Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TriamFloat Magazine Strategisch Leren

1,761 views

Published on

In dit nummer onder andere:
Leren in een Europese onderneming: utopie of toekomst?
Leren en werken verbinden
Positioneren en professionaliseren van leren
Strategisch leren ook in het onderwijs? Jazeker!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TriamFloat Magazine Strategisch Leren

 1. 1. samen leren groeien 1 strategisch leren In dit nummer onder andere: Leren in een Europese onderneming: utopie of toekomst? Leren en werken verbinden Positioneren en professionaliseren van leren Strategisch leren ook in het onderwijs? Jazeker!
 2. 2. 2 Hans van der Velden Miranda Luttik
 3. 3. 3 Alstublieft! Met trots presenteren we het magazine Ondanks, of misschien juist mede Leren is ons vak en onze passie! We samen leren groeien. We koppelen door, de economische recessie is het wisselen regelmatig en met plezier ontwikkelingen over leren aan onze voor organisaties van levensbelang van gedachten over de ontwikkelingen eigen visie en laten u kennismaken met om te zorgen dat zij medewerkers met op dit vlak met elkaar en met onze onze eigen ervaringen. Dit nummer staat de juiste kwaliteiten aan zich weten klanten. In dit magazine delen wij onze in het teken van strategisch leren; een te binden. Bovendien zal tot 2013 expertise met u, maar we nodigen u ook thema dat de komende jaren hoog op de ongeveer 20% van de Nederlandse uit te reageren. Uw reactie en mening agenda van veel organisaties zal staan. beroepsbevolking, en daarmee veel leiden bij ons weer tot nieuwe ideeën expertise, de arbeidsmarkt verlaten. en kennis. De auteurs hebben genoten van het schrijven, wij wensen u veel leesplezier! Hans van der Velden Miranda Luttik samen leren groeien
 4. 4. 4 Even voorstellen... Wij zijn TriamFloat Wanneer Giraffe HR? Wanneer TriamFloat? Wij zijn TriamFloat, een ambitieus Als u expertise nodig hebt op het gebied Als u brede opleidingskundige expertise bureau met eigen-wijze professionals van Human Resource Management, nodig hebt. Als u een deskundige en met een passie voor leren en zowel consultancy als interim. kritische sparringpartner, een stevige ontwikkelen. Wij hebben naam en faam Als u allround HR-professionals zoekt die projectleider, onderwijskundig expert of opgebouwd als Triam (sinds 1983), Float graag voor u hun nek uitsteken. praktische ondersteuner zoekt om het Opleidingspartners (sinds 1997) en Float Als u op zoek bent naar HR-specialisten leren in uw organisatie te versterken. Onderwijspartners (sinds 2005). Per 1 met een rijke ervaring op het gebied Als u op zoekt bent naar ervaring en januari 2010 vormen we samen met van E-HRM, Talent Management of expertise op het gebied van strategisch Giraffe HR de HR-tak van The Human Personeelsverplaatsing. leren, ict en leren, kennismanagement, Network for Professionals. competentiegericht opleiden of het werken vanuit de waarderende benadering. Doordat onze consultants nauw samenwerken, waarbij zij elk hun eigen specialistische focus inbrengen, ontstaat energie en synergie, waar u van profiteert.
