OpenAccess - Iva Buresova

980 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OpenAccess - Iva Buresova

 1. 1. Otevřený přístup Iva Burešová Knihovna AV ČR, v. v. i.
 2. 2. Open Access <ul><li>Způsob přístupu k informacím , nikoli druh financování publikační činnosti nebo licencování plných textů nebo obsahu </li></ul><ul><li>Open Access jako hnutí se však téměř výhradně zaměřuje na recenzované odborné články a jejich zpřístupňování </li></ul>
 3. 3. Definice pojmu <ul><li>Trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům, zejména pak plným textům pro všechny uživatele </li></ul><ul><li>Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování </li></ul><ul><li>Autorská práva zůstávají zachována </li></ul>
 4. 4. <ul><li>vydány americkou společností Creative Commons v roce 2002 </li></ul><ul><li>sada předem připravených licenčních ujednání, které vlastník autorských práv může přidat ke svému dílu </li></ul><ul><li>koncipovány pro širokou škálu autorských děl (textové, hudební, vizuální, audiovizuální, architektonické….) </li></ul><ul><li>vycházejí z konceptu „some rights reserved“ </li></ul>Díla chráněná dle AutZ Volná díla (uplynutí 70 let od smrti autora); výjimky z ochrany ve veřejném zájmu (§ 3 AutZ)…
 5. 5. <ul><li>jsou poskytovány neurčitému okruhu osob (resp. každému kdo má přístup k internetu) </li></ul><ul><li>jsou poskytovány na celou dobu ochrany díla (70 let po smrti autora) </li></ul><ul><li>licence je nabízena bezúplatně </li></ul>
 6. 6. Zdroje s otevřeným přístupem <ul><li>Předmětově profilované archivy a institucionální repozitáře </li></ul><ul><li>Online časopisy s otevřeným přístupem </li></ul><ul><li>Povrchový web – tzv. „viditelný“ web </li></ul>
 7. 7. Institucionální repozitáře <ul><li>provozováno vědeckými institucemi či univerzitami </li></ul><ul><li>shromažďují, uchovávají a distribuují produkci zaměstnanců, studentů atd. </li></ul><ul><li>V ČR především na VŠ, AV ČR … </li></ul>
 8. 8. Povrchový web <ul><li>velmi často osobní stránky vědeckých pracovníků </li></ul><ul><li>problémem je menší viditelnost a především krátká životnost stránek </li></ul>
 9. 9. Open Access časopisy <ul><li>vychází z modelu tradičního vědeckého publikování </li></ul><ul><li>NEKOMERČNÍ časopisy – bezplatné pro čtenáře i autory, náklady na publikování, recenzní řízení, zpřístupnění a archivaci hradí třetí strana (např. vědecká instituce) </li></ul><ul><li>KOMERČNÍ časopisy – bezplatné pro čtenáře, náklady hradí autoři. Cena se dnes pohybuje v rozmezí 700 až 3500 € </li></ul><ul><li>OA časopisy tvoří cca 15 % ze všech vydávaných recenzovaných vědeckých časopisů; jde o cca 4 400 z celkového počtu 25 000 časopisů. Méně než polovina využívá model „platí autor“ </li></ul>
 10. 10. Možnosti Open Access <ul><li>zlatá cesta (gold road) – otevřený přístup k publikovaným materiálům okamžitě a bez prodlení, ihned po publikování </li></ul><ul><li>zelená cesta (green road) – tato cesta umožňuje autorům postprintovou archivaci článků </li></ul><ul><li>světle zelená cesta (pale green road) – tato cesta otevřeného přístupu nebrání autorům v preprintové archivaci článků, ale postprintovou archivaci publikovaných článků už neumožňuje </li></ul><ul><li>šedá cesta (grey road) – sem patří vše, co se nedá zařadit do výše uvedených skupin </li></ul>
 11. 11. Proč Open Access? <ul><li>Argument hodnoty vědce </li></ul><ul><ul><li>Vědci by neměli platit za přístup a užití informací, které většinou publikují, recenzují a upravují zdarma </li></ul></ul><ul><li>Argument veřejného prospěchu </li></ul><ul><ul><li>Akademické instituce a knihovny čelí „časopisecké krizi“ – předplatné časopisů dramaticky stoupá a tudíž dochází ke snižování počtu předplácených titulů – vědci se v některých případech nedostanou ani ke článkům, kteří oni sami publikovali </li></ul></ul><ul><li>Etické a morální argumenty </li></ul><ul><ul><li>Dvojí financování vědy – veřejné peníze by se měli utrácet efektivněji </li></ul></ul><ul><ul><li>Poskytnout volný přístup všem, kteří si nemohou dovolit platit </li></ul></ul>
 12. 12. Proč autoři publikují?
