Successfully reported this slideshow.
OPEN ACCESSotevřený přístup k vědeckým publikacímVěra Pilecká, vera.pilecka@ff.cuni.czKJP 22.10.2012           ...
CO JE OPEN ACESS? Otevřený přístup = open access • způsob zveřejňování a přístupu k odborným informacím /  vědecké lite...
PROČ?  • umožnit rovný a rychlý přístup ke kvalitnímu obsahu pro   uživatele bez rozdílu     • omezením „pouze“ ...
PRO KOHO? CO Z TOHO?  • UŽIVATELÉ (vědec, student)     • dostupnost potřebných materiálů     • veřejná dostupn...
PRO KOHO? CO Z TOHO? (2)  • KNIHOVNA     • nemusí vybírat, které časopisy předplatí a tak zajistí      dostup...
A CO VYDAVATELÉ?  • OA nepopírá práva vydavatelů, nechce jejich zrušení  • stále důležitá role     • recenzní říz...
KDO TO BUDE PLATIT?  • zavedením OA náklady nemizí     •  recenzní řízení, editorská práce, udržování databáze, f...
DVA HLAVNÍ PŘÍSTUPY OA  • ZLATÁ CESTA     • gold OA, OA publishing     • publikování prostřednictvím OA    ...
PUBLIKOVÁNÍ V OA ČASOPISECH  • otevřený přístup poskytují vydavatelé     • autoři nepředávají autorská práva (příp....
DOAJ  http://www.doaj.org/  • informace o více než 8 tisících OA časopisů     • mnoho oborů, zemí (včetně ČR), ja...
ČESKÉ ČASOPISY V DOAJ        70        60        50        40                 ...
„ZLATÉ“ PUBLIKOVÁNÍ  • publikování vlastního OA časopisu     • publikační systémy, např. Open Journal Systems (Publ...
AUTOARCHIVACE V OA REPOZITÁŘÍCH  • otevřený přístup poskytují sami autoři tím, že svou práci   umístí v otevřeném rep...
SYSTÉM SHERPA/ROMEO  http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  • přehled politik vydavatelů vůči autoarchivaci  • rozdělení vy...
JAK NAJÍT REPOZITÁŘ?  seznamy/ registry repozitářů  • celosvětové registry OA repozitářů, prohledávání obsahu     ...
DALŠÍ ZDROJE  • Directory of open access books (DOAB)     http://www.doabooks.org/     knihy s otevřeným přístup...
KDE ZJISTIT VÍC O OA  • RYGELOVÁ, Pavla. Otevřený přístup: Jak zviditelnit výsledky   své vědecké práce [online]. Ost...
DĚKUJI ZA POZORNOST!  vera.pilecka@ff.cuni.czOpen access, KJP, 22. 10. 2012  18 / 18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Open Access - OA Week v KJP 2012 (22. 10. 2012 v KJP)

565 views

Published on

Open Access – KJP se připojuje k mezinárodnímu Open Access Week na podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím a v pondělí 22. 10. od 10:30 do 12:00 hod zve všechny zájemce na seminář Open Access do týmové studovny, který povede Věra Pilecká, UISK FF UK.

Seminář je prakticky zaměřený na možnosti vyhledávání a publikování v otevřených informačních zdrojích (s podporou notebooků pro účastníky).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open Access - OA Week v KJP 2012 (22. 10. 2012 v KJP)