 5. 5. 5 Typisch een TriamFloater Toont passie voor leren Werkt eigen-wijs Trekt samen op Brengt op eigen wijze zijn visie op leren Staat voor zijn deskundig advies Maakt u mede-eigenaar Laat zijn bijdrage aan uw groei zien Stelt met hoofd en hart kritische vragen Deelt deskundigheid Maakt u enthousiast voor leren Implementeert met lef inventieve Stemt af op uw situatie oplossingen Typisch een TriamFloater
 6. 6. 6 Walmar Aardema Walmar is een ervaren Walmar huurde ooit als consultant met een relatiemanager voor Nationale- creatieve en eigen-wijze Nederlanden TriamFloat in. blik. Menig manager heeft Samen met Marieke Megens in hem een inspirerende ontwikkelde hij een ‘self- sparringpartner gevonden. assessmenttool’. De uitkomsten van deze ontwikkelwijzer vormden Zo adviseerde hij de Eureko directe input voor POP’s en strategische Academy Life & Pensions opleidingsplannen. Zijn devies: als de over het opleidingsbeleid en return on investment van leren omhoog de inzet van vernieuwende, moet, maak dan een bewuste koppeling van uitdagende instrumenten. leren met de strategie van de organisatie. Typisch een TriamFloater
 7. 7. 7 Noëlle van ’t Hek Onderwijskundige kennis en een Zij weet dat onderwijsinnovaties commerciële achtergrond zijn de unieke alleen slagen als er afstemming ingrediënten van Noëlle van ’t Hek- is tussen enerzijds de strategie de Graaf. Haar kracht is om snel de van de scholen en anderzijds de juiste onderwijskundige diagnose te inzet en deskundigheid van de stellen en er vervolgens creatief naar te medewerkers. Noëlle fungeert handelen. Binnen het onderwijsveld is dan ook het beste als tijdelijk haar dynamiek op zijn minst opvallend regisseur van het inrichten te noemen. Noëlle probeert haar van deze ontwikkelcultuur. opdrachtgevers continu ervan te Haar doel bij al haar overtuigen dat individuele bekwaamheid onderwijsopdrachten is zichzelf van medewerkers een essentiële factor zo snel mogelijk overbodig te is bij onderwijsvernieuwingen. maken. Immers: binnen scholen zijn genoeg bekwame mensen. Zij moeten alleen gezien en verbonden worden. Typisch een TriamFloater
 8. 8. 8 We streven naar doordachte Onze expertise staat in dienst van u maatwerkoplossingen zodat u onafhankelijk blijft Onze oplossingen zijn afgestemd We dragen zorgvuldig onze kennis over. op uw situatie, verrassend én Door ons in te zetten, investeert u in uw toepasbaar. eigen expertise. We zorgen voor de juiste mensen We stellen u kritische vragen om het op de juiste plaats beste resultaat te bereiken We zetten uitsluitend consultants We blijven altijd vriendelijk, maar in die qua expertise en vragen door als dit noodzakelijk is om persoonlijkheid geknipt zijn voor tot een goed resultaat te komen. de job. Voor ons telt alleen úw einddoel We communiceren open en direct Hoeveel passie we ook hebben voor ons We ontvangen graag feedback. Zo vak, we verliezen uw organisatiedoelen leren we zelf ook. nooit uit het oog. samen leren groeien
 9. 9. 9 Leren en werken verbinden Schakel tussen bedrijf en onderwijs door: Sanna Langerak TriamFloat opereert als schakel tussen het bedrijf en het onderwijs. Wij kennen Bedrijven en onderwijs werken steeds immers beide contexten. Wij brengen meer samen in het aanbieden van deze werelden bij elkaar, wat resulteert opleidingen op MBO-niveau. in optimale MBO-leertrajecten voor deelnemers of medewerkers. In de praktijk blijkt het moeilijk om opleidingen neer te zetten waarin het leren op de werkplek, het leren op school en de examinering één logisch geheel vormen. Het bedrijf en het onderwijs spreken soms een andere taal. De belangen van het bedrijf, het onderwijs en de lerende komen samen in MBO-leertrajecten.
 10. 10. 10 Herkent u deze vragen? • We willen een interne opleiding upgraden naar • Hoe kunnen we het leren in de praktijk en op MBO-niveau. Hoe pakken we dat aan? school met elkaar verbinden (BBL en BOL)? • Hoe kunnen we werkplekleren in onze opleiding • We willen een maatwerktraject inrichten. vormgeven? Hoe kan dat eruit zien? • Wat vraagt het aanbieden van een werkplekgerichte MBO- • Hoe werkt een EVC-traject en wat moeten we opleiding van de werkplek, de begeleider en de lerende? daarvoor regelen? • Hoe zorg ik dat de praktijkbegeleiders en assessoren • Waar moet een MBO opleiding aan voldoen om bekwaam zijn om hun rol uit te oefenen? tegemoet te komen aan de wettelijke eisen? • We zijn als opleiding en bedrijf in gesprek over het inrichten van een MBO-opleiding. We komen niet op één lijn. Wat nu?
