Team, quotes

687 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Team, quotes

 1. 1. GROEI VAN BINNENUIT is voor mij…………
 2. 2. Kees BronnerProRail, Manager ICT Treindienst- en Reisinfomatiesystemen
 3. 3. Kees BronnerProRail, Manager ICT Treindienst- en ReisinfomatiesystemenEen accu herbergt, mits opgeladen, een berg energie. Deenergie, spanning en het vermogen openbaren zich als je depolen of contactpunten met elkaar in verbinding weet tebrengen. Elk individu, team of organisatie herbergt dezeongekende bron van energie. In het vrijmaken, het op juistemanier verbinden van de polen ligt de uitdaging. 

Deaanpak van Frans heb ik ervaren als het ontsluiten vanenergie zowel op individueel als teamniveau.
 4. 4. Theo LemmensDirector Ziggo Technical Services
 5. 5. Theo LemmensDirector Ziggo Technical ServicesHou het klein, begin bij jezelf, kijk naar je eigen bijdragevoor het team en de organisatie. Maar ook, leer van hetverleden en neem dit mee naar de toekomst. Zaken diewij van jullie mochten leren, aandacht aan besteden engebruik maken van jullie kennis en ervaring. Bedanktvoor deze bijdrage van jullie; een bijdrage die zeker gaathelpen om onze slogen ‘ Ziggo Technical Services maakthet verschil’ meer inhoud te geven en te versterken.
 6. 6. Andre Vermaatmanager Ziggo CS Live in den Haag
 7. 7. Andre Vermaatmanager Ziggo CS Live in den HaagBeste Frans, op een tegeltje hoort eigenlijkeen mooie, korte oneliner, maar deveranderingen die jij in het afgelopen jaarbij het MT van Ziggo CS Live in den Haaghebt bewerkstelligd zijn niet in een korte zinte verwoorden….Hartelijk dank voor je inspirerendebegeleiding; we treffen elkaar zeker weereens in de toekomst.
 8. 8. Robert TjoonkDirector Billing & Collecting
 9. 9. Robert Tjoonkdirector Billing & Collecting Ziggo Customer RelationsGer & Frans,Dank voor jullie inspiratie enenthousiasme! Jullie hebben eenbelangrijke bijdrage geleverd aan waarZiggo Billing & Collecting zich nu bevinden de houding en het gedrag van demanagers en medewerkers.
 10. 10. Hans TomManager Billing & Collecting
 11. 11. Hans TomManager Billing & Collecting Ziggo Customer RelationsFrans, je hebt ons team op een padgebracht en zicht gegeven op een‘kleurige’ toekomst.Bedankt voor je ondersteuningenwaardering hierin voor ons MT van ZiggoBilling & Collecting, maar zeker ook voormij persoonlijk.
 12. 12. Erik HovinghEssent IT manager Generic Services
 13. 13. Erik HovinghEssent IT manager Generic Services“Frans meegemaakt in een personal coaching traject en laterin een teambuildingtraject(MD) met mijn afdeling.Enthousiaste motivator die snel in staat is een omgeving tecreeren waarbij je meer uit jezelf weet te halen. Reflextie,Bewustwording en ontwikkelpotentieel belangrijkespeerpunten. Zijn wijze van werken creert nog meer energieen zelfvertrouwen. Weet in korte tijd met een praktischeaanpak en gebruik makend van de hierboven genoemdekwaliteiten een team echt een team te laten zijn. Met dankaan Frans met mijn team een mooie groei(samenwerking) ennog meer openheid gerealiseerd.”December 21, 2009
 14. 14. Hans ter BeekDirector Ziggo Billing & Collecting
 15. 15. Hans ter BeekManager B2B @Home“Ik heb een aantal keren met Frans gewerkt vanuit verschillendeinvalshoeken. Als coach bij mijn persoonlijk strategischontwikkeltraject alsook bij een groepsontwikkeltraject. Dit is zo goed bevallen dat ik Frans in een latere fase zelf hebingehuurd voor de ontwikkeling van het team waar ikzelf leiding aangaf. Dit tot volle tevredenheid van mezelf en de betrokkenmedewerkers.Hij creëert een vertrouwde setting, motiveert, inspireert en draagtzorg voor een beter inzicht in elkaars drijfveren, hetgeen resulteerdein meer begrip en respect voor elkaars werk.” December 29, 2009
 16. 16. Gertjan van GisterenManager Essent ITD
 17. 17. Gertjan van GisterenManager Essent ITD“I had the pleasure of working with Frans Trommelen asa personal coach aswell as a coach for some of myemployees. Frans is able to pinpoint with great accuracywhere someone’s strengths lie and where there is roomfor improvement. Next to being a very sociable characterFrans has the ability to steer someone to see theirimprovement potential and also give them he tools andthe drive to continously improve on personal andbusiness skills. I can highly reccommend Frans as apersonal and career development coach and also as aknowledge base on techniques and methods on how tomake behaviour transparent and changeable.”December 3, 2009
