt. Na dit traineeship ben je als young professional klaar om met de organisatie waar je bent opgeleid een verbinte­ nis aan te gaan en door te groeien, persoonlijk en in je vak. Dat is het verschil met alle anderenatuur. Verbanden smeden, die een bijzondere voor een club die zijn maatschappelijke leveranciers van ‘brains’: TTP levert geenchemie op gang brengen. Tussen talenten en verantwoordelijkheden serieus neemt!” tijdelijke maar duurzame oplossingen. Nog eenorganisaties. Tussen komende en zittende belangrijk voordeel: TTP covert met dezegeneraties. Dat is waar de experts van TTP Recruiters van TTP denken en handelen ‘out of formule vier werkgebieden: Engineering, IT,warm voor lopen. Als carrièremanager voor the box’. Niets ontgaat ze bij het screenen van Finance en Informatiemanagement.young professionals, als verander- en genera­ cv’s die via eigen databases, vacaturesites entiespecialist voor kleine en grote organisaties. social media toegankelijk zijn. Maurice: “OnzeIn de private en publieke sector. specialisten hebben voelsprieten voor details “Coachen zit in onze genen, die anderen ontgaan. Met extra focus voor deEen voorbeeld. Bij een grote bank kwam je niet soft skills. Want kennis en vaardigheid kun je van ambities gaat ons bloedbinnen zonder aantoonbare affiniteit met het verwerven, maar nieuwsgierigheid, sociale sneller stromen.”vak en merk. Bepaalde vacatures lieten zich intelligentie en de drive om boven jezelf uit tedaardoor moeilijk invullen. TTP kwam met een stijgen, heb je in je. En dat zijn de belangrijkstebrutaal idee: waarom formeren we geen klas factoren om te slagen, plezier te houden in watmet UWV kandidaten? Er was overredingskracht je doet en door te groeien.” Als onderdeel van Ajilon Professionals, hetnodig, maar de bank ging ervoor! Het succes Professional Staffing label van de internationalewas overdonderend. De klas slaagde met vlag Voor bedrijven en overheidsorganisaties is Adecco Group, deelt TTP als specialist in deen wimpel. Een tweede groep staat in de Ajilon TTP een strategische partner in verander- expertise en organisatiekracht van ‘s wereldsstartblokken. en generatiemanagement. Maurice: “Om je grootste HR-dienstverlener. “Een fantastische arbeidspopulatie vitaal te houden en de garantie om op onze eigen brutale manier te“We zijn trots op dit succes”, zegt Maurice onafwendbare vergrijzing het hoofd te bieden, doen waar wij in uitblinken”, zegt MauricePeeters, directeur Ajilon TTP. “De klant is is instroom van jongeren essentieel. Effectieve Peeters, “verbindingen creëren tussen aanstor­geholpen, talentvolle mensen zien een prima instroom begint met de erkenning dat mend talent en organisaties die kiezen voor deloopbaanperspectief. Een kwestie van anders generatie Y anders naar werk en werkgevers toekomst. Coachen zit in onze genen; vandurven denken en kijken. Ons credo is: durf in kijkt. Dat vraagt om een benadering waarin uitgesproken ambities gaat ons bloed snellerelkaar te investeren en deel je ambities. Dan je breekt met traditionele verhoudingen. Daar stromen. Wij laten young professionals andersmaak je het onmogelijke mogelijk.” hebben wij ons in gespecialiseerd. Wij zijn kijken naar hun talenten en loopbaanperspec­ permanent met jongeren in dialoog en schuwen tieven. En we bieden organisaties een vernieu­Als carrièreorganisatie gaat TTP met jou als geen enkel middel om talent te triggeren. Leuke wende blik op de bestaande en toekomstigeyoung professional een bijzondere verbintenis voorbeelden zijn onze TTP carrièretaxi en de TTP samenstelling van hun populatie. Wij dagenaan, waarin werken en leren een eenheid Talentprijs waarmee we opvallende prestaties iedereen uit met ons in gesprek te gaan. Omvormen. Maurice: “Je vindt bij ons een veilige en in Informatiemanagement in de schijnwerper zelf te beleven dat binnen een duurzame relatieinspirerende omgeving om een andere kant van zetten.” met Ajilon TTP alles mogelijk is!” TTP Next | 2011/1