 11. 11. 11 Een praktijkvoorbeeld Onze meerwaarde Op welke wijze optimaliseer je een We signaleren knelpunten op de TriamFloat heeft ervaring in alle vlakken maatwerktraject MBO-opleiding voor werkvloer en vertalen deze naar een van de opleidingsketen. procesoperators? Deze vraag stelde opleidingsadvies voor de opleider. Wij spreken de taal van het onderwijs FrieslandCampina Domo ons. Op deze wijze creëren we de en het bedrijfsleven. We weten waar synergie tussen leren en werken: een een MBO-opleiding aan moet voldoen TriamFloat is ingeschakeld om als spil meerwaarde voor de opdrachtgever. en we zijn ervaren in het inrichten te fungeren tussen het bedrijf en de van werkplekleren bij bedrijven en MBO-opleider. Bij het op maat maken TriamFloat bewaakt de kwaliteit en onderwijs. Wij kunnen u antwoord van de opleiding treden we op als voortgang van het traject door de geven op de genoemde vragen. kritische gesprekspartner namens ontwikkeling en afname van tussentijdse FrieslandCampina Domo. We zorgen evaluaties. Op basis van de bevindingen TriamFloat kan verschillende rollen voor een optimale aansluiting tussen van deelnemers, praktijkopleiders, pakken in het traject om te komen de bedrijfsprocessen en de opleiding. assessoren en lijnmanagement doen tot een MBO-opleiding op de Dit doen we door de samenwerking we voorstellen ter optimalisatie en werkplek. Denk aan ons in de rol van: tussen HR, lijnmanagement en overige verbetering van het traject. projectleider, adviseur, ontwerper, betrokkenen te optimaliseren. facilitator, ontwikkelaar en trainer van assessoren. samen leren groeien
 12. 12. 12 Positioneren en professionaliseren van leren door: Marieke Megens Een model als kader Om inzichtelijk te maken welke bijdrage leren levert aan uw organisatie heeft TriamFloat een model ontwikkeld. Het model ‘Positioneren en Professionaliseren van Leren’ onderscheidt vijf fasen in de ontwikkeling naar een lerende organisatie: van Ad hoc fase tot Creërende fase. De uitwerking van elke fase in zes te beïnvloeden aandachtsgebieden, maken het model tot een herkenbaar en praktisch handvat. Herkent u deze vragen? • We hebben wel een visie op leren, maar hoe maken we deze concreet? • Hoe zetten we leren op de agenda? • Welke bijdrage levert leren aan onze organisatie? Hoe kunnen we deze bijdrage vergroten? • Dragen de structuur en de cultuur van de organisatie bij aan het leren binnen de organisatie? • Wat levert het ons op als we meer aandacht aan leren besteden? • Past de rol van onze opleidingsafdeling bij de ambities die we nastreven? • Waar moeten we beginnen om het leren in onze organisatie stapsgewijs te professionaliseren? • Welke factoren zijn cruciaal in het proces om het leren een groei te kunnen laten doormaken? • De opleidingsafdeling staat, we hebben alles op orde en hoe nu verder richting een lerende organisatie? • Hoe zorgen we dat we onze ambities blijven najagen?
