Patenty a OA

387 views

Published on

Patents, Open Access, OA, patenty, otevřený přístup

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Patenty a OA

 1. 1. PATENTOVÉ DATABÁZE A OPEN ACCESS ZDROJE FEKT DEIZ 7.11.2013 PETRA DĚDIČOVÁ, dedicova@lib.vutbr.cz
 2. 2. PATENT DEFINICE: Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému vyuţití vynálezu. VYNÁLEZ MUSÍ BÝT: • nový • výsledkem vynálezecké činnosti • průmyslově vyuţitelný ZARUČUJE: • bez souhlasu majitele nikdo nesmí patent vyuţívat • souhlas k vyuţití patentu pomocí licenční smlouvy • moţnost prodeje patentu
 3. 3. PATENT LZE: • nové výrobky • nové technologie • chemicky vyrobené látky • léčiva • průmyslové produkční mikroorganismy • biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí NELZE: • vědecké teorie • programy pro počítače • nové odrůdy rostlin • nová plemena zvířat • způsoby léčení lidí a zvířat
 4. 4. PATENTOVÉ DATABÁZE PLUS • 70% technických řešení • Nejnovější poznatky s předstihem 3 aţ 5 let od uvedení na trh • Veřejný dokument – plný text k dispozici MÍNUS • Jazyková bariéra • Zveřejnění po 18 měsících od podání • Ruční indexace – moţné chyby
 5. 5. PATENTOVÉ DATABÁZE DŮVODY • Před zahájením výzkumu • Před patentováním výsledků výzkumu • Analýza trendů • Sledování činnosti instituce/ osoby • Řešení technického problémy • Průzkum trhu
 6. 6. PATENTOVÉ DATABÁZE JAK • Klíčová slova • Dle třídníku MPT - Mezinárodní patentové třídění (IPC) http://www.upv.cz/cs/publikace/tridniky/tridnikvynalezy.html • Citační vyhledávání (dopředu a zpět)
 7. 7. PATENTOVÉ DATABÁZE ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - PATENTY A UŢITNÉ VZORY ČR http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line.html http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.formular Návody http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-online/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodnidatabaze.html
 8. 8. PATENTOVÉ DATABÁZE ESPACENET Evropský patentový úřad http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html Návody http://www.upv.cz/cs/publikace/prirucka-vynalezce/Novost-astav-techniky/Jednoducha-reserse-v-databazi-espacenet.html http://www.tic-ckd.cz/wp-content/uploads/2013/04/espacenet2013.pdf
 9. 9. PATENTOVÉ DATABÁZE DALŠÍ ZDROJE • USPTO (Americký patentový a známkový úřad) http://patft.uspto.gov/ • PATENTSCOPE (WIPO) http://patentscope.wipo.int/ • FreePatentsOnline http://www.freepatentsonline.com/ • Google patenty http://www.google.com/patents • Ostatní národní patentové úřady http://www.epo.org/service-support/usefullinks/databases.html
 10. 10. DALŠÍ INFORMACE Útvar transferu technologií na VUT: http://www.vutbr.cz/utt Úřad průmyslového vlastnictví: http://upv.cz/cs.html; http://www.patentuj.cz/
 11. 11. ALTERNATIVNÍ MODEL VĚDECKÉ KOMUNIKACE http://www.flickr.com/photos/salfordpgrs/5093053155/
 12. 12. CYKLUS VĚDECKÉ KOMUNIKACE:
 13. 13. TRADIČNÍ (KONZERVATIVNÍ) PŘÍSTUP Publikování v recenzovaných časopisech s uzavřeným přístupem. Probíhá zde dvojí platba – nejdřív platíme vědce, potom platíme za přístup k informaci.
 14. 14. OTEVŘENÝ (ALTERNATIVNÍ) PŘÍSTUP Open Access (OA, otevřený přístup) je modelem vědecké komunikace, který zajišťuje trvalý, okamţitý a bezplatný přístup k výsledkům vědy a výzkumu na Internetu. OA otevírá vědu nejen ke čtení, ale i k (znovu)uţití.
 15. 15. ZLATÁ CESTA / GOLD ROAD Cesta publikování v otevřených časopisech Otevřené časopisy: • časopis s úplným otevřeným přístupem • časopisy s úplným otevřeným přístupem -placené • hybridní časopis • časopis s pozdrţeným otevřeným přístupem
 16. 16. ZELENÁ CESTA / GREEN ROAD Kombinace tradiční cesty publikování a ukládání autorských rukopisů do otevřeného repozitáře (autoarchivace). Kde autoarchivovat: • Institucionální repozitáře • Oborové repozitáře • Multioborové repozitáře • Repozitáře poskytovatelů dotací (Funders repozitories) (Datové repozitáře, www stránky, profily na soc. sítích)