 6. 6. 6 | TraineesTim Appelman (22)Tekenaar in opleiding bij Ajilon EngineeringOpleiding: mbo Bouwkunde“Met mijn diploma mbo Bouwkunde op zak met Bouwkunde en lag absoluut buiten mijnstroomde ik, bijna als vanzelfsprekend, door interessegebied. Uiteindelijk ben ik toch eennaar hbo Bouwkunde. Ik wilde ingenieur gesprek aangegaan en werk ik nu sinds tweeworden. Het hbo bleek voor mij een vergissing. weken als TTP trainee Installatietechniek. IkIk ben meer praktijkgericht. Ik onderbrak mijn heb de gok gewaagd en het voelt als een vanstudie en betrad ‘vacatureland’. Dat viel tegen. de beste keuzes ooit. Ingenieur kan ik nogIk vond er weinig relevante functies. De, voor steeds worden, maar via een andere weg,mij alles bepalende, eyeopener kwam van TTP. die mij beter past. Met, via en dankzij TTP.Zij vonden mijn cv op nationalevacaturebank.nl Zij ondersteunen mij op een geweldige manier.en benaderden mij voor een traineeship Vakinhoudelijk en ook wat betreft mijn persoon­Installatietechniek. Wat mij betreft schoten ze lijke ontwikkeling. Ik ga fluitend naar mijn werk!” TRAINEESde plank volledig mis. Dit had niets te makenPascal Veuger (29)Sectiehoofd Verificatie bij Next generationhet Ministerie van DefensieStudie: hbo Management,Economie en Recht, wo Bedrijfskunde THEIR(Master Strategic Management) EXPERIENCE“Nee, ik word niet onrustig van de vacaturestopbij het ministerie. Een traineeship bij de overheidstaat goed aangeschreven en vormt een goeduitgangspunt bij het vinden van een eventuelenieuwe baan. Al tijdens mijn studie wist ik dat ikleidinggevende wilde worden. Ik plaatste mijncv op internet en werd al snel benaderd doorTTP. Ik startte bij Defensie en behaalde tege-lijkertijd via TTP certificaten Bestuurskunde bij deBestuursacademie. Kwalitatief goede lessen diemij, samen met de gesprekken die ik regelmatighad met mijn fieldmanager, nuttige bagageopleverde. Communicatief en sociaal heb ikdaar echt de vruchten van mogen plukken. Ikben leergierig, ambitieus. Maar ik kwam ookanders tegen. Ik geef leiding aan twintigmensen. Een aantal vond ‘het wel prima’ en hadminder behoefte zich verder te ontwikkelen. Gadaar maar eens aan staan als jonge twintiger.TTP gaf mij gelukkig het vertrouwen. Deze kansbenut ik volop!”TTP Next | 2011/1
 7. 7. Trainees | 7 Floor Fokkert (24) Studeerde Geschiedenis (Lerarenopleiding en master Sociaal Economische Geschiedenis) “Ik wist niet goed wat ik wilde na het afronden van mijn studie. Niet direct voor de klas, dat wist ik; dat kan altijd nog. Ik stuurde TTP een vrijblijvende en enigszins nieuwsgierige e-mail. Benieuwd naar de exacte inhoud van zo’n traineeship. Ik had geen idee. Inmiddels begin ik in augustus aan mijn derde functie. En ik kan het iedereen aanbevelen: een traineeship via TTP. Het is een geweldige eerste baan. Ik krijg alle kansen mezelf te blijven ontwikkelen. En dat is precies wat ik wil en waar TTP mij zo goed in ondersteunt. Goed, kundig en snel. In maart gaf ik mijn fieldmanager van TTP te kennen toe te zijn aan een volgende uitdaging. Twee maan­ den later had ik een gesprek bij het UWV. En vanaf begin augustus ben ik beleidsadviseur informatievoorziening