 13. 13. 13 Ons aanbod Wij bieden twee workshops rondom het door TriamFloat ontwikkelde model (zie pagina 18). In de workshops werken wij met u en uw collega’s aan positionering van leren en het daadwerkelijk professionaliseren van leren binnen uw organisatie. “De workshops hebben ons een samenhangend beeld gegeven waar we staan en waar we concreet heen willen “Het model ‘Positioneren en met leren en ontwikkelen binnen Vlisco. Professionaliseren van Leren’ maakt We hebben handvatten gekregen voor heel inzichtelijk waar we als Kennis-en “De workshops hebben ons geholpen het professionaliseren van het leren Leercentrum staan en waar we heen om een lange termijn visie neer te binnen de organisatie in de vorm van willen. Het helpt ons om te vergelijken zetten voor onze academies. Nu weten acties om van de huidige naar de of het beeld dat elk individu heeft we waarop we ons moeten focussen!” gewenste situatie te komen.” overeenkomt met het totale beeld.” Afra Schipper en Talia van Essen Rolf van der Gaast Jennifer Middleton SITA Vlisco Kennis-en Leercentrum IND
 14. 14. 14 Workshop ‘Positionering’ Resultaat In een workshop van vier uur maakt Inzicht in de huidige bijdrage u kennis met het model ‘Positioneren van leren aan de organisatie en en Professionaliseren van Leren’. duidelijkheid over de gewenste U kiest eerst individueel voor elk bijdrage van leren aan de organisatie. aandachtsgebied een passende fase. U ontvangt na de workshop een fotoverslag met een advies over te Samen met uw collega’s deelt u doorlopen vervolgstappen. vervolgens uw inzichten en bepaalt welke positie het leren binnen uw organisatie nu inneemt. U droomt daarna over de toekomst. Welke bijdrage levert het leren aan uw organisatie over 5 jaar? Hoe ziet dit droombeeld eruit? Samen droomt u over een visie op leren die aansluit bij de strategie, structuur en cultuur van de organisatie.
 15. 15. 15 Workshop ‘Professionalisering’ Resultaat Op basis van de resultaten van de Een stappenplan om het leren in uw workshop Positionering benoemen organisatie te professionaliseren. we gezamenlijk de stappen die nodig U ontvangt na de workshop een zijn om het leren in uw organisatie te fotoverslag met een advies over te professionaliseren. doorlopen vervolgstappen. Met behulp van de moderatiemethode ontwikkelen we samen met u in vier uur een werkdocument waarmee u uw gedroomde positie gaat bereiken. Hierbij worden acties benoemd, geselecteerd en geprioriteerd. Na de workshops kunnen wij indien gewenst op maat aanvullend een visiedocument uitwerken of enkele concrete acties en interventies oppakken. samen leren groeien
 16. 16. 17 samen leren groeien
 17. 17. 18 Samen Leren Groeien Positioneren en Professionaliseren van leren versie 1009 Strategie Structuur Cultuur Mensen Middelen Resultaten Waarde & Ontwikkeling Processen & Organisatie Basiswaarden & Leiderschap Mensbeeld Budget & ICT Producten & Effecten Creërende Leren en organisatie- Leren is aanwezig in alle Experimenteren, creativiteit, Medewerker ontwikkelt ‘Business case’ is leidend Vernieuwing en ontwikkeling ontwikkeling gaan samen. organisatieprocessen. denken in mogelijkheden, vanuit bevlogenheid en op voor de inzet van middelen. van (nieuwe) producten en fase Individuen, groepen en organisatie nemen initiatief oplossingsgerichtheid. Zelfsturende teams. eigen kracht zichzelf en de organisatie. diensten door kenniscreatie. en creëren eigen Leider is voorbeeld, Persoonlijk meesterschap. leerprocessen. inspirator, motivator. Volwassen Leren is een collectief proces. HRD inspireert tot leren Veranderen, verbeteren, Medewerker is kapitaal en Opleidingsbudget in de lijn. Verbetering van huidige Leerstrategie is integraal met een aanbod van flexibiliteit, samenhang. kritische