 17. 17. VÝHODY OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU VĚDCŮM • zvyšuje citovanost a prestiţ • pomáhá popularizovat jejich obor, projekt… • usnadňuje přístup ke kvalitním informacím • prevence plagiátorství VYDAVATELŮM • rozšiřuje okruh čtenářů • zvýšením citovanosti článků zvyšuje impakt faktor
 18. 18. NEVÝHODY OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU • nízký impakt faktor otevřených časopisů: https://www.vutbr.cz/knihovny/podpora-publikovani/openaccess • nedůvěryhodnost informací: http://scholarlyoa.com/ • neochota ze strany vědců, institucí, vlád
 19. 19. http://www.flickr.com/photos/molotalk/3281595197/ Kde hledat zlaté cesty? v Open Access časopisech www.doaj.org - Technology and Egineering
 20. 20. http://www.flickr.com/photos/spool32/4633177036/ Kde hledat zelené cesty? http://www.opendoar.org/ http://maps.repository66.org/ http://roar.eprints.org/ http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
 21. 21. Zelená cesta na VUT https://dspace.vutbr.cz Kontakt: oa@lib.vutbr.cz
 22. 22. OA VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJE ČLÁNKY: • CORE: http://core.kmi.open.ac.uk/search • BASE: http://www.base-search.net/ • DRIVER: http://search.driver.research-infrastructures.eu/ ČASOPISY A REPOZITÁŘE: • OPEN ACCESS MAP: http://www.openaccessmap.org/
 23. 23. VĚDECKÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ ResearchGate: http://www.researchgate.net/ Mendeley: http://www.mendeley.com/ Academia.edu: http://www.academia.edu/
 24. 24. OBOROVÉ REPOZITÁŘE PRO FEKT • ArXiv.org: http://arxiv.org/ • CERN Document Server: http://cds.cern.ch/ • ISU Electrical and Computer Engineering Archives: http://archives.ece.iastate.edu/ • Fraunhofer: http://publica.fraunhofer.de/ • Czech Digital Mathematics Library: http://www.dml.cz/ a mnoho dalších
 25. 25. OA ČASOPISY PRO FEKT • Optics express: http://www.opticsexpress.org (IF 3.548/2012) • Radioengineering: http://www.radioeng.cz (IF 0.687/2012) • Progress in Electromagnetics Research: http://www.jpier.org/PIER/ (SJR 1.611/2012) • Journal of Light and Visual Environment : http://www.ieij.or.jp/english/publish/JLVE.html (SJR 0.125/2012) mnoho dalších
 26. 26. DATOVÉ REPOZITÁŘE http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dci/repo sitories/
 27. 27. DALŠÍ INFORMACE • www.openaccess.cz • http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/openaccess • http://www.vutbr.cz/knihovny/podpora-publikovani/openaccess
 28. 28. ? Děkuji za pozornost!
 29. 29. POUŽITÁ LITERATURA Mad4ip. Patent Search [online]. Sep 29, 2012 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/mad4ip/patent-search-14515753?from_search=3 ROLÍNEK, T. Patentové rešerše, mezinárodní patentové třídění a databáze patentových dokumentů [online]. 2009-2012 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://www.auc.cz/ipb/vpk/doc/ochrana032012/reserse.pdf SIMANDLOVÁ, T. Otevřený přístup pro geoVÚT Brno [online]. Aug 21, 2013 [cit. 6-112013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/oteven-pstup-pro-geovtbrno?from_search=3 SIMANDLOVÁ, T. Vědo, tady veřejnost, otevřete! [online]. Nov 12, 2012 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/vdo-tady-veejnostotevete?from_search=13 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Patentové rešerše zdroj inspirací i nalezení bariér výzkumu a vývoje [online]. 2009-2013 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://www.inovace.utb.cz/files/Patentov_reere_a_analza.pdf ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Úřad průmyslového vlastnictví [online]. 2008 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://upv.cz/cs.html ÚTVAR TRANSFERU TECHNOLOGIÍ. Časté dotazy. Pro média - ÚTT - VUT v Brně [online]. 2013 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/utt/caste-dotazy

×