 1. 1. OPEN ACCESSotevřený přístup k vědeckým publikacímVěra Pilecká, vera.pilecka@ff.cuni.czKJP 22.10.2012 Open access, KJP, 22. 10. 2012 1
 2. 2. CO JE OPEN ACESS? Otevřený přístup = open access • způsob zveřejňování a přístupu k odborným informacím / vědecké literatuře • alternativa k tradičnímu modelu publikování • tradiční model: dostupnost článků pouze na základě předplatného • bezplatný neomezený online přístup • bez závažných licenčních omezení, která stanovují vydavatelé • zejm. plné texty recenzovaných vědeckých článků • další zdroje (konferenční příspěvky, knižní kapitoly, soubory dat…)Open access, KJP, 22. 10. 2012 2 / 18
 3. 3. PROČ? • umožnit rovný a rychlý přístup ke kvalitnímu obsahu pro uživatele bez rozdílu • omezením „pouze“ dostupnost internetu • dostupnost i pro vědce z chudých zemí • zrychlení vědecké komunikace, možnost navazovat na předchozí výsledky • výsledky vytvořené za podpory veřejných prostředků by veřejnost neměla znovu platit • zvýšení viditelnosti výsledků a jejich dopadu • lepší viditelnost > vyšší citovanost > zvýšení prestiže autora i instituceOpen access, KJP, 22. 10. 2012 3 / 18
 4. 4. PRO KOHO? CO Z TOHO? • UŽIVATELÉ (vědec, student) • dostupnost potřebných materiálů • veřejná dostupnost výsledků podpořených z veřejných prostředků • AUTOŘI • zvýšená viditelnost, využití a dopad jejich práce • zvýšení počtu citací, zvýšení prestiže • INSTITUCE (univerzita) • nástroj hodnocení a monitorování vědeckých výstupů • sledování efektivity vynaložených prostředků (včetně rozšíření výsledků) • marketingový nástroj – „výkladní skříň“ instituceOpen access, KJP, 22. 10. 2012 4 / 18
 5. 5. PRO KOHO? CO Z TOHO? (2) • KNIHOVNA • nemusí vybírat, které časopisy předplatí a tak zajistí dostupnost pro své uživatele • STÁT • viz instituce + ekonomické dopady (návratnost investic do veřejného výzkumu • SPOLEČNOST JAKO CELEK • rychlejší šíření vědeckých poznatků, větší efektivita a účinnost výzkumu > poskytování lepších a rychlejších výsledků pro všechnyOpen access, KJP, 22. 10. 2012 5 / 18
 6. 6. A CO VYDAVATELÉ? • OA nepopírá práva vydavatelů, nechce jejich zrušení • stále důležitá role • recenzní řízení, editorská práce • nutnost se přizpůsobit nové situaci • výhody OA pro vydavatele • zvýšení zájmu o publikace vydavatelství (uživatelé, autoři, citace) • platby za OA přístup zároveň s předplatným (tzv. hybridní model)Open access, KJP, 22. 10. 2012 6 / 18
 7. 7. KDO TO BUDE PLATIT? • zavedením OA náklady nemizí • recenzní řízení, editorská práce, udržování databáze, finální formátování, propagace… • různé obchodní modely (OA časopisy) • „komunitní publikování“ • časopisy podporované reklamou/sponzoringem • institucionální dotace • prodej tištěné verze • poplatky za zpracování článku (article processing fee, publication fee) • institucionální předplatné OA • modely předplatného založené na spolupráci • kombinace uvedených způsobůOpen access, KJP, 22. 10. 2012 7 / 18
 8. 8. DVA HLAVNÍ PŘÍSTUPY OA • ZLATÁ CESTA • gold OA, OA publishing • publikování prostřednictvím OA časopisů • ZELENÁ CESTA • grean OA, OA self-archiving • zpřístupňování recenzovaných článků v repozitáříchOpen access, KJP, 22. 10. 2012 8 / 18
 9. 9. PUBLIKOVÁNÍ V OA ČASOPISECH • otevřený přístup poskytují vydavatelé • autoři nepředávají autorská práva (příp. licenční smlouva) • články procházejí standardním recenzním řízením • způsoby: • úplný OA • pozdržený OA volný přístup až po uplynutí určité lhůty (embarga) • hybridní model např. Springer, Cambridge University Press, Elsevier platba procesního poplatku za zpřístupnění článku • informace o OA časopisech – DOAJOpen access, KJP, 22. 10. 2012 9 / 18
