Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT

321 views

Published on
142
views


Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EIZ pro vědu a výzkum - CESA VUT

 1. 1. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA VUT A VĚDECKÉ PUBLIKOVÁNÍ PETRA DĚDIČOVÁ Ústřední knihovna dedicova@lib.vutbr.cz
 2. 2. OBSAH 1. EIZ - přehled, přístup, novinky 2. Open Access 3. Web of Science a Scopus 4. Citační analýza - Web of Science a Scopus
 3. 3. DATABÁZE NA VUT Portál knihoven https://www.vutbr.cz/knihovny →EIZ →Seznam databází
 4. 4. NOVINKY PRIMO Discovery systém – nadstavbový nástroj pro vyhledávání (databáze, knihovní katalog, digitální knihovna, open access zdroje) HTTP://PRIMO.VUTBR.CZ SFX Doplňková sluţba • linkování plných textů • MVS formulář • další moţnosti tlačítko sfx v databázích, Primo
 5. 5. VOLNĚ DOSTUPNÉ ZDROJE PRO CESA • • • • BioMed Central: http://www.biomedcentral.com/ PubMed Central: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ Europe PubMed Central: http://europepmc.org/ PlosOne: http://www.plosone.org/ Deep serach enginee • http://mednar.com • http://scienceresearch.com/scienceresearch/ a mnoho dalších
 6. 6. ALTERNATIVNÍ MODEL VĚDECKÉ KOMUNIKACE http://www.flickr.com/photos/salfordpgrs/5093053155/
 7. 7. CYKLUS VĚDECKÉ KOMUNIKACE:
 8. 8. TRADIČNÍ (KONZERVATIVNÍ) PŘÍSTUP Publikování v recenzovaných časopisech s uzavřeným přístupem. Probíhá zde dvojí platba – nejdřív platíme vědce, potom platíme za přístup k informaci.
 9. 9. OTEVŘENÝ (ALTERNATIVNÍ) PŘÍSTUP Open Access (OA, otevřený přístup) je modelem vědecké komunikace, který zajišťuje trvalý, okamţitý a bezplatný přístup k výsledkům vědy a výzkumu na Internetu. OA otevírá vědu nejen ke čtení, ale i k (znovu)uţití.
 10. 10. ZLATÁ CESTA / GOLD ROAD Cesta publikování v otevřených časopisech Otevřené časopisy: • časopis s úplným otevřeným přístupem • časopisy s úplným otevřeným přístupem -placené • hybridní časopis • časopis s pozdrţeným otevřeným přístupem
 11. 11. ZELENÁ CESTA / GREEN ROAD Kombinace tradiční cesty autorských rukopisů do (autoarchivace). publikování a ukládání otevřeného repozitáře Kde autoarchivovat: • Institucionální repozitáře • Oborové repozitáře • Multioborové repozitáře • Repozitáře poskytovatelů dotací (Funders repozitories) (Datové repozitáře, www stránky, profily na soc. sítích)
 12. 12. CREATIVE COMMONS ALL RIGHTS RESERVED SOME RIGHTS RESERVED http://www.creativecommons.cz Míra Open Access – Gratis/Libre
 13. 13. AUTORSKÁ PRÁVA NA VUT 5/2012 NAKLÁDÁNÍ S PŘEDMĚTY CHRÁNĚNÝMI PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA A JEJICH KOMERCIALIZACE Dodatek 1 k 5/2012 - Nakládání s předměty chráněnými podle autorského zákona a jejich komercializace Podpis smlouvy s nakladatelem – ano autor, avšak musí být zmíněna instituce
 14. 14. VÝHODY OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU VĚDCŮM • zvyšuje citovanost a prestiţ • pomáhá popularizovat jejich obor, projekt… • usnadňuje přístup ke kvalitním informacím • prevence plagiátorství VYDAVATELŮM • rozšiřuje okruh čtenářů • zvýšením citovanosti článků zvyšuje impakt faktor
 15. 15. NEVÝHODY OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU • nízký impakt faktor otevřených časopisů: https://www.vutbr.cz/knihovny/podporapublikovani/open-access • nedůvěryhodnost informací: http://scholarlyoa.com/ • neochota ze strany vědců, institucí, vlád
 16. 16. http://www.flickr.com/photos/molotalk/3281595197/ Kde hledat zlaté cesty? Open Access časopisy www.doaj.org
 17. 17. ZLATÁ CESTA NA VUT Březen/Duben 2014 Springer Open a BioMed Central – fond podpory 2014 Fond podpory pro publikování v OA periodikách?
 18. 18. http://www.flickr.com/photos/spool32/4633177036/ Kde hledat zelené cesty? http://www.opendoar.org/ http://maps.repository66.org/ http://roar.eprints.org/ http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
 19. 19. Zelená cesta na VUT https://dspace.vutbr.cz Kontakt: oa@lib.vutbr.cz
 20. 20. OA VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJE ČLÁNKY: • CORE: http://core.kmi.open.ac.uk/search • BASE: http://www.base-search.net/ • DRIVER: http://search.driver.researchinfrastructures.eu/ ČASOPISY A REPOZITÁŘE: • OPEN ACCESS MAP: http://www.openaccessmap.org/
 21. 21. DATOVÉ REPOZITÁŘE http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories
 22. 22. DALŠÍ INFORMACE • www.openaccess.cz • http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/openaccess • http://www.vutbr.cz/knihovny/podporapublikovani/open-access
 23. 23. Hodnocení vědy a výzkumu v ČR Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro roky 2013 aţ 2015) http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekc e=685899 Portál knihoven VUT – Podpora publikování – Hodnocení VaV https://www.vutbr.cz/knihovny/podporapublikovani
 24. 24. WEB OF SCIENCE Vstup do databáze: https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznamdatabazi/wok Návody: http://wokinfo.com/czech_slovak/
 25. 25. SCOPUS Vstup do databáze: https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznamdatabazi/scopus Návody: http://help.scopus.com/
 26. 26. ERIH Vstup do databáze: https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/se arch.asp
 27. 27. WEB OF SCIENCE – CITAČNÍ ANALÝZA Author Search Author Search: Články autora indexované ve WOS Create Citation Report: H-index, Citing Articles Pozor: Cited Reference Search
 28. 28. SCOPUS - CITAČNÍ ANALÝZA Author search: články autora indexované ve Scopus Documents, H-index, Citing Articles, Author Evaluator, Citation Alert Pozor: Secondary documents články citované v dokumentech ve Scopus
 29. 29. GOOGLE SCHOLAR Moje citace Vstup do databáze: http://scholar.google.com/ Návody: http://scholar.google.cz/intl/cs/scholar/citat ions.html
 30. 30. DALŠÍ NÁSTROJE Microsoft Academic Search: http://academic.research.microsoft.com/ CiteSeerX http://citeseerx.ist.psu.edu/index Publish or Perish (program vyuţívá Google Scholar a Microsoft Academic Search) http://www.harzing.com/pop.htm
 31. 31. DOTAZY ? Děkuji za pozornost!
 32. 32. POUŢITÁ LITERATURA SIMANDLOVÁ, T. Otevřený přístup pro geoVÚT Brno [online]. Aug 21, 2013 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/oteven-pstuppro-geovt-brno?from_search=3 SIMANDLOVÁ, T. Vědo, tady veřejnost, otevřete! [online]. Nov 12, 2012 [cit. 6-11-2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/terkakliste/vdo-tadyveejnost-otevete?from_search=13

×