binnen de afdeling Beleid en Innovatie. Een pittige uitdaging. Maar wel een waar ik op dit punt in mijn carrière zo aan“Ik krijg alle kansen toe ben: minder uitvoerend, meer de diepte in.”mezelf te blijven ontwikkelen.” Mounir Stuijts (29) Incident coördinator van Team Reporting & Control bij Capgemini Opleiding: mbo Informatica Mounir voelt zich trots te mogen werken voor TTP. En hij is trots op zijn Young Professional titel. “Een TTP Young Professional is – het woord zegt het al - professioneel. In de manier waarop hij zich presenteert en in zijn handelen. Hij is flexibel, gedreven, enthousiast en houdt van dynamiek. Ik heb een enorme drive verder te groeien en ben in mijn sollicitaties heel kritisch geweest. ‘Wat past bij mij?’ TTP bleek voor mij een goede match. Professioneel en tegelijker­ tijd persoonlijk en betrokken. Wie ben je? Wat zijn je motivaties? Mijn cv was van onderge­ schikt belang. Mijn uiteindelijke doel is een mooie functie op het gebied van project- management. TTP biedt mij het gereedschap en geeft me sturing en advies. En ik pak dat met beide handen aan. Ik heb al verschillende opleidingen mogen volgen. Bijvoorbeeld ITIL en Prince2. En daar stopt het niet, het is een continu ontwikkelingsproces.” TTP Next | 2011/1
 8. 8. 8 | Van TTP’er naar managerTTP’ERMANAGEROoit was hij zelf TTP’er, nu is “Hun sociale inslag, dat onderscheidt TTP’ers. Vroeger zat de IT’er ergens achteraf in een diverse bedrijven rond te kijken en overal aan te snuffelen, weten ze uiteindelijk heel goed watAuke de Vries manager IT servicehok zijn werk te doen, met pizza en bier ze willen. Hun motivatie is groot, en vanuit die bij de hand – een beetje overdreven, maar je houding doen ze de kennis toch wel op. Ik weetoperations bij GlaxoSmith­ begrijpt het beeld. Maar haalde je hem achter heel goed wat ik aan trainees van TTP heb, en zijn computer vandaan om een medewerker ook aan de organisatie zelf. Van tevoren wijzenKline. In die functie begeleidt met een probleem te helpen, dan sloeg hij ze hun trainees erop dat niet alle opdrachten compleet dicht. De cultuuromslag binnen de IT hetzelfde zullen zijn. Ook bij GlaxoSmithKlinehij ook TTP trainees. Tot volle vraagt nu om sociaal vaardige IT’ers, en dan zit krijgen ze niet de makkelijkste klussen entevredenheid. je goed bij TTP. Ze weten hoe ze met computer­ moeten ze echt uit hun comfort zone komen. gebruikers moeten omgaan; een heel belang­ Dat is misschien even slikken, maar het brengt rijke vaardigheid. Als starters zitten ze qua je zo veel verder. Trainees krijgen bij ons uit­- kennis vaak nog wat aan de onderkant van de dagingen en leren hun grenzen kennen. markt. Maar omdat ze bij TTP de kans krijgen bij En dat past ook echt bij TTP.”TTP Next | 2011/1
 9. 9. Recruit, train, deliver | 9 RECRUIT, TRAIN Het motto van TTP. Twee coaches leggen uit hoe dat in de praktijk werkt. DELIVERMarco AdamsField- & accountmanager Finance bij TTP“De ontwikkeling die trainees doormaken vanafhet moment dat ze binnenkomen tot de dag datze in dienst gaan bij de opdrachtgever blijftindrukwekkend om te zien. Niet zo gek natuur­lijk na een traject dat continu gericht is op hun Mirjam Mittendorff waarin competenties centraal staan, gaat uitgroei, op zowel professioneel als persoonlijk Fieldmanager Informatiemanagement bij TTP van de persoonlijke kracht van onze trainees;vlak. Als coach heb ik veel contact; in trainingen, we benadrukken dat zij zélf verantwoordelijkin (vaak wekelijkse) één-op-ééngesprekken. zijn voor hun ontwikkeling. Dat is typisch TTP: ‘jijAl onze traineeprogramma’s worden voor een “Een klant zei laatst tegen me: ‘Met de TTP’ers bent leading en wij ondersteunen’. Dat begint algroep trainees geschreven, maar uiteindelijk die bij ons werken gaat het altijd goed. Hoe kan bij indiensttreding. Na een gezamenlijke kick-offgaat het om het individu. Iedereen krijgt de dat?’ Onze keuze voor jonge talenten die we en sollicitatietraining volgt een individueelaandacht die hij of zij nodig heeft, afhankelijk met hun frisse blik een organisatie in laten gaan traject waarin we ontwikkelpunten onder devan ervaring en wensen. Soms moet ik iemand speelt daarin een grote rol, dat weet ik zeker. loep nemen. Waar loop je tegenaan? Wat doe jedan wel eens een spiegel voorhouden; na de Wij kijken niet primair naar iemands opleiding eraan? En hoe kun je het anders doen? Dateerste schrik zorgt dat vervolgens vaak voor (al speelt het niveau wél mee), maar naar maakt mijn werk heel persoonlijk, en dankbaar.persoonlijke groei. We bieden tools voor social competenties. Proactief, communicatief vaardig Want er is altijd een moment dat een trainee,skills – hoe presenteer en profileer je jezelf - en en gevoel voor organisatieverhoudingen, die als die zijn plekje heeft gevonden op dezakelijke trainingen over bijvoorbeeld gespreks­ eigenschappen kenmerken de TTP’er. Die basis werkvloer, zijn kans grijpt en groeit! Bij detechnieken en telefonische acquisitie. Voeg vullen we vervolgens aan met een vakgerichte laatste diploma-uitreiking namen onder anderedaaraan de ervaring die de trainee tegelijkertijd hbo-opleiding van een jaar, praktijkervaring een teamleider en een adviseur hun diplomaop de werkvloer opdoet, en je hebt een binnen onze klantenkring en professionele in ontvangst. En dan ben ik trots!”win-winsituatie.” begeleiding en coaching. Onze begeleiding, TTP Next | 2011/1
 10. 10. 10 | Het nieuwe TTPHET NIEUWEVan TTP-paars naar Ajilon-roodHoe zit dat ook alweer met die traineeships vanTTP Young Professionals? Even wordt het jepaars voor de ogen. Maar het paars maaktplaats voor signaalrood. Want in 2008 is DNC Mission KNVB, voor een onvergetelijke carrièredag Bij Ajilon TTP maken we dankbaar gebruik van de sociale netwerken om intensief in dialoog te gaan met aanstormend talent. Soms doen we Vergrijzing op uw werkvloer? Begin dan nu met het organiseren van de instroom van young professionals. Wij hebben de expertise in huis om daar samen succesvol in te zijn, vanuit een duurzame, open relatie.TTP (paars) overgenomen door Adecco Group dat in spelvorm. Van begin september tot eind We kijken naar de bestaande populatie enNederland (rood). Voor Professional Staffing, november is missionknvb.nl de site waar je als naar plekken waar jong talent het verschilvoert Adecco een sterk merk dat wereldwijd ambitieus talent moet zijn. Via een spannende kan maken. Dat doen we al sinds 1987, evengoed bekend staat: Ajilon Professionals (ook carrièretest in een vernieuwend format kunnen eigenwijs als effectief. Onze recruiters kijkenrood). Het was dus logisch om TTP Young deelnemers een gooi doen naar de dynamische naar details die anderen ontgaan. OnzeProfessionals als carrièrecoach bij dit merk KNVB-carrièredag op het hoofdkantoor in Zeist. traineeships, gebaseerd op een Talent Ontwik­onder te brengen. Immers: young professionals Goed voor je cv, goed voor je netwerk. kel Plan (TOP), zijn allround: kennisoverdracht,worden professionals… Als carrière- en genera­ functionele training on the job, workshops omtiespecialist profiteert TTP Young Professionals soft skills beter te