 13. 13. Perličky z historie <ul><li>7. duben 1969 Steve Cocker spustil publikování série volných online dokumentů o vývoji internetu </li></ul><ul><li>21. září 1985 Bílý dům vydal Nařízení o národní bezpečnosti 189 nesoucí poselství, že „maximální možná míra výsledků základního výzkumu zůstává neomezená“ </li></ul><ul><li>1989 – založení časopisu Psycoloquy, jeden z prvních časopisů s otevřeným přístupem, který se stal zároveň recenzovaným </li></ul><ul><li>15. ledna 2001 byla Jimmym Walesem založena Wikipedie </li></ul><ul><li>6. října 2004 společnost Google oficiálně vyhlásila projekt Google Print (nyní přejmenováno na Google Book Search), jehož snahou je zdigitalizovat fondy největších světových knihoven a uživatelům umožnit online vyhledávání v těchto textech </li></ul>
 14. 14. Klíčové iniciativy - 3B <ul><li>Budapest Open Access Initiative (2002) </li></ul><ul><li>otevřeným přístupem myslíme volnou dostupnost na veřejném internetu, dovolující jakémukoli uživateli ji číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo propojovat s jinými plnotextovými články, nabízet je k indexaci, předat jako data do softwaru, nebo je použít jakýmkoli jiným zákonným způsobem bez finančních, zákonných nebo technických překážek kromě těch, které jsou neoddělitelné od internetu jako takového. </li></ul><ul><li>Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) </li></ul><ul><li>úzká spolupráce všech objektů, kterých se otevřený přístup týká – tj. grantové agentury a jiné organizace zabývající se podporou vědy a výzkumu, knihovny, vydavatelé odborných periodik, samotní vědci a badatelé, studenti a vědeckovýzkumné společnosti a instituce. </li></ul><ul><li>Berlin Declaration of Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) </li></ul><ul><li>formulování a především dodržování standardů kvality časopisecké produkce. </li></ul><ul><li>tuto deklaraci podepsalo a zavázalo se tak podporovat principy OA na 300 významných výzkumných institucí (AV ČR a GA ČR se k prohlášení připojily v roce 2008, MU 2010) </li></ul>
 15. 15. kolotoč  Knihovna zruší předplatné … Vydavatel si zvýší cenu … Vydavateli se sníží zisk …
 16. 16. A to dalo vzniknout <ul><li>Hnutí Open Access </li></ul><ul><li>Digitální archivy </li></ul><ul><li>Nezbytné cíle: </li></ul><ul><li>Dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů </li></ul><ul><li>Pokud možno co nejširší přístup k vědeckým publikacím </li></ul><ul><li>Respekt k autorským právům </li></ul>
 17. 17. Země s největší podporou OA
 18. 18. <ul><li>vydavatelství BioMed Central ( http://www. biomedcentral . com ) je nezávislé elektronické vydavatelství s otevřeným přístupem, publikované články jsou přístupné volně a trvale ihned po vydání </li></ul><ul><li>založeno roku 1999 a po celou dobu existence je pečlivě kontrolována kvalita obsahu </li></ul><ul><li>vydává 237 recenzovaných online časopisů z oblasti biologie a lékařství </li></ul><ul><li>V říjnu 2008 koupeno vydavatelstvím Springer </li></ul>A jak to funguje v praxi?
