Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Repàs 06 ens ajuden les màquines simples

524 views

Published on

tecnologies. assegurem els mínims

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Repàs 06 ens ajuden les màquines simples

 1. 1. ENS AJUDEN LES MÀQUINES SIMPLES?
 2. 2. Aprofita cada minut de l'examen i si et sobra temps, repassa les teves respostes abans de lliurar l'examen. 03tecnologies>pepporca
 3. 3. MAPA DE LA UNITAT Copia el mapa de la unitat que acabes d’estudiar i completa’l Màquines simples 1 Llei de la palanca 1r Grau representació exemple 2 Llei del pla inclinat representació 3 POLITJA
 4. 4. En la imatge inferior es mostren alguns dispositius el funcionament dels quals es basa en el principi de la palanca. En cadascun dels objectes identifica a quin grau de palanca pertany cadascun:
 5. 5. En la imatge inferior es mostren alguns dispositius el funcionament dels quals es basa en el principi de la palanca. En cadascun dels objectes identifica a quin grau de palanca pertany cadascun:
 6. 6. http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/p roblemes/maquines_simples/msimples_a.htm http://roble.pntic.mec.es/jprp0006/tecnologia/ bachillerato_industrial/mecanismos/hot_pot_ mecanismos/cuestions_poleas1.htm
 7. 7. Veuràs que en els exercicis relacionats amb les màquines simples hi ha molts problemes numèrics. Has d’aprendre a dominar les lleis de les màquines simples.
 8. 8. Indica cap a quin costat és mourà la palanca si cada quadrat de color negre pesa 20 N i cada quadrat de color blanc 10 N. Cada segment mesura 1 metre.
 9. 9. Amb el carretó de la imatge volem transportar 50 kg de sorra: a. Quin tipus de palanca estem emprant i perquè? b. Identifica Fa, R, da i la dR. c. Calcula la força que caldrà aplicar per aixecar-la (Recorda que per passar de massa (Kg) a força (N) has d'utilitzar la fórmula F = m g)
 10. 10. Amb una palanca de segon grau, volem aixecar un pes de 60N. La llargada total de la barra que forma la palanca és d’1 m i la resistència està separada 40 cm de la força aplicada. a. Dibuixa la situació a escala 1:10 b. Identifica c. Calcula la força necessària Fa R da dR
 11. 11. Sobre el següent sistema combinat de palanques s’exerceix una força de 6N. Calcula la força de sortida
 12. 12. Volem que una caixa de 750 N pugi fins a una altura d’1 m. Per aconseguir-ho, disposem: a. d’una rampa de 5 m de longitud b. d’una politja simple c. d’un polispast de 3 politges mòbils Dibuixa un esquema de cada situació i calcula amb quina realitzarem menys esforç per moure la caixa
 13. 13. Jan pot generar 3000 N de força. Quin és el pes màxim que podrà aixecar amb una palanca que té un braç de la força de 2 m i un braç de la resistència de 50 cm? (Recorda que per passar de força (N) a massa (Kg) has d'utilitzar la fórmula F = mg) 03tecnologies>pepporca
 14. 14. L'elefant de la il·lustració pesa 300 Kg i la longitud del braç on es recolza és de 50 cm. La formiga pesa 1 g. Quina longitud haurà de tenir el braç on es recolza la formiga perquè pugui aixecar a l'elefant? (Recorda que per passar de massa (Kg) a força (N) has d'utilitzar la fórmula F = mg, on g= 9,8 ≅10)
 15. 15. Amb R de rúbrica. Dossier

×