ontwikkelen, een eigennu van de onbegrensde mogelijkheden van een TTP prijst talent carrièrecoach. Boeien, binden, verbeteren,wereldorganisatie. Met als resultaat: 100% focus Bij Ajilon TTP draait alles om talent. In het dat is het idee. En na een uniek ontwikkeltrajectop het mooiste wat er is. Verbanden smeden vakgebied Informatiemanagement, dat vliegen onze toptalenten uit. De meestentussen mensen en organisaties, tussen vooral bij de overheid sterk in ontwikkeling is, werken nog steeds bij de organisatie waar zekomende en zittende generaties. Om samen hebben we zelfs een heuse TTP Talentprijs in het hun traineeship hebben doorlopen. Vaak indoelen en ambities te verwezenlijken. Daar leven geroepen. Bij dit initiatief zijn organisaties een leidinggevende positie! Meer weten?vertellen we graag meer over. Vanuit onze betrokken, die er belang bij hebben dat zoveel Bel 033 4600020 of kijk op www.ajilon.nl/ttpstand, op beurzen ‘where young professionals mogelijk jongeren kennismaken met demeet’ en via onze vernieuwde website, uitdagingen van dit vakgebied. Denk aan SODwww.ajilon.nl/ttp. En het liefst persoonlijk, (Opleidingen Documentmanagement), KVANnatuurlijk. (Archivarissen), Erfgoed Nederland, KennisLAB en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Weet jij iemand die voor de prijs in aanmerking zou moeten komen? Kijk op www.ttptalentprijs.nlTTP Next | 2011/1
 11. 11. Het nieuwe TTP | 11TTP NEW Zoek je specialisatie en volg je eigen weg Op veel gespecialiseerde functies hebben zelfs gerenommeerde opleidingsinstituten geen antwoord. Maar er wordt wel talent voor gezocht! Ajilon TTP heeft daar een oplossing voor: traineeships op maat. Voor een bijzondere carrièrestart of een realistische kans om van richting te veranderen. In IT, Finance, Engineering of Informatiemanagement. Om in aanmerking te komen, hoef je niet per se over de kennis en vaardigheden te beschikken, die bij de functie horen. Alles kun je leren. Daar ben je trainee voor. Enige affiniteit met het vak is natuurlijk wel handig. Maar het is vooral belangrijk dat je enthousiast en ambitieus bent, goed communi­ ceert en gaat voor wat je kiest. We voeren een paar stevige gesprekken met je, waarin we de dingen niet mooier voorstellen dan ze zijn. En je wordt getest. Als TTP trainee doe je meteen waardevolle werkervaring op. Tegelijkertijd doorloop je een geweldig veel­ ijdig leertraject. z Schuilt er een geboren leider in je? Dan passen we je ontwikkelplan daar op aan. Jouw talenten en eigenschappen zijn maatgevend. Je kunt altijd terugvallen op jouw persoonlijke TTP carrièrecoach. Servicedesk­ edewerker, m software-tester, document­ anager, e-overheid m specialist, medewerker backoffice financial markets, actuarieel rekenaar, het is een greep uit onze huidige gespecialiseerde vacatures. Op www.ajilon.nl/ttp vind je er meer. LIKE ON S OOK O P TTP Next | 2011/1
 12. 12. 12 | Opleiders aan het woordOPLEIDERSAAN HET WOORD Ad van Heijst Directeur VHIC Het is 2002. TTP zoekt voor haar business unit Informatiemanagement een gedreven partner die kan ondersteunen bij het opleiden van startende informatieprofessionals. Ik word als directeur van VHIC benaderd en gezamen­ lijk wordt een gedegen opleiding ontwikkeld voor talentvolle recordmanagers. Het is hetCoen van Kuijk begin van een langdurige relatie die méérITIL-opleider Ajilon TTP inhoudt dan opleiden alleen: ook in projecten wordt kennis gedeeld en medewerkers van TTP volgen inmiddels bij VHIC meerdere hbo-‘Binnen TTP ben ik verantwoordelijk voor het mensen er echt bij betrekken, hen