Advertisement

Fysiikan työselostuksen ohjaus coachaamalla

Senior lecturer at Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Nov. 19, 2014
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Fysiikan työselostuksen ohjaus coachaamalla

  1. Fysiikan työselostusten ohjaus coachaamalla Kehitysprojektin loppukatsaus Ossi Pasanen Metropolia ammattikorkeakoulu Slideshare-versio 20.11.2014 (seminaariesitys 28.5.2014)
  2. Mitä coaching on? Coaching on ohjausmenetelmä, jossa henkilöä autetaan tavoitteiden asettamisessa ja löytämään itse keinoja niiden saavuttamiseksi. Coachingkeskustelussa käytetään avoimia kysymyksiä, jotka etenevät ns. GROW-mallin vaiheiden mukaan: G (goal) Tavoitteen asettaminen R (reality) Lähtötilanteen tunnistaminen O (options) Vaihtoehtojen etsiminen W (way forward) Jatkotoimista päättäminen
  3. Projektin tavoitteet Tavoitteena oli auttaa opiskelijaa kehittymään työselostusten laatimisessa kehittää opiskelijan itseohjautuvuutta (self-coaching) vähentää työselostusten arvioinnista opettajalle syntyvää kuormitusta ja stressiä Toteutusidea Työselostusten ohjaaminen ja arviointi hyödyntäen coachaavia menetelmiä.
  4. Toteutus ! Ohjausprosessin tukena työselostusohje, malliselostus sekä yksityiskohtaiset arviointikriteerit ja arviointilomake. Työselostuksen itsearvointilomake Säilytä tämä lomake huolella siihen asti, kunnes opettaja on arvioinut selostuksen ja merkinnyt tuloksen muistiin. Opiskelijan nimi: Tämän itsearvioinnin täyttämiseksi sinun tulee verrata omaa selostustasi Tuubista löytyvään selostusohjeeseen. Laboratoriotyön nimi: OHJEET: 1. Täytä oheiseen itsearviointilomakkeeseen omat arvosanatavoitteesi kaikkien kohtien osalta. 2. Käy selostus läpi kaikkien kohtien osalta ja vertaa sitä selostusohjeessa annettuihin neuvoihin. Täytä arvosanat sarakkeeseen 1. itsearviointi. 3. Jos tavoitteen ja itsearvioinnin välillä on kehitettävää, niin kirjoita kyseiseen kohtaan viivalle yksi asia, jota kehittämällä pääsisit lähemmäksi tavoitetta. 4. Jos et löytänyt mitään kehitettävää, palaa vielä tavoitteisiin ja korota yhtä vapaasti valitsemasi osa-alueen tavoitetta yhden arvosanan verran ja palaa kohtaan 3. 5. Arvioinnin tuloksena olet saanut 1-6 kehityskohdetta selostuksellesi. Valitse näistä ainakin yksi, jonka osalta päätät parantaa selostusta. Käy hommiin! 6. Kun olet parantanut selostuksessa vähintään yhtä asiaa, tee itsearvionti uudestaan eri osa-alueille, sekä arvioi lisäksi kohta "5. Laboratoriotyöskentely". 7. Laske 2. itsearvioinnin arvosanojen keski-arvo ruutuun arvosanaehdotus. 8. Pyydä lopuksi opettaja arvioimaan selostus. Käytä arvioinnissa arvosana-asteikkoa 0-5. (0=hylätty, 5=erinomainen) Selostuksen arvioinnin osa-alueet oma tavoite 1. itsearviointi 2. itsearviointi opettajan arvio 1. Rakenne, sisältö ja ulkoasu (vaaditut osat, laajuus/kattavuus, selkeys, muotoseikat) Kehitysehdotus 2. Teksti, kuvat ja taulukot (selkeys, virheettömyys, kaikki vaadittava) Kehitysehdotus 3. Laskut ja tulokset (virheettömyys, kaikki vaadittava) Kehitysehdotus 4. Päätelmät (vertailuarvot, oma pohdinta) Kehitysehdotus 5. Laboratoriotyöskentely (työtavat ja mittausten onnistuminen) Arvosanaehdotus (keskiarvo) Arvosanakriteerit kääntöpuolella! + + + + + + + / 5 + / 5 Ð Ð
  5. Toteutus ! Ohjaus ja arviointi tapahtui työselostuspajoissa. Prosessi eteni seuraavasti: 1 Opiskelijalla mielessä tavoitearvosana selostuksesta. 2 Opiskelija kirjoitti selostusta sekä kotona että pajassa. 3 Kun selostus valmis, opiskelija täytti itsearviointilomakkeen. 4 Opettaja kävi selostuksen läpi yhdessä opiskelijan kanssa ja antoi arviointikriteereihin perustuvaa suullista palautetta. 5 Opiskelijalle annettiin mahdollisuus parantaa selostusta. 6 Kun opiskelija oli tyytyväinen, tehtiin loppuarviointi.
  6. Tulokset Aiempiin toteutuskertoihin verrattuna saavutettiin seuraavaa: Opiskelijat kehittyivät työselostusten laadinnassa nopeammin kuin aiemmilla kursseilla. Ensimmäisten selostusten jälkeen opiskelijoita ei tarvinnut juurikaan ohjata. Itseohjautuvuus kehittyi nopeasti. Opettajan työnkuva muuttui täydellisesti. Selostuksia ei enää kasaantunut tarkastettavaksi, sillä arviointi tapahtui välittömästi luokassa opiskelijan kanssa. Koko prosessi muuttui huomattavasti selkeämmäksi ja täsmällisemmäksi kuin aiemmin.
  7. Havaintoja Alussa opiskelijat olivat hyvin ihmeissään ja epäluuloisia toteutustapaa kohtaan. Prosessi muovautui vähitellen sulavaksi ja opiskelijoiden asenne parantui. Suullinen palaute oli tehokasta ja meni hyvin perille! Opiskelijat alkoivat ymmärtää, mitä ominaisuuksia hyvältä työselostukselta vaaditaan. Opettajalle syntyi parempi käsitys opiskelijoiden kirjoitusprosessista ja tavoitteista.
  8. Yhteenveto Edellytys opiskelijan itseohjautuvalle työskentelylle on selkeät ohjeet siitä, mitä lopputulokselta odotetaan ja millaisin kriteerein lopputulos arvioidaan.
Advertisement