succesfactor. ICT ondersteunt sociale producten en diensten door fase onderdeel van de organisatiestrategie. formele én informele leerinterventies. Dienend leiderschap, coaching door de manager. Talentontwikkeling. leerprocessen. kennisdeling met anderen. Korte lijn HRD naar directie. Kwalitatieve Leren is een individueel proces, gericht op de Afdeling opleidingen stroomlijnt leren, biedt Logica, efficiency, stabiliteit. Situationeel leidinggeven. Match vraag en aanbod personeel. Afdeling opleidingen beheert budget. Borging van huidige producten en diensten door fase doelen en strategie van de organisatie. centraal opleidingsaanbod en bewaakt de kwaliteit. Loopbaanontwikkeling. Meer geavanceerde ICT ondersteunt administratieve individuele kennistransfer naar de praktijk. Inzet van leren is maatwerk. Afstemming met lijn. en logistieke processen. Kwantitatieve Leren is een individueel Portefeuillehouder Rationaliteit, werk goed doen, Medewerker leert functioneel Portefeuillehouder opleidingen Vergroten individuele proces, waarbij er nauwelijks opleidingen heeft formalisme. en onder invloed van bewaakt het budget met expertise. fase relatie is met de organisatie- strategie. makelaarsfunctie. Verantwoordelijkheden MT Sturend leiderschap, gericht op beheersing. consequenties. Functieontwikkeling. regels. Beperkte ICT-tools Onvoorspelbaar effect op producten en diensten. Leren wordt gezien als en medewerkers zijn niet ondersteunen administratieve opleiden/trainen. benoemd. en logistieke processen. Ad hoc Leren is een individueel Niemand speciaal met leren Loyaliteit, inzet, discipline, Medewerker is middel en Opleidingsbudget op Oplossen incidentele proces, waarbij er geen en ontwikkelen belast. probleemgerichtheid. inwisselbaar. aanvraag beschikbaar. problemen of beloning voor fase relatie is met de Initiatief voor volgen van Sturend leiderschap. Ontwikkeling op basis van medewerker. organisatiestrategie. opleiding ligt bij medewerker persoonlijke belangstelling Leren wordt gezien als of leidinggevende. of in opdracht van de opleiden/trainen. leidinggevende. Het door ons ontwikkelde model ‘Positioneren en professionaliseren van leren’
 18. 18. 20 door: Brenda Zandsteeg
 19. 19. 21 Leren in een Europese onderneming: utopie of toekomst? ‘De afdeling opleidingen lijdt aan de Een boek dat me al enige tijd inspireert neurose van het profileren’. Hoewel in mijn denken, is “Modern kapitalisme” leren en innovatie vaak in één adem van Donald Kalff. Het is niet alleen een wordt genoemd, is de gemiddelde goede poging een derde alternatief te opleidingsafdeling dagelijks druk met plaatsen naast het Angelsaksisch en zich op de kaart te zetten. In tijden het Rijnlands ondernemingsmodel, dat het even minder gaat met de maar zijn Europees model lijkt ook een onderneming, wordt men vaak als rijk perspectief op het concept leren. eerste wegbezuinigd. Op korte termijn Het laat bij mij beelden over leren lijkt dat zelfs relatief weinig schade ontstaan die me wel bevallen. Dit in op te leveren, behalve frustratie en tegenstelling tot de Angelsaksische het onbenut laten van vaak kostbare blik, waar opleiden vooral tot doel investeringen.’ heeft bestaande werkprocessen te optimaliseren. Ook het Rijnlands model beperkt zich tot meesterschap en het beheersen van het ambacht. samen leren groeien
