Prijava za PRiznanje   Kategorija: Korporativne komunikacije“Stabilnost je naša polazna osnova”   Strategija korporat...
ANALIZA SITUACIJE            Prelivanje ekonomske krize u Srbiju u poslednjem kvartalu 2008. godine      ...
SWOT ANALIZA POZICIJE BANCA INTESA  PREDNOSTI:                  SLABOSTI:   Lider na srpskom tržištu p...
INTERESNE GRUPE           Zadovoljiti             Blisko sarađivati  Visok           ...
KOMUNIKACIONI CILJEVI               Pozicionirati Banca Intesa               ne samo kao vod...
STRATEGIJA – STABILNOST U FOKUSU  VREDNOSTI BRENDA         "Stabilnost je naša polazna osnova"         ...
KLJUČNE PORUKE  Banca Intesa je vodeća i najstabilnija banka na tržištu Srbije po svim  najznačajnijim parametrima usp...
TAKTIKE I ALATI         REPUTACIJA I IMIDŽ BRENDA                    ODNOSI SA VLADOM I VLADIN...
IMIDŽ I REPUTACIJACILJ:                     NAGRADE U 2009. GODINI:                  ...
IMIDŽ I REPUTACIJA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
IMIDŽ I REPUTACIJA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
IMPLEMENTACIJA - ODNOSI SA VLADOM I VLADINIM INSTITUCIJAMACILJ: Pozicioniranje banke i matične Grupacije kao pouzdanog i...
ODNOSI SA VLADOM I VLADINIM INSTITUCIJAMA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
ODNOSI SA VLADOM I VLADINIM INSTITUCIJAMA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
ODNOSI SA MEDIJIMACILJ:                          KAKO: Trajno razvijati i unapređivati odnose s...
IMPLEMENTACIJA - KLIJENTI:CILJ:  Promovisanje stabilnosti banke i matične grupacije  Unapređenje partnerskog odnosa za...
IZABRANE MEDIJSKE OBJAVE – PODRŠKA PRIVREDI
IZABRANE MEDIJSKE OBJAVE - INTESA UNO
IMPLEMENTACIJA - ZAPOSLENI INTERNA KAMPANJA:  CILJ:  Podizanje svesti o snazi i veličini Intesa Sanpaolo grupacije  ...
IMPLEMENTACIJA –DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJECILJ:  Polazeći od toga da je Banca Intesa i u vreme krize  stabilan osl...
ODABRANE PR OBJAVE
REZULTATI  Na osnovu rezultata zvanično objavljenih od strane Narodne banke Srbije, Banca Intesa je u 2009.  godini je...
HVALA NA PAŽNJI       Rajka Šinik,Za dodatne  Menadžer za odnose sa medijimainformacije  Sektor za marketing i k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Korporativne komunikacije PRiZNANJE 2010

1,187 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Korporativne komunikacije PRiZNANJE 2010

 1. 1. Prijava za PRiznanje Kategorija: Korporativne komunikacije“Stabilnost je naša polazna osnova” Strategija korporativnih komunikacija u godini krize
 2. 2. ANALIZA SITUACIJE  Prelivanje ekonomske krize u Srbiju u poslednjem kvartalu 2008. godine  Drastično usporavanje privrednog rasta usled smanjenja obima stranih investicija  Usporavanje privredne aktivnosti i rasta BDP-a POSLOVNO  Stopa nezaposlenosti i dalje visoka OKRUŽENJE  Inflacija veća od projektovane stope  Relaksacija monetarne politike od strane NBS  Slabljenje domaće valute BANKARSKI  Povlačenje devizne štednje uzrokovano krizom povrenja predstavljalo je značajan udar na depozitni potencijal bankarskog sektora SEKTOR U  Kao rezultat veoma restriktivne monetarne politike u prethodnim godinama bankarski sektor sačuvao stabilnost SRBIJI  Drastično usporavanje priliva sredstava iz inostranstva i posledično pad kreditne aktivnosti  Centrale pojedinih banaka suočavaju se sa problemima usled ekonomske krize što