PERSPECTIVES I VISTES

DIBUIX TÈCNIC I
« PERPECTIVES I VISTES »
Silvia Mejías Tarancón
“Canvia la forma
en què mires les
coses i les coses
que mires
canvien”
WAYNE DYER
Escriptor i psicòleg
(1940-2015)
ÍNDEX
1. PERSPECTIVES
1. ISOMÈTRICA
2. CAVALLERA
3. CÒNICA
2. VISTES
1. EXEMPLES
Silvia Mejías Tarancón
PERSPECTIVA
• La representació en perspectiva
consisteix a simular el volum
dels objectes (que tenen tres
dimensions espacials) sobre un
paper (que en té solament dues).
• La perspectiva dona sensació de
realisme al dibuix.
• Els objectes dibuixats
s’assemblen a la realitat.
• Les tres dimensions espacials
són:
• Altura,
• amplada i
• profunditat
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PERSPECTIVES
ISOMÈTRICA
• Les tres dimensions amb el
mateix angle de 120 º
• No hi ha distorsió de l’objecte
CAVALLERA
• L’alçada i l’amplada formen un
angle de 90 º
• És la més senzilla de les tres.
CÒNICA
• Dona sensació de
profunditat
• És la més realista de
les tres Silvia Mejías Tarancón
PERSPECTIVA ISOMÈTRICA
Silvia Mejías Tarancón
PERSPECTIVA CAVALLERA
Silvia Mejías Tarancón
PERSPECTIVA CÒNICA
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PERSPECTIVA CÒNICA AMB DOS FOCUS
La perspectiva cònica varia depenen de
la posició de l’observador respecte a la
línia de terra
LT: LÍNIA DE TERRA
F1: PUNT DE FUGA
F2: PUNT DE FUGA
LH: LÍNIA D’OBSERVADOR o HORITZÓ
VISTA D’OCELL
VISTA SERENA
VISTA GRANOTA
O DE CUC
VISTA CELESTE
VISTA D’OCELL:
o LT per sota de LH
o la cara superior es veu
o Observador està apujat per sobre de
l’objecte
VISTA SERENA:
o LT per sota de LH
o la cara superior i inferior no es veuen
o Observador està dempeus o assegut al
terra
VISTA GRANOTA O DE CUC:
o LT coincideix amb LH
o la cara inferior és una línia perquè
coincideix amb LT
o Observador tombat en el pla horitzontal
VISTA CELESTE:
o LT per sobre de LH
o la cara inferior es veu
o Observador ficat en un forat per sota LT
VISTA SERENA
EXEMPLE PERSPECTIVES
ISOMÈTRICA
CAVALLERA
CÒNICA
Silvia Mejías Tarancón
VISTES D’UN OBJECTE
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
ALÇAT
És la vista que mostra la
cara més important d’un
objecte (la vista de
davant)
PLANTA
Mostra la cara superior de
l’objecte mirant-lo per
damunt (vista d’ocell).
PERFIL
Mostra la cara
lateral de l’objecte
(Esquerra o dreta)
Un dels sistemes més utilitzats en el dibuix tècnic per a representar una
peça o un objecte és el que s’anomena projecció, és el sistema
dièdric. Aquest tipus de representació consisteix a dibuixar les
diverses vistes de les cares de l’objecte, cosa que ens permet apreciar-
ne més bé les formes.
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Exemple d’un camió
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Exemple d’una rosca
Silvia Mejías Tarancón
COM ES CONSTRUEIX
EL SISTEMA DE VISTES O PROJECCIONS ?
En
diem projecció
pel fet que
les vistes les
obtenim
quan projectem
de forma
imaginària,
l’ombra de
l’objecte sobre
una pantalla
posterior,
inferior i
lateral.
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PROJECCIONS
PROJECCIÓ DE CINEMA
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PROJECCIONS
PROJECCIÓ D’OMBRES
Silvia Mejías Tarancón
TIPUS DE PROJECCIONS
PROJECCIÓ DE DIBUIX
Silvia Mejías Tarancón
EL NOM DE LES PROJECCIONS
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA DE REPRESENTACIÓ
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA DE REPRESENTACIÓ
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
Silvia Mejías Tarancón
REPRESENTACIÓ MITJANÇANT VISTES
SISTEMA EUROPEU
Dibuixem primer l'alçat o vista frontal i
a continuació dibuixem la resta de
vistes situant-les a la posició contraria
des de la qual es miren:
• la planta o vista des de dalt es
col·loca sota de l'alçat.
• el perfil esquerre o vista des de
I'esquerra es col·loca a la dreta, i
així successivament.
SISTEMA AMERICÀ
Dibuixem primer l’alçat o vista frontal i a
continuació dibuixem la resta de vistes
situant-les a la mateixa posició des d'on
es miren:
• la planta o vista des de dalt es
col·loca damunt de l'alçat.
• el perfil esquerre o vista des de
I'esquerra es col·loca a I'esquerra,
i així successivament.
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLE SISTEMA EUROPEU I
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLE SISTEMA EUROPEU II
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
LÍNIES DISCONTÍNUES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents vistes correspon a l`ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon a la PLANTA
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents peces correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents peces correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 peces correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quines de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a l’ ALÇAT
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon a la
PLANTA d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina de les següents 6 vistes correspon a la PLANTA
d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Quina vista de les següents 6 vistes correspon al PERFIL
ESQUERRE d’aquesta peça?
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES VISTES D’OBJECTES
Silvia Mejías Tarancón
Acotació: és l'operació d'anotar les
mesures que un objecte té en la realitat,
sobre una representació del mateix,
d'acord amb una sèrie de normes.
Alçat: vista de front d'un objecte.
Esbossos: són els primers dibuixos que
es fan d'una idea. Es realitzen de manera
aproximada, sense molts detalls i sense
seguir cap norma.
Caixetí: part del format reservada a la
zona inferior dreta per a indicar les
dades del dibuix.
Cartabó: plantilla en forma de triangle
rectangle que s'empra principalment per
al traçat de rectes paral·leles i
perpendiculars.
Compàs: instrument que s'empra per
traçar arcs i circumferències.
Croquis: dibuix realitzat a mà alçada,
que conté informació completa sobre la
dimensions (mesures) i la forma de
l'objecte, perquè pugui ser fabricat.
Cota: mesura d'un objecte.
Dibuix: representació gràfica d'una idea
o objecte.
Escaire: plantilla en forma de triangle
rectangle isòsceles que s'empra
principalment per al traçat de rectes
paral·leles i perpendiculars.
Format: paper de mesures fixes sobre el
qual es realitzen els dibuixos tècnics.
Llapis: instrument de traçat fabricat en
fusta i que porta al seu interior una mina
de grafit.
Mà alçada: dibuix a pols sense l'ajuda
d'instruments auxiliars, només amb el
llapis i la goma.
VOCABULARI
Perfil: vista lateral d'un objecte.
Planta: vista des de dalt d'un objecte.
Portamines: instrument semblant al
llapis que es fabrica de plàstic o metall i
porta al seu interior un dispositiu amb
un cap en forma de pinces, que retenen
les mines col·locades al seu interior.
Regle: útil que s'empra per mesurar
longituds i traçar línies rectes.
Transportador d'angles: instrument
emprat per a mesurar i construir angles.
Vistes: diferents imatges d'un objecte
que percep un observador quan se situa
en diferents llocs al voltant del mateix.
VOCABULARI
MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ!
1 of 107