 19. 19. <ul><li>Časopisy publikované v  BioMed Central lze rozdělit do tří skupin: </li></ul><ul><ul><li>Edice BMC (65 časopisů) - recenzované časopisy, jejichž obsah je editován přímo vydavatelstvím BioMed Central </li></ul></ul><ul><ul><li>Nezávislé časopisy (157 časopisů) - recenzované časopisy, jejichž obsah je editován skupinou nezávislých vědců </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostatní časopisy (15 časopisů) - časopisy, které mají buď i tištěnou verzi, nebo je část jejich obsahu přístupná pouze pro předplatitele (přičemž část jejich obsahu – minimálně 50 % – je stále nabízena volně). </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Otevřený model publikovaní znamená, že články jsou pro uživatele na internetu dostupné zdarma – a to bez jakéhokoli časového embarga </li></ul><ul><li>Vzhledem k této skutečnosti je u tohoto typu časopisů vyžadována platba autorů (pouze k pokrytí nákladů vydavatele) v rozmezí € 360 až € 1 715 (bez DPH) za přijatý rukopis </li></ul><ul><li>Konkrétní ceny za publikování v jednotlivých časopisech jsou uvedeny přímo na webové stránce vydavatelství BioMed Central ( http://www. biomedcentral . com / info / about / apcfaq # howmuch ) </li></ul>
 21. 21. <ul><li>BioMed Central je pouze jednou z částí projektu Open Access Central ( http://www.openaccesscentral.com ), který zastřešuje kromě BioMed Central ještě Chemistry Central a PhysMath Central </li></ul><ul><ul><li>Chemistry Central - projekt zaměřený na publikování recenzovaných online časopisů s otevřeným přístupem pro chemické obory, první článek byl publikován v lednu roku 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>PhysMath Central - nezávislé vydavatelství zaměřené na matematiku a fyzikální výzkum, první článek v tomto vydavatelství byl vydán v říjnu roku 2007 </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>80 časopisů z vydavatelství BioMed Central má již impakt faktor – aktuální seznam dostupný na www: </li></ul><ul><li>http://www.biomedcentral.com/info/about/faq?name=impactfactor </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Vydavatelství BioMed Central , stejně jako ostatní vydavatelé s otevřeným přístupem své publikační aktivity financuje především příjmy z  reklamy a  placenými nadstavbovými službami - např. institucionální repozitáře a služba Faculty of 1000 </li></ul>
 24. 24. Co Open Access přinese? <ul><li>Autorům – čtenáře z celého světa bez ohledu na geografickou příslušnost </li></ul><ul><li>Čtenářům – bezbariérový přístup k materiálům pro výzkum či studium </li></ul><ul><li>Učitelům a studentům – eliminace potřeb povolení pro reprodukci a distribuci materiálů, což zkvalitňuje výuku nejen v rozvojových zemích, ale i v sociálně slabších vrstvách zemí rozvinutých </li></ul><ul><li>Univerzitám – zviditelnění jednotlivých fakult </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Vydavatelům – vyšší čtenost časopisů </li></ul><ul><li>Grantovým agenturám – opravdu veřejný přístup k výsledkům placených z jejich peněz – což bývá cílem většiny z nich </li></ul><ul><li>Vládám - naplnění zákonných požadavků tj. za veřejné peníze dostávat veřejné výsledky </li></ul><ul><li>Občanům – přístup k výsledkům vědy, kterou platí ze svých daní </li></ul>
 26. 26. A kromě výhod i … <ul><li>Filtrování a cenzura – stejně jako u klasických dokumentů i u OA probíhá recenzní řízení – aby byla zachována kvalita a všdecká přesnost, je třeba obsah cíleně kontrolovat </li></ul><ul><li>Jazykové bariéry – OA v celosvětovém měřítku (ostatně jako i tradiční dokumenty) preferuje angličtinu, její neznalost může zamezit nebo významně ztížit přístup k publikovaným materiálům </li></ul><ul><li>Přístup pro handicapované – v tomto případě se jedná především o zrakově postižené, většina OA zdrojů s takovýmito čtenáři nepočítá … velkým problém přitom může být i „pouhá“ barvoslepost, kdy postižený nevidí např. hypetextové prolinky </li></ul><ul><li>Technické bariéry – nedostupnost technických prostředků či neschopnost je ovládat </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Bariéry připojení – u OA se jedná pouze o elektronické a online zdroje, je připojení k síti stěžejní záležitostí. Nezáleží jen na rychlosti, ale především na spolehlivosti připojení </li></ul><ul><li>Dislokační bariéry – neschopnost orientace v obsahu a rozmístění dat </li></ul><ul><li>Finanční bariéry – nejen finanční prostředky potřebné k publikování článku („author-pay“ model), ale i finance potřebné k pořízení hardwaru a softwaru </li></ul><ul><li>Legislativní ochrana – např. hromadné licence softwaru … </li></ul><ul><li>Psychologické bariéry – psychické či morální zábrany pro získání dané informace, u autorů to mohou být i potíže s publikováním ve zdrojích s OA </li></ul>
