SlideShare a Scribd company logo

Eksperiment primer

Detaljni opis ekperimenta u psihologiji.

1 of 11
Download to read offline
EKSPERIMENTI
P S I H O L O G I J A
I
P R I M E R
Problem istraživanja
Deca uče putem klasičnog uslovljavanja, instrumentalnog učenja ali je učenje po
modelu možda najjači uticaj. Posmatrajući uzore iz okruženja deca i mladi usvajaju
ponašanje i zatim ga sami ispoljavaju.
Teorija, posebno Bandurina istraživanja, pokazuju da se agresivnost ne uči samo od
ljudi koje poznajemo i vidimo u okruženju već se može učiti sa TV programa. Prema
tome istraživački problem glasi:
Da li će deca koja gledaju program sa nasiljem i sama ispoljavati agresivno ponašanje i
to u većoj meri nego deca koja ne gledaju programe sa elemenima nasilja?
Bilo je
bolje...
u naše vreme.
Sablja
1
Puška
2
Pištolji
3
Vešanje
4
Daska
5
Samoubistvo
6
Čekić
7
Toljaga, 2 protiv jednog
8
U današnje vreme.
1 2 3 4
5 6 7 8
Hipoteze
H1: Deca koja gledaju program sa nasiljem i sama će ispoljavati
agresivno ponašanje i to u većoj meri nego deca koja ne gledaju
programe sa elemenima nasilja.
H2:Deca koja gledaju program sa nasiljem duže ispoljavati će
agresivno ponašanje u većoj meri nego deca koja kraće gledaju i
koja ne gledaju programe sa elemenima nasilja.

Recommended

More Related Content

More from Profpsiholog

Osoba u socijalnom okruzenju
Osoba u socijalnom okruzenjuOsoba u socijalnom okruzenju
Osoba u socijalnom okruzenjuProfpsiholog
 
Rukovodjenje, rukovodioci
Rukovodjenje, rukovodiociRukovodjenje, rukovodioci
Rukovodjenje, rukovodiociProfpsiholog
 
Takmicenje, saradnja, konflikti na radu
Takmicenje, saradnja, konflikti na radu Takmicenje, saradnja, konflikti na radu
Takmicenje, saradnja, konflikti na radu Profpsiholog
 
Organske osnove gimnazija
Organske osnove gimnazijaOrganske osnove gimnazija
Organske osnove gimnazijaProfpsiholog
 
Shematski prikaz emocije
Shematski prikaz  emocijeShematski prikaz  emocije
Shematski prikaz emocijeProfpsiholog
 
Psihologija i Nova godina
Psihologija i Nova godinaPsihologija i Nova godina
Psihologija i Nova godinaProfpsiholog
 
Paznja - psihički procesi
Paznja - psihički procesiPaznja - psihički procesi
Paznja - psihički procesiProfpsiholog
 
Placebo efekat eksperiment
Placebo efekat eksperimentPlacebo efekat eksperiment
Placebo efekat eksperimentProfpsiholog
 
Osoba u socijalnom okruzenju
Osoba u socijalnom okruzenjuOsoba u socijalnom okruzenju
Osoba u socijalnom okruzenjuProfpsiholog
 
Predrasude i stereotipi marija umicevic
Predrasude i stereotipi marija umicevicPredrasude i stereotipi marija umicevic
Predrasude i stereotipi marija umicevicProfpsiholog
 
Izmenjena stanja svesti
Izmenjena stanja svestiIzmenjena stanja svesti
Izmenjena stanja svestiProfpsiholog
 
Radna biografija primer
Radna biografija primerRadna biografija primer
Radna biografija primerProfpsiholog
 
Postupak prilikom prodaje
Postupak prilikom prodajePostupak prilikom prodaje
Postupak prilikom prodajeProfpsiholog
 
Stvaranje odluke o kupovini
Stvaranje odluke o kupoviniStvaranje odluke o kupovini
Stvaranje odluke o kupoviniProfpsiholog
 
Znacaj psihologije u turizmu
Znacaj psihologije u turizmuZnacaj psihologije u turizmu
Znacaj psihologije u turizmuProfpsiholog
 

More from Profpsiholog (20)

Osoba u socijalnom okruzenju
Osoba u socijalnom okruzenjuOsoba u socijalnom okruzenju
Osoba u socijalnom okruzenju
 
Opazanje za ttk
Opazanje za ttkOpazanje za ttk
Opazanje za ttk
 
Rukovodjenje, rukovodioci
Rukovodjenje, rukovodiociRukovodjenje, rukovodioci
Rukovodjenje, rukovodioci
 
Takmicenje, saradnja, konflikti na radu
Takmicenje, saradnja, konflikti na radu Takmicenje, saradnja, konflikti na radu
Takmicenje, saradnja, konflikti na radu
 