se reflektuje i na domaće banke KONKURENCIJA  Usled negativnih informacija o problemima inostranih banaka, raste povrenje u domaće banke  U uslovima smanjenja priliva sredstava iz inostranstva banke zaoštravaju borbu za domaće depozite  Nagli pad euribora kao posledice odluke evropskih ekonomskih vlasti dovodi do pada profitabilnosti  PRIVREDA: - Usled ekonomske krize privredni ambijent je izmenjen, dolazi do suženja tržišta usled pada prodaje i proizvodnje i samim tim javlja se povećana potreba za obrtnim kapitalom -klijenti suočavaju sa problemom prezaduženosti i krizom likvidnosti KLIJENTI  SEKTOR MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA: - Posebno ranjiv sektor snažno osetio posledice ekonomske krize - Povećani problemi u naplati  STANOVNIŠTVO: - Sve veći broj nezaposlenih - Pad kupovne moći i životnog standarada - Pesimizam i neizvesnost  Nalaze se u istoj situaciji kao i većina stanovništva u Srbiji ZAPOSLENI  Neizvesnost u pogledu budućnosti  Pad zarada usled slabljenja vrednosti domaće valute MATIČNA INTESA  Stabilna pozicija i vodeća banka na italijanskom tržištuSANPAOLO GRUPACIJA  Očuvan dobar balans između profitabilnosti, stabilnosti i socijalnog uticaja NAŠI AKCIONARI  Naglašena potreba medija da se razumeju dešavanja uzrokovala porast interesovanja i povećan obim svakodnevne komunikcije sa njima MEDIJI  Ekonomske teme postaju primat u medijima u odnosu na sve ostale
 3. 3. SWOT ANALIZA POZICIJE BANCA INTESA PREDNOSTI: SLABOSTI:  Lider na srpskom tržištu po svim  Nedovoljno izgrađena prepoznatljivost pokazateljima uspešnosti poslovanja Intesa Sanpaolo brenda što je posledica  Stabilnost utemeljena na snazi činjenice da pod tim imenom postoji tek kapitala, kvalitetu aktive i dobrom 2 godine unazad upravljanju poslovnim rizicima  Nedovoljno izgrađena svest o stabilnosti  Snaga i stabilnost matične Intesa i snazi Intesa Sanpaola Sanpaolo grupacije, kao jedine evropske bankarske grupacije koja nije tražila pomoć od države SWOT PRILIKE: PRETNJE:  U uslovima sveopšte krize  Produbljivanje krize poverenja nastavak kreditiranja i uobičajene poslovne aktivnosti kao znak  Prenošenje negativne slike o pouzdanosti i stabilnosti finansijskim problemima pojedinih banaka na ostatak bankarskog sektora Partnerstvo u Vladinim programima antikriznih mera Generička slika o bankama kao isključivo profitno orjentisanim  Razvoj i uvođenje proizvoda i institucijamatora usluga prilagođenih izmenjenim potrebama klijenata
 4. 4. INTERESNE GRUPE Zadovoljiti Blisko sarađivati Visok KLIJENTI REGULATORNI ORGANI LOKALNA SAMOUPRAVA NACIONALNI MEDIJI LOKALNI MEDIJI ZAPOSLENI NEVLADIN SEKTOR UTICAJ POSLOVNI PARTNERI Pratiti Informisati OPŠTA JAVNOST POSLOVNA ELITA KONKURENCIJA POSLOVNA ZAJEDNICA STRUKOVNA UDRUŽENJA Nizak Nizak INTERES Visok
 5. 5. KOMUNIKACIONI CILJEVI  Pozicionirati Banca Intesa ne samo kao vodeća banka na tržištu u smislu stabilnosti i pouzdanosti, a ne samo tržišnog rezultata  Podići svest o solidnosti i stabilnosti matične grupacije Intesa Sanpaolo  Pozicionirati se kao siguran i pouzdan partner srpske privrede  Ojačati nivo poverenja svih interesnih grupa i opšte javnosti u banku
 6. 6. STRATEGIJA – STABILNOST U FOKUSU VREDNOSTI BRENDA "Stabilnost je naša polazna osnova" STABILNOST Mislimo unapred NADA sa Vama LJUDSKOST IMAGINACIJA
