Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Knihapl2011

500 views

Published on

úvodní přednáška k předmětu knihovnické aplikace z roku 2011

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knihapl2011

 1. 1. Knihovnické aplikace letní semestr 2010/ 2011 Mgr. Petra Pohanová, Mgr. Kamila Třísková Knihovna Fakulty podnikatelské
 2. 2. O čem se dneska dozvíte … <ul><ul><li>O kurzu </li></ul></ul><ul><li>O tutorech </li></ul><ul><li>Forma kurzu </li></ul><ul><li>Obsah kurzu </li></ul><ul><li>Hodnocení </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Distanční podoba </li></ul><ul><ul><li>e-learning v systému Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>žádné přednášky, žádné cvičení – jenom z domu </li></ul></ul><ul><ul><li>https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=101950 </li></ul></ul><ul><ul><li>nebo na https://www.vutbr.cz/elearning </li></ul></ul><ul><ul><li>název Knihovnické aplikace - klíč k přístupu: knihovna (ten byste neměli potřebovat – jste do kurzu již zapsaní) </li></ul></ul><ul><li>Zaměření na zvyšování informační gramotnosti </li></ul><ul><ul><li>Obecně : naučit se vyhledávat, hodnotit a zpracovávat informace </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkrétně : témata jako informační zdroje, informační instituce, autorskoprávní aspekty práce s informacemi, tvorba odborné práce </li></ul></ul><ul><ul><li>Proč : chceme Vám usnadnit studijní život, ke kterému odborné informace budete potřebovat </li></ul></ul>Něco málo o kurzu IVIG
 4. 4. <ul><li>Kontakt </li></ul><ul><ul><li>Petra Pohanová, Kamila Třísková </li></ul></ul><ul><ul><li>Knihovna Fakulty podnikatelské </li></ul></ul><ul><li>Funkce </li></ul><ul><ul><li>Pomáhat při problémech, řešit komplikace v průběhu kurzu </li></ul></ul><ul><ul><li>Průběžná kontrola – úkolů, testů </li></ul></ul><ul><ul><li>Odborná podpora – komunikace, poskytování konzultací </li></ul></ul><ul><ul><li>Závěrečné hodnocení </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikace </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diskusní fóra v kurzu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> [email_address] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JABBER: 51108 @ jabber.vutbr.cz 131622 @ jabber.vutbr.cz </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facebook, Twitter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osobně v knihovně FP - jenom v pracovní dny  </li></ul></ul></ul>Tutor = cvičící
 5. 5. <ul><li>Průběh kurzu </li></ul><ul><li>Týdenní uspořádání – jeden týden = jedna kapitola </li></ul><ul><ul><li>Nastudovat studijní (případně doplňkové) materiály </li></ul></ul><ul><ul><li>Vypracovat test / úkol </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyjádřit se k problému, otázce ve fóru </li></ul></ul><ul><li>Podrobnější informace </li></ul><ul><ul><li>soubor Sylabus kurzu – na začátku kurzu </li></ul></ul><ul><ul><li>nebát se a zeptat se – fórum na začátku kurzu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vše ostatní se dozvíte v průběhu kurzu </li></ul></ul>Forma kurzu IVIG
 6. 6. <ul><ul><li>Průvodce – co je obsah kapitoly, co je třeba se naučit </li></ul></ul><ul><ul><li>Studijní materiály (opory) – základní informace k danému tématu </li></ul></ul><ul><ul><li>Doplňující materiály – odkazy, autokorektivní testy, animace, naskenované materiály … </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikace – diskusní fórum nad tématem </li></ul></ul><ul><ul><li>Úkol – zadání úkolu, do kdy odevzdat, časové omezení </li></ul></ul>Obsah kurzu IVIG
 7. 7. Každý týden věnovaný jinému tématu <ul><li>Úvod do IVIG 14.2. - 20.2. </li></ul><ul><li>Pojmy 21.2. - 27.2. </li></ul><ul><li>Informační instituce 28.2. - 6.3. </li></ul><ul><li>Vyhledávání informací 7 . 3. - 13 . 3. </li></ul><ul><li>Odborné databáze 14.3. - 20.3. </li></ul><ul><li>Hodnocení informací 21 . 3. - 27.3. </li></ul><ul><li>Tvorba odborné práce 28 . 3. - 3 . 4. </li></ul><ul><li>Citace a citování 4 . 4. - 10 . 4. </li></ul><ul><li>VUT + FP 11 . 4. - 17 . 4. </li></ul><ul><li>Závěrečná kapitola – test 18.4. - 24.4. </li></ul>Obsah kurzu IVIG
 8. 8. <ul><li>Průběžné úkoly (kapitoly 2-9) </li></ul><ul><ul><li>Každá kapitola má definovaný průběžný úkol </li></ul></ul><ul><ul><li>Testy (výběr z možností) / písemný úkol </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost splnit pouze v daném týdnu (do neděle 23:55) </li></ul></ul><ul><ul><li>Celkem možno získat 100 bodů , nutno získat 75 bodů </li></ul></ul><ul><ul><li>Není třeba dělat všechny úkoly, je třeba získat body </li></ul></ul><ul><ul><li>Každá aktivita jinak bodovaná </li></ul></ul><ul><li>Závěrečný test (kapitola 10) </li></ul><ul><ul><li>V 10 kapitole = 18. 4. – 24. 4. 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Jediná povinná aktivita v rámci kurzu </li></ul></ul><ul><ul><li>Celkem 20 otázek, nutno odpovědět správně na 10 otázek </li></ul></ul>Hodnocení kurzu
 9. 9. Hodnocení kurzu Bodové hodnocení dle kapitol kapitola 2 - maximálně 5 bodů kapitola 3 - maximálně 5 bodů kapitola 4 - maximálně 5 bodů kapitola 5 - maximálně 15 bodů kapitola 6 - maximálně 1 0 bodů kapitola 7 - maximálně 5 bodů kapitola 8 - maximálně 20 bodů kapitola 9 - maximálně 5 bodů kapitola 10 - maximálně 30 bodů
 10. 10. Děkujeme za pozornost Dotazy, připomínky, náměty ??? Petra Pohanová , Kamila Třísková pohanova@fbm.vutbr.cz, triskova@fbm.vutbr.cz

×