 18. 18. Jeroen TeulingsManager Essent ITD
 19. 19. Jeroen TeulingsManager Essent ITD“Ik heb Frans mee mogen maken in een teamtrajecto.b.v. Management Drives en als personal coach. Inbeide rollen staat Frans als een huis.Zeer ervaren in de materie maar hij dringt zijn kennisniet op. Frans is een prettige gesprekspartner die voorjouw resultaat gaat en daar zijn methodieken voorinzet. De ervaringen opgedaan in sessies met hemblijven je bij en zorgen zo voor een positieveontwikkeling van je vaardigheden.”December 3, 2009
 20. 20. Desiree van BovenEssent career & job coach
 21. 21. Desiree van BovenEssent career & jobcoach“Frans is een gedegen coach die alle teamledenin zijn waarde laat en zonder oordeel laat zienwat voor een ‘type’ je bent. Hij is integer, laat jekansen ontdekken en speelt handig in op degroepsdynamiek. Frans geeft in een korte tijdeen zeer gedegen kennismaking met deRealDrives en laat je zien welke krachten entalenten er in alle teamleden schuilen. Wijhebben hier als team hele waardevolle zaken uitkunnen halen.”
 22. 22. Marco HeetjansFudura accountmanager
 23. 23. Marco HeetjansFudura, accountmanagerEen aantal jaren geleden ben ik in verschillende sessies vanFrans Trommelen, samen met mijn afdeling, vertrouwd geraakt met demethodiek management-drives en wat dit voor mij kan betekenen in de praktijk.Kijkende vanuit je eigen persoon naar een ander, welke je bijvoorbeeld alsgesprekspartner aan tafel hebt zitten of van welke je stakeholders zijn in deuitvoer van je werkzaamheden is wat mij voornamelijk heeft getriggerd en wat iknog dagelijks gebruik in mijn werkzaamheden. Het even stilstaan bij jezelf, naarjezelf kijkende en jezelf kunnen beoordelen in verschillende, zich voordoendesituaties hebben mij in de afgelopen jaren geholpen bij de uitvoer van mijnwerkzaamheden/takenpakket. Mijn ervaring is dat als je jezelf leert beoordelen enje ook serieus durft te kijken/leren van je verbeterpunten, je beter in staat benteen ander te beoordelen in een gesprek, traject of project. En hierin hebben demanagement-drives mij handvaten gegeven, welke dagelijks toepasbaar zijn endat niet alleen in je zakelijke leven. Ik ben echter wel van mening dat de kleurenen de daarbij behorende persoonskenmerken, niet zaligmakend zijn en op zichstaan. Het is een bruikbare tool en/of methodiek om, kijkende vanuit je eigenbeweegredenen, waarden, normen en gedrag, omgang met mensen in jeomgeving beter te kunnen beoordelen en bij te sturen.
 24. 24. Edith GardenierGenmab, Associate Director Cell Molecular Science
 25. 25. Edith GardenierGenmab, Associate Director Cell Molecular Science"Ik heb met Frans in een aantal trajecten samengewerkt, welke gerichtwaren op team- en persoonlijke ontwikkeling. Frans is een gedrevenpersoonlijkheid met oprechte interesse in mensen en hun ontwikkeling.
Tijdens het team-ontwikkeltraject hebben we onszelf en elkaar beterleren kennen, en hebben we als team uitgezocht wat we anders willengaan doen, maar ook wat we graag zo willen houden. Door dit trajectbegrijpen we elkaar beter, en is er meer focus op dingen die echt belangrijkzijn! 
Bij meer persoonlijke trajecten hebben we een aantal echtesituaties doorgespit, waardoor we nu beter weten waar ons handelen doorbepaald wordt, en welk effect dit heeft de loop van de situatie. Nu verderoefenen in de praktijk..."
 26. 26. Maarten MoolhuysenEssent, Manager Strategic Projects
 27. 27. Maarten MoolhuysenEssent, Manager Strategic Projects"Frans ziet goed wat er speelt/leeft bij individuen in eenteam. En hij benoemt dat, confronteert het teamermee, met als doel persoonlijke groei.Ik heb het mijn mijn eigen team meegemaakt en ziengebeuren. Krachtige sessies, met blijvend resultaat voordeelnemers: individueel, en als groep.Kern is denk ik dat Frans je laat zien wat er gebeurt enwaarom en dat je daardoor in staat bent om te veranderen.

×