 7. 7. KLJUČNE PORUKE  Banca Intesa je vodeća i najstabilnija banka na tržištu Srbije po svim najznačajnijim parametrima uspešnost bankarskog poslovanja  Stabilnost i pouzdanost Banca Intesa utemeljene su na dosadašnjim rezultatima poslovanja i podršci i snazi matične grupacije Intesa Sanapolo  Intesa Sanapolo grupacija kao jedan od najvećih stranih investitora, posvećena je dugoročnom razvoju srpske ekonomije i prosperitetu cele zemlje  Intesa Sanpaolo vodeća u Italiji i jedna od retkih koja nije bila u situaciji da traži pomoć akcionara ili vlade  Banca Intesa neguje izvrsnost u svim oblastima rada, nudi vrhunski kvalitet proizvoda i usluga i konstantno ga unapređuje  Banca intesa je fokusirana na svoje klijente, pažljivo osluškuje njihove stvarne potrebe i nastoji da ih razume i zadovolji.  Banca Intesa je društveno odgovorna kompanija koja je posvećena razvoju društvene zajednice u kojoj posluje
 8. 8. TAKTIKE I ALATI REPUTACIJA I IMIDŽ BRENDA ODNOSI SA VLADOM I VLADINIM INSTITUCIJAMAŠTA: ŠTA:Opravdati reputaciju vodeće banke na tržištu iz ugla pouzdanosti i Predstavljanje snage i potencijala banke i matične grupacije kaostabilnosti snažnog i stabilnog partneraPotvrditi imidž Banca Intesa kao pouzdanog partnera, koji i u uslovima Orjentisanost na dugoročna ulaganjaekonomske krize snažno podržava svoje klijente KAKO:Nastaviti sa pozicioniranjem top menadžmenta kao vodećih eksperata Poseta visoke delegacije Intesa Sanpaolo državnom vrhu Srbije u bankarskom sektoru Direktni sastanci sa predstavnicima VladeKAKO: Učešće u Vladinim inicijativamaUčešće na poslovnim skupovima od najvišeg značaja Negovanje dvosmerne komunikacijeIntervjui top menadžmentaRelevantna priznanja ODNOSI SA MEDIJIMA KLIJENTI ŠTA: Razvijati i unapređivati odnose sa medijimaŠTA: Pratiti i osluškivati medije i kreirati relevantne aktivnostiPromovisanje stabilnosti banke i matične grupacije KAKO:Unapređenje partnerskog odnosa zasnovanog na međusobnom Svakodnevna komunikacija sa novinarima poverenju Saopštenja za medijePružiti podršku u prevazilaženju aktuelnih finansisjih poteškoća Konferencije za medijeKAKO: Specijalizovani događaji za medijeOsmišljavanje i kreiranje novih proizvoda i usluga u izmenjenim tržišnim Redovni sastanci sa novinarima i urednicimaokolnostima Kreiranje i redovna dopuna informacija u Medija centru na sajtu bankeNastavak kreditne aktivnosti istim intenzitetomAktivno učešće u programima subvencionisanog kreditiranja INTERNA KOMUNIKACIJA DRUŠTVENA ZAJEDNICA ŠTA:ŠTA: Podizanje svesti o snazi i veličini Intesa Sanpaolo grupacijeStabilan oslonac koji i u izmenjenim okolnostima uzrokovanih Promovisanje i usvajanje internih vrednostiekonomskom krizom podržava projekte od šireg društvenog značaja Negovanje kulture fokusiranosti na klijentaPozicioniranje banke kao društveno odgovorne kompanije KAKO:KAKO: Interna kampanjaPodrška projektima od značaja za određene grupe društvene zajednice Organizovanje internih događajaDonacije i sponzorstva Interni magazin Direktna obraćanja menadžmenta