Organske osnove gimnazija
Organske osnove gimnazijaOrganske osnove gimnazija
Organske osnove gimnazija
 
Shematski prikaz emocije
Shematski prikaz  emocijeShematski prikaz  emocije
Shematski prikaz emocije
 
Psihologija i Nova godina
Psihologija i Nova godinaPsihologija i Nova godina
Psihologija i Nova godina
 
Sujeverje
SujeverjeSujeverje
Sujeverje
 
Pažnja
Pažnja Pažnja
Pažnja
 
Paznja - psihički procesi
Paznja - psihički procesiPaznja - psihički procesi
Paznja - psihički procesi
 
Placebo efekat eksperiment
Placebo efekat eksperimentPlacebo efekat eksperiment
Placebo efekat eksperiment
 
Osoba u socijalnom okruzenju
Osoba u socijalnom okruzenjuOsoba u socijalnom okruzenju
Osoba u socijalnom okruzenju
 
Predrasude i stereotipi marija umicevic
Predrasude i stereotipi marija umicevicPredrasude i stereotipi marija umicevic
Predrasude i stereotipi marija umicevic
 
Komunikacija
KomunikacijaKomunikacija
Komunikacija
 
Izmenjena stanja svesti
Izmenjena stanja svestiIzmenjena stanja svesti
Izmenjena stanja svesti
 
Covid 19
Covid 19Covid 19
Covid 19
 
Radna biografija primer
Radna biografija primerRadna biografija primer
Radna biografija primer
 
Postupak prilikom prodaje
Postupak prilikom prodajePostupak prilikom prodaje
Postupak prilikom prodaje
 
Stvaranje odluke o kupovini
Stvaranje odluke o kupoviniStvaranje odluke o kupovini
Stvaranje odluke o kupovini
 
Znacaj psihologije u turizmu
Znacaj psihologije u turizmuZnacaj psihologije u turizmu
Znacaj psihologije u turizmu
 

Eksperiment primer

 • 1. EKSPERIMENTI P S I H O L O G I J A I P R I M E R
 • 2. Problem istraživanja Deca uče putem klasičnog uslovljavanja, instrumentalnog učenja ali je učenje po modelu možda najjači uticaj. Posmatrajući uzore iz okruženja deca i mladi usvajaju ponašanje i zatim ga sami ispoljavaju. Teorija, posebno Bandurina istraživanja, pokazuju da se agresivnost ne uči samo od ljudi koje poznajemo i vidimo u okruženju već se može učiti sa TV programa. Prema tome istraživački problem glasi: Da li će deca koja gledaju program sa nasiljem i sama ispoljavati agresivno ponašanje i to u većoj meri nego deca koja ne gledaju programe sa elemenima nasilja?
 • 5. U današnje vreme. 1 2 3 4 5 6 7 8
 • 6. Hipoteze H1: Deca koja gledaju program sa nasiljem i sama će ispoljavati agresivno ponašanje i to u većoj meri nego deca koja ne gledaju programe sa elemenima nasilja. H2:Deca koja gledaju program sa nasiljem duže ispoljavati će agresivno ponašanje u većoj meri nego deca koja kraće gledaju i koja ne gledaju programe sa elemenima nasilja.
 • 7. A Grupa u kojoj deca gledaju TV program sa elementima nasilja 6 sati. 1 B Grupa u kojoj deca gledaju TV program sa elementima nasilja 4 sati. 2 C Grupa u kojoj dece gledaju TV program sa bez elemenata nasilja 6 sati. 3 Postupak V A Ž N O
 • 8. Zavisna varijabla Ispoljavanje agresivnog ponašanja 1 Nezavisna varijabla Vreme gledanja TV programa sa elemantima nasilja, gledanje programa bez elemenata nasilja 2 Ostale varijable Pol, uzrast, socioekonomski status, mesto stanovanja 3 Postupak V A Ž N O
 • 9. Uzorak Deca uzrasta od 4 do 6 godina 1 Tehnikaza prikupljanje Podataka Posmatranje 2 Tehnikaza obradu Podataka Matematički postupci 3 Postupak V A Ž N O
 • 10. Rezutati H1: Potvrđena: deca koja gledaju program sa nasiljem i sama će ispoljavati agresivno ponašanje i to u većoj meri nego deca koja ne gledaju programe sa elemenima nasilja. H2: Potvrđena:deca koja gledaju program sa nasiljem duže ispoljavaće agresivno ponašanje većoj meri nego deca koja manje gledaju i koja ne gledaju programe sa elemenima nasilja.
 • 11. N A V O D I Izvori LITERATURA Uvekse navodi korišćena literatura Knjige Članci Zbornici Časopisi Internet