 10. 10. DOAJ http://www.doaj.org/ • informace o více než 8 tisících OA časopisů • mnoho oborů, zemí (včetně ČR), jazyků • cca polovina prohledatelná na úrovni článků • podmínky pro zařazení časopisu: • vědecký obsah, plné texty (jakýkoliv obor, jazyk) • okamžitý přístup k celému obsahu (bez embarga) • kvalita (recenzní řízení) • časopis má ISSNOpen access, KJP, 22. 10. 2012 10 / 18
 11. 11. ČESKÉ ČASOPISY V DOAJ 70 60 50 40 počet přidaných časopisů celkový počet časopisů 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 celkem v roce 2012 65 českých OA časopisůOpen access, KJP, 22. 10. 2012 11 / 18
 12. 12. „ZLATÉ“ PUBLIKOVÁNÍ • publikování vlastního OA časopisu • publikační systémy, např. Open Journal Systems (Public Knowledge Project) http://pkp.sfu.ca/?q=ojs • OA vydavatelé se zaměřením na humanitní a sociální vědy • např. Open Humanities http://www.openhumanitiespress.org/Open access, KJP, 22. 10. 2012 12 / 18
 13. 13. AUTOARCHIVACE V OA REPOZITÁŘÍCH • otevřený přístup poskytují sami autoři tím, že svou práci umístí v otevřeném repozitáři • autoarchivace • preprinty, postprinty, vydavatelské verze • nejedná se vždy o práce, které prošly recenzním řízením • repozitář • elektronický archiv určený pro archivaci a zpřístupňování intelektuálních výsledků členů instituce / odborné komunity • typy repozitářů • institucionální (univerzity, vědecké instituce) • předmětové / tematické • většina vydavatelů umožňuje autoarchivaci • postoj vydavatele lze zjistit v systému SHERPA/RoMEOOpen access, KJP, 22. 10. 2012 13 / 18
 14. 14. SYSTÉM SHERPA/ROMEO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ • přehled politik vydavatelů vůči autoarchivaci • rozdělení vydavatelů podle barev • zelená preprint + postprint / vydavatelská verze • modrá postprint / vydavatelská verze • žlutá preprint • bílá vydavatel nepodporuje autoarchivaciOpen access, KJP, 22. 10. 2012 14 / 18
 15. 15. JAK NAJÍT REPOZITÁŘ? seznamy/ registry repozitářů • celosvětové registry OA repozitářů, prohledávání obsahu • The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) http://opendoar.org/ • Registry of Open Access Repositories (ROAR) http://roar.eprints.org/ • specificky zaměřené • DRIVER http://search.driver.research-infrastructures.eu/ evropská síť OA repozitářů • BASE (Bielefeld Academic Search Engine) http://www.base- search.net/ prohledává repozitáře více než 2 000 univerzitOpen access, KJP, 22. 10. 2012 15 / 18
 16. 16. DALŠÍ ZDROJE • Directory of open access books (DOAB) http://www.doabooks.org/ knihy s otevřeným přístupem • SHERPA Juliet http://www.sherpa.ac.uk/juliet/ politiky grantových agentur vyžadující autoarchivaci jimi podpořených výsledkůOpen access, KJP, 22. 10. 2012 16 / 18
 17. 17. KDE ZJISTIT VÍC O OA • RYGELOVÁ, Pavla. Otevřený přístup: Jak zviditelnit výsledky své vědecké práce [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB- TU Ostrava, 2010 [cit. 2012-09-15]. Dostupný z www: http://dspace.vsb.cz/bitstream/10084/78280/1/OpenAccess- brozura.pdf. • Openaccess.cz http://www.openaccess.cz • Peter Suber: Open Access Overview http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm • OASIS (Open Access Scholarly Information Sourcebook) http://www.openoasis.org/ • International Open Access week http://www.openaccessweek.org/Open access, KJP, 22. 10. 2012 17 / x
 18. 18. DĚKUJI ZA POZORNOST! vera.pilecka@ff.cuni.czOpen access, KJP, 22. 10. 2012 18 / 18

×