 9. 9. IMIDŽ I REPUTACIJACILJ: NAGRADE U 2009. GODINI:  Finansijski magazin The Banker, deo čuvene izdavačke kuće Opravdati reputaciju vodeće banke na Financial Times Group, proglasio je Banca Intesa bankom godine tržištu iz ugla pouzdanosti i stabilnosti u Srbiji Potvrditi imidž Banca Intesa kao pouzdanog partnera, koji i u uslovima  Londonski finansijski magazin Finance Central Europe i inostrane ekonomske krize snažno podržava svoje konsultantske agencije dodelio je Bnaca Intesa tri prestižna priznanja: klijente - Banca Intesa – najbolja banka srednje veličine u Nastaviti sa pozicioniranjem top jugoistočnoj Evropi, menadžmenta kao vodećih eksperata u - Banca Intesa – najbolja banka u Srbiji, bankarskom sektoru - Predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa Beograd, Draginja Đurić – najbolji bankar u Srbiji.AKTIVNOST:  Ekonomist media Group proglasio je Draginju Đurić, bankarom Kontinuirano informisanje javnosti godine u Srbiji putem medija o poslovnim rezultatima i vanrednim postignućima banke Intervjui članova Izvršnog odbora banke u dnevnim i specijalizovanim izdanjima (Blic, Politika, Vecernje Novosti, Danas, Ekonomist, Bankar, Biznis i Finansije, Magazin Biznis itd..) Promovisanje nagrada dobijenih od strane renomiranih domaćih i stranih finansijskih publikacija i konsultatnih kuća
 10. 10. IMIDŽ I REPUTACIJA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 11. 11. IMIDŽ I REPUTACIJA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 12. 12. IMPLEMENTACIJA - ODNOSI SA VLADOM I VLADINIM INSTITUCIJAMACILJ: Pozicioniranje banke i matične Grupacije kao pouzdanog i stabilnog partnera u prevazilaženju negativnih efekata krize i ostvarivanju razvojnih perspektiva Srbije Pozicioniranje ISP kao vodećeg stranog investitora sa potencijalom za buduća ulaganjaAKTIVNOSTI: Poseta visoke delegacije Intesa Sanpaolo državnom vrhu Srbije: Korado Pasera, generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo grupacije, Đovani Bokolini, direktor Divizije internacionalnih banaka članica Intesa sanpaolo grupacije, Đerđ Šuranji, predsednik Upravnog odbora Banca Intesa sastali su se u Beogradu sa Borisom Tadićem, predsednikom Republike Srbije , Mlađanom Dinkićem, ministrom ekonomije ui regionalnog razvoja i Radovanom Jelašićem, guvernerom NBS. Direktni sastanci sa predstavnicima Vlade Učešće u Vladinim inicijativama
 13. 13. ODNOSI SA VLADOM I VLADINIM INSTITUCIJAMA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 14. 14. ODNOSI SA VLADOM I VLADINIM INSTITUCIJAMA – PRIMERI MEDIJSKIH OBJAVA
 15. 15. ODNOSI SA MEDIJIMACILJ: KAKO: Trajno razvijati i unapređivati odnose sa Svakodnevna komunikacija sa novinarima medijima Unapređenje odnosa sa ključnim donosiocima odluka u medijima Pratiti i osluškivati medije i kreirati relevantne Saopštenja za medije – 1 nedeljno aktivnosti Konferencije i specijalni događaji za medije – jednom mesečno Edukovati predstavnike medije o temama Redovni sastanci sa novinarima i urednicima relevantnim za banku Svakodnevno ažuriranje Medija centra na sajtu banke Seminari i radionice za novinare
 16. 16. IMPLEMENTACIJA - KLIJENTI:CILJ: Promovisanje stabilnosti banke i matične grupacije Unapređenje partnerskog odnosa zasnovanog na međusobnom poverenju Pružiti podršku u prevazilaženju aktuelnih finansisjih poteškoćaKAKO: Banca Intesa se od samog početka priključila Vladinom Programu subvencionisanog kreditiranja privrede i stanovništva, bila najaktivniji učesnik programa i u 2009. godini odobrila trećinu od ukupnih plasmana bankarskog sektora Srbije Zahvaljujući stabilnosti i finansijskoj snazi grupacije kojoj pripada, Banca Intesa je ponudila jedinstven proizvod na našem tržištu –”Intesa Uno štednju”, sa direktnom garancijom Intesa Sanpaola “Produženo odloženo” - Banca Intesa je omogućila svim svojim klijentima iz segmenta stanovništva koji koriste MasterCard ili Visa kreditne kartice da u periodu od 01. decembra 2009. do 31. januara 2010. godine plaćaju na odloženo do dva meseca ili na rate bez kamate
