Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suchá Infokon 2010

936 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suchá Infokon 2010

 1. 1. Vědecké publikování online Ladislava Suchá, 15. listopadu 2010
 2. 2. Být či nebýt citován?
 3. 3. Být či nebýt citován?
 4. 4. Open Access a vědecké publikování • Vychází z modelu tradičního vědeckého publikování • Vyšší dostupnost (okamžitý bezplatný přístup k textům) vyšší citovanost zvýšení prestiže a zviditelnění vědce • Omezení plagiátorství • Snížení dopadu zvyšujících se nákladů na publikaci a předplatné časopisů
 5. 5. Krize tradičního publikování • Vědecká produkce exponenciálně narůstá • Rostou prostředky fakult/knihoven na nákup zdrojů stejnou rychlostí?
 6. 6. Open Access: nové modely publikování • Zlatá cesta – Online verze časopisů, archivy a repozitáře pro ukládání časopisů s otevřeným přístupem • Zelená cesta – Auto-archivace v institucionálních repozitářích • Nekomerční (hrazeno institucí, grantem) • Komerční (platí autoři)
 7. 7. Jaké časopisy máme na FF? • vědecké časopisy/sborníky (bez open access) vs. • vědecké časopisy (open access)
 8. 8. Jak jít zlatou cestou? • Open source CRM (redakční systémy s otevřeným zdrojovým kódem) • Specializované publikační systémy
 9. 9. ProInflow (pro.inflow.cz) • Časopis pro informační studia a knihovnictví – Odborný – Mezinárodní (ČJ, SJ, AJ) – Recenzovaný (Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů Rady pro VVI) – Open access (DOAJ – Directory of Open Access Journals)
 10. 10. ProInflow nyní (Pro.inflow.cz)
 11. 11. Specializované publikační systémy • DPubS • ePublishing Toolkit • GAPworks • Hyperjournal • OpenACS • Open Journal System Srovnání: https://wiki.library.jhu.edu/download/attachmen ts/22964/index2.html
 12. 12. Open Journal System • Open access • Recenzování příspěvků • Workflow management redakce (příjem článků, několikanásobné recenzní řízení, verzování, indexování) • Rozdílná práva a přístupy (autor, redaktor, recenzent, čtenář atd.) • Rozšiřování formou plug-inů (Google Scholar, RSS) • Podrobné statistiky čtení
 13. 13. Příklady časopisů na OJS
 14. 14. Příklady časopisů na OJS
 15. 15. Příklady časopisů na OJS
 16. 16. Příklady časopisů na OJS
 17. 17. Děkuji za pozornost! Ladislava Suchá sucha@phil.muni.cz http://pro.inflow.cz

×