gecertificeerde opleidingstrajecten. De TTPgeven van de ITIL-trainingen. ITIL staat voor enthousiasmeren en ruimte geven voor al medewerkers tonen zich daarbij leergierigeInformation Technology Infrastructure Library hun vragen. Ajilon TTP kent een gemêleerd studenten. De kwaliteit van de studenten isen geeft trainees concrete handvatten om gezelschap, allemaal personen met verschil­ hoog, waarvan de praktijkopdrachten eenprocessen in een IT-organisatie in te richten en lende achtergronden. Zonder uitzondering zijn bewijs zijn. Inmiddels hebben TTP en VHICte beheren. Ik houd van het persoonlijke contact. ze gemotiveerd en weten hoe belangrijk het is gezamenlijk drie boeken uitgegeven, waarinVandaar dat ik ooit gekozen heb om te werken om eigen initiatief te tonen. Men realiseert zich diverse scripties zijn gepubliceerd. De publica­voor Ajilon TTP. Hoewel inmiddels flink maar al te goed dat ze hier vooral voor zichzelf ties zijn door de vakpers van goede recensiesgegroeid is TTP gevoelsmatig klein gebleven. zitten en de aangeboden mogelijkheden voorzien. Door middel van de doorstroom vanEen organisatie waarin je de meeste mensen moeten aanpakken. Naast het leren van TTP medewerkers naar hogere posities, wordtnog gewoon bij naam kent. Bovendien biedt basisvaardigheden weten ze ook dat er buiten de doelstelling van zowel TTP als VHIC behaald:Ajilon TTP mij de mogelijkheid om mezelf te de training om veel van hen wordt verwacht. het realiseren van beter handelen door middelblijven ontwikkelen en bezig te zijn met mijn Samen doen we er alles aan om ervoor te van een frisse, vernieuwende kijk opgrote passie; training geven aan een niet al te zorgen dat ze zo snel mogelijk in een mooie informatiemanagement.grote groep mensen. Dat is precies wat ik wil; IT-functie bij een klant aan de slag gaan.TTP Next | 2011/1
 13. 13. Partners aan het woord | 13 PARTNERS AAN HET WOORDKelvin Albers van der LindenGemeente Horst aan de Maas‘Als teammanager van de afdeling Documen­ In een veranderende organisatie is tenslottetaire Informatievoorziening zorg ik ervoor dat meer nodig dan alleen vakinhoudelijke kennis.de processen omtrent informatieverwerking, Je moet onder alle omstandigheden je hoofdinformatieverstrekking, informatiebeheer en koel houden. De TTP’ers die bij ons terecht zijnhet informatie- en procesmanagement goed gekomen, zijn direct in het werkproces geplaatst.verlopen. Omdat deze processen in ontwikkeling Van daaruit kregen ze alle mogelijkheden omzijn, ontstond er behoefte aan flexibele capaciteit vaardigheden te ontwikkelen om boven daten extra kennis. Vanwege hun werkwijze en hun proces te hangen. Het was opvallend hoegrote ervaring op het gebied van document­ leergierig en stressbestendig de TTP’ers waren.management heb ik contact gezocht met TTP. Echte multitaskers, precies wat we zochten.Ik was op zoek naar assertieve medewerkers met In snel tempo zijn ze binnen onze afdelingeen proactieve en klantgerichte werkhouding. opgeklommen tot adviseur of projectleider.’ Paul Kieboom Formulemanager Retail, Rabobank Rotterdam ‘Al langere tijd hebben we bij Rabobank programma en bij TTP een intensief Rotterdam te maken met een groeiende vraag opleidingsprogramma hebben gevolgd. Op­- naar goede verkoop- en serviceadviseurs. vallend was de hechte samenwerking tussen Dat zijn medewerkers die veelal het eerste TTP en de teamleiders van de vestigingen van aanspreekpunt voor de klant zijn en daarmee de bank. Alle kandidaten werden afzonderlijk het gezicht van de bank vormen. Dus je kunt je besproken, waardoor