 17. 17. IZABRANE MEDIJSKE OBJAVE – PODRŠKA PRIVREDI
 18. 18. IZABRANE MEDIJSKE OBJAVE - INTESA UNO
 19. 19. IMPLEMENTACIJA - ZAPOSLENI INTERNA KAMPANJA: CILJ: Podizanje svesti o snazi i veličini Intesa Sanpaolo grupacije Promovisanje i usvajanje internih vrednosti Negovanje kulture fokusiranosti na klijenta AKTIVNOSTI: Interna kampanja “We are Intesa Sanpaolo Group” Espresso – Interni korporativni magazin Direktna imejl komunikacija Intranet strana banke
 20. 20. IMPLEMENTACIJA –DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJECILJ: Polazeći od toga da je Banca Intesa i u vreme krize stabilan oslonac svim svojim partenerima i zajednici u kojoj posluje, nastaviti snažnu podršku projektima od šireg društvenog značaja koji doprinose borbi protiv siromaštva i poboljšanju kvalitea života, naročito razvoju preduzetništvaAKTIVNOSTI: Doprinos razvoju ženskog preduzetništva – jedinstven projekat na tržištu Program neprofitnog mikrofinansiranja start-up projekata u svrhu samozapošljavnja Talentovani za budućnost – program razvoja dečje kreativnosti i brige o talentima U saradnji sa humanitarnom organizacijom “Naša Srbija” donacija školama po Srbiji i podrška brojnim projektima koji uključuju Podrška Paralimpijskom komitetu
 21. 21. ODABRANE PR OBJAVE
 22. 22. REZULTATI Na osnovu rezultata zvanično objavljenih od strane Narodne banke Srbije, Banca Intesa je u 2009. godini je potvrdila vodeću poziciju na srpskom tržištu i napravila iskorak u odnosu na konkurenciju povećavši tržišno učešće u svim oblastima poslovanja. Prema istraživanjima pojedinih agencija (Strategic Marketing „Omnibus istraživanje bankarskog sektora“ i Synovate “Continuos Syndicated Survey on Serbian Banking Market”)za istraživanje javnog mnenja Banca Intesa je pored Komercijalne banke ocenjena kao banka kojoj se najviše veruje Finansijski magazin The Banker, deo čuvene izdavačke kuće Financial Times Group i londonski finansijski magazin Finance Central Europe proglasili su Banca Intesa najboljom bankom u Srbiji u 2009. godini Financial Times Group i Ekonomist Media Group proglasili su Draginju Đurić, predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa za najboljeg bankara Prema godišnjoj analizi dnevnog lista Blic Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa proglašena je za najmoćniju ženu u Srbiji u 2009. godini, a isti list je svrstao pored reditelja Gorana Paskaljevića, selektora Dušana Ivkovića, novinarke Brankice Stanković itd.. u kategoriju „20 veličanstvenih ličnosti“ koje su obeležile prethodnu godinu Prema tradicionalnom istraživanju „Novinar – Vaš prijatelj“ koje sprovodi PR agencija "Pragma“ putem anketiranja novinara, Banca Intesa je u kategoriji profitnih organizacija proglašena za jednu od kompanija koje najbolje komuniciraju sa medijima Banca Intesa je tokom 2009. godine imala 2.252 priloga u medijima, što je 15,14%, od ukupnih tekstova o bankarskom sektoru u Srbiji BANKA KOJOJ SE NAJBOLJA BANKA U BANKA KOJA NAJBOLJE NAJVIŠE VERUJE SRBIJI U 2009.GOD. KOMUNICIRA SA MEDIJIMA 2.252 PRILOGA BANCI
 23. 23. HVALA NA PAŽNJI Rajka Šinik,Za dodatne Menadžer za odnose sa medijimainformacije Sektor za marketing i komunikacije Banca Intesa Tel. 011 209 1479o projektu: Fax. 011 209 1478 e-mail.rajka.sinik@bancaintesabeograd.com

×