Recommended

ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL by
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
107 views131 slides
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL by
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
5 views130 slides
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT. by
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.Lasilviatecno
109 views94 slides
TRAÇATS FONAMENTALS by
TRAÇATS FONAMENTALSTRAÇATS FONAMENTALS
TRAÇATS FONAMENTALSLasilviatecno
80 views291 slides
INTERNET by
INTERNETINTERNET
INTERNETLasilviatecno
187 views70 slides

More Related Content

More from Lasilviatecno

COTACIÓ, TALL I SECCIONS by
COTACIÓ, TALL I SECCIONSCOTACIÓ, TALL I SECCIONS
COTACIÓ, TALL I SECCIONSLasilviatecno
33 views61 slides
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES. by
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.Lasilviatecno
185 views82 slides
VISTES I PERSPECTIVES by
VISTES I PERSPECTIVESVISTES I PERSPECTIVES
VISTES I PERSPECTIVESLasilviatecno
26 views107 slides
ESCALES by
ESCALESESCALES
ESCALESLasilviatecno
45 views22 slides
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONS by
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONSACOTACIÓ, TALL I SECCIONS
ACOTACIÓ, TALL I SECCIONSLasilviatecno
70 views61 slides
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx by
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptxMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptxLasilviatecno
83 views148 slides

More from Lasilviatecno (15)

ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES. by Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
Lasilviatecno 185 views
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx by Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptxMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx
Lasilviatecno 83 views
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx by Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 202 views
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx by Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 9 views
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA by Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIAMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
Lasilviatecno 54 views
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx by Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 69 views
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ by Lasilviatecno
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓDIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
Lasilviatecno 708 views
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT by Lasilviatecno
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENTMECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
Lasilviatecno 116 views
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892 by Lasilviatecno
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892
Lasilviatecno 618 views

Recently uploaded

4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
16 views5 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 views22 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
5 views48 slides
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides

Recently uploaded(8)

PERSPECTIVES I VISTES