 20. 20. 22 Kalff stelt dat niet kapitaal, grondstoffen of kennis schaars zijn, ‘Strategisch leren is in zichzelf niet maar de kwaliteit van de medewerkers. Opleiden ziet hij als normatief, het leren volgt of voedt elke broodnodige investering om de kwaliteit van medewerkers te willekeurige strategie.’ ontwikkelen, met als enige doel om economische waarde te creëren. Kalff doet slechts een paar uitspraken over het leren Volgens Kalff is een onderneming een werkgemeenschap zelf. Zo noemt hij de geringe effectiviteit van trainingen en gebaseerd op onderling vertrouwen. Het leidende principe is pleit hij voor andere vormen van leren, zoals interne stages en niet het streven naar maximale winst, maar het creëren van het leren in de werksituatie. economische waarde. Economische waarde is het verschil tussen de constant gemaakte verwachte inkomsten en Het Europees ondernemingsmodel in een notendop uitgaven, inclusief vergoeding voor de kapitaalverschaffers, In “Modern kapitalisme” beschrijft Kalff het falen van zowel een lange termijn perspectief dus. het Angelsaksisch als het Rijnlands ondernemingsmodel. Vervolgens beschrijft hij een alternatief: het Europees ondernemingsmodel. Kalff ziet het model vooral in Europa als alternatieve optie voor de beursgang van grotere succesvolle directeur-grootaandeelhouders ( dga’s)
 21. 21. 23 De ondernemingstructuur kent een strategische raad die Het kiezen van één eenduidig doel, economische waarde, biedt de ondernemingsfunctie borgt. Zij ontwikkelt nieuwe een duidelijk en rationeel criterium om beslissingen te nemen. waardevolle activiteiten en bedrijfsconcepten die in de Het maakt vergaande delegatie van verantwoordelijkheid toekomst voldoende economische waarde genereren. Het mogelijk en daarmee het bestuur op basis van uitgangspunten bestuur is belast met het structureel verhogen van het in plaats van regels. Het is duidelijk dat medewerkers op economisch potentieel van de bestaande bedrijfsconcepten alle niveaus en in alle posities direct bijdragen aan het en de bedrijfsonderdelen die deze concepten exploiteren. ondernemingsdoel. Het middenkader stelt, binnen de bedrijfsonderdelen, de economische waarde veilig en bouwt deze verder uit. Ook het leren staat in het Europees ondernemingsmodel in het teken van het creëren van economische waarde. Dat betekent Het succes van een onderneming hangt af van de dat bij alle leeractiviteiten de vraag wordt gesteld: “Wat samenwerking van mensen. Dit in tegenstelling tot het draagt het bij aan de toekomstige economische waarde van de Angelsaksisch denken waarin juist het individu krediet (en onderneming?”. Leren en opleiden wordt daarmee niet gezien bonussen...) kan opeisen voor goede prestaties. Ondernemen als kostenpost, maar als investering. betekent voorwaarden scheppen waaronder teams optimaal samenwerken. Zo wordt werk een plek waar de mens aan een groter geheel bijdraagt en tot zijn recht kan komen.
 22. 22. 24 Een denkkader voor strategisch leren Een belangrijk uitgangspunt van het model is dat de koppeling In 2009 boog een team van TriamFloat consultants zich over met de organisatiestrategie leren waardevol maakt. Waar het het thema Corporate Universities. Ze ontwikkelden een echter geen uitspraak over doet, is die strategie zelf of het model over strategisch leren, om daarmee klanten een nog doel waarnaar die strategie moet leiden. Strategisch leren is in beter gefundeerd advies te geven over het positioneren en zichzelf niet normatief, het leren volgt of voedt elke willekeurige professionaliseren van leren. strategie. Het model laat zien dat er verschillende fasen zijn van leren Kan het Europees ondernemingsmodel, dat immers het creëren in een organisatie. Voor elke fase is kort beschreven wat de van economische waarde als enige doel stelt, wellicht invulling verbinding is tussen het leren en de organisatiestrategie, geven aan dit vacuüm? alsmede een aantal organisatiedimensies zoals mensen, cultuur, middelen, resultaten en structuur. Zonder een uitspraak te doen over wat goed of minder goed is, is het een bruikbaar denkkader gebleken bij het in kaart brengen van de bestaande en de gewenste situatie in een team of organisatie (-onderdeel).
