Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, dedicova@lib.vutbr.cz
•  Výběr časopisu•  Web of Science•  Scopus•  ERIH•  Seznam recenzovaných neimpaktovaných•  Tipy a triky pro výběr• ...
Výběr časopisu•  buďte realističtí•  seznamte se s tématem časopisu•  dodržujte pokyny pro autory•  zjistěte si způsob...
Které časopisy jsou čárkované• Web of Science – Impakt Faktor• Scopus• ERIH• Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů
Počty časopisů a pokrytí
Web of ScienceKde hledat?•  http://apps.webofknowledge.com/•  http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/•  nebo•  https...
Impakt faktorB/C = 1992 impakt faktorB= 1992 citace článků publikovaných v roce1990-91C= počet článků publikovaných v dané...
Přepočet IF do RIVHodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktorkde: Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057))kde N je normované pořadí čas...
ScopusKde hledat?Databáze Apollo → Výzkum a vývoj → MonitoringVaV → Externí databázehttp://www.vutbr.cz/knihovny/eizhttp:/...
ERIHKde hledat?https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.aspBody ERIH:   INT1 30  12        INT2 20  11 ...
Recenzované neimpaktované časopisyKde hledat?http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942http://www.vyzkum.cz/Fron...
Časopisy pro Vaše oboryhttp://www.scribd.com/doc/111103365/FSI
Springer Journal Selectorhttp://www.springer.com/authors/journal+auth ors/helpdesk?SGWID=0-1723213-12-817204-0
Nejčastější důvody odmítnutí článkuDle editora Paul Haddad z časopisu Journal of Chromatography A:• Článek nezapadá do tem...
Výběr tématu aneb co hledají editoři a    recenzenti časopisů• Originalitu – nové řešení, zpracování výsledků?• Releva...
Autoři• Uvést všechny autory• Mít souhlas všech s publikováním v tom konkrétním časopise• Uvést autory ve správném pořadí
Nadpis•  Atraktivní, krátký, výstižný•  Reflektující obsah článku a informativní•  Bez zkratek a technického žargonu• ...
Abstrakt• Splňuje podmínky daného časopisu• Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní• Neobsahuje zkratky a žargon, citac...
Klíčová slova•  Jednoslovné i víceslovné•  Často součástí názvu•  Vystihují obsah textu•  Používané výrazy•  Splňuje ...
Úvod• Stručný, obsažný• Jedna až dva odstavce• Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu• Vysvětleny z...
Materiály a metody• Seznamte se s podmínkami daného časopisu• Vysvětlit použitou metodu• Zdůvodnit její výběr• Umožnit rek...
Výsledky• Souhrnný popis základních zjištění• Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní ta...
Diskuse• Shrnutí a interpretace poznatků z výzkumu• Extrémní rozdíly ve výsledcích nezamlčovat• Interpretace výsledků v ko...
Závěr• Neopakujte abstrakt• Obecné a specifické závěry z Vašeho výzkumu• Výčet možných užití Vámi vyzkoumaných dat• Doporu...
Seznam použité literatury•  Seznamte se s podmínkami daného časopisu•  Vyvarujte se přílišnému autocitování•  Vyvarujte...
Poslední doporučení• Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva!
Časová osa přijetí článku• Ideální případ 3 až 3,5 měsíce
Použitá a dopuručená literaturaBORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier,2012.ELSEVIER. Understending the ...
Publikuj nebo zhyň!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Publikuj nebo zhyň!

578 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Publikuj nebo zhyň!