 28. 28. A pro knihovny … <ul><li>OA nezatěžuje rozpočet knihoven a řeší tak cenovou krizi odborných časopisů a také řeší různé licence a povolení </li></ul><ul><li>Může se stát, že na knihovny bude přenesena povinnost a finanční zátěž budování depozitních otevřených archivů </li></ul><ul><li>Jako nespornou výhodou se však jeví usnadnění uspokojování potřeb uživatelů, protože knihovny mohou poskytnout nejen více periodik, ale ta se navíc neztrácí a nejsou poškozována manipulací s nimi </li></ul>
 29. 29. Je třeba dořešit … <ul><li>Integrace volně dostupných zdrojů s dosavadními fondy a službami </li></ul><ul><li>Školení a podpora uživatelů – především poučení o jiných jednoznačných identifikátorech než je ročník a strana … </li></ul><ul><li>Citační analýzy – článek může mít několik verzí na různých místech </li></ul><ul><li>Posuzování kvality zdrojů – o co je pro autory snazší publikovat, o to je pro knihovnu těžší posoudit kvalitu článků … snaha o úsporu nákladů může vést k vypuštění recenzního řízení i redakčních úprav rukopisu </li></ul><ul><li>Trvalá ochrana a zpřístupnění OA zdrojů </li></ul>
 30. 30. Přínosy auto-archivace <ul><li>Systematický sběr výsledků VaV </li></ul><ul><li>Statistiky </li></ul><ul><li>Vytváření výročních zpráv </li></ul><ul><li>Generování seznamů publikační činnosti </li></ul><ul><li>Poskytování nadstavbových služeb </li></ul>
 31. 31. OA v Akademii věd ČR <ul><li>54 veřejných výzkumných institucí </li></ul><ul><li>každý ústav je samostatná právnická osoba </li></ul><ul><li>7 000 zaměstnanců (cca 3 500 VaV) </li></ul><ul><li>11 000 článků, zpráv, apod. ročně </li></ul><ul><li>publikuje více než 60 titulů časopisů (cca 3 000 článků) </li></ul><ul><li>více než 100 let historie </li></ul>
 32. 32. Aktivity vedení AV ČR <ul><li>podpis Berlínské Deklarace na jaře 2008 (1. český signatář, 249. celkem) </li></ul><ul><li>Knihovna AV ČR je pověřena jednat za AV ČR v otázkách otevřeného přístupu </li></ul><ul><li>Vědecká rada AV ČR doporučila na jaře 2009 nově zvolenému vedení AV ČR: </li></ul><ul><li>- formulovat politiku otevřeného přístupu </li></ul><ul><li>- vybudovat institucionální repozitář a zajistit jeho využití v režimu otevřeného přístupu </li></ul>
 33. 33. Politika otevřeného přístupu <ul><li>schválena Akademickou radou AV ČR 14.9. 2010 </li></ul><ul><li>Knihovna AV ČR je odpovědná za interpretaci a šíření této publikační politiky a za zajištění informační infrastruktury </li></ul><ul><li>bylo schváleno vytvoření fondu a dotačního systému pro podporu „gold“ open access s alokací 1.000.000 Kč pro rok 2011 – správu zajistí Ediční rada AV ČR </li></ul>
 34. 34. <ul><li>… „ Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby mohla AV ČR a Knihovně AV ČR, v. v. i., poskytnout publikační výstupy – zaměstnanecká díla – vytvořená jejich zaměstnanci a nevýhradní licence k jejich užití, zejména právo na rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a právo na sdělování díla veřejnosti v rámci právního řádu České republiky a s ohledem na případná licenční ujednání s vydavateli.“ … </li></ul>
 35. 35. <ul><li>… „ Publikační výstupy budou poskytovány v elektronické formě. KNAV zajistí jejich uložení v repozitáři AV ČR a zpřístupnění veřejnosti, jakmile to bude možné, s ohledem na skutečnost, že někteří vydavatelé mohou na tato díla uvalit publikační embargo (tj. doba, po kterou článek nemůže být zpřístupněn veřejnosti).“ … </li></ul>
 36. 36. Institucionální repozitář <ul><li>pro získávaní dat bude využit systém pro evidenci publikační činnosti ASEP </li></ul><ul><li>při vložení bibliografického záznamu bude možné uložit plný text </li></ul><ul><li>realizace, vytvoření pravidel/manuálu a zahájení sběru dat od pololetí roku 2011 </li></ul>
 37. 37. <ul><li>v některých případech nutné uzavřít smlouvy s vydavateli </li></ul><ul><li>vydavatelé musí uzavírat smlouvy s autory tak, aby bylo možné užívat elektronickou verzi </li></ul><ul><li>většinou možnost uložit preprint – v určitých případech i postprint, nikoliv však vydavatelskou verzi PDF </li></ul>
 38. 38. Výchova k OA v AV ČR <ul><li>Každý ústav samostatně </li></ul><ul><li>Vědečtí pracovníci - školitelé </li></ul><ul><li>Kurz základů vědecké práce - doktorandi </li></ul><ul><li>Semináře pro vedoucí pracovníky knihoven jednotlivých ústavů </li></ul><ul><li>Open Access Week </li></ul><ul><li>Web – OA + dotace </li></ul>
 39. 40. <ul><li>Kurz základů vědecké práce </li></ul><ul><li>5x ročně </li></ul>
 40. 41. <ul><li>Děkuji za pozornost … </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>tel. 221 403 245 </li></ul>

×