 23. 23. 25
 24. 24. 26 Strategisch leren in een Europese onderneming Sinds Peter Senge in 1992 de wereld veranderde met zijn boek Hoe verhoudt het Europees ondernemingsmodel zich tot “De vijfde discipline” hebben legio auteurs zich gebogen over het denkkader voor strategisch leren? Is het Europees het concept lerende organisatie. Als je een aantal kenmerken ondernemingsmodel per definitie een lerende organisatie? Als van de lerende organisatie opsomt, zie je zeker raakpunten het samenwerken van mensen het succes van de onderneming met het Europees model. Denk aan het afzien van hiërarchie bepaalt, wat zijn dan de gevolgen voor de vorm en inhoud van en het delegeren van beslissingsmacht, het werken in kleine de leeractiviteiten? Wat zijn de gevolgen voor de positie en specialistische teams en de nadruk op leren in teamverband. inrichting van de leerfunctie als leren als enige doel heeft het creëren van economische waarde? Andere kenmerken doen weer wat meer Rijnlands aan, zoals Welke leer- en ontwikkelvragen liggen er op de verschillende het opvatten van de organisatie als een holistisch geheel. Het niveaus in de organisatie, bijvoorbeeld in het scenario van benadrukken van de rol van de leider klinkt weer wat meer doorgroei vanuit een dga, waar Kalff hoge verwachtingen van Angelsaksisch. heeft? Toch doet de taal waarin Kalff spreekt, ook sterk denken aan Vragen te over, die roepen om verder denkwerk. Hieronder de volwassen fase. Hierin is collectief leren en strategische een eerste aanzet tot het beantwoorden van de eerste twee kennisdeling een speerpunt. Leren is een onderdeel van het vragen. strategisch organisatiebeleid. Ook de visie op de mens, als drager van kwaliteit en dus kritische succesfactor voor de organisatie, sluit aan bij Kalff.
 25. 25. 27 Een onderneming die zich wil omvormen in de richting TriamFloat is gegrepen door leren, ook ik krijg er energie van zoals Kalff het schetst, kan er zeker baat bij hebben zich als ik daarover mag meedenken of adviseren. Onze missie te verdiepen in de “ lerende organisatie”. Organisaties die is niet voor niets: bijdragen aan beter leren in Nederland. hun leerfunctie verder willen ontwikkelen zouden zeker Naast mijn eigen passie voor leren heb ik de stellige eens kennis moeten nemen van het boek van Kalff! overtuiging dat organisaties pas echt gaan renderen als er strategisch wordt geleerd door de medewerkers. Al begrijp ik De grootste meerwaarde van het model van Kalff zie dat het een utopie is, of misschien zelfs onnodig, het liefst zie ik echter daarin dat het, door een heldere uitspraak te ik overal lerende organisaties ontstaan. doen over het doel en de inrichting van de onderneming, ook een antwoord geeft op de legitimeringsvraag van de leerfunctie.
 26. 26. 28 Strategisch leren ook in het onderwijs? Door: Sanna Langerak Positioneren en professionaliseren van het leren is ook relevant voor onderwijsinstellingen. Ik geef u een kijkje in mijn gedachten. Jazeker! Nederland wil tot de top 5 van de kennissamenlevingen Hoe kan een onderwijsinstelling werken aan deze speerpunten behoren. Strategische beleidsdocumenten van VO-, MBO- en uit de strategie voor de toekomst? Het bepalen van de positie HBO-Raad focussen allemaal op dit doel. Op dit moment is er met betrekking tot het leren van de organisatie is daarbij in het onderwijs echter nog weinig aandacht voor levenslang een belangrijke eerste stap. Kies een positie die past bij uw leren. Een leergierige professionele cultuur ontbreekt. Er is doelen. Vervolgens is het van belang de organisatie onder de onvoldoende aandacht voor employability. De onderwijsraden loep te nemen. Vanuit de huidige stand van zaken werkt u toe geven als oplossing een aantal speerpunten. Schoolleiders naar de gewenste situatie. moeten in staat zijn van scholen ‘lerende organisaties’ te Hoe vormt het model voor strategisch leren een handvat om maken met een professionele cultuur. Onderwijsinstellingen uw doelen te bereiken? Als je als organisatie bewust keuzes moeten investeren in de kwaliteit van docenten en ook in maakt over de mate waarin je een lerende organisatie wilt zijn een omgeving die docenten uitdaagt om hun talenten te en hier ook de voorwaarden voor schept, maak je vanzelf een ontwikkelen en benutten. grote stap in de goede richting.