er een soort individueel voorstellen dat we hoge eisen stellen aan zo’n coachings-/opleidingsprogramma ontstond. functie. TTP heeft ons daar enorm mee geholpen. De een heeft meer lef nodig om op een klant af Het is een praktijkgerichte organisatie die haar­- te stappen, de ander heeft meer behoefte aan fijn aanvoelt wat er in de financiële wereld van productkennis. Uiteindelijk hebben we veruit medewerkers wordt verwacht. Ze hebben ons de meeste kandidaten, waaronder talentvolle een groot aantal geschikte kandidaten geleverd werkzoekenden en mensen zonder bank­ die bij Rabobank Rotterdam een praktijk­ achtergrond, een contractaanbieding gedaan.’ TTP Next | 2011/1
 14. 14. 14 | Partners aan het woord “Vanaf het allereerste moment heeft TTP ons het gevoel gegeven dat ze goed begrepen wat we zochten.”Joop van der Weerd Wel is het van belang dat ze bereid zijn om Dat bevalt uitstekend. Niet zomaar is een aantalHR manager Attero binnen Attero meerdere functies te vervullen en van hen inmiddels bij ons in vaste dienst. op een frisse en vernieuwende manier tegen de sector aankijken. We opereren tenslotte in een‘De afgelopen jaren hebben we bij Attero, eengrote landelijke afvalverwerker, veel mensen buitengewoon innovatief werkveld, waar zaken als vergroening, verduurzaming en het nuttig “De ervaring leert dat TTP’erszien doorschuiven naar leidinggevende posities.Met als gevolg dat, om in voetbaltermen te hergebruik van afvalstromen een centrale rol niet alleen slim, maar ookspreken, de reservebank bijna leeg is. Vandaar spelen.’ positief ongeduldig zijn”dat we mensen langzaam en doordacht voordie reservebank willen opleiden. Enerzijds door Gert Zwagerman Hoofd Concerndiensten,medewerkers vanuit de eigen organisatie Stadsarchief Amsterdam De TTP’ers hebben laten zien dat ze kunnenopleidings- en ontwikkelingsprogramma’s aan bijdragen aan het realiseren van onze ambities.te bieden en anderzijds met nieuw bloed van Tegelijkertijd proberen ook wij hen te ondersteu­buitenaf, via een constructie met TTP. TTP’ers ‘Eén van de twee secties van mijn afdeling is nen in het waarmaken van hun persoonlijkekrijgen bij Attero een traineeship en worden een projectbureau dat in Amsterdam archief­ ambities. Onder meer door hen steeds meeropgeleid om straks, over een jaar of twee, projecten uitvoert. Denk aan het opruimen van uitdagende en complexe trajecten aan teleidinggevende functies te vervullen. Vanaf het archieven, het begeleiden van digitaliserings­ bieden. Mogelijkheden genoeg. Door deallereerste moment heeft TTP ons het gevoel projecten en het uitvoeren van interimmanage­ digitalisering heb je in ons vakgebied tenslottegegeven dat ze goed begrepen wat we zochten, ment. Omdat we een projectorganisatie zijn kan te maken met een voort-durend veranderendedat ze onze taal spraken en de cultuur binnen de hoeveelheid werk sterk variëren. We beschik­ problematiek. Met steeds andere methodes enons vakgebied kennen. ken dan ook over een vaste kern van personeel technieken om archieven digitaal te ontsluiten. met daaromheen een flexibele schil. De ervaring leert dat TTP’ers niet alleen slim,Wat voor medewerkers we precies zoeken? maar ook positief ongeduldig zijn. Ze willen zichEigenlijk in de volle breedte van de techniek. Ik TTP is één van de organisaties die ons regel­ graag verder ontwikkelen. Het is voor mij altijdzou bijna zeggen: als het stempeltje techneut matig voorziet van talentvolle trainees die op al weer een enorme uitdaging om hen te blijvenerop staat, dan zijn we al een heel eind. die projecten kunnen worden ingezet. prikkelen. Aan hun motivatie zal het niet liggen.’TTP Next | 2011/1