 1. 1. Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, dedicova@lib.vutbr.cz
 2. 2. • Výběr časopisu• Web of Science• Scopus• ERIH• Seznam recenzovaných neimpaktovaných• Tipy a triky pro výběr• Tipy k struktuře a vzhledu článku
 3. 3. Výběr časopisu• buďte realističtí• seznamte se s tématem časopisu• dodržujte pokyny pro autory• zjistěte si způsob odevzdání článku
 4. 4. Které časopisy jsou čárkované• Web of Science – Impakt Faktor• Scopus• ERIH• Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů
 5. 5. Počty časopisů a pokrytí
 6. 6. Web of ScienceKde hledat?• http://apps.webofknowledge.com/• http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/• nebo• https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam- databazi
 7. 7. Impakt faktorB/C = 1992 impakt faktorB= 1992 citace článků publikovaných v roce1990-91C= počet článků publikovaných v danémčasopise v roce1990-91
 8. 8. Přepočet IF do RIVHodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktorkde: Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057))kde N je normované pořadí časopisu, N = (P - 1) /(Pmax - 1)• P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF• Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5.• Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation ReportV případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, budenormované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetickýprůměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kdese vyskytuje.
 9. 9. ScopusKde hledat?Databáze Apollo → Výzkum a vývoj → MonitoringVaV → Externí databázehttp://www.vutbr.cz/knihovny/eizhttp://www.scopus.comBody RIV 12 bodů za každý článek
 10. 10. ERIHKde hledat?https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.aspBody ERIH: INT1 30 12 INT2 20 11 NAT 10 10
 11. 11. Recenzované neimpaktované časopisyKde hledat?http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374Body 4 body za každý článek
 12. 12. Časopisy pro Vaše oboryhttp://www.scribd.com/doc/111103365/FSI
 13. 13. Springer Journal Selectorhttp://www.springer.com/authors/journal+auth ors/helpdesk?SGWID=0-1723213-12-817204-0
 14. 14. Nejčastější důvody odmítnutí článkuDle editora Paul Haddad z časopisu Journal of Chromatography A:• Článek nezapadá do tematické oblasti daného časopisu• U článku nejsou dodrženy formální požadavky daného časopisu• Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné• Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval• Špatná angličtina• Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článekDoporučení dle Gerrit Borchard z University v Ženevě:• Pošlete článek pouze do jednoho časopisu• Buďte realističtí při výběru• Nepublikujte salámové články• Dávejte pozor na strukturu článku• Dbejte na správnou angličtinu – většinou se píše v trpném rodě• Dbejte na pokyny časopisu• Dodržujte etické standardy
 15. 15. Výběr tématu aneb co hledají editoři a recenzenti časopisů• Originalitu – nové řešení, zpracování výsledků?• Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků• Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu?• Metodologie výzkumu – platné a objektivní závěry?• Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů.• Teoretické a praktické uplatnění• Aktuálnost a relevance zdrojů/citací• Mezinárodnost / globální zájem• Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt
 16. 16. Autoři• Uvést všechny autory• Mít souhlas všech s publikováním v tom konkrétním časopise• Uvést autory ve správném pořadí
 17. 17. Nadpis• Atraktivní, krátký, výstižný• Reflektující obsah článku a informativní• Bez zkratek a technického žargonu• Prodiskutovaný• Splňuje podmínky daného časopisuVyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of …
 18. 18. Abstrakt• Splňuje podmínky daného časopisu• Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní• Neobsahuje zkratky a žargon, citace a odkazy na tabulky a obrázky v textu• Obsahuje popis: problému, metody, výsledků a závěrů
 19. 19. Klíčová slova• Jednoslovné i víceslovné• Často součástí názvu• Vystihují obsah textu• Používané výrazy• Splňuje podmínky daného časopisu
 20. 20. Úvod• Stručný, obsažný• Jedna až dva odstavce• Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu• Vysvětleny zkratky a specifické termíny• Psán v přítomném čase• Obsah:definice problému (hypotézy, popis)zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studí na dané téma)výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu)cíle výzkumu
 21. 21. Materiály a metody• Seznamte se s podmínkami daného časopisu• Vysvětlit použitou metodu• Zdůvodnit její výběr• Umožnit rekonstrukci výzkumu Nová metoda - detailní popis Již použitá metoda - stručný popis s odkazy• Opatřete si informovaný souhlas
 22. 22. Výsledky• Souhrnný popis základních zjištění• Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní tabulku: tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.)• Dílčí výsledky v textu• Větší počet dat – tabulka nebo graf• Jasnost a srozumitelnost výsledků
 23. 23. Diskuse• Shrnutí a interpretace poznatků z výzkumu• Extrémní rozdíly ve výsledcích nezamlčovat• Interpretace výsledků v kontextu předešlých studii• Vysvětlete teoretický/praktický přínos• Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data• Vyvarujete se nepřesným vyjádření „higher temperature“
 24. 24. Závěr• Neopakujte abstrakt• Obecné a specifické závěry z Vašeho výzkumu• Výčet možných užití Vámi vyzkoumaných dat• Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších experimentů• Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola
 25. 25. Seznam použité literatury• Seznamte se s podmínkami daného časopisu• Vyvarujte se přílišnému autocitování• Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z Vašeho regionu• Přiměřené množství citací• Co je v seznam literatury musí být i v textu• Citační manažery: Ciatce PRO (https://citace.lib.vutbr.cz/) Zotero (http://www.zotero.org/) EndNoteWeb (http://apps.webofknowledge.com/)Kurz citace: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=1000101Vstupní heslo do kurzu: citace2012
 26. 26. Poslední doporučení• Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva!
 27. 27. Časová osa přijetí článku• Ideální případ 3 až 3,5 měsíce
 28. 28. Použitá a dopuručená literaturaBORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier,2012.ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier.KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku:interaktivní tutoriál [online]. Brno: Masarykova univerzita,2011 [cit. 2012-25-10]. ISBN: 978-80-210-5922-1. Dostupné z:http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.htmlMACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald,2012. [cit. 2012-25-10]. Dostupné z:http://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in-2012-Presentation-Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f

×