 27. 27. 29 Ik vind dat onderwijsinstellingen een voorbeeldrol hebben te vervullen op het gebied van levenslang leren. Leren en aandacht voor de loopbaan van de medewerkers zou een gegeven moeten zijn binnen alle onderwijsinstellingen. Leren moet dan wel gericht zijn op het organisatiedoel en met verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Het toegroeien naar de creërende fase of de volwassen fase lijkt mij dan ook evident. Juist onderwijsinstellingen hebben er baat bij als ze op alle dimensies van de organisatie voorwaarden scheppen voor leren, en als talenten van mensen worden benut. Alleen dan raken medewerkers betrokken en toegerust op hun taak voor de toekomst. De baten gaan bovendien verder dan het niveau van de medewerker. De organisatie wordt een goed lopende machine die continu leert en innoveert gericht op het gezamenlijke doel. Is uw organisatie klaar voor de toekomst?
 28. 28. 30 minicolumn door: Zeefje Strategisch leren, weet u wat dat is? Vervolgens leerde ik datgene dat werd Nou, ik wel! Ik heb in mijn studententijd gevraagd uit mijn hoofd en legde het heel veel geleerd, en strategisch leren boek ‘s nachts onder mijn kussen. (Tot hoort daar zeker bij. Gedwongen door het tegendeel bewezen wordt, werkt te dikke, onbegrijpelijke boeken en alles, is mijn adagio.) Meestal was saaie colleges op onchristelijke tijden. mijn strategie effectief en het leverde Ik bedelde uittreksels bij slimme me kostbare extra tijd op voor mijn medestudenten en verzamelde oude bijbaantje, uitgaan of andere belangrijke tentamens bij ouderejaars. dingen in het leven. Kortom: lang leve strategisch leren, ik kan het u van harte aanbevelen!
 29. 29. 31 leestips Modern kapitalisme Situationeel opleiden en leren Krachtbron van een lerende organisatie Donald Kalff Gerard Bergenhenegouwen Cees Hoogendijk ISBN-13: 9789047002086 ISBN-13: 9789013048629 ISBN-13: 9789081498418 Donald Kalff presenteert Leren is het meest succesvol Een prachtig en een nieuw model voor als er een link is met inspirerend boek grootschalig ondernemen. succesvol handelen in de over duurzame Een uitdaging voor iedereen werksituatie en er tijdens organisatieontwikkeling die geïnteresseerd is in het leren concrete relevante richting een lerende wat de kenmerken zijn van succesvolle situaties centraal staan. Makkelijk organisatie. Een resultaat dat TriamFloat organisaties. Kalff doet inspirerende gezegd, maar in de praktijk vaak niet in haar projecten graag nastreeft. We uitspraken over investeringsbeslissingen, zo eenvoudig gedaan. Dit boek bevat onderschrijven van harte het statement taken van bestuur en management, praktische uitgangspunten: voor ons en dat de ‘opleidingsfunctie’ in organisaties innovatie en de rol van leren en onze klanten zijn ze al vaak bruikbaar kan en moet doorgroeien tot een opleiden. gebleken. krachtbron van integraal leren en ontwikkelen. Ook als voor u de lerende organisatie vooral nog een droom is, is dit boek een aanrader.
 30. 30. 32 Geïnspireerd geraakt? Neem vrijblijvend contact met ons op Samen leren groeien is een uitgave om te bespreken wat we voor u kunnen van TriamFloat. betekenen. © 2010 ontwerp: coen.info TriamFloat Redactie: Orteliuslaan 855 Sanna Langerak 3528 BE UTRECHT Marieke Megens T: 030 - 890 54 30 Brenda Zandsteeg F: 030 - 890 54 47 Renée van der Most E: office@triamfloat.nl I: www.triamfloat.nl www.samenlerengroeien.nl

×