 15. 15. Partners aan het woord | 15 Peter Tichem (rechts) en Mike van Aartrijk (links)Peter Tichem en Mike van Aartrijk zijnbeiden werkzaam bij de Centrale EenheidInformatiehuishouding bij het Ministerievan Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.Peter als hoofd van de afdeling en Mikeals testleider, een traineeship via TTP.Wat verwachten ze van elkaar?Peter Tichem beschikken over de combinatie van vaardig­ ik er al bijna drie jaar. Ik ben destijds binnen­Functie: Hoofd Centrale Eenheid heden, competenties en vakkennis. Eén van gehaald als Floorwalker, een soort mobieleInformatiehuishouding die mensen is Mike van Aartrijk die bij ons helpdesk. Naarmate het project vorderde benOrganisatie: Ministerie van Onderwijs, momenteel als testleider een traject voor ik meer zaken gaan doen die passen bij mijnCultuur en Wetenschappen de introductie van BPM, een zogeheten ontwikkelpad. Mijn doel is om me te ontplooienAfdeling: Centrale Eenheid workflowsyteem, coördineert. Mike is een in het projectmanagement. Daar ligt mijn hart.Informatiehuishouding, directieFinanciële Markten/ICT jongen, die net als de overige TTP’ers die Ook de beleidsmatige kant van de informatie­ hier werkzaam zijn geweest, een proactieve huishouding trekt mijn aandacht. Voor mijn werkhouding heeft, communicatief vaardig is gevoel heb ik al behoorlijke stappen gemaakt.‘Wij servicen de gehele Documentaire en zich binnen de organisatie uitstekend Sinds 1 juni zit ik in de lijnorganisatie, waar ikInformatievoorziening voor het Ministerie van presenteert. Hij past perfect in ons profiel onder leiding van Peter Tichem testleiderOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zo zijn en maakt volledig deel uit van onze reguliere ben van de nieuwe voortgangsmodule, eenwe onder meer systeemeigenaar van E-Doc, personeelscyclus. Mike krijgt dus alle ruimte workflowsysteem, binnen E-Doc. Daarnaasteen systeem dat we gebruiken voor digitaal en ondersteuning om de opgedane kennis en ben ik op dat terrein ook actief als trainer. TTProuteren en archiveren. Na een reorganisatie ervaring optimaal in de praktijk in te zetten.’ heeft mij al meermaals gevraagd of ik het nogin 2010 hebben we, onder invloed van de naar mijn zin heb en of er wellicht behoeftedigitalisering, een omslag gemaakt van de Mike van Aartrijk bestaat aan een nieuwe uitdaging. Vooral ooktraditionele Documentaire Informatievoorziening Functie: Testleider (projectmedewerker omdat ik al zo lang bij OCW zit. Maar het(DIV)-medewerker naar de nieuwe functie van informatiemanagement) werken is hier dusdanig aantrekkelijk enrecordbeheerder. Doordat we nog in een hybride Organisatie: Ministerie van Onderwijs, dynamisch dat ik voldoende mogelijkhedensituatie werken, papier en digitaal naast elkaar, Cultuur en Wetenschappen zie om mezelf in de gewenste richting te blijven Afdeling: Centrale Eenheidhadden we onvoldoende capaciteit om de taken ontwikkelen. Het is natuurlijk wel goed om te Informatiehuishouding, directieuit te voeren. Vandaar dat we via een aan­ weten dat ik zelf kan aangeven wanneer het tijd Financiële Markten/ICTbesteding bij TTP terecht zijn gekomen. TTP is voor een nieuwe impuls.’kon ons kandidaten bieden die niet alleenervaring met E-Doc hadden, maar die ook ‘In eerste instantie zou ik via TTP voor drie wekendirect inzetbaar waren. Kandidaten die op het project E-Doc gaan werken. Inmiddels zit TTP Next | 2011/1
 16. 16. SCHRIJF JE EIGEN TOEKOMSTWWW.AJILON.NL/TTP

×